Direct naar de inhoud.

Uitspraak: windmolens Drentse Monden mogen gebouwd worden

F: 1e turbine – Windpark Drentse Monden en Oostermoer

BORGER-ODOORN – De windmolens in de Drentse Monden en Oostermoer kunnen verder gebouwd worden. Platform Storm is in haar eis om de bouw stop te zetten als niet-ontvankelijk verklaard door de rechter. Volgens de voorzieningenrechter is Platform Storm niet de juiste partij om dit aanhangig te maken bij de rechtbank.

De advocaten van de initiatiefnemers van windpark Drentse Monden Oostermoer betoogden dat Platform Storm een stichting is zonder duidelijke bezittingen en waarvan het niet duidelijk is wie of wat ze vertegenwoordigen bij de strijd om het Drentse windpark. De rechtbank gaat mee met die lezing en mede om die reden is Platform Storm niet-ontvankelijk verklaard.

‘Geen rapportage’

Platform Storm en haar advocaat Peter de Lange willen de bouw van het windpark stopzetten, omdat bij het verstrekken van de bouwvergunning van het prk geen milieueffectrapportage is opgestart. Zij baseerden hun claim op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat oordeelde dat geluidseffecten bij een aantal windparken in Vlaanderen niet in kaart zijn gebracht. Daar werd een streep door de verstrekte vergunning gezet.

Platform Storm en De Lange kregen daarmee goede hoop om ook de bouw van windpark Drentse Monden Oostermoer stil te leggen. Maar de rechtbank in Assen vindt Platform Storm niet de juiste partij om dat punt voor de rechter duidelijk te maken.

 

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 22 oktober 2020 Hielke Bosch

Eerste windturbine officieel in bedrijf

De eerste windmolen staat nabij het monument Gebroken Lijn (F: Drentsemonden en Oostermoer)
EXLOËRMOND – De eerste windturbine van windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt woensdag 8 januari officieel in bedrijf gesteld. Dat gebeurt, nu de Lofar metingen aan de testturbine DEE2.1 succesvol zijn afgerond.

De vorig jaar gebouwde windmolen draaide al enige tijd testrondes vanwege de metingen voor de radiotelescoop van Astron/LOFAR. Na afronding van die metingen stonden de wieken geruime tijd stil. Enerzijds vanwege regulier onderhoud en anderzijds in afwachting van de testresultaten.

Datum 8 januari 2020 Redactie

Opbouw kraan eerste windturbine van start

RTV1
EERSTE EXLOERMOND – Op de bouwplaats aan de Mondenweg bij 1ste Exloërmond arriveert deze week de bouwkraan. Dat is het startpunt voor de bouw van de eerste windturbine van windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

De kraan staat op een eerder aangelegde kraanopstelplaats. Die plaats is zodanig gekozen dat binnenkort de aangevoerde onderdelen van de windmolen, na aankomst op de
bouwplaats, direct op hun plaats gehesen kunnen worden.

De opbouw van de kraan wordt deze week voorbereid. Pas als de onderdelen voor de windturbine aankomen, wordt de kraan volledig op hoogte gebracht.

Datum 11 juni 2019 Redactie

Nordex voorkeursleverancier windpark Drentse Monden

(c) Foto: Jan Oelker / Nordex
BORGER-ODOORN/AA EN HUNZE – Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft de Nordex N131 windturbine geselecteerd als de meest geschikte turbine. Nordex is daarmee de voorkeursleverancier geworden voor het windpark waarvan de oplevering is beoogd uiterlijk eind 2020. Met de keuze voor Nordex en deze windturbine is een belangrijke stap voorwaarts gezet in de realisatie van het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Nordex N131 windturbine: stiller door ‘serrated trailing edges’
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft gekozen voor de N131 turbine van Nordex vanwege de inspanningen die Nordex wil en kan leveren om de turbine te laten passen binnen het zogeheten Lofar-convenant dat aangeeft dat de elektromagnetische (EMC)-straling van de te plaatsen windturbines moet worden gereduceerd. Een andere reden om hiervoor te kiezen, is de goede reputatie van Nordex (www.nordex-online.com/en).

Daarnaast is een belangrijke overweging geweest dat de Nordex N131 turbine een van de stilste turbines in zijn klasse is. Dit wordt bereikt door toepassing van zogeheten ‘serrated trailing edges’ aan de wieken. Dit is een gekartelde
achterrand van de wieken die ervoor zorgt dat er minder geluid ontstaat als de wieken draaien

Tiphoogte van 210,5 meter
Het type N131 van Nordex heeft een ashoogte van 145 meter. De rotordiameter is 131 meter waarmee een wiek 65,5 meter lang is. Daardoor is de tiphoogte – het bovenste puntje als een wiek recht overeind staat – 210,5 meter.

.

Totaal vermogen 175,5 MW: stroom voor 225.000 huishoudens
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer zal bestaan uit 45 windturbines van het type Nordex N131. Elke turbine heeft een vermogen van 3,9 MW waarmee het totaal opgesteld vermogen op 175,5 MW komt. De verwachting is dat één windturbine van dit type circa 15 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekt. Dat is evenveel als gemiddeld 5000 huishoudens per jaar gebruiken. De 45 windmolens van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer wekken dus samen per jaar naar verwachting 675 miljoen kWh op. Dat is evenveel als gemiddeld 225.000 huishoudens per jaar gebruiken. Ter vergelijking: de provincie Drenthe telt circa 216.000 huishoudens.

Voorbereidingen voor de bouw
Het doel is dat de 45 windturbines eind 2020 staan en stroom opwekken. De voorbereidingen voor de bouw van dit grote windpark worden nu getroffen, in samenspraak met Nordex. Onderdeel van deze voorbereidingen is dat er goed met de omgeving wordt gecommuniceerd over hoe de bouw verloopt. Voordat de bouw begint, wordt dit breed bekend gemaakt in de omgeving. Iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen rond het windpark kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.drentsemondenoostermoer.nl/contact/

Informatie over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie, Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en coöperatie De Windvogel. Het windpark zal bestaan uit 45 windmolens in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Meer informatie staat op www.drentsemondenoostermoer.nl

Doe mee aan het windpark via De Windvogel
Inwoners kunnen meedoen in het windpark door voor eenmalig 50 euro lid te worden van coöperatie De Windvogel. Leden kunnen mee-investeren in het windpark voor een bedrag dat zij zelf bepalen. De jaarlijkse rente op hun investering, die de leden zelf vaststellen, is tussen de 2 en 7 procent. Leden hebben ook stemrecht over de andere energieprojecten van de coöperatie en de buurtprojecten die door dit windpark mogelijk worden gemaakt. Meer informatie hierover op www.windvogel.nl of via info@windvogel.nl.

Datum 29 oktober 2018 Redactie

Coalitie Borger-Odoorn moet uitkopen windboeren onderzoeken

.
EXLOO – De raadsfractie van de PvdA in Borger-Odoorn vindt dat de nieuwe coalitie moet onderzoeken of het uitkopen van de windboeren mogelijk is. De sociaaldemocraten zouden graag zien dat alle mogelijke opties worden onderzocht om het windpark op zijn minst te verkleinen, maar als het kan zelfs tegen te houden.

De PvdA in Borger-Odoorn vindt dat de gemeente Borger-Odoorn, samen met Aa en Hunze en Stadskanaal, in Den Haag moet proberen een oplossing te zoeken die meer recht doet aan de belangen van de bewoners van de Veenkoloniën. Uit onderzoek is gebleken dat Wind op Zee miljarden goedkoper is dan Wind op Land en ook de duurzame doelstellingen worden gehaald. Uit dat voordeel zouden de windboeren kunnen worden gecompenseerd.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaven de coalitiepartijen aan niets te zien in de optie van uitkopen. De PvdA Borger-Odoorn zal zich in blijven inzetten voor minimalisering van het windpark, als het kan tot nul. Hiervoor is de raadsfractie van de PvdA in contact met leden van de Tweede Kamer om te onderzoeken welke mogelijkheden voor het uitkopen van windboeren realistisch kunnen zijn.

Datum 20 april 2018 Redactie

Ontzettend boos op GreenPeace

GreenPeace ziet dit wel zitten..

STADSKANAAL – Milieuorganisatie Greenpeace kraakt het besluit van de Tweede Kamer om de bouw van een windmolenpark in de Veenkoloniën uit te stellen. Greenpeace snapt de houding van de Kamer niet en zegt: ‘Het gros van de partijen die voor deze motie stemde, weet donders goed dat we nog veel meer windmolens op land nodig hebben om klimaatverandering tegen te gaan”aldus Greenpeace in een reactie via regionale omroep RTV Noord.

Boze brief

Louis Zeegers uit Stadskanaal is ontzettend boos op de milieu-organisatie. Hij heeft de pen gepakt en o.a. RTV1 deelgemaakt van zijn schrijven:

Beste Green Peace,

Zoals de titel al verraad, is Green Peace géén populaire club in het Noorden (Stad uitgezonderd, maar dat zijn dan ook westelijke passanten)

RTV Noord heeft het zeer goed gezien > driekwart van de Nederlanders wil windturbines in de Veenkoloniën.
Driekwart van de Nederlanders > Dat zijn alle bewoners van de Randstad, die via Schiphol op vakantie gaan en daarmee een geweldig milieu drama creëren, die zij oplossen om het door hen gemaakte CO2 vervuiling over de schutting gooien naar het Noorden.

Green Peace wees eens flink en start met het oplossen van de milieuvervuiling, die jullie zelf maken, door turbines te plaatsen in het Vondelpark, op het Malieveld, of in de duinen

Wind turbines zijn toch zo goed voor jullie kinderen en kleinkinderen? Recht je rug en maak je sterk om de verloederde Oostvaarderplassen gebied om te zetten in het GreenPeace Wind Centre.

>>> Over Nimby’s gesproken.

Ter afsluiting een een Youtube filmpje, dat de geneugten laat zien van ‘Windmolens’ die jullie je kinderen en kleinkinderen onthouden.

[ingezonden]

Datum 21 december 2016 Bert Jan Brinkman

Geen windturbines in de Veenkoloniën maar Zonne Energie

Jan Nieboer in gesprek met Bert Jan Brinkman
Jan Nieboer in gesprek met Bert Jan Brinkman

STADSKANAAL – De beroepschriften rondom de situatie windmolenpark zijn verstuurd naar de Raad van State. Hierin staat dat windturbines niet gewenst zijn en dat er inmiddels een meer dan 100% volwaardig alternatief bestaat in de vorm van een groot solarpark in de regio. VVBK voorzitter Jan Nieboer zegt verder dat hij zeker weet dat de Raad van State hier niet meer omheen kan. “Met Zonne-energie kunnen we zelfs het dubbele van het opgelegde vermogen van windenergie opwekken”, aldus Nieboer bij RTV1.

 

Onvoorstelbaar

Het solarpark moet 300 hectare groot worden en gaat bestaan uit clusters van minimaal 10 hectare wat wordt aangelegd in het Veenkoloniale gebied op de akkervelden. Omdat er ook in overige regio’s plannen zijn voor solarparken kunnen deze allemaal met elkaar verbonden worden. Maar er is wel een groot verschil met de overige regio. De ondernemers uit de Kanaalstreek die het solarpark willen aanleggen gaan dat pas doen zodra het Ministerie van Economische Zaken of de Tweede Kamer daadwerkelijk laat weten dat er ‘wind’ geruild mag worden voor ‘zon’. “Wij gaan niet beide doen. Er komt hier geen windturbine in”, aldus Nieboer. Jan Nieboer vindt het ook onvoorstelbaar dat inwoners vaak als laatste worden ingelicht door de overheid. “Wij, de Veenkoloniën, worden alleen maar gezien als win-gebied. Tellen wij nog mee? Neem nu ook de plannen om bossen aan te gaan leggen in onze regio. Pas als de plannen rond zijn worden wij nog eens hierover geïnformeerd. De bosplannen zijn nu voorlopig van tafel omdat we tegengas hebben gegeven maar volgend jaar hebben ze weer iets nieuws bedacht, let maar op”..

Jan Nieboer (voorzitter Bedrijven in de Kanaalstreek) over zonne-energie, bosbouw en ondernemersklimaat:

Datum 19 november 2016 Bert Jan Brinkman

Wat is windenergie waard?

windenergieBORGER-ODOORN – GIETEN – STADSKANAAL – (Ingezonden) – De fracties van de PvdA in Borger-Odoorn, Stadskanaal en Aa en Hunze zijn niet blij met het besluit van Minister Kamp tot het plaatsen van 45 windmolens in de Veenkoloniën. Dit zonder draagvlak onder de inwoners, dit ten koste van het LOFAR-project en dit met gevaar op tweedeling in de samenleving. Het kan niet anders of windenergie moet veel waard zijn.

Ongelukkig

Bijna niemand kan volgens de PvdA gelukkig zijn met het besluit van Minister Kamp. De omwonenden in het veenkoloniaal gebied niet, die zien hun woonomgeving veranderen op een manier die zij niet willen. Astron niet, die kan niet al het onderzoek uitvoeren wat ze graag zou willen. De betrokken gemeentes niet, want die hebben dus uiteindelijk niks te vertellen. En ook de provincie ziet haar eigen gebiedsvisie niet terug in de besluitvorming Als er al vreugde is, dan is dat bij de initiatiefnemers tot het bouwen van de molens. Hoewel die vreugde waarschijnlijk getemperd wordt door de verstoorde onderlinge verhoudingen in het gebied. Dus helemaal gelukkig zullen ook zij niet zijn.

Zonne energie

pvda_logoIn Den Haag zouden de beleidsmakers ook wel gelukkig kunnen zijn, maar het besef dat het wel eens om een Pyrrusoverwinning kan gaan, zal op enig moment ook daar doordringen. Treurig allemaal. Dit terwijl er een kans voor het grijpen lag om het ánders te doen. De doorontwikkeling van zonne-energie is namelijk nog in volle gang, terwijl de windenergie aan het eind van zijn ontwikkeling is. Door wind in te ruilen voor zonne energie was er eveneens aan de opdracht voldoen om het broeikas-effect tegen te gaan. Als die route was gekozen, dan zouden de verstoorde verhoudingen zijn omgeslagen in breed gedragen samenwerking. De wil om alternatieve energie te realiseren leeft namelijk bij velen in het Veenkoloniaal gebied gelet op de hoeveelheid alternatieve energie die in dit gebied wordt opgewekt met zonne-panelen. Vanuit dat besef had het proces in de Veenkoloniën een heel ander verloop moeten hebben. Toch is dat niet gebeurd want kennelijk is windenergie heel veel meer waard.

[Ingezonden door: Annemieke Smit, Egbert Hofstra en Henk Zwiep – Fractievoorzitters PvdA Aa en Hunze, Stadskanaal en Borger-Odoorn]

Datum 3 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Ondernemers: zonnepark goedkoper dan windenergie

Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld Drentse Veenkoloniën.
Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld Drentse Veenkoloniën.
VEENKOLONIËN – In een brief aan minister Kamp doen ondernemers in de Kanaalstreek en de Buinermond een dringende oproep om definitief af te zien van de realisering van een megawindpark in de Veenkoloniën en te kiezen voor een zonnepark als alternatief.

De ondernemers doen dit beroep op basis van nieuwe feiten en hebben vanuit de door hen opgerichte Stichting de Zonkoloniën onderzoek laten uitvoeren naar de financiële haalbaarheid van solar in plaats van wind. Op basis van dit onderzoek en ontwikkelingen in de markt blijkt dat ‘zon’ inmiddels goedkoper is dan ‘wind’.

Minister Kamp noemde eerder een zonnepark geen alternatief voor windmolens in de Veenkoloniën omdat zo’n park duurder zou zijn en minder stroom zou opleveren.

Volgens de ondernemers gebruikt het ministerie van Economische Zaken achterhaalde en onjuiste gegevens.

Datum 16 september 2016 Redactie

Koploperbedrijven in Groningen delen en vermenigvuldigen duurzame winst

Jan Loots (f: Geo Plus)
Jan Loots (f: Geo Plus)

SCHEEMDA – Met de uitspraak ‘Eerst leren delen, om te kunnen vermenigvuldigen.’ opent Jan Loots, gastheer van het bedrijf Geo Plus, de tweede Koploperbijeenkomst in Scheemda.

Het bedrijf brengt van Siberië tot Saoedi-Arabië de zeebodem in kaart. De Koplopers, waaronder een tiental MKB-ondernemers, gingen aan de slag met de resultaten van de grondige ‘Duurzaam Ondernemen’ (DuOn) doorlichting die ze hadden ondergaan en met de uitkomsten van de Milieubarometer. Het resultaat gaf de basis voor concrete maatregelen. Hieruit blijkt dat met verduurzamen eenvoudig een vertaalslag naar kostenbesparing te maken is.

Het Koploperproject startte in 2010 in de Provincie Friesland een netwerk waarin nu zo’n 250 duurzame bedrijven en organisaties – zoals gemeenten, zorginstellingen en scholen- samen stappen zetten richting duurzaamheid en versterking van de regionale economie.
In Groningen begeleidt een consortium van vier lokale bedrijven: DZyzzion, NoordBaak, Rein Advies en Circulair Actief, de bedrijven en organisaties die deelnemen aan het Koploperproject Oost Groningen een jaar lang. De gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde, Stadskanaal, Oldambt, Veendam, Pekela, Menterwolde en de Provincie Groningen ondersteunen het project met een financiële bijdrage.

Tijdens de bedrijfspresentaties passeren talloze voorbeelden van verduurzaming de revue. Koploper Margriet Nieuwenhuis van ‘Gasterij Natuurlijk Smeerling’ geeft oplettend een tip over inkoop van ecologische schoonmaakmiddelen. De Gasterij vindt evenals ‘Camping Wedderbergen’ en ‘Bewegingscentrum Ter Apel’ aansluiting bij Cittaslow (het internationale keurmerk) waarvoor de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde zich inzetten. Zo werken ze gezamenlijk aan topkwaliteit van de leefomgeving met lokale producten, authenticiteit, infrastructuur en milieu.

 
‘Multifunctioneel Centrum De Drijscheer’ in Alteveer en de Gemeente Stadskanaal zien dit project als een mooie symbiose van kansen op thema’s als energie, duurzame inkoop en sociale bewustwording. Koploper ‘OBS de Driesprong’ wil het lunchafval in de lunchbox mee teruggeven, om ouders en kinderen milieubewust te maken. Deze tip nemen het gemeentelijk bedrijf ‘de Kompanjie’ en de gemeente Stadskanaal mee voor hun overkoepelende basisscholenorganisatie, en het levert tegelijkertijd kostenbesparing op!
Steenhuis Recycling, VIB netwerken, Oldenburger Fritom en ‘De Boer Auto onderdelen’ besparen op het verbruik. Auto onderdelen worden bijvoorbeeld voor maar liefst 96% hergebruikt. Op transport en zakelijk verkeer valt winst te behalen met video-conferenties en technologie. DunAgro en Raedthuys leveren natuurlijke grondstoffen zoals lokaal geproduceerde hennepvezel en windenergie. Met deze regionale en natuurlijke producten, breiden ze, via hun klantenkring, de circulaire en ‘biobased’ economie uit.

De Koploperbedrijven krijgen op de valreep nog de uitnodiging om gastlessen en excursies te verzorgen voor basisschool leerlingen. Door nu kennis en ervaring te delen, vergroten zij het duurzame resultaat in de toekomst. Hieraan werken de Koplopers graag mee!

Datum 6 juli 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal