Direct naar de inhoud.

Bouw nieuwe McDonalds Veendam binnenkort van start

Bouwbord van McDonald’s op industrieterrein Veendammer Poort | © Peter Panneman

VEENDAM – Veendammers hebben er een flink tijdje op moeten wachten, maar volgende week gaat de bouw van de geplande McDonalds van start. Het restaurant komt langs de N33 op industrieterrein Veendammer Poort op een stuk grond van 5500 vierkante meter. De voorbereidende werkzaamheden van de bouw zijn inmiddels begonnen. 

De fastfoodgigant hoopt in het najaar van 2022 de deuren in Veendam te openen. De nieuwe Mc met drive-trough zou op termijn werk moeten bieden aan zo’n 60 tot 80 medewerkers.

‘Mooie aanvulling’

Wethouder Henk Jan Schmaal zei bij de bekendmaking te verwachten dat de komst van McDonald’s een aantrekkende werking heeft op andere bedrijven.

‘De vestiging van McDonald’s is een mooie aanvulling op het huidige aanbod in de gemeente. Daarnaast is het een organisatie die ook maatschappelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. Dit geeft een positieve impuls aan de werkgelegenheid in Veendam.’

 

Datum 28 april 2022 Hielke Bosch

Veendam haar omgevingsvisie ligt klaar: ruimte voor ontwikkeling met behoud van het imago parkstad

Gemeentehuis Veendam (bron: Gemeente Veendam)

VEENDAM – In 2024 moet iedere gemeente een omgevingsvisie hebben. Hierin staan de ambities voor de fysieke leefomgeving. De gemeente Veendam loopt voor de muziek uit, haar omgevingsvisie is zo goed als klaar. Belangrijk bij het schrijven hiervan waren de ideeën van de inwoners van Veendam.

De omgevingsvisie is de basis voor alle plannen in de gemeente die te maken hebben met de fysieke ruimte. Een vergezicht dat schetst wat Veendam belangrijk vindt als het gaat om bijvoorbeeld wonen, werken of recreëren. Op basis van deze omgevingsvisie worden nieuwe omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen) gemaakt, waar initiatieven in moeten passen.

Eén overkoepelende wet

De omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet die in juli 2022 ingaat. Op dit moment zijn er nog veel verschillende wetten en regels over alles wat met de leefomgeving te maken heeft. Al deze wetten voor zaken als ruimte, wonen, verkeer en milieu worden nu gebundeld in één wet.

Volgens wethouder Henk-Jan Schmaal van de gemeente Veendam betekent dit in de praktijk dat je met een plan niet meer langs allemaal verschillende bureaus hoeft, maar met één zogenoemde omgevingstafel te maken krijgt. Dat moet het makkelijker maken om projecten uit te voeren.

Vooruitlopend op deze Omgevingswet heeft Veendam nu al een online omgevingsplein. Hierop kunnen inwoners van Veendam zien wat er allemaal nodig is voor bijvoorbeeld een bouwaanvraag. Hierkun je zien wat ergens wel of niet mag, en waarvoor je bijvoorbeeld een vergunning nodig bent.

Wonen en winkelen

Veendam kent volgens Schmaal nog een groot aantal gebieden waar woningen kunnen worden gebouwd, in totaal gaat het om 820 woningen. Onder meer het oude Arriva terrein is een van deze toekomstige bouwlocaties.

‘Ons centrum kent een natuurlijke loop, er is een goed winkelrondje en genoeg plek om te parkeren.’ (wethouder Henk Jan Schmaal)

Maar ook leegstaande winkelpanden in Kerkstraat-oost bieden kansen voor woningbouw volgens de wethouder. In de omgevingsvisie valt te lezen dat Veendam streeft naar een aantrekkelijk en levendig centrum. Naast het terugdringen van de leegstand moet er gewerkt worden aan de bereikbaarheid, denk aan een goede fietsverbinding vanuit de lintdorpen. Schmaal: ‘Ons centrum kent een natuurlijke loop, er is een goed winkelrondje en genoeg plek om te parkeren.’ Aaneengesloten overdekte winkelgebieden moeten het aantrekkelijk maken om in Veendam te gaan winkelen.

Veendam heeft volgens Schmaal heel veel dingen goed voor elkaar. ‘Een groot recreatiegebied, veel voorzieningen en goede sportcomplexen.’ Bovendien kent Veendam een natuurlijke opbouw, waarmee Schmaal bedoeld dat industrie, werken, wonen en recreëren allemaal hun eigen plek hebben en niet kriskas door elkaar lopen.

Groen en industrie

Veendam wil haar imago als groene parkstad behouden. Tegelijkertijd wil de gemeente de bedrijventerreinen met zo’n 40 hectare uitbreiden. Hoe houd je dat in balans? Schmaal: ‘Door de zaak gescheiden te houden. De industrie centreren we bijvoorbeeld aan de Oostkant van Veendam.’ Ook moet er volgens de wethouder voldoende ‘lucht’ zitten in plannen door genoeg ruimte te houden voor groen. Schmaal: ‘Je kunt niet elke vierkante centimeter volbouwen, want je wilt je uitstraling van parkstad niet kwijt.’

Als het gaat om de energiebehoefte van Veendam doen we al voldoende aan duurzame energie.’ (wethouder Henk Jan Schmaal)

Over de windmolens is Schmaal duidelijk, voor nog meer is in Veendam geen plaats. De zonnevisie heeft net ter inzage gelegen, daarover zal een advies komen. ‘Maar’, stelt Schmaal, ‘als het gaat om de energiebehoefte van Veendam doen we al voldoende aan duurzame energie.’

Inwoners betrokken

Bij de omgevingsvisie heeft de gemeente haar inwoners betrokken. Via een online tool, de wijkprikker, konden Veendammers laten weten waar ze in hun wijk trots op zijn en wat er juist beter zou kunnen. Vervolgens konden de deelnemers prikkers plaatsen op een kaart om per thema of per deelgebied gerichte input te geven voor de omgevingsvisie.

Bron: Gemeente Veendam

Wethouder Schmaal was blij verrast door de vijfhonderd reacties die binnenkwamen: ‘Het waren inhoudelijk sterke reacties, je kon zien dat mensen er echt over hadden nagedacht.’

De hieruit ontstane omgevingsvisie is op dit moment online door Veendammers te lezen. Schmaal: ‘Je kunt op je huis klikken en zien wat er over de omgeving gezegd wordt.’ Inwoners hebben nog tot het einde van deze maand om erop te reageren. Schmaal benadrukt dat het gaat om een overkoepelende visie dat straks op planniveau concreet wordt uitgewerkt.

 

 

 

 

 

 

Datum 27 oktober 2021 Arienne Dozeman

Wethouder Schmaal leest voor in Kindcentrum Westerwinde

Foto: Gemeente Veendam

VEENDAM – Wethouder Henk Jan Schmaal gaf woensdagmorgen 15 september het startsein voor “Oktobermaand Kindermaand”. Hij ging bij kindercentrum Westerwinde in Veendam het verhaal “De Albatros, een meeuw van een eeuw” voorlezen.

Verhaal

Het boek dat wethouder Schmaal ging voorlezen is geschreven door de bekende Groninger auteur Jan Siebo Uffen. Het verhaal ‘De Albatros, een meeuw van een eeuw’ speelt zich af in Zoutkamp. Doortje en Jan uit Katwijk mogen een dagje meevaren met Koert, schipper van de ZK4 Albatros. De kinderen kijken hun ogen uit op dit garnalenschip dat honderd jaar geleden werd opgeleverd als beurtschip en leren van Koert onderweg de nodige Groningse woorden.

Oktobermaand Kindermaand

Oktober Kindermaand is de maand waarin er heel veel creatieve en spannende activiteiten zijn voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Op een laagdrempelige manier maken zij kennis met culturele instellingen zoals musea, molens, borgen, kerken, theaters, natuurorganisaties, bibliotheken en muziekscholen in de provincie. Op alle zaterdagen en zondagen in oktober worden er verschillende speciale activiteiten aangeboden. Oktobermaand Kindermaand wordt in de provincie Groningen georganiseerd door Erfgoedpartners.

kijk voor meer info op www.kindermaand.nl.

Datum 16 september 2021 Bert Jan Brinkman

1000e pleziervaart in Veendam een feit

F: Gemeente Veendam

Woensdagmiddag kwam de duizendste pleziervaart door de wateren van Veendam varen. Wethouder Henk Jan Schmaal verwelkomde samen met Peter Panneman, die Veendammer van het jaar is, het echtpaar op de kade. Het echtpaar Zoutman komt uit Winschoten, maar het is de eerste keer dat ze met hun boot genaamd Fase een bezoek aan Veendam brachten. Ze kregen als cadeau vanuit de gemeente bloemen en een speciaal Veendampakket. 

Datum 26 augustus 2021 Rutger Breider

Veendam ontvangt als eerste gemeente subsidie voor versnellen woningbouw

VEENDAM Met een subsidiepot van 8 ton hopen de provincie Groningen en het ministerie van Binnenlandse Zaken de bouw van nieuwe woningen te versnellen. Veendam is de eerste gemeente die van de regeling gebruikmaakt.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken en wethouder Henk Jan Schmaal
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken en wethouder Henk Jan Schmaal (foto: Jeroen Willems)

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: ‘Iedereen kent de situatie op de woningmarkt, iedereen weet dat er heel veel woningen bij moeten. Deze regeling zorgt ervoor dat gemeentes sneller aan de slag kunnen.’

Tijdwinst

De gemeente Veendam krijgt 7,5 duizend euro. Het geld moet worden gebruikt bij de planvorming: Hoe ga je een potentiële bouwlocatie herontwikkelen? Wat past er wel en niet? Door aan de voorkant van een bouwproject zo’n stedenbouwkundige visie op te stellen boek je in een later stadium tijdwinst, is het idee.

Wethouder Henk Jan Schmaal: ‘Projectontwikkelaars willen altijd zoveel mogelijk woningen bouwen, dat levert immers het meeste rendement op. Pas daarna wordt er gesproken over de stedenbouwkundige uitgangspunten. Door die visie al aan de voorkant te bepalen en aan de ontwikkelaar mee te geven, kun je straks sneller beginnen.’

‘7,5 duizend euro lijkt misschien weinig, maar is heel belangrijk als het gaat om het inhuren van experts’, stelt Van Dekken.

Signaal

Wethouder Schmaal waardeert vooral het gebaar dat de provincie hiermee maakt. ‘Nadat er jaren is gesproken over krimp laten ze hiermee zien dat ze achter onze woonambities staan.’ Het totale investeringsbudget van de gemeente om alle plannen stedenbouwkundig uit te zoeken is 120.000 euro. ‘Maar alle kleine beetjes helpen’, zegt Schmaal, ‘en ik hoor net dat er nog wel meer in het potje zit.’

Herontwikkeling Winkler Prins Locatie

De gemeente Veendam wil 802 nieuwe woningen gaan bouwen op plekken die leegkomen. Een van de toekomstige bouwlocaties is het gebouw van scholengemeenschap Winkler Prins in het centrum van Veendam.

Over ongeveer twee jaar verhuist de school en wordt het oude gebouw platgegooid. De subsidie helpt de gemeente om nu al te starten met de plannen en voorbereidingen. Schmaal: ‘Je kunt deze plek maar één keer goed invullen en ook maar één keer verprutsen, daar moet je aan de voorkant goed over nadenken.’

Datum 14 juli 2021 Arienne Dozeman

Gemeente Veendam werkt met flitsvergunning

De gemeente Veendam verstrekt flitsvergunningen. Eenvoudige omgevingsvergunningen zoals voor een dakkapel, aan- en uitbouw en erfafscheidingen worden met een flitsvergunning binnen 5 werkdagen verleend. De doorlooptijd wordt voor deze vergunningen daardoor veel korter en sneller.

Foto: Rutger Breider/RTV1

Wethouder Henk Jan Schmaal: “Met het verstrekken van flitsvergunningen willen we de wachttijden voor een vergunningsaanvraag verkorten. Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag met je plan. Met de flitsvergunning kan dat. Binnen 5 dagen na de aanvraag kan een initiatiefnemer al een vergunning verwachten. Dat werkt prettig en snel!”

Flitsvergunning aanvragen 

De aanvraag moet aan een aantal criteria voldoen om als flitsvergunning behandeld te kunnen worden. Een aanvrager voor een flitsvergunning kan een aanvraag op de gebruikelijke manier indienen via www.omgevingsloket.nl. Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt de initiatiefnemer binnen 5 dagen een vergunning en kan meteen aan de slag. De publicatie van de vergunning vindt op de gebruikelijke wijze plaats. De wettelijke mogelijkheid van bezwaar en beroep blijven van kracht. De kosten van een flitsvergunning zijn ook lager. De flitsvergunning heeft een vaste prijs van 150 euro per vergunning.

Datum 2 juli 2021 Rutger Breider

McDonald’s eerste bedrijf op de Veendammer Poort N33

F: Pixabay

VEENDAM – McDonald’s is het eerste bedrijf dat voornemens is om zich met een restaurant te vestigen op de locatie Veendammer Poort N33. Het restaurant met drive thru hoopt eind 2021 of begin 2022 haar deuren te openen. De geplande locatie ligt aan de op- en afrit van de N33 bij de ingang van Veendam.

Goede invulling

De gemeente Veendam is enthousiast over de keuze van McDonald’s voor de locatie Veendammer Poort N33. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Het is al langer de wens van het college om een keten zoals McDonald’s naar Veendam te halen. De vestiging van McDonald’s is een mooie aanvulling op het huidige aanbod in de gemeente. Daarnaast is McDonald’s een organisatie die ook maatschappelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. Dit geeft ook een positieve impuls voor de werkgelegenheid in Veendam. McDonald’s heeft ook een aantrekkende werking voor andere bedrijven.” De locatie Veendammer Poort N33 is 6 hectare groot en ligt tussen de N33 en de Geert Veenhuizenweg. Het grenst aan bedrijventerrein De Zwaaikom. Het bedrijf koopt 5500 m2 van de gemeente Veendam voor de realisatie van het restaurant.

Werkgelegenheid

De vestiging in Veendam gaat op termijn werk bieden aan circa 60 tot 80 medewerkers. “De ontwikkeling van onze medewerkers is belangrijk voor ons. Elk talent is van harte welkom bij McDonald’s. We bieden de vrijheid en kansen om je op jouw manier te ontwikkelen binnen alle lagen van onze organisatie. Met onze McDonald’s Academy, waar inmiddels ruim 5.000 medewerkers afstudeerden, kan je een erkend mbo-diploma halen. Werken bij McDonald’s is leuk voor nu en goed voor later.”, aldus Eunice Koekkoek namens McDonald’s Nederland.

Bestemmingsplan

Om de vestiging van McDonald’s op de Veendammer Poort N33 mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan aangepast. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 22 oktober 2020 ter inzage.

Datum 13 oktober 2020 Redactie

Veendam moet miljoenen extra bezuinigen

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – De gemeente Veendam moet de aankomende jaren extra bezuinigingen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Het tekort tekort loopt in 2024 op tot 4,2 miljoen euro. Voor volgend jaar wordt een tekort van 1,1 miljoen euro verwacht en dat loopt de komende jaren steeds verder op. Er zijn verschillende potentiële bezuinigingsmaatregelen die dit tekort kunnen dekken, volgens wethouder Henk Jan Schmaal: ‘We kunnen bijvoorbeeld iets doen aan de OZB, het liggeld, wegen- en groenonderhoud en de gemeentelijke gebouwen. We gaan alles bekijken.’

Corona

Net als andere gemeenten ervaart de gemeente Veendam de financiële gevolgen van het Rijksbeleid en de onzekere toekomst als gevolg van de coronapandemie. Schmaal: ‘De maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis worden steeds meer zichtbaar, maar de impact hiervan op de midden en lange termijn is nog onzeker. Daarnaast is er nog steeds onduidelijkheid over het uiteindelijke nieuwe herverdelingsmodel van de Rijksoverheid. Dit kan een behoorlijk impact gaan krijgen op de financiële positie.’

Jeugdzorg

Een grote kostenpost voor Veendam is de jeugdzorg. De afgelopen jaren moest de gemeente daar al flink wat geld bijleggen. Veendam hoopt door zaken slimmer en innovatiever te organiseren daar toch nog wat te kunnen besparen. ‘Maar het is wel schrijnend. We komen nu aan de basis-infrastructuur van onze samenleving.’

Ambities

Ondanks de onzekerheden blijft het college zich inzetten om de inhoudelijke ambities uit het coalitieakkoord ’Ondernemend met menselijke maat’, uit te voeren en de dienstverlening aan de inwoners op peil te houden. De bezuinigingen worden op maandag 9 november 2020 besproken in de gemeenteraad.

Bron: RTV Noord
Datum 10 oktober 2020 Hielke Bosch

SOB De Zandloper in Leer- en sportpark

Henk-Jan Schmaal – (Foto’s : Henk Drenth)

VEENDAM – Afgelopen vrijdagmiddag werd met de opening van SOB ‘De Zandloper’ in stadion De Langeleegte een nieuwe loot toegevoegd aan het Leer- en sportpark. Wethouder Henk-Jan Schmaal heeft officieel de opening verricht met het omdraaien van een zandloper. “Dit is juist een heel mooie plek om het verschil te kunnen maken”.

Coaching

SOB ‘De Zandloper’ biedt huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen van groep 7 en 8, het voortgezet onderwijs en mbo. Daarnaast wordt ook coaching aangeboden op het gebied van AD(H)D, leren, hoogbegaafdheid en faalangst. De letters SOB staan voor Studie, Ontwikkeling en Begeleiding. De initiatiefnemers Sandy Riem en Marjolein Hess komen als docenten op het Maartenscollege in Groningen uit het middelbaar onderwijs. Waar een functie als brugklasmentor werd vervuld. Het is altijd een soort droomidee geweest om leerlingen extra ondersteuning te geven. Ze wilden dat graag doen in hun eigen bedrijfje.

Als aanvulling past het heel goed op het sport- en leerpark met ongeveer 2000 leerlingen. Waar ze voor extra aandacht en hulp voor hun huiswerk en coaching op hetzelfde terrein terecht kunnen.
Marjolein Hes: “Die leerlingen hebben vaak een andere aanpak nodig. Het is ook om de leerlingen zelfvertrouwen te geven. Het onderwijs is tegenwoordig groot. Kinderen hebben het druk en in de klas kan het druk voor hen zijn. Bij ons vinden ze echt hun rustplek. Vanuit het onderwijs hebben we gemerkt dat kinderen extra aandacht nodig kunnen hebben.” Sandy Riem: “Daarbij hebben we ook het ‘Leren leren’. En ‘mezelf leren trainen’. De kinderen kunnen hier hun huiswerk komen maken. Maar wij leggen uit hoe ze het moeten doen en begeleiden ze.” “Na hun school kunnen ze hier naartoe komen, en zelfs tot 19:00 uur blijven. Afhankelijk van hoe laat hun sportprogramma of muziekles weer begint. Ze kunnen de hele middag hier zijn. Met eerst even lekker wat drinken, even bijkomen met lekker zitten in onze zithoek. En daarna gewoon onder onze begeleiding aan het werk.”

Huiswerkbegeleiding

F: Henk Drenth

Bij ‘De Zandloper’ wordt ook daadwerkelijk een zandloper ingezet tijdens het leren of het maken van het huiswerk. Hierdoor wordt tijd inzichtelijk gemaakt. Er zijn meerdere zandlopers in gebruik met verschillende doorlooptijden. Dit zorgt voor huiswerkbegeleiding op maat. De zandlopers zorgen er ook voor dat de leerlingen niet door allerlei andere dingen of andere impulsen van buitenaf op hun mobiel worden afgeleid. Om geconcentreerd bezig te kunnen zijn met wat even belangrijker is.

Deze zandlopers zijn eigenlijk ijzervijlsel-lopers. Het ijzervijlsel wordt aangetrokken door de magnetische sokkel waarop het staat. En ontstaan er mooie stalagmietvormen. De opening, met lekkere hapjes en drankjes, werd i.v.m. coronamaatregelen, voor de ingang van het stadion gehouden. Het met stijl ingericht lokaal met keuken, waar met behulp van familie en vrienden twee maanden aan gewerkt is, werd in kleine groepen bezichtigd. –  (door Henk Drenth)

  • Lees ook ons 1e artikel over de opening van SOB De zandloper hier
Datum 21 september 2020 Bert Jan Brinkman

SOB De Zandloper geopend

F: Peter Panneman

VEENDAM – Door een zandloper om te draaien heeft wethouder Henk Jan Schmaal van de gemeente Veendam SOB De Zandloper in het hoofdgebouw van het Leer- en Sportpark aan de Langeleegte officieel geopend. De twee stuwende krachten achter De Zandloper zijn Sandy Riem uit Wildervank en Marjolein Hes woonachtig te Groningen. Hun doel is om de leerlingen betere studieresultaten te laten behalen, hun zelfvertrouwen en zelfbeeld te versterken en hun te leren leren. De letters SOB staan voor Studie, Ontwikkeling en Begeleiding.

SOB De Zandloper biedt huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen van groep 7 en 8, het voortgezet onderwijs en mbo. Ook biedt SOB De Zandloper professionele coaching op het gebied van AD(H)D, leren, hoogbegaafdheid en faalangst.

Datum 19 september 2020 Hielke Bosch


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal