Direct naar de inhoud.

Veendam haar omgevingsvisie ligt klaar: ruimte voor ontwikkeling met behoud van het imago parkstad

Gemeentehuis Veendam (bron: Gemeente Veendam)

VEENDAM – In 2024 moet iedere gemeente een omgevingsvisie hebben. Hierin staan de ambities voor de fysieke leefomgeving. De gemeente Veendam loopt voor de muziek uit, haar omgevingsvisie is zo goed als klaar. Belangrijk bij het schrijven hiervan waren de ideeën van de inwoners van Veendam.

De omgevingsvisie is de basis voor alle plannen in de gemeente die te maken hebben met de fysieke ruimte. Een vergezicht dat schetst wat Veendam belangrijk vindt als het gaat om bijvoorbeeld wonen, werken of recreëren. Op basis van deze omgevingsvisie worden nieuwe omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen) gemaakt, waar initiatieven in moeten passen.

Eén overkoepelende wet

De omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet die in juli 2022 ingaat. Op dit moment zijn er nog veel verschillende wetten en regels over alles wat met de leefomgeving te maken heeft. Al deze wetten voor zaken als ruimte, wonen, verkeer en milieu worden nu gebundeld in één wet.

Volgens wethouder Henk-Jan Schmaal van de gemeente Veendam betekent dit in de praktijk dat je met een plan niet meer langs allemaal verschillende bureaus hoeft, maar met één zogenoemde omgevingstafel te maken krijgt. Dat moet het makkelijker maken om projecten uit te voeren.

Vooruitlopend op deze Omgevingswet heeft Veendam nu al een online omgevingsplein. Hierop kunnen inwoners van Veendam zien wat er allemaal nodig is voor bijvoorbeeld een bouwaanvraag. Hierkun je zien wat ergens wel of niet mag, en waarvoor je bijvoorbeeld een vergunning nodig bent.

Wonen en winkelen

Veendam kent volgens Schmaal nog een groot aantal gebieden waar woningen kunnen worden gebouwd, in totaal gaat het om 820 woningen. Onder meer het oude Arriva terrein is een van deze toekomstige bouwlocaties.

‘Ons centrum kent een natuurlijke loop, er is een goed winkelrondje en genoeg plek om te parkeren.’ (wethouder Henk Jan Schmaal)

Maar ook leegstaande winkelpanden in Kerkstraat-oost bieden kansen voor woningbouw volgens de wethouder. In de omgevingsvisie valt te lezen dat Veendam streeft naar een aantrekkelijk en levendig centrum. Naast het terugdringen van de leegstand moet er gewerkt worden aan de bereikbaarheid, denk aan een goede fietsverbinding vanuit de lintdorpen. Schmaal: ‘Ons centrum kent een natuurlijke loop, er is een goed winkelrondje en genoeg plek om te parkeren.’ Aaneengesloten overdekte winkelgebieden moeten het aantrekkelijk maken om in Veendam te gaan winkelen.

Veendam heeft volgens Schmaal heel veel dingen goed voor elkaar. ‘Een groot recreatiegebied, veel voorzieningen en goede sportcomplexen.’ Bovendien kent Veendam een natuurlijke opbouw, waarmee Schmaal bedoeld dat industrie, werken, wonen en recreëren allemaal hun eigen plek hebben en niet kriskas door elkaar lopen.

Groen en industrie

Veendam wil haar imago als groene parkstad behouden. Tegelijkertijd wil de gemeente de bedrijventerreinen met zo’n 40 hectare uitbreiden. Hoe houd je dat in balans? Schmaal: ‘Door de zaak gescheiden te houden. De industrie centreren we bijvoorbeeld aan de Oostkant van Veendam.’ Ook moet er volgens de wethouder voldoende ‘lucht’ zitten in plannen door genoeg ruimte te houden voor groen. Schmaal: ‘Je kunt niet elke vierkante centimeter volbouwen, want je wilt je uitstraling van parkstad niet kwijt.’

Als het gaat om de energiebehoefte van Veendam doen we al voldoende aan duurzame energie.’ (wethouder Henk Jan Schmaal)

Over de windmolens is Schmaal duidelijk, voor nog meer is in Veendam geen plaats. De zonnevisie heeft net ter inzage gelegen, daarover zal een advies komen. ‘Maar’, stelt Schmaal, ‘als het gaat om de energiebehoefte van Veendam doen we al voldoende aan duurzame energie.’

Inwoners betrokken

Bij de omgevingsvisie heeft de gemeente haar inwoners betrokken. Via een online tool, de wijkprikker, konden Veendammers laten weten waar ze in hun wijk trots op zijn en wat er juist beter zou kunnen. Vervolgens konden de deelnemers prikkers plaatsen op een kaart om per thema of per deelgebied gerichte input te geven voor de omgevingsvisie.

Bron: Gemeente Veendam

Wethouder Schmaal was blij verrast door de vijfhonderd reacties die binnenkwamen: ‘Het waren inhoudelijk sterke reacties, je kon zien dat mensen er echt over hadden nagedacht.’

De hieruit ontstane omgevingsvisie is op dit moment online door Veendammers te lezen. Schmaal: ‘Je kunt op je huis klikken en zien wat er over de omgeving gezegd wordt.’ Inwoners hebben nog tot het einde van deze maand om erop te reageren. Schmaal benadrukt dat het gaat om een overkoepelende visie dat straks op planniveau concreet wordt uitgewerkt.

 

 

 

 

 

 

Datum 27 oktober 2021 Arienne Dozeman

Volgens CBS verloor Stadskanaal in een halfjaar 55 woningen, hoe komt dat?

Bouw van nieuwe woningen in Musselkanaal | Foto: RTV1

STADSKANAAL – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bracht vorige week in kaart hoeveel woningen er in Nederland per gemeente bij zijn gekomen, of juist af zijn gegaan. Hiervoor werd er gekeken naar het eerste halfjaar van 2021. En waar er in gemeenten als Borger-Odoorn en Veendam enkele woningen bij kwamen was er in Stadskanaal een afname van maar liefst 55 woningen te zien. 

Daarmee komt Stadskanaal in het rijtje van gemeenten met de grootste afname aan woningen in 2021. Vreemd, aangezien de gemeente Stadskanaal juist de komende jaren wil inzetten op het bouwen van huizen. “Wij willen de huidige kansen benutten voor het creëren van nieuwe woningen in onze gemeente. Het afgelopen jaar hebben we gebruikt om de mogelijkheden hiervoor te vergroten,” zo gaf wethouder Goziena Brongers onlangs nog aan.

Welke woningen?

Maar waar komt deze daling nu toch vandaan? Ook de gemeente zelf keek met enige verbazing naar de cijfers van het CBS. De daling moest dus ook in het gemeentehuis even uitgezocht worden. Het CBS geeft namelijk geen details aan de gemeente over de cijfers.

Renneflat

‘Wij denken dat het te maken heeft met de sloop van de Renneflat’, aldus een woordvoerder van de gemeente Stadskanaal. De flat ging eind vorig jaar volledig tegen de vlakte. De gemeente denkt dat het verdwijnen van deze woningen is meegerekend bij de cijfers van 2021 van het CBS.

‘Met het verdwijnen van de flat staan we als gemeente gelijk met 89 woningen in de min. Maar tegelijk zijn er ook weer woningen gebouwd, bijvoorbeeld in Musselkanaal. Als we deze cijfers naast elkaar leggen dan kun je per saldo inderdaad op die -55 uitkomen.’

Regionale toename

De gemeente Veendam en Borger-Odoorn staan er in de cijfers van het CBS beter voor. In Veendam ging het aantal woningen van 12.906 naar 12.915. Een toename van 0,1 procent. In de gemeente Borger-Odoorn was er een soortgelijke stijging te zien. Daar steeg het aantal woningen met 15 van 11.224 naar 11.239.

Toename in de rest van het land

Ondanks de daling in gemeenten als Stadskanaal en Eemsdelta zijn er in de eerste helft van 2021, in heel Nederland, 39.000 woningen bij gekomen. De behoefte aan woningen is echter groter dan dat. Om het woningtekort op te lossen zal er dus de komende jaren flink bijgebouwd moeten worden. (tekst gaat verder onder de foto)

BRON: CBS

Deltaplan

De provincies Groningen, Drenthe Friesland en Flevoland presenteerden in april al het ‘Deltaplan’. Daarin gaven de provincies aan de komende jaren 220.000 extra woningen te willen bouwen om zo de woningnood terug te dringen. In ruil daarvoor moet een nieuw kabinet 9,5 miljard euro investeren in de Lelylijn, de bestaande spoorlijn via Zwolle en de Nedersaksenlijn en de treinverbinding vanuit Groningen via Stadskanaal naar Emmen.

De Lelylijn | Bron: RTV Noord

 

 

Datum 10 augustus 2021 Hielke Bosch

Veendam ontvangt als eerste gemeente subsidie voor versnellen woningbouw

VEENDAM Met een subsidiepot van 8 ton hopen de provincie Groningen en het ministerie van Binnenlandse Zaken de bouw van nieuwe woningen te versnellen. Veendam is de eerste gemeente die van de regeling gebruikmaakt.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken en wethouder Henk Jan Schmaal
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken en wethouder Henk Jan Schmaal (foto: Jeroen Willems)

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: ‘Iedereen kent de situatie op de woningmarkt, iedereen weet dat er heel veel woningen bij moeten. Deze regeling zorgt ervoor dat gemeentes sneller aan de slag kunnen.’

Tijdwinst

De gemeente Veendam krijgt 7,5 duizend euro. Het geld moet worden gebruikt bij de planvorming: Hoe ga je een potentiële bouwlocatie herontwikkelen? Wat past er wel en niet? Door aan de voorkant van een bouwproject zo’n stedenbouwkundige visie op te stellen boek je in een later stadium tijdwinst, is het idee.

Wethouder Henk Jan Schmaal: ‘Projectontwikkelaars willen altijd zoveel mogelijk woningen bouwen, dat levert immers het meeste rendement op. Pas daarna wordt er gesproken over de stedenbouwkundige uitgangspunten. Door die visie al aan de voorkant te bepalen en aan de ontwikkelaar mee te geven, kun je straks sneller beginnen.’

‘7,5 duizend euro lijkt misschien weinig, maar is heel belangrijk als het gaat om het inhuren van experts’, stelt Van Dekken.

Signaal

Wethouder Schmaal waardeert vooral het gebaar dat de provincie hiermee maakt. ‘Nadat er jaren is gesproken over krimp laten ze hiermee zien dat ze achter onze woonambities staan.’ Het totale investeringsbudget van de gemeente om alle plannen stedenbouwkundig uit te zoeken is 120.000 euro. ‘Maar alle kleine beetjes helpen’, zegt Schmaal, ‘en ik hoor net dat er nog wel meer in het potje zit.’

Herontwikkeling Winkler Prins Locatie

De gemeente Veendam wil 802 nieuwe woningen gaan bouwen op plekken die leegkomen. Een van de toekomstige bouwlocaties is het gebouw van scholengemeenschap Winkler Prins in het centrum van Veendam.

Over ongeveer twee jaar verhuist de school en wordt het oude gebouw platgegooid. De subsidie helpt de gemeente om nu al te starten met de plannen en voorbereidingen. Schmaal: ‘Je kunt deze plek maar één keer goed invullen en ook maar één keer verprutsen, daar moet je aan de voorkant goed over nadenken.’

Datum 14 juli 2021 Arienne Dozeman

Wethouder Brongers: ‘Dit deltaplan biedt voor ons mogelijkheden’

Wethouder Goziena Brongers | Foto: CDA

STADSKANAAL – Wethouder Goziena Brongers, van de gemeente Stadskanaal, ziet het ‘Deltaplan voor het Noorden’ met veel vertrouwen tegemoet. Volgens het Deltaplan moeten er de komende jaren 220.000 extra woningen bij komen in het Noorden, om zo de woningnood in de Randstad terug te dringen. ‘Begin deze week kwam het Deltaplan bij ons binnen’ aldus Brongers tegenover RTV1. ‘Binnenkort wil de provincie om tafel en daar zitten wij heel graag bij.’

4 punten

De gemeente Stadskanaal komt in het gesprek met de provincie zeker niet met lege handen. Wethouder Brongers wil op zijn minst vier punten op tafel gooien; ‘Allereerst willen wij de spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal concreet naar voren brengen.’

Die spoorverbinding zou, volgens de laatste plannen, in 2025 gerealiseerd moeten zijn. De verbinding zou uiteindelijk aangesloten moeten worden op een langere lijn tussen Groningen en Almelo; de zogenoemde ‘Nedersaksenlijn’.

Een schets van de Nedersaksenlijn – (F: RTV Noord)

‘Punt twee is het investeren in meer huur- en koopwoningen met de verschillende partners zoals woningbouwcorperaties en vastgoedondernemers’, zo vervolgt Brongers. Als derde punt noemt ze een transformatie van de woonwijken. De wethouder doelt hiermee op het kwalitatief beter maken van de verouderde woningen in de gemeente. Tenslotte wil Brongers het ook met de provincie hebben over een investering in duurzame woningen.

Jongeren

Zoals het Deltaplan er nu ligt is het vooral gericht op de inwoners van de Randstad. Aangezien daar de woningnood torenhoog is en de huizenprijzen door het dak gaan willen Groningen, Drenthe en Friesland op deze manier een helpende hand bieden. Maar hoe zit het dan met de inwoners in het Noorden zelf? Vooral de jongeren in dit gebied kunnen maar moeilijk aan huisvesting komen door schaarste op de woningmarkt. Brongers: ‘We willen heel graag de jongeren aan onze regio blijven binden. Onze ambitie is dan ook zeker, investeren in een breed aanbod op de woningmarkt. We hebben nou eenmaal geen grote voorraad aan kleine betaalbare woningen in onze gemeente. En dat is waar jongeren wel naar vragen.’

Kritiek

Ondanks alle plannen klinkt er ook kritiek. Zo verweet D66 raadslid Klaas Pals het college een gebrek aan visie; ‘De plannen vliegen ons om de oren, maar vanuit ons college komt helemaal niks. Op deze manier komen we ontzettend in de knel’, aldus Pals in gesprek met RTV1. Ook noemde Pals het huidige beleid, als het gaat om de woningbouw, een ‘flipperkastbeleid’. Wethouder Brongers herkent zich niet in deze kritiek: ‘Wij hebben vorig jaar een nieuwe woonvisie neergelegd waarin onze ambities uitgesproken worden’ zo zegt de Knoalster wethouder. ‘Maar zo’n visie is natuurlijk niet binnen een halfjaar gerealiseerd, je hebt het in zulke gevallen altijd over de langere termijn.’

 

 

 

 

Datum 21 april 2021 Hielke Bosch

220.000 woningen in ruil voor spoorlijnen

Een schets van de Nedersaksenlijn – (F: RTV Noord)

REGIO/STADSKANAAL  – De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland willen een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van de woningnood door de komende jaren 220.000 extra woningen te bouwen. In ruil daarvoor moet een nieuw kabinet 9,5 miljard euro investeren in de Lelylijn, de bestaande spoorlijn via Zwolle en de Nedersaksenlijn, de treinverbinding vanuit Groningen via Stadskanaal naar Emmen.

Dat is de noordelijke inbreng voor het zogenoemde Deltaplan voor het Noorden, dat het Rijk samen met de regio wil gaan maken. Doel van dit plan is om de bereikbaarheid en het wonen en werken in Noord-Nederland te stimuleren.

De 220.000 woningen komen boven op de 100.000 woningen die al in de vier provincies op de planning staan. Voor Groningen betekent het dat het wil tekenen voor 50.000 extra woningen in onze provincie, bovenop de al bestaande plannen van 35.000 woningen in de Regio Groningen – Assen.

‘Fantastisch voor Stadskanaal’

Klaas Pals (f: eigen foto)

‘Super, ik juich het alleen maar toe, dit is de toekomst’, laat Klaas Pals (raadslid voor D66 in Stadskanaal) weten. Stadskanaal is volgens hem  dé plek om een deel van de beoogde nieuwe woningen te bouwen. Zeker met de komst van de trein (het plan is om Stadskanaal aan te sluiten op de Nedersaksenlijn) is bouwen volgens hem een must.

Waar het Stadskanaal aan ontbreekt is visie en concrete acties, zegt Pals: ‘De plannen vliegen ons om de oren, maar vanuit ons college komt helemaal niks. Op deze manier komen we ontzettend in de knel.’ Volgens Pals kon je al lange tijd aan zien komen dat er meer woningen nodig zouden zijn. Van krimp is volgens hem allang geen sprake meer.

Ook Jur Mellies (raadslid voor Lokaal Betrokken in Stadskanaal) stelt dat Stadskanaal mee moet in de groei. Mellies: ‘In de gemeenten om ons heen wordt flink gebouwd, wij moeten daar zeker ons graantje van mee pikken.’

Woontitels terugbestemd

Verbazing was er bij Pals toen wethouder Brongers tijdens de raadsvergadering afgelopen dinsdag liet weten dat de vorig jaar wegbestemde woontitels (een kleine 400) weer ’terugbestemd’ waren. Waar de gemeente zichzelf een paar jaar geleden nog bouwbeperkingen oplegde lijkt nu dus haastig ingezet te worden op nieuwbouw. Pals: ‘Tegen dat wegbestemmen hebben wij ons toen nog hevig verzet. Als je het over een flipperkastbeleid hebt dan is onze wethouder wonen er kampioen in.’

Als je het over een flipperkastbeleid hebt dan is onze wethouder wonen er kampioen in (Klaas Pals – D66 Stadskanaal))

Karakter van Groningen behouden

Nu de randstad vol is lijkt Den Haag de potentie van het Noorden plots  te zien. Niet langer krimp en achterlijkheid, maar mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Toch zijn er ook zorgen. Want wat gaan de plannen doen met natuur en landschap? Hoe zorgen we dat het unieke karakter van Groningen behouden blijft?

‘Als je jezelf als overloop van de randstad gaat positioneren krijg je een heel andere regio dan we nu zijn’, zegt Marco Glastra van het Groninger Landschap tegen RTVNoord. Ook Pals is zich hiervan bewust: ‘We moeten te werk gaan met zorg voor natuur en landschap, je kunt het hier niet plompverloren volbouwen.’

Als je jezelf als overloop van de randstad gaat positioneren krijg je een heel andere regio dan we nu zijn (Marco Glastra – Groninger Landschap)

Jur Mellies (f: gemeente Stadskanaal)

Mellies voelt bij zichzelf ook een tweestrijd: ‘We wonen in een prachtige omgeving. Die fysieke leefomgeving staat al onder druk door de energietransitie zoals zonneparken. Die vormen van energie zijn we natuurlijk ook hard nodig. Dus die bebouwing moet echt binnen de bebouwde kom gerealiseerd worden, zodat het niet ten koste gaat van de leefomgeving.’

Mellies wijst als voorbeeld naar Blauwestad waar veel in de natuur gebouwd is: ‘Die uitdijing moeten wij niet hebben. Dat zou zonde zijn van onze prachtige natuur en landbouw.’

Westerlingen of Groningers?

En voor wie zijn de nieuw te bouwen huizen bedoeld? De randstedelingen die naar het Noorden trekken? Of de Noorderlingen zelf die nu geen betaalbare woning kunnen vinden? In Musselkanaal weten ze het wel. Maria Sanders van Dorpsbelangen Musselkanaal laat in een interview met RTVNoord weten dat ze graag ziet dat er flink meer woningen gebouwd worden voor ‘jongelui die graag hier willen blijven’.

‘Het wordt dringen op de markt’ stelt Pals, ‘maar je kunt niet zeggen we willen die Westerlingen niet.’

Als er inderdaad meer woningbouw komt in de Knoalster gemeente ziet Mellies het liefst kleinschalige bouw voor starters: ‘Ik zou graag weer een paar Renneflats erbij zien.’

Ik zou graag weer een paar Renneflats erbij zien (Jur Mellies – Lokaal Betrokken)

De komende tijd wil de Provincie in gesprek met gemeenten om aan de beoogde plannen een vervolg te geven. RTV1 heeft contact gezocht met wethouder Brongers-Roffel om te vragen hoe zij zij de toekomst van Stadskanaal ziet als het gaat om bouwen en wonen. Helaas heeft zij nog niet gereageerd.

 

Datum 21 april 2021 Arienne Dozeman

Zeven woningen op locatie ‘Blauwe pand’

Het pand brandde in 2016 uit. Foto: M. Dol – RTV1

MUSSELKANAAL – Op de plek van het ‘Blauwe pand’ op de kruising van de Marktstraat en de Jan Kortstraat in Musselkanaal worden nieuwe woningen gebouwd.

Het oude winkelpand stond al enkele jaren leeg. Toen er in 2016 brand uitbrak was er geen redden meer aan. Het pand werd gesloopt en een lege vlakte bleef achter. Maandagavond is bekend geworden dat woningcorporatie Lefier zeven nieuwe woningen wil bouwen op het kavel. Drie van deze woningen worden levensloopbestendig. Met deze nieuwe woningen wordt een inhaalslag gemaakt op de verpaupering in de buurt.

Datum 20 oktober 2020 Marc Dol

Acantus en Plegt-Vos bouwen 26 nieuwe huurwoningen

.

VEENDAM – Woningcorporatie Acantus en bouwbedrijf Plegt-Vos hebben woensdag 24 april een overeenkomst getekend om in totaal 26 gasloze en zeer energiezuinige woningen te bouwen. Acantus gaat met verschillende partijen concepten ontwikkelen voor nieuwbouw, zodat er in korte tijd betaalbare woningen kunnen worden gebouwd.

Bouwen voor woonplezier en betaalbare lasten
De 26 woningen komen te staan aan de Kloosterlaan in Heiligerlee, de Meidoornlaan in Nieuwe Pekela en de HJ Siemonsstraat en H. Schwertmannweg in Finsterwolde. De woningen worden grotendeels in de fabriek gemaakt en worden in 2019 opgeleverd.

Anita Tijsma, bestuurder Acantus, licht toe: “We willen dat huurders nu en ook zeker in de toekomst betaalbaar en met veel woonplezier kunnen wonen. We stemmen de woningen continu af op de woonvraag. Dit doen we onder meer door verouderde huizen energiezuiniger te maken, zodat de totale woonlasten betaalbaar blijven. Daarnaast bouwen we ook nieuwe huizen die beter voldoen aan de wensen en behoeften van huidige en toekomstige huurders. We slopen vervolgens verouderde huizen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.”

Over de woningen
Alle 26 woningen die Acantus samen met Plegt-Vos gaat bouwen zijn levensloopbestendig. Op de verdieping bevindt zich nog een tweede slaapkamer. De plattegrond van alle woningen zijn gelijk, maar de buitenkant is anders. Soms zijn het rijwoningen, soms twee-onder-éénkap. De woningen zijn geschikt voor 1- en 2-persoonshuishoudens en bedoeld voor jong en oud.

Datum 25 april 2019 Redactie

Meerderheid kiest voor woningbouw en groen op Ideeënmarkt Oude Pekela

Foto – Herman Alink

OUDE PEKELA – Zaterdagmiddag, 22 april, organiseerde de gemeente Pekela samen met de Ondernemers Organisatie Pekela een ideeënmarkt voor in de invulling van een nieuw centrum in Oude Pekela. Al de reeds sinds februari aangeleverde ideeën werden getoond en kon men dit bespreken met deskundigen. Ook andere ideeën werden met behulp van aanwezige landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen ter plaatse uitgewerkt.

 

Foto – Herman Alink

Duidelijk werd wel dat de meerderheid van de bezoekers kiest voor woningbouw in combinatie met groen. Sommige willen appartementen voor goed bemiddelde senioren, anderen zagen meer heil in woningen voor starters. Ook waren er mensen die opteerden om de vrijkomende ruimte in een park te veranderen inclusief een muziekkoepel. Dat dit onderwerp de burgers interesseert bleek wel uit de grote belangstelling. De kinderen konden zich intussen vermaken met een ballonnenman,springkussen of konden zich laten schminken.

Datum 22 april 2017 Redactie

College Borger-Odoorn zet duurzaamheidsoffensief voort

Gemeentehuis Borger Odoorn
Gemeentehuis Borger Odoorn

BORGER-ODOORN – Sinds begin dit jaar zet de gemeente Borger-Odoorn steviger in op duurzaamheid. Op
donderdag 7 juli leggen burgemeester en wethouders hun duurzaamheidsagenda voor de
komende jaren voor aan de gemeenteraad. Duurzaam wonen, duurzaam energie
opwekken en de fysieke leefomgeving staan daarin centraal. Het college wil samen met
de raad een aantal concrete prioriteiten kiezen.

De duurzaamheidsagenda geeft een overzicht van zowel lopende initiatieven als kansen voor de toekomst. Het college wil bijvoorbeeld met structureel geld voor natuur- en milieueducatie de
jeugd meer met duurzaamheid in aanraking brengen. Zo kunnen scholen meedoen aan
zogenaamde Energy Challenges. Een ander doel is om samen met inwoners het aandeel restafval
nog verder terug te brengen.

Goede voorbeeld
Een van de pijlers van het duurzaamheidsbeleid is dat de gemeente zelf het goede voorbeeld
geeft. Wethouder Freek Buijtelaar: “We willen onze CO2-uitstoot omlaag brengen door
energiebesparing en productie van groene energie bij eigen gebouwen. Daarnaast gaan we ons
eigen wagenpark vergroenen en fietsgebruik aanmoedigen.

Populaire leningen
Ook het voorlichten over en faciliteren van duurzaamheidsmaatregelen krijgen sinds dit jaar meer
aandacht. Zo is Borger-Odoorn in de eerste helft van 2016 gestart met het aanbieden van twee
leningen voor woningeigenaren, in samenwerking met de provincie Drenthe. Een zonnelening
voor de aanschaf van zonnepanelen of een zonneboiler, en een duurzaamheidslening voor onder
meer woningisolatie. De volledige bedragen voor zowel de zonnelening (€ 469.161,39) als de
duurzaamheidslening (€ 156.387,13) zijn inmiddels besteed. Nieuwe aanvragen kunnen dus niet
meer worden gehonoreerd. De gemeente bekijkt de mogelijkheid om in 2017 opnieuw leningen
te verstrekken om duurzaam wonen te stimuleren.

Datum 2 juli 2016 Bert Jan Brinkman

Energiezuinige huizen verkoophit in Borger

Borger 12-woningenBORGER – De verkoop van twaalf kavels door gemeente Borger-Odoorn aan projectontwikkelaar WVG Ontwikkeling is de voorbode voor de bouw van een dozijn woningen aan de Kranssteen in het Borger nieuwbouwplan Daalkampen. Alle twaalf woningen zijn in een mum van tijd verkocht. De prijzen variëren van 147.000 euro tot 163.000 euro vrij op naam. Via de gemeente kon een starterslening worden aangevraagd voor de energiezuinige woningen. In april wordt er met de bouw gestart.

Foto: WVGO

Datum 5 maart 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal