Direct naar de inhoud.

Gemeente Veendam stelt nieuwe centrumvisie op

Het centrum van Veendam (foto: RTV Noord)

VEENDAM – De gemeente Veendam is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie voor het centrum van Veendam. Doel is volgens de gemeente om samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners werken aan een vitaal en leefbaar centrum.

Ontwikkeling centrum

Een nieuwe visie voor het centrum is volgens de gemeente nodig om te kijken hoe de situatie nu is en de koers te bepalen voor de komende jaren. Doel is een concreet uitvoeringsprogramma.

Wethouder Henk Jan Schmaal: ‘Het ontwikkelen van een actuele visie is nu belangrijker dan ooit. Het winkellandschap verandert immers snel en structureel. Dit heeft impact op de vitaliteit van veel winkel- en centrumgebieden, ook in Veendam. In de afgelopen tien jaar is er al veel gebeurd om het centrum te verbeteren. Er zijn verschillende subsidies beschikbaar gesteld en de BIZ is opgestart. In 2019 zijn het Veenlustplein en het Raadhuisplein opnieuw ingericht. Maar het werk is nog niet af. Belangrijk is dat we nu tot uitvoering komen.’

Interactief proces

Om tot een visie en uitvoeringsprogramma te komen is daarom een zogenoemd interactief proces opgesteld. Ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners van het centrum en inwoners van de gemeente worden de komende maanden op verschillende manieren en momenten uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over de toekomst van het centrum.

Eind 2022 moet de nieuwe centrumvisie klaar zijn. Voor de uitvoering van het traject heeft de gemeente Veendam Seinpost Adviesbureau ingeschakeld.

Ideeën?

Wie ideeën of tips heeft voor het centrum van Veendam kan die nu al mailen naar centrumvisie@veendam.nl.

Datum 9 mei 2022 Arienne Dozeman

AED geplaatst bij Kanaalpassage Stadskanaal

Bron: Kanaalpassage

STADSKANAAL – Aan de voorzijde van het winkelcentrum de Kanaalpassage in Stadskanaal is afgelopen week een AED geplaatst. De AED is te vinden aan de kant van de hoofdstraat en is 24 uur per dag bereikbaar.

App

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat gebruikt kan worden wanneer iemand een hartstilstand heeft. De AED geeft een elektrische schok af, waardoor het hartritme weer op gang kan worden gebracht. De overlevingskans van slachtoffers neemt hierdoor aanzienlijk toe.

De AED kan gebruikt worden door mensen die zich middels een app hebben aangemeld. De omliggende winkels in het centrum kunnen ook van het apparaat gebruik maken

Als iemand een hartstilstand heeft en 112 gebeld wordt, dan krijgen de personen die het dichtste bij een AED in de buurt zijn en zich hebben aangemeld voor de app een berichtje. Zij kunnen vervolgens met een pincode het kastje openen..

Datum 23 juni 2020 Hielke Bosch

Forse investeringen in winkelcentrum Stadskanaal en kern Musselkanaal

Centrum Stadskanaal
Centrum Stadskanaal
STADSKANAAL/MUSSELKANAAL – Het college wil fors investeren in zowel het winkelcentrum in Stadskanaal als de gebiedsontwikkeling voor de kern Musselkanaal. Het college vraagt de raad in te stemmen met een bijdrage van maximaal € 4,2 miljoen voor de aanpak van het winkelcentrum in Stadskanaal. Voor de integrale gebiedsontwikkeling van de kern Musselkanaal willen B&W een bedrag van € 750.000 beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist op maandag 11 juli over beide plannen.

Voor de aanpak van het winkelcentrum in Stadskanaal wordt van de provincie een subsidie van € 2,8 miljoen gevraagd. Verder moeten private partijen en ondernemers wezenlijk bijdragen aan de plannen, zo stelt het college als voorwaarde. ,,We willen er een toekomstgericht centrum van maken, met een bundeling van functies, die de levendigheid bevorderen. Het centrum is niet alleen van de gemeente, maar van ons allemaal”, aldus verantwoordelijk wethouder Peter Gelling.

Kernwinkelgebied Stadskanaal verkleind
In het plan staan diverse actiepunten om het winkelgebied in het centrum van Stadskanaal aantrekkelijker te maken. Hiermee wil het college leegstand voorkomen, blijft de werkgelegenheid in stand en draagt de opknapbeurt bij aan een optimaal woon-, werk- en leefklimaat. Zo wordt in de centrumvisie het kernwinkelgebied verkleind tot Europalaan, Kiepkörf, Menistenlaan en Hoofdstraat, aangevuld met de Kanaalpassage.

B en W zijn van plan het kernwinkelgebied compacter te maken door winkels van buiten naar binnen dit gebied te verplaatsen. Sloop is op voorhand niet uitgesloten, bijvoorbeeld van panden rond de Oude Markt. Daar zal in dit voorbeeld een herinrichting zorgen voor een facelift van de entree van het centrum. Ondernemers hebben zelf ook allerlei plannen bedacht om de omgeving van pleinen en aanloopstraten te verbeteren.

Musselkanaal
Net als voor het centrum van Stadskanaal het geval is, zijn ook bij het integrale plan voor de gebiedsontwikkeling van het dorp Musselkanaal diverse andere partijen intensief betrokken. ,,We hebben samen met de woningcorporatie Lefier, Stichting Dorpsbelangen, de Ondernemersvereniging, huurders van de Florawijk en de Rabobank de krachten gebundeld. Het doel is, ook op langere termijn, een vitaal dorp te houden”, legt wethouder Gelling uit.

In de plannen wordt gekozen voor het investeren in de kanaalbebouwing, omdat deze wordt ervaren als ruggengraat van het dorp. Het principe van ‘omgekeerde groei’ wordt toegepast. Dit betekent dat 83 woningen in de Florawijk worden gesloopt. Gekeken wordt hoe terugbouw plaatsvindt, bijvoorbeeld in het lint, de basis van het dorp.

Voor de invulling van open ruimten, die ontstaan door ‘verdunning’ van de Florawijk, zijn inwoners nadrukkelijk betrokken. Hierover is al volop nagedacht.

Om tot een compact koopcentrum te komen, wil het college ook in Musselkanaal winkels verplaatsen naar het kerngebied in het lint. Verder moet een aan te stellen vastgoedregisseur met ondernemers en winkelpandeigenaren in gesprek gaan om de mogelijkheden te verkennen.

Datum 20 juni 2016 Redactie

Winkelcentrum Stadskanaal moet compacter

Centrum Stadskanaal
Centrum Stadskanaal gezien vanuit Het Raethys. (RTV1) 

STADSKANAAL – Het winkelcentrum van Stadskanaal moet compacter worden. Voor de aanpak hiervoor is ruim acht miljoen euro nodig. Drie miljoen daarvoor komt voor rekening van de gemeente. Dat zegt wethouder Peter Gelling (GBS) vandaag in het Dagblad van het Noorden.

Het winkelcentrum van Stadskanaal, dat een regionale functie heeft, kampt in toenemende mate met leegstand. Het gevolg van krimp en veranderend koopgedrag. Een onafhankelijk onderzoeksbureau constateerde onder meer dat het winkelcentrum nu te langgerekt is. De winkels staan over vele kilometers langs het water van het Stadskanaal. Volgens het bureau zou het winkelaanbod meer geconcentreerd moeten worden. Het Mennistenplein, Europaplein en de straten in de omgeving zouden de locatie voor het winkelcentrum moeten zijn. Dit zou ook de aantrekkelijkheid vergroten.

Subsidieaanvraag

Wethouder Peter Gelling (GBS)
Wethouder P. Gelling (RTV1)

De gemeente en de handelsvereniging willen met de adviezen van dat onderzoeksbureau aan de slag. ,,We willen ook graag dat compactere centrum’’, zegt Gelling. ,,Maar om dat te krijgen, is veel geld nodig. Daarom hebben we deze week besloten bij de provincie Groningen een subsidie van 3 miljoen euro aan te vragen.’’ De provincie stak eerder ook miljoenen in de opknapbeurt van andere centra, bijvoorbeeld dat van Winschoten.

Zelf willen burgemeester en wethouders ook 3 miljoen euro ophoesten. ,,En daarbij zullen betrokken middenstanders en particuliere eigenaren van panden bijdragen leveren’’, zegt de wethouder. ,,Al met al heb je het dan over een bedrag van 8 tot 10 miljoen euro.’’

Verhuizing

Met dat geld kunnen volgens Gelling bijvoorbeeld middenstanders worden geholpen bij het verhuizen naar dat compacte winkelcentrum. ,,Met het bedrag kunnen ook panden, die dan leeg komen te staan of verouderd zijn, worden gesloopt. Ook kunnen winkelpanden met het geld zo worden aangepast dat ze aantrekkelijker worden.’’

De wethouder wil dat er in de loop van dit jaar een kant-en-klaar plan ligt voor de facelift van het winkelcentrum. ,,Hopelijk kan het door die opknapbeurt zijn belangrijke functie houden.’’ Gelling wijst er trouwens op dat ook wordt bekeken hoe de sterke punten van het centrum nog meer benadrukt kunnen worden. Hij denkt daarbij aan het gratis parkeren, de grote zaterdagmarkt en de aanwezigheid van het Stadskanaal. Hij wil de vaarrecreatie meer bij het winkelcentrum betrekken.

Bron: DvhN

Datum 1 april 2016 Bert Jan Brinkman

Gemeente Stadskanaal vreest komst FOC in Assen

Wethouder Peter Gelling (GBS)
Wethouder Peter Gelling (GBS)

STADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal heeft een brief gestuurd naar B&W van Assen met hierin hun zorgen over de mogelijke komst van een Factory Outlet Centre. Het koopcentrum in Stadskanaal en Musselkanaal wordt al met krimp en veranderend koopgedrag geconfronteerd. Burgemeester en wethouders zien liever niet dat het ook nog met een Factory Outlet Centre (FOC) in Assen te maken krijgt.

In de brief staat of de bestuurders in Assen rekening willen houden met de belangen van winkelcentrums in de regio. De komst van een FOC in Assen kan desastreus zijn voor winkelcentra op minder dan een half uur rijden van Assen. Wethouder Peter Gelling ( gemeentebelangen): “We hebben onderzoek gedaan toen er sprake was van een FOC in Zuidbroek. Hieruit bleek dat het aantal bestedingen in koopcentra die op een half uur of minder van een FOC liggen, met 7 procent daalt. Onze middenstand in de Veenkoloniën gaat dus enorm lijden onder de komst van een FOC”.

In het schrijven van B&W wordt ook de sociaal economisch Raad Noord-Nederland aangehaald. “ Die stelt dat de komst van een Outlet om goed overleg vraagt, aan dat overleg willen wij dan graag meedoen”, aldus wethouder Gelling.

Datum 3 december 2015 Bert Jan Brinkman

Kanaalpassage in de ban van 25 jarig jubileumfeest

Foto: M. Dol - RTV-S
Foto: M. Dol – RTV-S

STADSKANAAL – De kanaalpassage in Stadskanaal is vrijdagmorgen 3 april feestelijk open gegaan door burgemeester Galama.

De Kanaalpassage, het prachtige overdekt winkelcentrum in Stadskanaal aan de Oude Markt bestaat 25 jaar. Reden voor een feestje. Na de feestelijke opening was er live muziek (o.a. Rene Becker) en werden taarten en diverse goodiebags uitgedeeld aan het publiek.

 

 

25 jaren Kanaalpasage25 jaar Kanaalpassage

Datum 3 april 2015 Marc Dol

30 Augustus Shantykorenfestival & Graaidag! in het Centrum

shantykoorSTADSKANAAL –  Zaterdag 30 augustus a.s. de 18e Internationale Shantykorenfestival in Stadskanaal. Aan het einde van augustus, staat Stadskanaal weer volop in het teken van echte zeemansmuziek.

Aanvang van de dag, om 11.00 uur met opening en begroeting. Einde om 17.00 uur op het Raaadhuisplein met samenzang van alle koren.De vaste podia staan op het Menistenplein, Raadhuisplein en aan de Europalaan bij de Eurobrug.Verder leuke verrassingen langs de boulevard en bij de terrasjes in het centrum.

Graaidag in Stadskanaal.
Opruiming-en restpartijen gaan voor weinig geld de deur uit.
De opruiming/restpartijen worden aangeboden d.m.v. een kraampje voor de deur, of in de winkel. Echt ouderwets graaien! ALLEEN Zaterdag 30 augustus

Datum 25 augustus 2014 Bert Jan Brinkman

Kwart consumenten mijdt winkelcentra vanwege leegstand

logo-multiscopeMARKTONDERZOEK – Mede door de opkomst van online shoppen neemt in veel winkelgebieden de leegstand snel toe. Winkels gaan failliet of zien om andere reden geen toekomst meer en sluiten de deuren. Met maatregelen als pop-up stores wordt geprobeerd de leegstand tegen te gaan. Leegstand blijkt voor een kwart een reden om niet of minder vaak naar een winkelcentrum te gaan. De consument is vooral op zoek naar gezelligheid en goedkope producten. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.000 Nederlandse consumenten.

 

Voor- en nadelen
Dat veel winkelpanden leeg staan is voor een kwart van de consumenten een reden om winkelgebieden minder vaak of niet meer te bezoeken. Als nadeel van fysieke winkels wordt genoemd dat producten niet op voorraad zijn, het gebrek aan parkeergelegenheid en het soms opdringerige personeel. De belangrijkste voordelen van het winkelen in fysieke winkels vinden consumenten het zien en voelen van producten, dat het aangekochte product direct mee te nemen is en dat je er mee terug kan gaan als iets defect blijkt te zijn.

Gezelligheid en prijs belangrijk, parkeerkosten niet.
Als reden om vaker naar winkelgebieden te gaan wordt het vaakst gezelligheid genoemd. 52% gaat regelmatig een dagje winkelen voor de gezelligheid en is dan vooral op zoek naar het gevoel een dagje uit te zijn. Naast winkels zijn bijvoorbeeld restaurantjes en terrasjes een aanvulling op de beleving van een dagje ‘shoppen.’ Ook het aanbod van verschillende winkels speelt daarbij een rol. Consumenten zijn niet alleen op zoek naar de grotere winkelketens, maar zien ook graag kleinere zelfstandige winkels.

De prijzen zijn een belangrijke factor om te kiezen voor online winkelen in plaats van offline. 17% vind het verschil daartussen te groot en zou bij lagere prijzen vaker naar een fysieke winkel gaan. De kosten voor het parkeren in en rondom winkelgebieden spelen een veel minder grote rol. Slechts 7% zal bij lagere of gratis parkeerkosten vaker een winkelgebied bezoeken.

Meer vertrouwen in fysieke winkels
Ondanks dat online winkelen steeds meer gemeengoed wordt, krijgt het nog niet het vertrouwen dat offline winkelen wel heeft. Een derde van de consumenten heeft meer vertrouwen in een fysieke winkel dan in een online winkel. Slechts 6% vertrouwt online winkels meer. De keuze om iets bij een online of fysieke winkel te halen heeft in grote mate ook te maken met het soort aankopen. Vooral bij de dagelijkse boodschappen, de aanschaf van een auto en het kopen van een fiets kiest men voor een fysieke winkel. CD’s/DVD’s kopen we liever online, net als dat we een vakantie vaker online boeken dan dat we een reisbureau bezoeken.

tabelVoorkeur voor fysieke winkel t.o.v. online winkel (afb. rechts)

 

Methodiek en verantwoording
De cijfers uit dit marktonderzoek zijn tot stand gekomen door een grootschalige peiling onder het Multiscope online consumentenpanel, waarbij 1.000 consumenten het onderzoek volledig hebben ingevuld.

 

Klik hier voor bureau Multiscope die dit marktonderzoek gehouden heeft.

Datum 13 maart 2014 Bert Jan Brinkman

Plannen voor winkelcentrum Nieuw Buinen nog onzeker

winkelcentrum scan (f: DvhN)
winkelcentrum scan (f: DvhN)

NIEUW BUINEN – Er is een reële kans dat Nieuw-Buinen een eigen winkelcentrum krijgt. Vier ondernemers hebben vergevorderde plannen om 2.250 vierkante meter winkeloppervlakte te realiseren achter het nieuwe dorpscentrum Noorderbreedte.

De initiatiefnemers laten zich niet door de crisis en leegstand in veel andere plaatsen weerhouden. Volgens Ben Timmermans is het juist nu een goed moment. “Het besef bij ondernemers groeit dat iedereen profiteert als je zaken gaan clusteren. Nieuw Buinen is een lintdorp en de klant moet heel wat winkels langs om z’n boodschappen te doen. Als je dat samenbrengt op één plek, dan weet ik zeker dat dit kansrijk is”. Timmermans wijst er op dat de MFA Noorderbreedte, met een school, met sport, een huisarts en kinderopvang, veel mensen trekt. Dat zijn allemaal potentiële klanten.

Gemeente en een grote bank zijn weliswaar enthousiast over het plan, maar er zit nog een addertje onder het gras. De gemeente Borger Odoorn moet namelijk het terrein bouwrijp en bereikbaar maken. De kosten daarvan zijn erg hoog en de gemeentekas heeft inmiddels bijna de bodem bereikt. Voor het einde van dit jaar moet er meer duidelijkheid zijn over het eventueel doorgaan van de plannen.

Datum 31 juli 2013 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal klaar voor een bruisend winkelseizoen onder nieuw bestuur handelsvereniging

Centrum Stadskanaal (f: RTV Stadskanaal)
Centrum Stadskanaal (f: RTV Stadskanaal)

STADSKANAAL – Het nieuwe winkelseizoen 2013 begint aanstaande zaterdag in Stadskanaal en daarom zijn er extra gezellige activiteiten gepland door het nieuwe bestuur van de Centrum Winkeliers cq algemene Handelsvereniging Stadskanaal. Zo is er het Rad van Stadskanaal waar men vette prijzen kan winnen. Het komische zangduo Bert & Bert zijn er te vinden en door het gehele Stadscentrum kan het winkelend publiek genieten van het optreden van dweilorkest ‘De Olietappers’.

Markt in StadskanaalOmdat het dit weekeinde Pasen betreft zullen speciale ‘paashazen’ losgelaten worden door de Centrum Winkeliers. Met vijftien bestuursleden is de Knoalster handelsvereniging nog nooit zo groot geweest. Het dagelijks bestuur van de ondernemers wordt vertegenwoordigt door Roel van der Molen (Interum Voorzitter/Penningmeester) en Richard Spelde (Secretaris). Gina Prins is de coördinator en duizendpoot van het nieuwe bestuur.

Datum 28 maart 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal