Direct naar de inhoud.

Hoe belangrijk is de erkenning van het ‘windmolensyndroom’ door een Franse rechter?

F: Jelle Wubs
REGIO – Groningse tegenstanders van windmolens zijn opgetogen over een gerechtelijke uitspraak in Frankrijk. Een rechter van het Hof van Toulouse erkent het zogenoemde ‘windmolensyndroom’ en heeft een schadevergoeding van ruim een ton toegekend aan een echtpaar voor waardeverlies van de woning en geleden gezondheidsschade.
Maar wat is deze uitspraak waard in Nederland?

Geen Nederlandse jurisprudentie, maar…

Volgens hoogleraar privaatrecht en duurzaamheid Björn Hoops van de RUG gaat het hier in de kern om een medische kwestie. ‘Er is onderzoek gedaan naar het verband tussen windmolens en klachten, maar dat onderzoek is eigenlijk nog niet afdoende. Zolang overtuigend bewijs er nog niet is, is het heel lastig om vast te stellen dat er sprake is van een onrechtmatige daad aan de kant van de windmolenexploitanten en een causaal verband tussen windmolens en klachten.’
Dat er door een rechtbank in Frankrijk nu wel een causaal verband wordt gelegd tussen windmolens en bepaalde klachten, maakt volgens Hoops niet zoveel uit. ‘Dit is geen Nederlandse jurisprudentie en heeft hier geen effect. Wel is het zo dat activisten, advocaten en rechters elkaar inspireren en elkaars gedachten overnemen. Dat zie je ook bij veel klimaatzaken. Het Duitse Constitutionele Hof verwijst bijvoorbeeld naar het Urgenda-arrest van onze Hoge Raad.’

‘Uitspraak kan betekenis hebben voor hele energietransitie’

Hoops denkt dat de uitspraak invloed kan hebben op het beleid bij windmolenexploitanten en de overheid. ‘Deze partijen hebben een zorgplicht. Ik kan me voorstellen dat door deze uitspraak er bijvoorbeeld nog eens goed wordt gekeken naar de afstanden die worden gehanteerd voor molens ten opzichte van woningen. Daarmee zou deze uitspraak veel invloed kunnen hebben op nog te bouwen parken en eigenlijk de gehele energietransitie.’
De zaak in Frankrijk in het kort
In Frankrijk draait het om een zaak van een echtpaar dat na het kappen van een bos naast hun boerderij last kreeg van een windmolenpark van zes molens. Het park stond op amper een kilometer afstand van de woning. Na twee jaar van klachten als slapeloosheid, hartkloppingen, misselijkheid en oorsuizen is het duo op doktersadvies verhuisd. Binnen enkele maanden waren de klachten verdwenen.
In Frankrijk wordt het ‘windmolensyndroom’, dat wijst op tal van klachten veroorzaakt door een windmolen, niet officieel erkend. Toch vond de rechter, na raadpleging van een deskundigenrapport, dat het koppel slachtoffer is geworden van dit syndroom.

‘Maar één geval’

Jan de Laat, klinisch-fysicus – audioloog van het Leids Universitair Medisch Centrum, verwacht niet dat deze uitspraak in Frankrijk veel gevolgen zal hebben, laat staan in Nederland.
‘Een echtpaar dat rond een windpark woont heeft een klacht nadat het bos naast de woning is gekapt. De rechter buigt zich over die specifieke klacht. Over dit geval kan een rechter tot een besluit komen, en dat gebeurde in Frankrijk. Maar het is maar één specifiek geval, dus je kunt deze uitspraak niet zomaar toepassen op andere gevallen.’
Dat de Franse rechter erkent dat in dit specifieke geval de nadelige gevolgen van windmolens niet op onzin berusten, en de uitbaters daarom schadevergoeding moeten betalen, wil volgens De Laat niet zeggen dat het windmolensyndroom ook echt bestaat.

10 keer de masthoogte afstand van woningen

‘De wetenschapper die het begrip windmolensyndroom introduceerde ging ervan uit dat concentratieverlies, hoofdpijn en tinnitus (oorsuizen, red.) direct samenhangen met windmolengeluid. Maar die lijn volgen wij niet. Wij zien hinder en slapeloosheid. Dat kunnen inderdaad gevolgen zijn van windmolens, ook al is dit geluid helemaal niet luid. Het is de slapeloosheid zelf die vervolgens veroorzaker kan zijn van allerlei klachten. Er is dus sprake van een indirect effect.’
Volgens De Laat zijn deze indirecte effecten wel voldoende om strengere normen te hanteren. Zelf bepleit hij dat windmolens op minimaal tien keer de masthoogte van de molens afstand moeten komen staan van de bebouwde kom. Dus als een molen 150 meter hoog is, dan moeten molens minimaal op 1500 meter van woningen komen staan. In andere landen worden deze normen al gehanteerd, in Nederland nog niet.
Advocaat Anne van Nus van DOKK advocaten staat tientallen belangengroepen bij in hun strijd tegen grote en minder grote energieprojecten. Van Nus heeft bijvoorbeeld de uitbreiding van windmolenpark Delfzijl Zuid uitgesteld door de Raad van State te wijzen op het ontbreken van extra milieuonderzoek dat volgens Europese regelgeving vereist is.

‘Kostbare troeven moet je koesteren’

Van Nus kreeg de afgelopen dagen talloze appjes over de Franse uitspraak. ‘Deze uitspraak is eindelijk een erkenning voor de omwonenden, dat windturbines een objectieve oorzaak kunnen zijn van ziektebeelden. Dat was en is dus geen eendagsvlieg. Volgens de Franse rechter went men niet aan al dan niet waarneembaar geluid veroorzaakt door turbines. Dit toont Windpark N33 eveneens aan: gebied zonder hoogbouw, niet gelegen aan de kust en zonder bestaande windmolens, waar de klachten niet ophouden’, aldus Van Nus.
Van Nus is nog aan het uitzoeken wat ze precies met de uitspraak kan in haar eigen praktijk. ‘Kostbare troeven moet je koesteren. In het belang van de ontwikkeling van het recht’, aldus Van Nus.
Datum 14 november 2021 Rutger Breider

Jan Nieboer in beroep tegen veroordeling dreigbrieven, Jan H. niet

Foto: Hielke Bosch/RTV1

TWEEDE EXLOËRMOND – Hij had het al aangekondigd, maar na overleg met zijn advocaat zet Jan Nieboer door: hij gaat in hoger beroep tegen de veroordeling voor het versturen van dreigbrieven naar windmolenbouwers. De rechtbank in Assen veroordeelde Nieboer en medeverdachte Jan H. twee weken geleden tot één jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. “Ik wil niet veroordeeld worden voor iets wat ik niet heb gedaan. Ik heb geen bijdragen geleverd aan dreigbrieven. Als dat zo geweest zou zijn, dan was er wel bewijs gevonden”, reageert de 63-jarige anti-windmolenactivist uit 2e Exloërmond. “Politie en justitie hebben drie jaar onderzoek gedaan en ze hebben niet meer gevonden dan afgeluisterde gesprekken.”

 

Bron: RTV Drenthe

Datum 30 april 2021 Rutger Breider

Zo kwam het OM terecht bij ‘windmolenverdachten’ Jan H. en Jan Nieboer

GPS-trackers onder auto’s, observatieteams, afgetapte telefoongesprekken en verborgen microfoons in de McDonald’s. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft heel wat uit de kast gehaald om bewijs te verzamelen tegen verdachten Jan H. en Jan Nieboer.

Hoe kwamen ze eigenlijk bij deze twee mannen uit?

Jan H. en Jan Nieboer stonden deze week voor de rechter omdat ze verdacht worden van het versturen van dreigbrieven en het dreigen met asbestdumpingen. Beiden zeggen onschuldig te zijn. Wel worden ze door anderen geïnformeerd over de dreigbrieven. ‘Ik heb dat op een domme, opschepperige manier aan Jan Nieboer geventileerd’, zei Jan H. tijdens de rechtszaak.

‘Interessante personen’

Officier van justitie Diana Roggen gaf deze week in de rechtszaal een inkijkje in het politieonderzoek met de naam ‘Berkenmuis’. Twintig rechercheurs met ondersteuning van nog eens zeventig agenten werkten aan dat onderzoek. Het doel: de dader of daders pakken die verantwoordelijk zijn voor asbestdumpingen en bedreigingen.

Het OM heeft dit ‘stevige, grote team’, zoals de politie het destijds betitelde, geformeerd omdat de acties tegen de komst van windmolens escaleerden. De officier schetst in de rechtszaal een beeld hoe de publieke acties in 2013 begonnen: ‘Een geluidsinstallatie bij het zwembad in Meeden’. Dat ging uiteindelijk in 2018 over in ‘het dumpen van asbest op openbare plekken’.

Al snel levert het onderzoek ‘een aantal interessante personen’ op, legt Roggen uit. ‘waaronder Nieboer’. Al bij de start van het onderzoek zijn de pijlen op hem gericht. Reden? Zijn uitspraken in de media eind 2018. Hij zegt dat actievoerders het explosief Semtex en handgranaten hebben aangeschaft.

‘Saillant detail’

Het OM zet vol in op de voorman van Platform Storm: ‘Het lijkt erop dat Nieboer mogelijk meer informatie heeft over mensen die acties willen uitvoeren’. Er is een baken onder de auto van Nieboer geplaatst en zijn telefoongesprekken worden opgenomen. Daaruit blijkt dat Nieboer veel contact heeft met Jan H., die op dat moment nog niet in het vizier van de rechercheurs is. De mannen spreken telefonisch af om elkaar te ontmoeten op 28 februari 2019. Waar ze afspreken? Dat weet het onderzoeksteam niet. Het wordt niet besproken over de telefoon. Zelfs niet een concrete tijd.

Het enige wat het onderzoeksteam kan doen is afwachten. Dat doen ze ook. ‘Het observatieteam heeft geprobeerd die dag zicht te krijgen op de ontmoetingsplek, maar dat is niet gelukt’, concludeert Roggen. Saillant detail: de telefoon van Nieboer was uitgeschakeld tijdens de ontmoeting. Volgens het OM is het aannemelijk dat het niet de eerste keer is dat de twee op deze manier afspreken. De gedachte hierachter: ‘Er werd via de telefoon geen concrete tijd en plaats afgesproken’.

Telefoon uit is ‘niet gek’

Een paar dagen later spreken Nieboer en H. opnieuw telefonisch af ‘zonder een plaats en tijd te noemen’. In dat telefoongesprek wordt gesproken over windmolens. Het onderzoeksteam vindt dat verdacht en besluit ook Jan H. onder de loep te nemen. Al zijn telefoonverkeer wordt vanaf dat moment getapt. Opnieuw een saillant detail: ook zijn telefoon gaat uit wanneer de twee met elkaar afspreken.

De twee lijken niet gevolgd of gestoord te willen worden door de telefoon uit te schakelen. Op zitting zegt Nieboer dat dit niet heel gek is. Het gebeurde volgens hem ook altijd bij vergaderingen van actiegroep Platform Storm. Hij had zelfs een speciaal hoesje waarmee zijn telefoon ‘uit de lucht was’. Toch komt het rechercheteam achter de locatie waar ze regelmatig, vaak op donderdag, afspreken: McDonald’s in Stadskanaal. De afspraakjes zijn vroeg in de ochtend rond een uur of zeven.

Afluisterapparatuur

Het onderzoeksteam wil weten waar de twee het in de vroege ochtend over hebben. Ze besluiten stiekem afluisterapparatuur in het restaurant te plaatsen ‘om mee te krijgen wat er tijdens die kennelijk heimelijke, vroege ontmoetingen wordt besproken’, legt de officier uit. Zonder daar weet van te hebben, spreken beide Jannen weer bij hetzelfde restaurant af op 28 maart 2019. De microfoons zijn al geïnstalleerd en goed verstopt. Het is de eerste opname die van de verdachten wordt gemaakt.

Een dag voor deze ontmoeting is er veel ophef over de acties tegen de komst van windmolens. Bouwbedrijf Avitec geeft aan te stoppen met windmolenprojecten, omdat ze een dreigbrief hebben ontvangen. De politie maakt openbaar dat een groot team bezig is met een onderzoek naar de bedreigingen.

In het eerste opgenomen gesprek zijn windmolens een belangrijk onderwerp van gesprek, volgens het OM. ‘Er wordt gesproken over de beelden van een fietser bij de asbestdump in Delfzijl. Jan H. spreekt over de Tweede Wereldoorlog en het verzet’, vertelt de Officier van Justitie. Ook zou er gesproken zijn over een werknemer van Avitec.

Voldoende bewijs om de twee als verdachte aan te merken? Nee, weet ook het Openbaar Ministerie.

‘We gaan ze aanpakken, tuig’

Het onderzoeksteam wacht. Precies een week later, namelijk op donderdag 4 april 2019, spreken beide mannen opnieuw af: ‘Een ontmoeting die een doorbraak in het onderzoek oplevert’, zegt officier van justitie; Roggen.

In alle vroegte gaan H. en Nieboer die donderdagochtend weer naar de McDonald’s. Niet wetende dat er opnieuw wordt meegeluisterd. Volgens het OM zegt H. dat een ‘plaatselijk aannemertje, dat aan het graven is, een brief in de bus heeft gekregen’. Jan Nieboer zou daarop gezegd hebben: ‘Dat is een geweldige samenwerking op deze manier’. H. zegt: ‘We gaan ze aanpakken, tuig.’ ‘Ja, honden’, reageert Nieboer.

Dreigbrief en wapens

Volgens Roggen spreken de twee hier over een dreigbrief die twee dagen daarvoor op de post is gedaan. Een dag voor de ontmoeting tussen Jan H. en Jan Nieboer is die brief geopend door de ontvanger, maar hij heeft er alleen over gesproken met zijn vrouw en de politie. Nieboer en H. lijken te beschikken over daderinformatie. Het Openbaar Ministerie (OM) besluit beide mannen na dit gesprek aan te merken als verdachte.

De twee worden nog een aantal weken gevolgd en afgeluisterd. In die afgeluisterde gesprekken wordt volgens het OM gesproken over andere bedrijven, asbest, een drukker en zelfs over de aanschaf van wapens.

Aanhouding

Het OM besluit in te grijpen: op 19 juni 2019 worden Jan H. en Jan Nieboer aangehouden. Woningen en bedrijfspanden worden doorzocht. Ook medeverdachte Johnny R. met een printshop wordt opgepakt en zijn bedrijf wordt doorzocht.

Het OM eist vijftien maanden cel waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Beide Jannen ontkennen de dreigbrieven te hebben geschreven en verstuurd. Wat de rechter er van vindt? Dat weten we op 16 april, wanneer er uitspraak wordt gedaan.

Waarom schrijven we Jan Nieboer en Jan H.?
In de artikelen over de windmolenverdachten noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Jan Nieboer wordt wel met zijn volledige naam genoemd, omdat Nieboer de voorman was van actiegroep Platform Storm. In die rol trad hij geregeld op in de media. Medeverdachte Jan H. was in het verleden actief als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, maar dat was hij al geruime tijd niet meer. Jan H. heeft tijdens de rechtszaak aangegeven dat hij het niet nodig vindt dat zijn gezicht op beeldmateriaal geblurd wordt.

Bron: RTV Noord

Datum 21 maart 2021 Rutger Breider

Windpark: ‘Testmolen Veenkoloniën produceert geen bromtonen’

F: RTV Drenthe

EERSTE EXLOËRMOND – De testwindmolen van windpark De Drentse Monden en Oostermoer bij 1e Exloërmond produceert geen laagfrequent geluid. Wel maakt de turbine een typisch ruisend windmolengeluid. Dat zegt geluidsdeskundige Jan van Muijlwijk. Hij deed in opdracht van de directie van het windpark onderzoek naar het geluid dat de windmolen maakt. Het windpark maakte de resultaten bekend in een nieuwsbrief.

 

 

Bron: RTV Drenthe

Datum 18 maart 2021 Rutger Breider

Uitspraak: windmolens Drentse Monden mogen gebouwd worden

F: 1e turbine – Windpark Drentse Monden en Oostermoer

BORGER-ODOORN – De windmolens in de Drentse Monden en Oostermoer kunnen verder gebouwd worden. Platform Storm is in haar eis om de bouw stop te zetten als niet-ontvankelijk verklaard door de rechter. Volgens de voorzieningenrechter is Platform Storm niet de juiste partij om dit aanhangig te maken bij de rechtbank.

De advocaten van de initiatiefnemers van windpark Drentse Monden Oostermoer betoogden dat Platform Storm een stichting is zonder duidelijke bezittingen en waarvan het niet duidelijk is wie of wat ze vertegenwoordigen bij de strijd om het Drentse windpark. De rechtbank gaat mee met die lezing en mede om die reden is Platform Storm niet-ontvankelijk verklaard.

‘Geen rapportage’

Platform Storm en haar advocaat Peter de Lange willen de bouw van het windpark stopzetten, omdat bij het verstrekken van de bouwvergunning van het prk geen milieueffectrapportage is opgestart. Zij baseerden hun claim op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat oordeelde dat geluidseffecten bij een aantal windparken in Vlaanderen niet in kaart zijn gebracht. Daar werd een streep door de verstrekte vergunning gezet.

Platform Storm en De Lange kregen daarmee goede hoop om ook de bouw van windpark Drentse Monden Oostermoer stil te leggen. Maar de rechtbank in Assen vindt Platform Storm niet de juiste partij om dat punt voor de rechter duidelijk te maken.

 

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 22 oktober 2020 Hielke Bosch

1e windmolen levert elektriciteit aan het net

F: 1e turbine aan de Mondenweg – Windpark Drentse Monden en Oostermoer

NIEUW BUINEN – De bouw van de eerste windturbine (Nordex 131) van Windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’ is  vorige week woensdag afgesloten met de officiële in bedrijf stelling. Vanaf dat moment leverde de windturbine elektriciteit aan het net.

Verlichting

De windmolen had ook eerst tijdelijke verlichting. Die was direct nodig vanwege de luchtvaart. Inmiddels is deze verlichting aangepast naar de definitieve versie: 1 witte knipperende lamp overdag en een rode permanente verlichting in de nachtelijke uren.

Metingen

LOFAR en windturbine

Van maandag 2 september t/m zaterdag 14 september worden met de LOFAR radiotelescoop in Exloo zogenoemde pre-kwalificatie metingen uitgevoerd aan de eerste windturbine van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Tijdens de metingen staat op het parkeerterrein langs de Drentse Mondenweg (nabij de windturbine) een hijskraan met een testapparaat. Dat apparaat is ook gebruikt bij tests eerder dit jaar.

Datum 29 augustus 2019 Bert Jan Brinkman

Bouw éérste windturbine afgerond

Bouw 1e turbine windpark afgerond

NIEUW BUINEN – Onder grote belangstelling van het publiek is afgelopen week de bouw van de eerste windturbine van windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’ afgerond. Het plaatsen van de rotorbladen (wieken) was de spectaculaire afsluiting van een week waarin veel gebeurde. De laatste twee rotorbladen zijn woensdag 17 juli gemonteerd. De eerste wiek werd al op vrijdag 12 juli bevestigd, maar het weer zorgde vervolgens voor enkele dagen vertraging.

De rotorbladen kwamen eind juni op de bouwlocatie aan. Nadien werden alle overige onderdelen in negen transporten naar de bouwlocatie gebracht. Dat verliep probleemloos.
Het transportbedrijf koos voor de vroege nacht: een moment waarop er weinig verkeer is en het transport dus ook weinig overlast veroorzaakte.

Kijken en fotograferen
Met name het monteren van de drie rotordelen (wieken) trok zowel vrijdag 12 juli als woensdag 17 juli veel bekijks. Van amateurfotograaf tot passant met een smartphone. Ook kreeg het windpark diverse foto’s aangeboden.

Herstel rotondes en wegen
In opdracht van de provincie Drenthe is inmiddels het herstel van wegen en rotondes ter hand genomen. Aanpassingen die zijn gedaan ten behoeve van het bijzondere transport (zoals rijplaten in bochten en over rotondes) worden weer hersteld. Aan het eind van het jaar, als de bouw van de overige 44 windturbines start, zijn de aanpassingen opnieuw nodig. Besloten is echter om in de tussenliggende maanden de wegen en rotondes weer in de oude staat terug te brengen.

(ingezonden)

Datum 18 juli 2019 Bert Jan Brinkman

Radio-zendamateurs jagen op molens

STADSKANAAL – De titel staat misschien een beetje raar maar toch klopt het helemaal. In het weekeind van 12 en 13 mei zijn er namelijk een hoop (radio)activiteiten rondom windmolens en gemalen. Het zijn dan de Internationale Molendagen. Niet alleen in Nederland maar ook in de landen om ons heen. Internationaal is de kreet dan ook ‘Mills On The Air’.

Een groep radio-zendamateurs, niet te verwarren met etherpiraten, van de afdeling Kanaalstreek gaan tijdens dat weekeinde uitzenden vanuit windmolens in onze regio.

VERON

De afdeling Kanaalstreek (R.27) is onderdeel van de landelijke radioclub VERON (Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek Nederland). De radioamateurs zenden veelal uit op de kortegolf en hebben hiervoor een zendvergunning. Deze vergunning kun je pas krijgen als je met goed gevolg een examen hebt afgelegd (vergelijkbaar met een rijbewijs als je auto wilt rijden). Eenmaal per maand, op de vrijdagavond,  treffen de Kanaalstreek radioamateurs zich in het restaurant van museumspoorlijn STAR in Stadskanaal.

De Molens

In de Drents/Groningse veenkoloniën worden tijdens ‘Mills On The Air’ twee windmolens bemand door radioamateurs. In Oude Pekela wordt ‘De Onrust’ aan de Raadhuislaan geactiveerd. Deze molen wordt sinds vorig jaar bemand ter nagedachtenis van de in 2016 overleden radiozendamateur Swier Boneschansker. Twee zendamateurs zullen onder roepletters, die eerder tot Swier behoorden, de molen activeren op kortegolf.

In Gieterveen wordt de molen ‘De eendracht’ in de ether gebracht door de radiozendamateurs Bernard Zuidema (PD7BZ) en Jelle Knot (PD5JFK). De heren gaan vanuit deze molen uitzenden onder de speciale roepnaam PB18MILL.

Certificaat

Het is de bedoeling dat andere zendamateurs (of luisteraars) contact maken met zoveel mogelijk verschillende molens (Het zogenaamde jagen). Hiermee kun je dan een fraai certificaat mee verdienen. Dit wordt, na controle van het logboek als PDF aan je toegezonden. Natuurlijk kun je ook als bezoeker een kijkje nemen in de molen. Ongeveer 600 oer-Hollandse windmolens en gemalen zijn tijdens het weekeinde geopend voor het publiek. – Voor meer informatie kijk op www.PD6MILL.com

Datum 29 april 2018 Bert Jan Brinkman

Gemeenten sturen brief naar minister over motie windparken

De plek waar de windmolens (zouden) komen

STADSKANAAL / BORGER – Op 20 december heeft de Tweede Kamer met een grote meerderheid de motie van de leden Smaling en Vos aangenomen met betrekking tot de realisatie van duurzame energie in de Drentse Veenkoloniën. De motie heeft als strekking dat er een periode van bezinning moet worden ingelast voor een zoektocht naar alternatieven voor de nu geplande windparken in het gebied van De Drentse Monden en Oostermoer.

Naar aanleiding van deze motie hebben de colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal een brief gestuurd aan minister Kamp. In de brief geven de colleges aan zeer verheugd te zijn met het aannemen van de motie. U leest de brief in deze download/bijlage:

brief college over Motie tweede kamer m.b.t. windparken Drentse Veenkolonien 22122016

Datum 23 december 2016 Bert Jan Brinkman

PvdA Stadskanaal waarschuwt voor komst windmolens

Monique Kroom in de radiostudio
Monique Kroom (PvdA) in de radiostudio

RTVS – Monique Kroom (raadslid PvdA Stadskanaal) voelt mee met het regionale bedrijfsleven. Die dreigen op te stappen als er windmolens geplaatst worden langs de gemeentegrens met Stadskanaal. Dat zei Kroom afgelopen vrijdagavond in het programma ’S-Express’ bij RTV Stadskanaal. Het bedrijfsleven denkt dat Stadskanaal onaantrekkelijk wordt doordat de plaats verdwijnt achter een woud van Windmolens. Kroom ziet dit ook als een grote bedreiging. Kroom: “Als je straks vanuit een flat in Stadskanaal richting Drenthe kijkt zul je alleen nog maar windmolens gaan zien. Inwoners van onze gemeente beseffen niet of onvoldoende wat hun te wachten staat. Daarom ben ik blij met het draagvlakonderzoek wat nu uitgevoerd wordt. Hiermee kunnen we aantonen dat die windturbines van 200 meter er echt niet moeten komen”.

Monique Kroom in gesprek met Bert Jan Brinkman:

Datum 8 november 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal