Direct naar de inhoud.

Wedeka start proef als werk en leerbedrijf

STADSKANAAL – Bij wijze van proef start werkvoorzieningschap Wedeka de komende twee jaar een werk- en leerbedrijf. Na de proef wordt besloten of het hiermee doorgaat. Wedeka heeft momenteel ongeveer 1700 mensen met een beperking in dienst. Vanwege de nieuwe participatiewet zal dat aantal gaan dalen tot ongeveer 1000 mensen over tien jaar.

Directeur Grietje Kalfsbeek vertelt dat de nieuwe opzet als werk en leerbedrijf vier opleidingen gaat aanbieden voor werkzoekenden. Het gaat om opleidingen in de hout en bouw, schoonmaak en zorg, kringloop, en metaal en montage. De werkzoekenden die Wedeka schoolt en begeleidt komen allemaal via de sociale diensten Stadskanaal en Veendam. Deze gemeenten betalen ook mee aan de proef.

Gemeente Westerwolde doen niet mee, die ziet niets in de omvorming tot werk en leerbedrijf en neemt deel aan het ‘nieuwe’ werkbedrijf Afeer (voorheen Synergon). Hierin zitten ook de gemeenten Pekela en Oldambt.

Datum 12 juli 2018 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal wil reorganisatie Wedeka

Gemeentehuis Stadskanaal (F: BJ Brinkman / RTV1)

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal wil dat er snel een definitief reorganisatieplan voor Wedeka op tafel ligt, met een bijbehorend kostenplaatje. Dat schrijft het DvhN vandaag in haar krant.

De kosten van zo’n reorganisatie worden geraamd op maximaal 1,5 miljoen euro. “Maar het exacte bedrag kennen we niet en willen we graag weten’’, zegt wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) van Stadskanaal. Hamster: “Ook al omdat 40 procent van het bedrag door ons betaald moet gaan worden”.

Participatiewet

Stadskanaal neemt als grootste deelnemende gemeente van werkvoorzieningschap Wedeka, de andere gemeenten zijn Veendam, Vlagtwedde, Menterwolde en Borger-Odoorn, de meeste kosten voor haar rekening. Bij de reorganisatie draait het om het terugbrengen van het aantal ambtelijke krachten dat bij Wedeka werkt. Nu zijn dat er negentig. Zij ondersteunen mensen met een beperking, de zogenoemde SW’ers. Het aantal SW’ers bedroeg lang tweeduizend. Maar mede als gevolg van de landelijke Participatiewet, die het moeilijker maakt bij een werkvoorzieningschap aan de slag te gaan, is dat aantal gedaald tot 1700.

Dat betekent volgens Stadskanaal dat een afslanking van het ‘ambtelijke deel’ mogelijk nodig is. ,,Daarbij willen we dat Wedeka een soort werk-leerbedrijf wordt en daarmee geschikt voor andere doelgroepen’’, zegt Hamster. ,,Dat alles vraagt om een reorganisatie. Daar hebben we eerder al binnen het Wedeka-bestuur over gesproken. Toen was de schatting dat de frictiekosten van zo’n reorganisatie, denk aan het begeleiden van een betrokken werknemer naar een andere baan, maximaal 1,5 miljoen bedragen.’’

Tekort

In een schrijven aan het bestuur en directeur Grietje Kalfsbeek van Wedeka dringen burgemeester en wethouders van Stadskanaal er nu op aan in de loop van dit jaar met het reorganisatieplan te komen. “Zodat we de exacte kosten kunnen wegzetten in de begroting van Wedeka voor 2018. Die begroting heeft al een tekort van ruim 4,3 miljoen euro. Daar moeten we ook 40 procent van betalen. De reorganisatiekosten komen daar nog bij. We willen dus graag duidelijkheid.”

Hamster: “Het tekort van 4,3 miljoen euro wordt vooral veroorzaakt door lagere rijkssubsidies voor SW’ers. Dat is wrang, want op zich draait het werkvoorzieningschap prima. In de brief roepen we daarom ook de andere gemeenten op nog eens te protesteren in Den Haag”.  Directeur Grietje Kalfsbeek moet de brief nog bestuderen en heeft daarom nog geen reactie gegeven.

[Bron: DvhN]

Datum 21 juni 2017 Bert Jan Brinkman

Wedeka zoekt nieuwe directeur

Johan Hamster
Wedeka voorzitter Johan Hamster

STADSKANAAL / VEENDAM – Wedeka voorzitter Johan Hamster heeft laten weten dat het sociaal werkvoorzieningschap op zoek gaat naar één nieuwe vaste directeur. Wedeka stond de afgelopen vijftien jaar onder leiding van twee directeuren Johan Mug (algemeen directeur) en Jan Edzes (adjunct). De managers maakten Wedeka in de afgelopen vijftien jaar van een noodlijdend een winstgevend bedrijf. Mug en Edzes verlaten het schap echter begin 2017.

 

Vacature

Hamster: “ We hebben nu binnen het bestuur besloten dat we verder gaan met één directeur. Daarvoor is inmiddels een bureau ingehuurd dat op zoek gaat naar een geschikte persoon. Dit weekeinde staat de vacature al in de krant. We hopen dat de nieuwe directeur op 1 april 2017 kan beginnen.”

[Lees alles via DvhN]

Datum 24 december 2016 Bert Jan Brinkman

Toch vast dienstverband voor SW’ers uit gemeente Stadskanaal

Archief foto: Klijnsma bij Wedeka Stadskanaal
Archief foto: Klijnsma bij Wedeka Stadskanaal

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal heeft besloten om tijdelijke contracten van de medewerkers van het werkvoorzieningschap Wedeka om te zetten in vaste dienstverbanden. Het gaat om 143 inwoners van Stadskanaal die anders weg hadden gemoeten bij de sociale werkvoorziening. Per 1 januari wordt de Participatiewet van kracht en dan mogen er geen nieuwe mensen meer de werkvoorziening instromen. B en W willen aanstaande maandagavond bovenstaande voorstellen aan de gemeenteraad die er nog mee moet instemmen. Dat laatste lijkt echter een formaliteit.  “Het gaat om de mensen die in de gemeente Stadskanaal wonen”, zegt PvdA wethouder Francis Boen.

In totaal zijn er bij Wedeka 313 werknemers met een tijdelijk contract verspreid over de vijf deelnemende gemeenten. Ook de 25 werknemers uit Vlagtwedde zijn zeker van een vast contract en naar verwachting zeggen Veendam, Menterwolde en Borger-Odoorn ook ‘ja’ tegen de overgang naar vaste contracten.

Datum 11 december 2014 Bert Jan Brinkman

Commissie Van Zijl compleet: Ruim baan Oost-Groningen

werk in zicht.gifGRONINGEN – De commissie onder leiding van Jan van Zijl die gaat onderzoeken welke kansen er liggen in Oost-Groningen om meer mensen in de arbeidsregio aan het werk te helpen is compleet. Onder voorzitterschap van Jan van Zijl gaan Riet de Wit, Titia Siertsema, Doekle Terpstra en Hannie te Grotenhuis aan de slag in de onafhankelijke commissie die in opdracht van de provincie Groningen voor Oost-Groningen een plan van aanpak schrijft.

De commissie heeft als opdracht het maken van een samenhangend en meerjarig plan van aanpak met als doel het verhogen van de participatiegraad op de arbeidsmarkt. Daartoe maakt de commissie een analyse van de arbeidsmarkt en het sociaal economisch perspectief voor Oost Groningen met het oog op de langere termijn.

Medio februari 2015 komt de commissie met een eerste advies wat met name in gaat op de positie en de toekomst van de sociale werkvoorzieningsschappen en de samenwerking met de gemeenten. Voor de zomer van 2015 levert de commissie haar eindrapport op. Daarin komt het brede arbeidsmarkt vraagstuk, de effecten van de introductie van de Participatiewet en het sociaal economische perspectief aan bod.

De commissie betrekt bij haar onderzoek, analyse en het opstellen van het plan van aanpak, de regiogemeenten, bedrijfsleven, vakbeweging, sw-bedrijven, de (vak)onderwijssector en onafhankelijke gezaghebbende deskundigen.

Commissie
Jan van Zijl – voorzitter. Van Zijl is sinds 2008 voorzitter van de MBO Raad, was van 2000 – 2007 voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), een advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten op het gebied van arbeidsmarktbeleid.
Riet de Wit – lid. De Wit oud-wethouder economie, werk en onderwijs van de gemeente Heerlen en was lid Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis.
Doekle Terpstra – lid. Terpstra is sinds eind 2010 bestuursvoorzitter van de Hogeschool Inholland. Van januari 1999 tot en met april 2005 was Terpstra voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Per 1 mei 2014 nieuwe aanjager voor het Techniekpact.
Titia Siertsema – lid. Siertsema is voorzitter van UNETO-VNI. UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel. Verder is zij bestuurslid van SMI en voorzitter Raad van Commissarissen 2BA.
Hannie te Grotenhuis – lid en secretaris. Te Grotenhuis heeft sinds 2006 een eigen adviespraktijk Prachttrajecten. Was in 2013 lid en secretaris Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen en van de visitatiecommissie Bestuurlijke toekomst Groningen

Datum 9 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

Medewerkers werkvoorzieningsschappen mogelijk aan de slag in Duitsland

Klijnsma bij Wedeka Stadskanaal
Klijnsma bij Wedeka Stadskanaal

GRONINGEN – Medewerkers van werkvoorzieningsschappen in Oost-Groningen moeten mogelijk aan de slag in de Eemshaven of in Duitsland. Gemeenten moeten op hun beurt zorgen voor vervoer. Dat zei wethouder Jan-Willem van de Kolk van Stadskanaal vanmiddag in het Radio Noord-programma “De Week tot Eén”.

Het plan is één van de alternatieven voor de door bezuinigingen bedreigde werkgelegenheid bij de sociale werkplaatsen. Gemeenten in Oost-Groningen willen de alternatieven binnenkort voorleggen aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.

Zorgtaken
Jan-Willem Van de Kolk, ook voorzitter van werkvoorzieningschap Wedeka, wil ook onderzoeken of medewerkers aan de slag kunnen bij de gemeenten. Mensen zouden dan ingezet kunnen worden in zorgtaken, zoals een was- en strijkservice voor bejaarden. Door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning krijgen gemeenten veel meer van deze zorgtaken toebedeeld.

Uitzonderingspositie
Met de alternatieven hoopt Van de Kolk staatssecretaris Klijnsma te bewegen een uitzonderingspositie te maken voor Oost-Groningen. De staatssecretaris wil stevig bezuinigen op de werkvoorziening waar nu nog honderdduizend mensen werken. Het kabinet wil terug naar maximaal dertigduizend werknemers. De overige mensen moeten een reguliere baan vinden.

Jan-Willem van de Kolk
Jan-Willem van de Kolk

Lobby
Volgens wethouder Van de Kolk pakt het bezuinigingsplan desastreus uit voor Oost-Groningen. Ze lobbyen al enige tijd voor een aparte status. In het gebied is sowieso al minder werkgelegenheid. Bovendien werken in Oost-Groningen vier keer zoveel mensen bij een werkvoorziening dan elders in het land.

Besluit
Eind dit jaar hakt de staatssecretaris de knoop door. Vlak daarvoor wil Oost-Groningen de alternatieven onder de aandacht brengen in Den Haag.

Bron: rtvnoord.nl

 

Datum 9 augustus 2013 Bert Jan Brinkman

Staatssecretaris moet Synergon en Wedeka ontzien

Jetta Klijnsma (F: Omroep West)
Jetta Klijnsma (F: Omroep West)

STADSKANAAL – Het PvdA-Tweede Kamerlid John Kerstens heeft met schriftelijke vragen nogmaals op gehamerd dat Oost-Groningen ontzien moet worden bij de voorgenomen Haagse bezuinigingen op werkvoorzieningschappen. Dat staat vandaag te lezen in het Dagblad van het Noorden.

De vragen zijn gericht aan Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale zaken en werkgelegenheid. Zij is verantwoordelijk voor de invoering van de Participatiewet die de bezuinigingen tot gevolg hebben. Kerstens diende eerder dit jaar al een motie in die Klijnsma opdroeg Oost-Groningen, met de twee werkvoorzieningschappen Wedeka en Synergon, te ontzien. Die motie is nog niet uitgevoerd. Door middel van de vragen wil Kerstens nogmaals benadrukken dat dit wel moet gebeuren.

Klijnsma bij Wedeka Stadskanaal
Klijnsma bij Wedeka Stadskanaal

Jetta Klijnsma (PvdA) heeft eerder dit jaar in mei een werkbezoek gebracht aan werkvoorzieningsschap Wedeka en toonde zich toen zeer betrokken met de medewerkers. Wedeka voorzitter Jan-Willem van de Kolk (PvdA) roemde de staatssecretaris haar betrokkenheid, bevlogenheid en deskundigheid.

( foto rechts: Pvda Stadskanaal )

Datum 6 augustus 2013 Bert Jan Brinkman

Oost-Groningen moet knokken voor beter sociaal regeringsbeleid

STADSKANAAL – Gemeenten in Oost-Groningen dreigen met miljoenen tekorten opgezadeld te worden door de sociale paragraaf in het nieuwe kabinetsbeleid. CDA-fractievoorzitter in de gemeente Stadskanaal Roelof Plieger roept partijen en gemeentebesturen in Oost-Groningen daarom op om alle mogelijke lijnen naar Den Haag te gebruiken om het kabinet ertoe te bewegen meer rekening te houden met economische omstandigheden per regio. Plieger voorziet ernstige financiële moeilijkheden in gemeenten in van oudsher toch al economisch niet zo sterke regio’s. Naast Oost-Groningen gaat het om onder meer Twente en Zuid-Limburg. ,,Dit kabinet zet de botte bijl in de sociale Pliegersamenhang van de maatschappij’’, zegt hij.

Onevenredig
Gemeenten die het economisch al het zwaarst hebben, worden onder meer hard getroffen door de nieuwe Participatiewet, de opvolger van de Wet werken naar vermogen. Die gemeenten gaan er per inwoner vijftig tot een kleine negentig euro op achteruit, zo berekende Deloitte onlangs. De grote steden daarentegen gaan er volgens het rapport slechts tien tot twintig euro per inwoner op achteruit. ,,Wij worden onevenredig hard geraakt’’, concludeert Plieger.

Desastreus
Ook sociale werkvoorzieningsschappen krijgen het lastig. Gemeenten krijgen minder geld voor de huidige WSW waardoor hun tekorten in de miljoenen kunnen lopen. Daarnaast komt er aanzienlijk minder ruimte voor nieuwkomers bij WSW-bedrijven.
Plieger: ,,De gevolgen zullen desastreus zijn. Gemeenten krijgen het financieel zeer zwaar en voor een aanzienlijke groep mensen in onze regio is straks onvoldoende passende werkgelegenheid beschikbaar.”

Maatwerk
‘De belangrijkste conclusie is dat gemeenten aan de rand van het land, het verst weg van de Randstad, het meest worden geraakt door een stapeling van maatregelen die met de nieuwe wet samenhangen’’, schreef bestuurdersvakblad Binnenlands Bestuur onlangs. Het Kanaalster CDA wil daarom dat Den Haag kiest voor een aanpak die de zwakkere regio’s minder hard treft: ,,Met dit voorgenomen beleid houdt het kabinet geen enkele rekening met regiospecifieke eigenschappen. Wij hebben er in het verleden met elkaar heel hard voor geknokt om dit wel voor elkaar te krijgen. Deze afbreuk moeten we koste wat het kost voorkomen.’’

Datum 2 juni 2013 Bert Jan Brinkman

38 mensen verliezen hun baan bij Wedeka

J W van de KolkSTADSKANAAL – 38 mensen gaan hun baan in 2013 verliezen bij werkvoorzieningschap Wedeka. Het jaar erna moeten ongeveer 50 mensen vertrekken. Het betreft allemaal tijdelijke arbeidskrachten die definitief geen vast dienstverband krijgen aangeboden.

Wedeka maakte al begin dit jaar bekend dat het tijdelijk contract van 201 medewerkers niet omgezet zou worden in een vast dienstverband. De betrokken gemeenten Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Menterwolde en Borger Odoorn namen dit besluit omdat vanuit het rijk minder geld voor het voorzieningschap zou komen. Wedeka voorzitter Jan Willem van de Kolk zegt vandaag in het DvhN: “Al deze mensen een vast contract geven zou gewoon te zwaar drukken op de gemeentelijke begrotingen. We hebben, toen de rijksbezuinigingen door de val van kabinet Rutte 1 in de ijskast werden gezet, alsnog 22 tijdelijke krachten in dienst genomen. Het ging toen om degenen van wie dat contract in 2012 afliep. Die 22 werden dus blij gemaakt maar nu is het zo dat ook het nieuwe kabinet de bezuinigingen doorzet. Dat betekent dat we volgend jaar helaas niet nog meer tijdelijke krachten vast aan kunnen nemen”.

In de praktijk betekent dit dat er in 2013 38 mensen niet meer bij Wedeka aan de slag kunnen. Mannen en vrouwen dus van wie het contract in dat jaar afloopt. In 2014 zijn dat ongeveer 50 mensen en daarna volgen meer tijdelijke krachten. Van de Kolk beseft dat het moeilijk wordt om ander werk voor deze mensen in onze regio te vinden. “We gaan er alles aan doen om alsnog banen te vinden, ook door in goed overleg te gaan met werkgevers’’, aldus Van de Kolk vandaag in de krant.

Bron: DvhN

Datum 15 december 2012 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal