Direct naar de inhoud.

Pekela wil inventarisatie gemeentelijke toekomst

Gemeentehuis Pekela – (Foto: Wilma Swarts/RTV1)

PEKELA – De gemeente Pekela heeft zich bij de provincie gemeld met de vraag een gezamenlijke verkenning op te zetten om te kijken naar de toekomst van de gemeente. Dat schrijft RTV Noord op haar website.

De Kompanjie 

De mislukte herindeling in Zuidoost-Groningen zet Pekela voor het blok. De gemeente vraagt zich af in hoeverre zij zelfstandig de toenemende druk op het ambtelijk apparaat aan kan nu de gemeente Veendam het ambtelijk samenwerkingsverband De Kompanjie heeft opgeblazen.

Stuurgroep

Er is een stuurgroep aangewezen met wethouder Hennie Hemmes (SP) als voorzitter en burgemeester Jaap Kuin en gedeputeerde Fleur Gräper (D66) als leden. Die hebben Frank de Vries, onder meer voormalig wethouder van de stad Groningen en waarnemend burgemeester van Ten Boer en organisatieadviseur Audrey Rohen gevraagd een eerste verkenning uit te voeren.

Verkenning

De Vries en Rohen gaan langs de gemeenten Westerwolde, Oldambt, Stadskanaal en Veendam om te verkennen hoe zij de bestuurlijke toekomst van Oost-Groningen zien. Hierbij de belangrijke vraag hoe de (buur)gemeenten tegenover regionale samenwerking staan.

Samenwerking

‘Eind februari, begin maart horen wij (hopelijk) wat die gesprekken hebben opgeleverd’, zegt Hemmes. ‘Een van de dingen die uitgezocht moeten worden is hoe we nu verder gaan met elkaar in Oost-Groningen. Blijven we als Pekela zelfstandig? Gaan we weer samenwerken of herindelen met andere gemeenten? Dat moet allemaal duidelijk worden.’

 

Datum 8 februari 2020 Bert Jan Brinkman

Klachten zorgverzekering Pekela

Raadslid Grietje Smit-Norder – Samen Voor Pekela

GEMEENTE PEKELA – Naar aanleiding van een brief van gemeente Pekela met als onderwerp ‘Gemeente Pekela betaalt mee aan uw zorgverzekering’, wil de fractie (bij monde van raadslid Grietje Smit-Norder) van de lokale partij ‘Samen voor Pekela’ middels schriftelijke vragen meer weten over de eerste zin wat staat in betreffende brief.

De zin behelst de volgende tekst: ‘Speciaal voor mensen met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten heeft uw gemeente een zorgverzekering samengesteld”. Volgens de partij zou hierdoor onduidelijkheid zijn ontstaan en zijn er klachten binnen gekomen bij hun fractie.

Zij stellen dat in de brief niet duidelijk is hoe laag het inkomen en/of hoe hoog de zorgkosten moeten zijn om in aanmerking voor deze regeling te komen, en willen dan ook weten wat de inkomensgrens is. Daarnaast of het hier gaat om een gezamenlijk inkomen en of het inkomen van inwonende werkende kinderen worden meegeteld. Verder willen zij antwoord op de vraag of de hoogte van de zorgkosten van invloed is op deelname aan de regeling en hoe hoog moeten die zorgkosten zijn.

Wethouder Hennie Hemmes
De beantwoording namens het college door wethouder Hemmes in de raadsvergadering van 19 december 2017 stelde de fractie van Samen Voor Pekela ook niet tevreden. Ondanks dat betreffende brief al vier jaar hetzelfde is zegt Hemmes tijdens die raadsvergadering de brief niet te kennen, aldus Samen voor Pekela. Men vraagt zich af of de brief aan het lezerspanel is voorgelegd en zo ja, of deze het eens was met de gekozen formulering. Volgens de fractie van SVP zou de wethouder namens het college zeggen niet van klachten op de hoogte te zijn, wat de fractie de vraag opwerpt of het college door de uitvoerders van de regeling niet over deze onduidelijkheid is geïnformeerd en of het college bereid is de inhoud van de brief aan te passen en een formulering kiest die niet tot verwarring leidt.

Bron: gemeente Pekela

Datum 17 februari 2018 Redactie

SP Pekela maakt kandidaat-lijsttrekker en wethouder bekend

Pim Siegers links op de foto. Hennie Hemmes rechts op de foto.

GEMEENTE PEKELA – De 31-jarige Nieuwe Pekelder Pim Siegers (zittend fractievoorzitter SP in raad Pekela) wil de lijst aanvoeren van de SP bij de raadsverkiezingen voor maart 2018. Zittend wethouder Hennie Hemmes is bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen twaalf jaar wethouder van Pekela. Zoals de wethouder zelf zegt doet hij zijn werk nog altijd met evenveel plezier. 14 september zal tijdens de ledenvergadering de definitieve lijsttrekker worden vastgesteld. Ook zal dan duidelijk worden of Hemmes nog een periode wethouderschap is gegund door de leden. Later in dit jaar stellen zij de rest van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de nieuwe periode vast.

Siegers is geboren en getogen in Pekela. Op zijn negentiende werd hij raadslid. Hij hoopt in maart 2018 voor de vierde keer gekozen te worden als Pekelder volksvertegenwoordiger. Zijn grootste succes was de klinkende overwinning in 2014 waarbij de SP de grootste partij werd van Pekela.

Siegers: ‘De immense opdracht die dat met zich meebracht hebben we wat mij betreft waar gemaakt. Pekela is de afgelopen vier jaar nog socialer, mooier en trotser geworden. Maar wij zouden de SP niet zijn als we tevreden achterover gingen leunen. Wij moeten de motor blijven achter sociale verandering en vooruitgang. Als we samen in actie blijven komen als ons hart op hol slaat en onze handen jeuken dan zijn wij in staat om grootste dingen af te dwingen.’

Leden van de SP-afdeling kiezen op 14 september de lijsttrekker. Later dit jaar stellen zij het verkiezingsprogramma en de rest van de kandidatenlijst vast.

Datum 2 september 2017 Redactie

Jeugdcultuurfonds van start in de gemeenten Pekela en Veendam

De startbijeenkomst van het Jeugdcultuurfonds op 17 juli 2017 in het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela. Foto ingezonden door team Communicatie.

PEKELA/VEENDAM – Toneel, dansen, schilderen, muziek maken. Ieder kind is creatief. Maar niet iedereen kan dit betalen. Om deze reden is in 2015 het provinciaal Jeugdcultuurfonds Groningen opgericht.

Op 17 juli 2017 is in het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela het startsein gegeven voor het Jeugdcultuurfonds in de gemeenten Pekela en Veendam. Wethouders Hemmes van Pekela en wethouder Wierenga van Veendam hebben, onder begeleiding van Noortje (7) en Sara (11) Kuiper op viool, hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomsten.

Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat jongeren uit gezinnen met een smalle beurs, wanneer ze dit graag willen, ook buiten schooltijd op bijvoorbeeld muziek- , beeldende activiteit, theater of dansles kunnen.

Rabobank Foundation
De Rabobank Foundation ondersteunt de missie van het Jeugdcultuurfonds – het helpen van kinderen uit kansarme gezinnen die graag hun creativiteit willen ontwikkelen – en draagt voor de start van het Jeugdcultuurfonds in elk van de gemeenten € 2.500 bij. Een cheque werd deze middag dan ook symbolisch overhandigd aan Jaap Bakker van het Jeugdcultuurfonds.

Door de gezamenlijke inzet van het Jeugdcultuurfonds, de gemeenten en de Rabobank foundation kunnen het komend jaar ruim 55 kinderen uit de beide gemeenten deelnemen aan kunstzinnige en culturele activiteiten.

Beroep doen op het Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdcultuurfonds werkt met een lokaal netwerk van intermediairs. De aanvraag, voor een vergoeding van de kosten, wordt voor het kind gedaan door de intermediair, een professional die op de hoogte is van de gezinssituatie. Dat zijn bijvoorbeeld leerkrachten, een schoolarts, een maatschappelijk werker of een medewerker van een welzijnsinstelling. Als de aanvraag van de intermediair wordt goedgekeurd, zorgt het fonds voor directe betaling aan de cultuuraanbieder, waar het kind op les gaat.

Datum 20 juli 2017 Redactie

Onduidelijkheid over huisvesting basisscholen Oude Pekela

Foto: Pixabay

GEMEENTE PEKELA – Bij de gemeente Pekela zijn signalen binnengekomen dat er onduidelijkheid is over de huisvesting van de basisscholen in Oude Pekela. Er verandert met ingang van de eerste schooldag op 4 september 2017 niets.

Besluit
Over de huisvesting vindt overleg plaats tussen de schoolbesturen en de gemeente. Wethouder Hennie Hemmes: “Dit overleg is gericht op de vraag hoe de huisvesting er vanaf 1 augustus 2018 uit moet gaan zien. In de loop van het komende schooljaar neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomstige huisvestingssituatie.”

Bron: gemeente Pekela

Datum 18 juli 2017 Redactie

Themamiddag armoede en gezondheid georganiseerd

16 mei werd door het Armoedepact een themamiddag “Armoede en gezondheid” in Oude Pekela georganiseerd. Foto: Herman Alink

OUDE PEKELA – 17 mei  werd door het Armoedepact een themamiddag “Armoede en gezondheid” georganiseerd.  Hans de Vroome, programmaleider Armoedepact verwelkomde de 80 aanwezigen, waarna wethouder Hemmes de toehoorders veel plezier wenste en hoopte dat de aanwezigen hier iets van zou opsteken. 

Daarna nam Feliz Goos, gezondheidsmakelaar bij de Kompanjie ieder mee wat nou precies gezondheid inhoudt. Omdat dit te voelen stelde hij Annewil Schreuder, beleidsmedewerker sport Veendam/Pekela voor, die vervolgens het publiek enige bewegingsoefeningen voorschotelde. Met enige hilariteit moesten tweetallen gevormd worden, die vervolgens een spelletje moesten doen geheten: Klap, Stamp en Knip.

Daarna werd uit de doeken gedaan wat gezondheid in het maatschappelijk verkeer betekent. Het nieuwe denken. Er is een omslag gaande waar ziekte vroeger belangrijker maar nu veel meer de gezondheid. Welzijns- en zorginstellingen zullen er meer en meer mee worden geconfronteerd en dat vergt meer preventieve maatregelen om toe te passen.

Dat betekent dat meer moet wordt samengewerkt. Ook de werkgever heeft belang bij gezonde werknemers. Als organisatie moet je het goede voorbeeld te geven, dan wordt het allemaal veel gemakkelijker. Zoals de Kompanjie voor zijn eigen werknemers een vitaliteitprogramma kennen waar men een soort check-out krijgt omtrent hun gezondheidstoestand. We zullen meer zelfmanagement moeten doen, want de zorgkosten rijzen de pan uit en is niet langer vol te houden. Het zal ook  uit de gemeenschap zelf moeten komen.

Hierna konden de aanwezigen op een soort gezondheidsmarkt waar een aantal prestaties gegeven zich laten inspireren. Programmaleider Hans de Vroome sprak op het einde van de middag de hoop uit, dat deze bijeenkomst over een halfjaar zou worden herhaald om te zien waar we nu staan en wat deze middag uiteindelijk heeft opgeleverd. Daarna kon onder genot van een drankje nog nagepraat worden.

Datum 17 mei 2017 Redactie

Taalhuis Pekela is geopend

Opening Taalhuis Pekela, dinsdag 16 mei 2017. Foto: Herman Alink

OUDE PEKELA – Nadat Alian Spelde, teamleider Biblionet Groningen de vele aanwezigen gisteren (16 mei) welkom heette, zei wethouder Hemmes van de gemeente Pekela blij te zijn dat ze nu voor de groep laaggeletterden iets kunnen doen. Een steuntje in de rug. Zo’n 2000 Pekelders hebben op enigerlei wijze een taalachterstand. Dat kan niet direct opgelost worden maar hopelijk wel op termijn flink verminderd.

De gemeente heeft fors geïnvesteerd in de bibliotheekvoorzieningen. We vinden dat kinderen goed moeten kunnen lezen. In mijn eigen jeugd, als klein jongetje, werd ik elke avond voorgelezen door mijn vader, hij was straatmaker en had alleen maar lagere school maar kon wel goed lezen, elke avond uit het boek “Boontje het apenmeisje” en dat was een geweldig boek. Hij las ook zijn eigen kinderen voor en nu doet hij dat bij zijn kleinkinderen. Het is gewoon belangrijk dat kinderen weten hoe fantastisch lezen is en daar kunnen hun ouders veel aan doen, aldus Hemmes.  Hij bedankt de prettige samenwerking die dit Taalhuis tot stand heeft gebracht met Biblionet, De Badde, Stichting Lezen en Schrijven en Noorderpoortcollege.

Vervolgens ging Marian Kiewiet, taalhuiscoördinator een interview doen met de taalambassadeur van Pekela Petra Groen. Zij kon niet lezen en schrijven, haar eerste stapjes zette ze op een schooltje  bij dorpsactiveringscentrum  “Over de brug” , daar werd haar de beginselen van rekenen, lezen en schrijven geleerd . In het begin dacht ze dat zij de enigste was uit Pekela later kwamen er anderen bij. Op het Noorderpoortcollege Winschoten kreeg ze de vakken helemaal onder de knie. Daarna heeft ze een sollicitatiebrief geschreven, totaal onverwachts werd ze uitgenodigd voor een gesprek, paniek brak uit hoe moest ze dit doen. Dit werd in het Taalhuis geoefend maar bleef toch een beetje bang vanwege haar Gronings accent. Hoe aangenaam verrast was ze toen bleek dat ze haar graag wilden en maakten een compliment over de manier van haar spreken. Hierdoor nam haar zelfvertrouwen toe. Petra heeft nu een tijdelijk contract bij Hof van Saksen als schoonmaakster.  Nu durft ze ook over haar problemen te praten met de taal en schrijven. Ze hoopt in de toekomst een vast contract te krijgen.

Ze werd bijgestaan door een taalvrijwilligster. Deze vrijwilligster vertelde dat ze het heel belangrijk vindt dat mensen zich goed weten te redden in de maatschappij en het blijkt als je niet kunt lezen, veel dingen niet goed gaan.

Vervolgens reikte wethouder Hemmes aan een groot aantal vrijwilligers certificaten uit. Daarna moest de wethouder zijn handtekening zetten en de banner op hoogte stellen waardoor het Taalhuis Pekela officieel werd geopend.

Datum 17 mei 2017 Redactie

Wethouder Hemmes geeft startsein programma ZEMPO vitaliteit in Pekela

OUDE PEKELA – Vrijdag 10 maart 2017 heeft wethouder Hennie Hemmes het officiële startsein voor het programma ZEMPO vitaliteit gegeven. Dit programma past in het project Positieve Gezondheid van de gemeente Pekela. Het project positieve gezondheid van de gemeente Pekela gaat erom een maatschappelijke beweging op gang te brengen die mensen inspireert en ondersteunt om aan hun gezondheid te werken. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van leven, maar draagt ook bij aan een vitale maatschappij waarin iedereen naar vermogen kan meedoen.

ZEMPO vitaliteit
Met het programma ZEMPO vitaliteit wil ZEMPO inwoners met overgewicht helpen gezonder en vitaler te worden en de gemeente ondersteunt dit initiatief. Het programma ZEMPO Vitaliteit is een tienweeks programma opgebouwd rond de thema’s om voldoende te bewegen en eten, elkaar te ontmoeten en op weg te gaan naar een vitale toekomst. Doel van het programma is dus niet alleen dat de deelnemers minder overgewicht hebben, maar ook naar een gezonde leefstijl en het vergroten van het sociale netwerk.

Idee
Inwoners en verenigingen die ook ideeën hebben om de gezondheid in de gemeente Pekela te bevorderen kunnen daarvoor contact opnemen met de gemeente.

Bron: Gemeente Pekela

Datum 10 maart 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal