Direct naar de inhoud.

Gemeenteraad Stadskanaal vergadert in maart eenmalig in Streektaal

De gemeenteraad van Stadskanaal in de Pleinzaal van het Geert Teis | Foto: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – De gemeenteraad van Stadskanaal gaat, in de laatste raadsvergadering van de huidige raad op 28 maart, eenmalig vergaderen in het Gronings. Dat heeft de raad gisteren besloten. Aanleiding hiervoor was een brief van de Streektaal-organisaties Nedersaksisch Taalgebied (SONT). Daarin werd de vraag gesteld of de gemeenteraad in dialect wil vergaderen om zo aandacht te vragen voor de streektaal.

Raadsleden Grietje Schipper (PvdA) en Erik Bieze (Gemeentebelangen Stadskanaal) legden deze vraag voor aan hun ambtsgenoten en daar werd veelal positief op gereageerd. Veel collega’s reageerden met een verraste lach en veel duimen gingen voor dit voorstel de lucht in. 

Ook verantwoordelijk wethouder Goziena Brongers (CDA) zag wel iets in dit idee. ‘De maand maart krijgt door velen het oormerk ‘streektaal-maand’, dus lijkt me dit Groningse initiatief een goed idee.’

Niet de volledige vergadering

‘In het verleden gebeurde het nog wel eens dat er in de maand maart in streektaal werd vergadert’, zo vertelde Grietje Schipper. Ze plaatste daarbij wel de kanttekening om niet de volledige vergadering in het Gronings te doen. ‘Het is misschien wel handig om één onderwerp in het Gronings te behandelen. Anders kan het voor diegene die de streektaal niet machtig zijn nog wel eens lastig worden.’

Niet iedereen spreekt Gronings

Niet iedereen stond overigens te springen om eenmalig over te stappen op de Grunneger Toal. Zo gaf Bert van Beek van de ChristenUnie bijvoorbeeld aan dat zijn Gronings nou niet zo bijster goed is: ‘Ik heb één keer geprobeerd iets in het Gronings te zeggen en dat werd me bepaald niet in dank afgenomen’, aldus van Beek. ‘Ik zal dan ook niet te horen zijn tijdens dat bepaalde agendapunt.’

Ook Machteld Luijken van de SP zal het in dat geval bij luisteren houden, niet gek aangezien ze haar roots in Amsterdam heeft liggen. ‘Ik zal op dat moment dan ook wijselijk mijn mond houden’, lachte ze. 

‘Vergadering moet voor iedereen beschikbaar zijn’

Anton Reinders (fractie Reinders) plaatste aan het eind nog wel een kritische noot over dit plan. ‘Ik vind dat dit debat voor iedereen beschikbaar en te beluisteren moet zijn.’, aldus Reinders. ‘Daarnaast spreek ik het ook niet zo goed dus hou ook ik me er even buiten.’

Het voorstel werd wel aangenomen, zonder dat daar een motie voor nodig was. Dus zullen in ieder geval twintig raadsleden op 28 maart in streektaal te horen zijn. 

Datum 1 februari 2022 Hielke Bosch

Rijden over de (ijs)baan tijdens de speciale scootmobieldag in Alteveer

Inparkerken tijdens de scootmobieldag in Alteveer | Foto: Freerk Boskers

ALTEVEER – De schaatsbaan in Alteveer was afgelopen woensdag en ideaal ‘circuit’ voor de Scootmobieldag. Deze dag werd georganiseerd door Welstad in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en inwoners van Alteveer. Tijdens deze speciale cursus konden mensen leren hoe je op een goede en veilige met je scootmobiel om moet gaan.

De dag was opgedeeld in drie delen; een les theorie, een rondje parcours over de baan en een rondje door het dorp. In alle drie de trajecten werden de mensen begeleid door ervaringsdeskundigen en mensen van Veilig Verkeer Nederland.

Inwoners van Alteveer

‘Het idee voor deze scootmobieldag kwam van een aantal inwoners uit Alteveer’, zo vertelt Arnesto Ovaa, buurtwerker bij Welstad. ‘Het idee lag al een tijdje op de plank door de coronacrisis, maar vandaag kon het uiteindelijk toch doorgaan.’ Met hulp van o.a. lokale bedrijven, de ijsvereniging en vele vrijwilligers kon de scootmobieldag realiteit worden.

Een rondje in de praktijk door het dorp met Veilig Verkeer Nederland | Foto: Freerk Boskers

Ongelukken in het verkeer

Wethouder van Stadskanaal, Goziena Brongers, mocht de dag openen. Tijdens haar speech benoemde ze hoe belangrijk de scootmobiel dag is. ‘We zien dat er veel ongelukken gebeuren met scootmobielen in het verkeer’ aldus de wethouder. ‘Het is dan ook belangrijk dat mensen goed voorbereid met hun hulpmiddel de weg op gaan.’

Angst voor de scootmobiel

Dat het oefenen met de scootmobiel nodig is onderschrijft ook vrijwilliger Gerard Wilts, die zelf ook gebruik maakt van het hulpmiddel. ‘Ik zie nog veel mensen die simpelweg niet de weg op durven met hun scootmobiel. Ik vind dan ook dat als WMO iemand een scootmobiel geeft, ze een ervaringsdeskundige mee moeten sturen die de mensen op weg helpt.’

De volgende in Stadskanaal

Volgens Arnesto Ovaa zal dit zeker niet de laatste scootmobieldag zijn. ‘We willen nog naar Stadskanaal, aangezien daar nog meer scootmobiel gebruikers zijn’, aldus de buurtwerker. Wanneer de volgende cursus is, dat is nog onbekend. De mensen in Alteveer kijken in ieder geval terug op een geslaagde dag.

 

 

Datum 12 september 2021 Hielke Bosch

Stadskanaal maakt prestatieafspraken wonen

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal heeft in november samen met woningcorporaties Lefier en Woonservice, Woonzorg Nederland, en de huurdersverenigingen de Koepel en Samen Sterk, prestatieafspraken ondertekend voor 2021-2025. De gemeente, corporaties en huurdersverenigingen sluiten prestatieafspraken om zo uitvoering te geven aan doelen op het gebied van wonen. Belangrijke uitgangspunten voor alle partijen bij deze afspraken zijn gelijkwaardigheid en wederkerigheid. De afspraken zijn van ons allemaal en iedereen levert een bijdrage. Wethouder Goziena Brongers: “Door de prestatieafspraken samen met alle partijen te maken kunnen we beter werken aan de gezamenlijk gestelde doelen op het gebied van wonen.

Wat zijn de prestatieafspraken?
In de prestatieafspraken 2021-2025 hebben onderwerpen uit het sociaal domein een prominente plek gekregen. Om die reden heeft, naast de wethouder wonen Goziena Brongers, ook de wethouder sociaal domein Marc Verschuren de prestatieafspraken ondertekend. “Ik vind het erg belangrijk dat in de prestatieafspraken aandacht is voor dingen als betaalbaarheid van woningen en opvang van bijzondere doelgroepen. Hiermee zetten we in op een goede leefbaarheid,” aldus wethouder Verschuren.

Thema’s in 2021
In 2021 zijn in ieder geval de onderwerpen in het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld betaalbaarheid, vroeg signalering en huisvesting bijzondere doelgroepen. Daarnaast zijn ook de ontwikkeling van de warmtevisie en de portefeuillestrategie, zoals sloop, renovatie en nieuwbouw, belangrijke thema’s. Naast deze thema’s wordt ook uitvoering gegeven aan de andere prestatieafspraken. Waar nodig kunnen afspraken tussentijds worden geactualiseerd.

Datum 30 december 2020 Bert Jan Brinkman

Coalitie lijkt woonvisie Stadskanaal te redden: ‘Wel jaarlijks evalueren’

F: Peter Panneman

STADSKANAAL – De coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en VVD lijken maandag voor de woonvisie in Stadskanaal te stemmen. Ze krijgen daarbij steun van oppositiepartij Lokaal Betrokken. De vier partijen vinden het niet per se een goed doortimmerd plan, maar voelen ook niets voor de optie van de oppositiepartijen SP, PvdA, GemeenteBelangen en D66. Die vinden dat het stuk terug naar de tekentafel moet, wat zorgt voor minimaal een half jaar vertraging.

‘Er moet gebouwd worden’

‘In de huidige woonvisie zit de boel op slot’, zegt ChristenUnie-raadslid Ingrid Sterenborg. ‘Er kan niet gebouwd worden. In de nieuwe woonvisie is er weer ruimte voor bouwprojecten. Daarom stemmen wij voor. Wel willen we jaarlijks evalueren om in te spelen op veranderende behoeften.’

CDA-raadslid Aike Maarsingh is dezelfde mening toegedaan. ‘Het stuk is nog te voorzichtig, maar we moeten weer aan de slag. Als ’t stuk weer terug naar de ambtenaren gaat, zijn we zo een half jaar verder. Dat kan niet. Er moet gebouwd worden.’ Ook VVD-voorman Hans Klopstra denkt in te stemmen met het stuk, al wacht hij nog even het antwoord van wethouder Goziena Brongers af. ‘Ik heb nog wel wat vragen.’

Terug naar tekentafel

Lokaal Betrokken steunt het stuk. ‘Het is eigenlijk geen visie of plan, maar een half stuk. We zijn wel voor, maar er moet wel periodiek geactualiseerd worden. We komen met een amendement dat er in elk geval een keer per jaar wordt geëvalueerd.’ SP, PvdA, GemeenteBelangen en D66 vinden dat het stuk terug moet naar de tekentafel, omdat er teveel dingen niet zijn genoemd in de ogen van deze partijen. Dat lijkt niet te gaan gebeuren.

Vijftig woningen

In de woonvisie staat dat er weer beperkt ruimte is voor nieuwbouwprojecten naast de al bestaande plannen. Het gaat om vijftig woningen, die overwegend in Stadskanaal zullen worden gebouwd. In de omliggende dorpen Musselkanaal, Onstwedde, Mussel en Alteveer staan nieuwbouwprojecten nog grotendeels op slot.

 

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 6 september 2020 Hielke Bosch

Quiz over regels verkeersstraat Stadskanaal

fietsstraat open in stadskanaal – (F. Marc Dol – RTV1

STADSKANAAL – Om de afronding van het project ‘Aanpak verkeersplan’ te vieren spelen wethouder Goziena Brongers en gedeputeerde Fleur Gräper samen een quiz over de verkeersregels. Dat doen beide dames om aandacht te vragen voor de fiets- en verkeersveiligheid in Stadskanaal. Ook staat de prijsuitreiking van de ‘Pimp je Fiets’ wedstrijd voor onze inwoners het programma. De winnaar ontvangt van de Centrumwinkeliers Stadskanaal een ‘Op de Fiets’ pakket. Door de coronamaatregelen is de bijeenkomst alleen voor genodigden.

Het vernieuwde verkeersplan is fietsvriendelijk ingericht. Fietsers hebben voorrang op de rotondes en kruisingen in het centrum van Stadskanaal. Ook loopt er een fietsstraat door het hele centrum waar ‘auto’s’ in één richting te gast zijn. Zo is duurzaamheid een belangrijk thema: zowel voor de omgeving als voor de mensen zelf.

Datum 3 september 2020 Hielke Bosch

Gemeente Stadskanaal gaat strijd aan tegen eenzaamheid

F: Wethouder Goziena Brongers

STADSKANAAL – Wethouder Goziena Brongers heeft vandaag haar handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. In het actieprogramma staan vijf pijlers waaraan deelnemende gemeenten werken: politiek-bestuurlijk draagvlak, sterk netwerk met slimme verbindingen, ervaringsdeskundigen betrekken, duurzame aanpak en evalueren om te blijven leren en de aanpak verder te brengen.


Negatieve gevolgen

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Onderzoek wijst uit dat in de gemeente Stadskanaal meer dan 10% van de volwassenen (zeer) ernstig eenzaam is en dat heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

Goziena Brongers: “Eenzaamheid is een probleem van alle leeftijden. Studenten, ouderen, jonge mantelzorgers, iedereen kan er last hebben. Met deelname aan het actieprogramma onderschrijven we de vijf pijlers om te komen tot een goede lokale aanpak. In onze gemeente worden door onze maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld Stichting Welstad, ouderenbonden, kerken, zorgpartijen, wijkverenigingen veel activiteiten georganiseerd. Eén van de speerpunten is het in kaart brengen van deze activiteiten voor inwoners. Verder zullen we de samenwerking met al onze partners willen versterken om de zorg en de ondersteuning beter te organiseren.   De coronacrisis verergert het gevoel van eenzaamheid bij velen. Daarom roepen we inwoners op om naar elkaar om te kijken, ons Knoalster noaberschap is nu meer dan ooit nodig.  Kijk eens hoe het met je buurman is en drink een kop koffie met elkaar.”

Gezamenlijk de trend doorbreken

Het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ is gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen zo’n 170 gemeenten en meer dan 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.
Minister Hugo de Jonge: “Het is fantastisch dat zoveel organisaties en gemeenten zich er samen voor inzetten dat mensen zich minder eenzaam voelen. Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen zorgen zij ervoor dat mensen vaker betekenisvol contact hebben. Het is nu aan ieder van ons om door te pakken. Want dé eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal.”

Op 1 tot en met 8 oktober is de Week tegen de Eenzaamheid. Dit wordt het startmoment van het actieprogramma in de gemeente Stadskanaal. Wil je ook wat doen tegen eenzaamheid? Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Datum 18 augustus 2020 Bert Jan Brinkman

Wethouder deelt ‘kap d’r veur’ mondkapjes uit

Bron: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Dinsdagmiddag deelde wethouder Goziena Brongers van de gemeente Stadskanaal mondkapjes uit op het busstation in het centrum. Dit deed ze om veilig reizen extra kracht bij te zetten en om aandacht te vragen voor de fietskluizen die bij het busstation staan om veilig fietsen te stallen, voordat reizigers overstappen op de bus.

Fietskluizen

“Door de fietskluizen op het busstation wordt het busstation een nog betere schakel voor reizigers om gemakkelijk over te stappen van het ene naar het andere vervoermiddel.” aldus Brongers.

Mondkapjes

De mondkapjes zijn aangeboden door de Veiligheidsregio Groningen en kennen inmiddels provinciale bekendheid door de Groningse tekst ‘Kap d’r veur’. Het dragen van een mondkapje zal, ook na de versoepelingen van 1 juli, verplicht blijven in het OV.

Datum 15 juli 2022 Hielke Bosch

Brongers krijgt ‘bestuurlijke tik op vingers’

F: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Wethouder Goziena Brongers van de gemeente Stadskanaal heeft de gemeenteraad tekst en uitleg moeten geven over het tekort van 500.000 euro op de aanpak van het centrum in Stadskanaal. Voor het plan was oorspronkelijk 1,4 miljoen begroot, maar Brongers moest de gemeenteraad al eerder melden dat er 500.000 euro extra nodig was vanwege extra kosten.

De coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en VVD waren teleurgesteld, maar toonden begrip voor de uitleg van Brongers. Zij gaf aan dat het project flink duurder uitvalt omdat een aantal voorbereidende kosten niet zijn meegenomen in de kostenraming. Dat is een tegenvaller van 185.000 euro. De PFAS-problematiek zorgt voor een tegenvaller van 20.000 euro, omdat er extra onderzoek uitgevoerd moest worden. Ook is het voetpad tussen theater Geert Teis en Wereldrestaurant Goud aangepakt: 30.000 euro extra kosten. Een extra noodweg en het gebruik van ander materiaal zorgen voor tegenvallers van 60.000 en 57.000 euro. Aanpassingen in het ontwerp: 22.000 euro extra aan kosten.

Tegenvallers

Een andere tegenvaller is de dekking voor het vervangen van het openbaar vervoer. Stadskanaal had erop gerekend dat het 150.000 euro aan tegemoetkoming zou krijgen, dat is slechts 75.000 euro. Ook heeft Stadskanaal, om nieuwe tegenvallers op te vangen, een potje onvoorziene kosten van 50.000 euro aan het bedrag toegevoegd.

‘Wij blijven niet hangen aan datgene wat gebeurd is’, zei fractievoorzitter Klaas Remmerts (CDA). ‘De wethouder heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt.’ VVD-fractieleider Hans Klopstra: ‘We hoeven onze teleurstelling niet te verwoorden in een motie van treurnis.’

Dat wilden de oppositiepartijen SP, PvdA, Gemeentebelangen, Lokaal Betrokken en D66 wel. Hun betoog: in sombere financiële tijden moet Stadskanaal een extra tegenvaller van 500.000 euro slikken, en Brongers is politiek verantwoordelijk. PvdA-leider Egbert Hofstra sprak van een ‘bestuurlijke tik op de vingers’.

‘Deze motie betreurt mij’, zei Brongers in een reactie. ‘Een aantal partijen steunt de motie niet, en dat betreurt mij niet.’

 

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 30 juni 2020 Hielke Bosch

Uitdeelactie mondkapjes ‘kap d’r veur’ busstation Stadskanaal

STADSKANAAL – Op dinsdag 30 juni tussen 15.30 en 16.30 uur deelt wethouder Goziena Brongers mondkapjes uit bij het busstation in Stadskanaal. Dit doet ze om aandacht te vragen voor de fietskluizen die bij het busstation staan om veilig fietsen te stallen, voordat reizigers overstappen op de bus. Zo kan iedereen veilig op reis; met een mondkapje en de fiets veilig gestald in de fietskluis.

Wethouder Goziena Brongers: “Door de fietskluizen op het busstation wordt het busstation een nog betere schakel voor reizigers om gemakkelijk over te stappen van het ene naar het andere vervoermiddel.”

Uitdeelactie

Om veilig reizen extra kracht bij te zetten, worden er gratis mondkapjes uitgedeeld op het busstation. Deze zijn aangeboden door de Veiligheidsregio Groningen en kennen inmiddels provinciale bekendheid door de Groningse tekst ‘Kap d’r veur’.

Busstation Stadskanaal

Het busstation Stadskanaal is een zogenaamde HUB. Dit is een schakel in de reis van deur tot deur waar reizigers kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel en waar zij op een prettige manier even kunnen wachten. Extra voorzieningen zoals fietskluizen maken het station tot een aangename plek

Datum 27 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Verrassingspakket voor eenzame ouderen

Foto: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Donderdag 11 juni heeft wethouder Goziena Brongers, samen met de initiatiefnemers van het project ‘Binnenstebuiten’, het eerste verrassingspakket mogen overhandigen aan mevrouw van der Zwaag uit Stadskanaal (zie foto).

In totaal zijn in dit project 150 pakketten beschikbaar gesteld voor eenzame ouderen in de gemeente Stadskanaal. Het is een initiatief vanuit De Gezonde Beweging, die omarmt is door Welstad en de plaatselijke ondernemers Wethouder Goziena Brongers: “Zeker in deze tijd waarin we elkaar vaak alleen maar digitaal spreken zijn deze verrassingspakketten een hartverwarmende actie voor eenzame ouderen.”

Eenzame ouderen
Ouderen komen in de huidige situatie moeilijker in contact op sociaal gebied. Zelfs na de versoepelingen van de maatregelen, blijft dit een kwetsbare doelgroep. Met de verrassingspakketten hopen de initiatiefnemers hier een steentje aan bij te dragen door deze mensen een hart onder de riem te steken.

Welstad heeft in samenwerking met ‘Stadskanaal aan Huis’ bij zo’n 150 eenzame ouderen een verrassingspakket laten bezorgen. In de komende periode, nadat alle pakketten zijn bezorgd, nemen medewerkers van Welstad contact op met deze groep ouderen. Welstad zal van hieruit wellicht meer voor deze doelgroep kunnen betekenen.

De Gezonde Beweging
Deze hartverwarmende actie is tot stand gekomen vanuit het project Binnenstebuiten. Dit project is een initiatief van ‘De Gezonde Beweging’. De samenwerkende partijen binnen De Gezonde Beweging zijn HEALTH i PORT en HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands). Zij zetten zich in voor de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Noord-Nederland.

Datum 18 juni 2020 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal