Direct naar de inhoud.

Lefier helpt huurachterstand te voorkomen

Lefier in Stadskanaal

STADSKANAAL – Lefier staat voor betaalbaar wonen. Om dit voor haar huurders waar te maken, gaat de woningcorporatie nog actiever helpen om betaalachterstanden, deurwaarderskosten en ontruimingen te voorkomen. Vanaf 10 februari werkt Lefier met een nieuw, gedigitaliseerd incassoproces en gaat ze haar huurders eerder op de hoogte brengen van een betalingsachterstand. Én het wordt huurders van Lefier, op zo’n moment, makkelijker gemaakt om de achterstand alsnog te betalen.

Email met betaallink

Elles Dost, bestuurder Lefier: “De meeste huurders betalen hun huur netjes op tijd. Maar zo’n 20% van de huurders heeft hier meer moeite mee. Dit willen we tijdig signaleren, zodat we deze mensen eerder kunnen helpen.” Zodra een huurbetaling uitblijft of een betaalafspraak niet wordt nagekomen, krijgen huurders een bericht per sms/mail, met daarbij een betaallink. Bij eenvoudige achterstanden, kan de huurder binnenkort ook zelf via het klantportaal van Lefier een betalingsregeling treffen.

Digitaal waar mogelijk en persoonlijk waar nodig

Als een betalingsachterstand verder oploopt, zet Lefier in op persoonlijk contact. Bijvoorbeeld door te bellen en uit te nodigen om met de corporatie in gesprek te gaan en met huisbezoeken. Deze huisbezoeken worden gedaan door de medewerkers bewonerszaken, vanuit de verschillende gebiedsteams. Zij kunnen huurders, als dat nodig is, met een organisatie in contact brengen die ze verder kan helpen. Zo kan een echt problematische schuld worden voorkomen. Op die manier wil Lefier voorkomen dat huurders dieper in de problemen raken en te maken krijgen met deurwaarderskosten of uitzetting.

Datum 10 februari 2020 Bert Jan Brinkman

Flinke inkrimping woningcorporatie Lefier

Archieffoto: Lefier Stadskanaal

STADSKANAAL/BORGER – Woningcorporatie Lefier voert een flinke efficiencyslag door in haar grootste werkproces: het verhuurmutatieproces. Binnen dit proces vinden alle werkzaamheden plaats rond de verhuur van huurwoningen, van inschrijving als woningzoekenden, tot het betrekken en uiteindelijk weer verlaten van de huurwoning.

Minder arbeidsplaatsen 

Het bestaande en verouderde proces wordt geheel vervangen en bijna volledig gedigitaliseerd. Omslachtige procedures voor zowel huurders als medewerkers zijn hiermee verleden tijd. Hierdoor ontstaat juist meer ruimte voor persoonlijke aandacht voor de klant. Door de digitalisering verdwijnen per saldo 21 volledige arbeidsplaatsen.

Ingrijpen noodzakelijk
De afgelopen jaren heeft Lefier hard gewerkt aan meer efficiency en het verlagen van de bedrijfslasten. Toch zijn in 2018 de bedrijfskosten juist gestegen. Margriet Drijver, bestuurder van Lefier: “We willen onze huren laag houden en blijven investeren in ons vastgoed met nieuwbouw, verbouw en duurzame renovatie. We moeten onze kosten dus omlaag brengen. Daarom is het noodzakelijk dat we ingrijpen.”

Het huidige verhuurmutatieproces is verouderd, inefficiënt en tijdrovend voor zowel huurders als medewerkers. Margriet: “Deze achterstand halen we in met een nieuw en gedigitaliseerd proces. Het zorgt ervoor dat we onze kosten naar beneden kunnen brengen. Dit is ons grootste proces en heeft daarmee veel invloed op de bedrijfskosten. Daarom gaan we dit proces nu versneld verbeteren.”

Inkrimping
De betrokken verhuurmakelaars en bouwkundig verhuurmakelaars zijn vanaf de start in juni meegenomen in de plannen voor een nieuw proces. In maandelijkse bijeenkomsten en deelname in een werk- en een klankbordgroep zijn zij op de hoogte gehouden. In de bijeenkomst die vanmorgen plaatsvond, hebben de betrokken medewerkers gezien hoe het nieuwe proces eruit ziet en gehoord wat dit voor hun werk betekent. Voor de bouwkundig verhuurmakelaars verandert er bijna niets en behouden zij hun baan. De functie van verhuurmakelaar komt te vervallen. Wel komt er een aantal nieuwe functies voor in de plaats en wordt de formatie van een aantal bestaande functies uitgebreid. De boventallige verhuurmakelaars kunnen met voorrang op deze functies solliciteren. Per saldo verdwijnen er 21 volledige arbeidsplaatsen.

Sociaal plan medewerkers
“Uiteraard had ik graag een andere boodschap verteld. En het is natuurlijk zeer begrijpelijk dat de verhuurmakelaars de overgang naar een nieuw proces liever wilden uitstellen of meer geleidelijk wilden invoeren. Maar we willen onze medewerkers zo kort mogelijk in onzekerheid houden over hun baan. Daarom hebben we in drie maanden een geheel nieuw proces uitgewerkt.” Uiteraard zorgt Lefier voor een goed vangnet voor haar medewerkers. Een deel van de betrokken medewerkers behoudt hun baan of kunnen met voorrang solliciteren. Met de vakbonden is Lefier in gesprek over een goed Sociaal plan. Ook zorgt Lefier voor persoonlijke ondersteuning vanuit P&O voor de overige verhuurmakelaars.

Lefier heeft ongeveer 30.000 woningen in de provincie Groningen en Drenthe. Bij de corporatie zijn 325 fte werkzaam.

Datum 5 september 2019 Bert Jan Brinkman

Acantus aan de ‘Schimmelschandpaal’

.
VEENDAM – Vandaag zijn de landelijke nominaties voor de Schimmelschandpaal bekend geworden. Deze prijs wordt uitgereikt aan de woningcorporatie met de meeste klachten over schimmel in de huizen, en de minste bereidwilligheid om hier iets aan te doen. Een van de tien genomineerden is Acantus. Vanochtend vroeg hebben huurders samen met de SP de nominatie op ludieke wijze bekend gemaakt bij het hoofdkantoor van de corporatie.

Pim Siegers van de SP over de nominatie: ‘Bij ons landelijke meldpunt kwamen in korte tijd tientallen klachten binnen over schimmel, tocht en vocht in de huurhuizen van Acantus. Huurders zijn letterlijk en figuurlijk ziek van hun eigen huis. Zij betalen desondanks een groot deel van hun inkomen aan Acantus. Daar mogen ze op zijn minst een veilig en gezond thuis voor terug verwachten.’

.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman over de actie: ‘Uit cijfers blijkt dat ten minste een half miljoen sociale huurwoningen in Nederland kampt met vocht en schimmel. Daarom eisen we niet alleen dat deze corporaties hun huizen direct opknappen maar ook dat de minister met een landelijk actieplan komt.’

Beckerman: ‘Veel corporaties leggen de oorzaak van schimmel bij de huurder en pakken problemen niet aan. Maar het gaat niet om de individuele huurders, er is een structureel probleem. Wanneer er niet naar huurders wordt geluisterd en zoveel mensen, waaronder kinderen, ziek worden in hun eigen huis, zit de schimmel niet alleen in de huizen, maar in het systeem.’

Mensen kunnen tot 11 november stemmen op www.schimmelschandpaal.nl. Op 12 november wordt de winnaar van de Schimmelschandpaal 2018 bekend gemaakt.

Datum 29 oktober 2018 Redactie

Bareveld gaat huizen vernieuwen

F: Peter Panneman

BAREVELD – Acantus gaat in Bareveld 64 huurwoningen slopen in de Pijlkruidstraat en Ericastraat. De woningen worden gesloopt, omdat ze niet meer voldoen aan de eisen en wensen van nu en voor de toekomst. Er worden 36 nieuwe huizen voor teruggebouwd. De nieuwbouw en sloop gebeurt de komende jaren stapsgewijs. Het wijkontwikkelplan voor Bareveld is tot stand gekomen met behulp van de bewoners. Eind 2017 zijn bewoners bevraagd over het wonen in Bareveld.

De nieuwe woningen in Bareveld worden gasloos en energiezuinig gebouwd volgens woningbouw corporatie Acantus.

Datum 6 oktober 2018 Bert Jan Brinkman

Lex de Boer neemt afscheid van Lefier

.

STADSKANAAL – Na zes jaar neemt bestuurder Lex de Boer afscheid van woningcorporatie Lefier en zal per 1 december in dienst treden als directeur van Pantar, het sociale werkbedrijf van de gemeente Amsterdam en Diemen.

Lex de Boer trad op 1 november 2012 als bestuurder in dienst bij Lefier. Hij stond voor de opgave van drie zelfstandige woonbedrijven en een ontwikkelbedrijf één Lefier te maken. Hij voerde daartoe een ingrijpende reorganisatie door en met succes.

Ook zette De Boer een heldere visie neer over betaalbaarheid. Dat stelde Lefier in staat een zeer gematigd huurbeleid te voeren. Na twee jaren zonder het doorvoeren van de jaarlijkse huurverhoging, is dit jaar een nieuw huurbeleid geïmplementeerd waarin er een duidelijke relatie is tussen de kwaliteit van de woning en de huurprijs.

Ook kwam er onder leiding van De Boer een portefeuilleplan tot stand, waarbij Lefier de komende 10 jaar voor 100 miljoen euro per jaar investeert in nieuwbouw en verduurzaming. Dit is mogelijk doordat Lefier door het bestuur van Lex de Boer een financieel gezond bedrijf is en efficiëncy heeft doorgevoerd in alle lagen van de organisatie.

De Boer heeft zich ook bijzonder ingezet voor duurzaamheid: hij speelde een voortrekkersrol bij het Nul-op-de-Meter maken van woningen. Met woningen die deels in het aardbevingsgebied liggen, heeft De Boer jarenlang samen met andere corporaties een sterke lobby naar de overheid gevoerd.

De tweede bestuurstermijn loopt formeel in 2020 af. De Boer: “Ik verlaat Lefier in de overtuiging dat de organisatie staat en financieel gezond is. Wij krijgen steevast waardering van onze klanten voor de dienstverlening en het onderhoud, we hebben een heldere visie op betaalbaarheid, bouwen en verduurzamen. Medewerkers gaan met plezier naar onze geheel vernieuwde en duurzame kantoren. Lefier ligt op koers”.

Eric Koenen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Lefier: “Natuurlijk betreuren we het besluit van Lex om Lefier te verlaten, maar we begrijpen dat de mooie nieuwe maatschappelijke uitdaging nu past bij Lex. Hij heeft zich lange tijd sterk ingezet om van Lefier te maken wat het nu is. Dat was geen eenvoudige klus. Het samenvoegen van drie zelfstandige woonbedrijven en een ontwikkelbedrijf tot één eigentijdse, professionele corporatie in een krachtenveld van betrokken bewoners en politiek doet een groot appèl op bestuurlijke kwaliteiten. Daarnaast heeft het aardbevingsdossier nog een extra factor toegevoegd aan de bestuurlijke complexiteit. We kijken met groot respect naar dat wat Lex in de samenwerking met zijn team heeft neergezet en achterlaat. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie in Amsterdam.”

Datum 14 september 2018 Redactie

Lefier: huurverlaging afhankelijk van kwaliteit woning

Lefier – (Archief foto: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – 9.500 huurders van sociale huurwoningen van Lefier krijgen per 1 september een huurverlaging. Dit is het resultaat van het nieuwe huurbeleid van Lefier, waarbij de verhouding tussen prijs en kwaliteit beter met elkaar in evenwicht zijn. De huurprijzen van de overige sociale huurwoningen gaan omhoog met maximaal het toegestane percentage van 3,9%. Met dit huurbeleid wil Lefier haar woningen betaalbaar houden. Ook blijft Lefier duurzaam investeren om de energielasten naar beneden te krijgen.

 Prijs en kwaliteit in evenwicht
Het uitgangspunt is dat de huurprijs bepaald wordt door de kwaliteit van de woning. “Woon je in een kleine, slecht geïsoleerde woning op een minder gewilde locatie, dan betaal je minder huur. Een huurder van een ruime nieuwbouwwoning, die op een gewilde locatie staat met een goed energielabel krijgt wél een huurverhoging”, legt Lex de Boer uit, bestuurder van Lefier. Daarnaast wil Lefier een einde maken aan de huidige verschillen tussen dezelfde huurwoningen in een complex of straat. Vaak zijn die verschillen ontstaan doordat bij mutatie de huur van de woning omhoog is gegaan. Huurders die lang ergens wonen, betalen dus vaak een lagere huur. “Deze verschillen zijn niet uit te leggen aan onze huurders”, aldus Lex de Boer. “Met ons nieuwe beleid krijgen gelijkwaardige woningen eenzelfde huurprijs”.

 Betaalbaar wonen
Lefier zet zich in om haar woningen betaalbaar te houden voor haar huurders. Zo heeft Lefier de laatste twee jaar de huren niet verhoogd. Het nieuwe huurbeleid gaat een stap verder. De Boer: “Onze visie op betaalbaar wonen gaat verder dan alleen de huurprijzen. We streven ernaar dat huurders maximaal 30% van hun inkomen besteden aan huur en energielasten. Zo kunnen we sturen op stabiele woonlasten, waardoor onze huurders voldoende ruimte krijgen om hun leven zelf in te richten”.

Huurverlaging ineens, huurverhoging gefaseerd

Het nieuwe huurbeleid voor zelfstandige, sociale huurwoningen gaat in per 1 september. Een huurverlaging voert Lefier dit jaar in één keer per die datum door. Bij huurders die een huurverhoging krijgen, wordt deze over een aantal jaren geleidelijk doorgevoerd. Huurders die een huurverhoging krijgen, betalen dit jaar gemiddeld ca 3,4% meer. Dit komt neer op ongeveer € 16 per maand. Ongeveer 9.500 huurders krijgen een gemiddelde huurverlaging van ca 9,8%, wat neerkomt op een korting van ongeveer € 47,- per maand.

Huurtoeslag
Een groot deel van de huurders van Lefier komt in aanmerking voor huurtoeslag. Bij een huuraanpassing moet de kale huur door de huurder worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Omdat alle huurders Lefier een huuraanpassing krijgen, heeft Lefier dit jaar met de Belastingdienst afgesproken dat zij met ingang van 1 september de huurtoeslag aanpassen van huurders van Lefier waar dat relevant is. Lefier wil hiermee voorkomen dat huurders volgend jaar eventueel een bedrag aan de Belastingdienst moeten terugbetalen als ze teveel huurtoeslag hebben ontvangen. Huurders blijven overigens wel zelf verantwoordelijk voor hun huurtoeslag.

Objectief en toetsbaar door huurders
De kwaliteit van de woning – en daarmee dus de huurprijs -, wordt vastgesteld op basis van de punten van het Woningwaarderingsstelsel (WWS), de WOZ-waarde en het energielabel. Dit zijn objectieve gegevens, die door de huurder getoetst kunnen worden. Dit maakt de opbouw van de huurprijs transparant. Om de huurprijs zo inzichtelijk mogelijk te maken, ontvangt elke huurder per brief uitleg over het nieuwe huurbeleid én de berekening van de huurprijs voor zijn of haar woning. Elke huurder kan dus precies zien hoe de huurprijs is opgebouwd en dit ook toetsen.

Datum 26 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Woonservice onderzoekt 192 woningen op asbest

.

STADSKANAAL – Woningcorporatie Woonservice gaat 192 woningen in de gemeente Stadskanaal steekproefsgewijs inventariseren op asbest. Het betreft woningen die gebouwd zijn voor 1994.

Met deze asbestinventarisatie wil Woonservice een goed beeld krijgen van de mogelijke aanwezigheid van asbest. Aan het eind van 2018 moeten alle 192 woningen een asbestkaart in de meterkast hebben. Hierop kunnen huurders zien of er mogelijk asbest in hun woning zit en waar zich dit bevindt.

Woningbezit inventariseren
Woonservice is sinds januari 2017 eigenaar van de woningen in de gemeente Stadskanaal. “Wij willen voor onze huurders een veilige en gezonde woonomgeving. Daarom vinden we het belangrijk om goed te informeren over de aanwezigheid van asbest. Omdat het voor ons niet altijd duidelijk is waar het asbest zich bevindt, gaan we de woningen inventariseren”, aldus Manager Vastgoed en Bedrijfsvoering Leon Vries.

Het onderzoek is een vervolg op het grootschalige onderzoek dat Woonservice vorig jaar in haar Drentse werkgebied uitvoerde. “In juni starten we het onderzoek in de gemeente Stadskanaal. Hiervoor hebben wij een onafhankelijke asbestspecialist in de arm genomen. Deze specialist bezoekt steekproefsgewijs een aantal woningen in een straat of complex.” Alle huurders van Woonservice in de gemeente Stadskanaal die wonen in een woning gebouwd voor 1994, ontvangen persoonlijk bericht over de inventarisatie.

Asbestkaart in iedere meterkast
Aan het eind van 2018 moeten alle 192 woningen zijn voorzien van een asbestkaart. Op deze kaart kunnen huurders zien of er in hun type woning mogelijk asbest zit en waar zich dit kan bevinden. Leon Vries: “Uit ervaring weten we dat asbest vaak zo is toegepast dat het niet schadelijk is, zolang het maar niet bewerkt wordt. Mochten we tijdens de inventarisatie risicovolle situaties tegenkomen, dan neemt Woonservice uiteraard direct actie. Het asbest wordt dan meteen verwijderd.”

Over asbest
Asbest is een materiaal dat tot 1994 gebruikt werd bij de bouw van woningen. Asbest bestaat uit hele kleine vezels. In het verleden is het veel toegepast, omdat het sterk, slijtvast, brandwerend en bestand is tegen zuren. Inmiddels is bekend dat asbest risico’s voor de gezondheid kunnen vormen. Sinds 1983 wordt het materiaal daarom nauwelijks meer toegepast. Sinds 1994 is het in Nederland zelfs helemaal verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te verwerken.

Datum 14 juni 2018 Redactie

Appartementengebouw ‘De Meerpaal’ in de verkoop

Foto en tekst: Peter Panneman

VEENDAM – Appartementengebouw ‘De Meerpaal’ aan de Oostlaan is deze maand in de verkoop gezet door de huidige eigenaar woningcorporatie Mooiland met hoofdvestiging in Grave. In het kader van de nieuwe woningwet, mogen corporaties alleen nog woningen ontwikkelen in hun zogenaamde kerngebied. Aan Mooiland is de regio Noordoost Brabant als kerngebied toegewezen.

Brief

‘Buiten ons kerngebied liggen onze woningen best ver van elkaar verspreid. Dat is lastig in het beheer en maakt het ook moeilijk om te weten wat er allemaal leeft en speelt. En juist dat is zo belangrijk’, aldus Mooiland in een brief aan de bewoners.

Er zijn op dit moment verkennende gesprekken met woningcorporaties uit deze regio over de verkoop van de 107 appartementen. Voor de circa 130 bewoners die de Meerpaal huisvest verandert er weinig.

Datum 10 oktober 2017 Bert Jan Brinkman

Lefier zet ‘razende reporter’ in

Archief: Reporter Jan Pietersen tijdens een RTV1 locatieuitz. (F: R. Wiekenkamp)

STADSKANAAL – Lefier pakt aan en investeert een miljard euro –  Woningcorporatie Lefier is er om wonen betaalbaar te houden. Dat doet ze door te investeren in duurzame oplossingen. Lefier investeert daarom de komende tien jaar ongeveer een miljard euro in nieuwbouw, duurzaam verbeteren en nul-op-de-meter. De investeringen worden gedaan onder het motto: ‘Lefier pakt aan.’

Dertigduizend woningen

Lefier verhuurt ongeveer dertigduizend woningen in de provincies Groningen en Drenthe. Woningen van Lefier staan in de gemeenten Emmen, Stadskanaal, Borger-Odoorn, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Groningen. In deze gebieden investeert Lefier door nieuw te bouwen of woningen duurzaam te verbeteren.

Razende reporter 

Lefier maakt haar woningen klaar voor de toekomst. Het nieuws over projecten in Groningen en Drenthe is verzameld op de website www.lefierpaktaan.nl. Op deze pagina staan wekelijks nieuwe video’s, interviews en artikelen over de voortgang van de verschillende projecten. Lefier heeft onder andere een ‘razende reporter’ ingeschakeld die op locatie met huurders en belanghouders in gesprek gaat.

(Op de foto: Jan Pietersen van RTV1 die verder niets met Lefier te maken heeft).

Datum 12 juni 2017 Bert Jan Brinkman

Dit jaar geen huurverhoging sociale huurwoningen Lefier

Lefier – F: A. Huitenga Omroep Organisatie Groningen (OOG)
STADSKANAAL/GRONINGEN – Huurders van sociale huurwoningen van Lefier hoeven dit jaar niet te rekenen op huurverhoging. Volgens bestuurder Lex de Boer is dit mogelijk, omdat investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en onderhoud dit jaar gerealiseerd kunnen worden zonder de huren te verhogen.

Vrije sector huur
De huren van woningen in de vrije sector en de huren van het bedrijfs onroerend goed (BOG), zoals maatschappelijk en woon-zorg vastgoed, kunnen wel verhoogd worden. Deze huurders ontvangen hier later dit jaar bericht over. Ook bewoners die huren van zorgpartijen kunnen een huurverhoging ontvangen.

Investeren in de toekomst
Lefier blijft ook in 2017 fors investeren in haar woningbezit. Dit doet Lefier door nieuwe woningen te bouwen en oudere woningen te verbeteren (‘nul-op-de-meter’). Ook investeert Lefier in het bouwen, versterken en verduurzamen van woningen in het aardbevingsgebied.

Over Lefier
Lefier is een woningcorporatie met ongeveer 30.000 woningen in Noord-Nederland, met haar werkgebied in de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Stadskanaal. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.

Datum 11 april 2017 Redactie


-advertenties-