Direct naar de inhoud.

Flinke inkrimping woningcorporatie Lefier

Archieffoto: Lefier Stadskanaal

STADSKANAAL/BORGER – Woningcorporatie Lefier voert een flinke efficiencyslag door in haar grootste werkproces: het verhuurmutatieproces. Binnen dit proces vinden alle werkzaamheden plaats rond de verhuur van huurwoningen, van inschrijving als woningzoekenden, tot het betrekken en uiteindelijk weer verlaten van de huurwoning.

Minder arbeidsplaatsen 

Het bestaande en verouderde proces wordt geheel vervangen en bijna volledig gedigitaliseerd. Omslachtige procedures voor zowel huurders als medewerkers zijn hiermee verleden tijd. Hierdoor ontstaat juist meer ruimte voor persoonlijke aandacht voor de klant. Door de digitalisering verdwijnen per saldo 21 volledige arbeidsplaatsen.

Ingrijpen noodzakelijk
De afgelopen jaren heeft Lefier hard gewerkt aan meer efficiency en het verlagen van de bedrijfslasten. Toch zijn in 2018 de bedrijfskosten juist gestegen. Margriet Drijver, bestuurder van Lefier: “We willen onze huren laag houden en blijven investeren in ons vastgoed met nieuwbouw, verbouw en duurzame renovatie. We moeten onze kosten dus omlaag brengen. Daarom is het noodzakelijk dat we ingrijpen.”

Het huidige verhuurmutatieproces is verouderd, inefficiënt en tijdrovend voor zowel huurders als medewerkers. Margriet: “Deze achterstand halen we in met een nieuw en gedigitaliseerd proces. Het zorgt ervoor dat we onze kosten naar beneden kunnen brengen. Dit is ons grootste proces en heeft daarmee veel invloed op de bedrijfskosten. Daarom gaan we dit proces nu versneld verbeteren.”

Inkrimping
De betrokken verhuurmakelaars en bouwkundig verhuurmakelaars zijn vanaf de start in juni meegenomen in de plannen voor een nieuw proces. In maandelijkse bijeenkomsten en deelname in een werk- en een klankbordgroep zijn zij op de hoogte gehouden. In de bijeenkomst die vanmorgen plaatsvond, hebben de betrokken medewerkers gezien hoe het nieuwe proces eruit ziet en gehoord wat dit voor hun werk betekent. Voor de bouwkundig verhuurmakelaars verandert er bijna niets en behouden zij hun baan. De functie van verhuurmakelaar komt te vervallen. Wel komt er een aantal nieuwe functies voor in de plaats en wordt de formatie van een aantal bestaande functies uitgebreid. De boventallige verhuurmakelaars kunnen met voorrang op deze functies solliciteren. Per saldo verdwijnen er 21 volledige arbeidsplaatsen.

Sociaal plan medewerkers
“Uiteraard had ik graag een andere boodschap verteld. En het is natuurlijk zeer begrijpelijk dat de verhuurmakelaars de overgang naar een nieuw proces liever wilden uitstellen of meer geleidelijk wilden invoeren. Maar we willen onze medewerkers zo kort mogelijk in onzekerheid houden over hun baan. Daarom hebben we in drie maanden een geheel nieuw proces uitgewerkt.” Uiteraard zorgt Lefier voor een goed vangnet voor haar medewerkers. Een deel van de betrokken medewerkers behoudt hun baan of kunnen met voorrang solliciteren. Met de vakbonden is Lefier in gesprek over een goed Sociaal plan. Ook zorgt Lefier voor persoonlijke ondersteuning vanuit P&O voor de overige verhuurmakelaars.

Lefier heeft ongeveer 30.000 woningen in de provincie Groningen en Drenthe. Bij de corporatie zijn 325 fte werkzaam.

Datum 5 september 2019 Bert Jan Brinkman

Groot deel huurders heeft moeite met rondkomen

.
OOST GRONINGEN – Een groot deel van de huurders in Oost-Groningen heeft moeite met rondkomen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de woningcorporaties Lefier, Woonservice, Groninger Huis en Acantus samen met hun huurderskoepels hebben gedaan naar de woonlasten van huurders in Oost-Groningen.

Aanleiding
De aanleiding voor dit onderzoek zijn de signalen die de corporaties en huurdersorganisaties steeds vaker krijgen van huurders die moeite hebben om de maandelijkse lasten te betalen. De huurdersorganisaties hebben daarom aangedrongen op het doen van dit onderzoek.

Aanknopingspunten
Het onderzoek geeft goede aanknopingspunten voor beleid op het vlak van betaalbaar wonen, voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, voor werkgelegenheidsprojecten en voor projecten om huurders te ondersteunen bij hun huishoudboekje.

Structureel tekort
Van de 1.800 huurders die de uitgebreide enquête hebben ingevuld, blijkt dat 34% structureel tekort komt. De oorzaak zit zowel aan de kant van de (vaste) lasten als aan de kant van het inkomen.

Drie typen huishoudens
KAW ziet drie typen huishoudens die vaker dan de andere huishoudenstypen in een tekortsituatie zitten. Een hiervan zijn gezinnen. Deze groep woont in een eengezinswoning met hoge energielasten en hebben met kinderen hoge kosten voor hun levensonderhoud. Daarnaast vallen alleenstaanden en stellen tot 65 jaar op, beide groepen hebben een te laag inkomen ten opzichte van het benodigde leefbudget. Ook hier speelt de energierekening vaak een grote rol.

Samenwerken aan oplossingen
KAW concludeert dat betaalbaarheid voor veel huurders inderdaad onder druk staat en dat er verschillende mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen. Hierin is een goede samenwerking tussen gemeentes, woningcorporaties en huurdersorganisaties belangrijk. Het onderzoek geeft duidelijk aan waar en op welke manieren zij aan de slag kunnen gaan: werken aan een beter inkomen, woonlastenbeleid, energiebesparende maatregelen in de woningen en advies over financiële regelingen en het besparen op vaste lasten (zoals via de Voorzieningenwijzer).

De woningcorporaties en huurdersorganisaties trekken gezamenlijk op om tot oplossingen te komen, maar werken ook samen met de gemeentes in Oost-Groningen (Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde).

Bijeenkomst
Ook de gemeentes hebben onderzoek laten doen naar de woonlasten, met name gericht op energieverbruik. In april wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarin gemeentes en corporaties de woonlasten van huurders én woningeigenaren onder de loep nemen. Het doel van de bijeenkomst is het maken van afspraken over verdere samenwerking aan betaalbaarheid voor alle Oost-Groningers.

Datum 14 maart 2019 Redactie

Acantus is de schimmelkampioen van Nederland

PEKELA/VEENDAM – Een grote groep huurders heeft maandagochtend de Schimmelschandpaal 2018 uitgereikt aan woningbouwcorporatie Acantus. De Groninger verhuurder kreeg de meeste klachten over schimmel en bleek het minst bereidwillig om daar iets tegen te doen. De huurders en de SP stelden een harde eis bij hun bezoek aan Acantus: huurders willen voor de kerst een oplossing tegen de schimmel in hun huis.

Eisen

Naast een oplossing voor de kerst eisten huurders ook een aanvalsplan per buurt tegen vocht, tocht, schimmel en slecht onderhoud. Ze vroegen de Acantus-directie om samen met hen op te trekken tegen Haagse afbraak van de volkshuisvesting. SP-Kamerlid Sandra Beckerman was aanwezig en steunt de huurders in hun strijd. Beckerman: ‘Acantus moet nu heel snel in actie komen tegen het feit dat mensen ziek worden van hun eigen thuis. Dit is hun kans om van schimmelkampioen weer trotse volkshuisvester te worden.’

Verkiezing schimmelschandpaal

Acantus liet in de verkiezing voor de Schimmelschandpaal Vestia en Nijestee achter haar. Eerder maakte de SP een top tien van grootste smeerpoetsen bekend. Bij de partij kwamen duizenden meldingen binnen van huurders. Dat leverde tientallen acties op door het hele land. Reden voor Beckerman om bij de begroting over volkshuisvesting een actieplan te eisen.  ‘De staat moet stoppen met het steeds zwaarder belasten van woningcorporaties. Ook moeten corporaties stoppen met alle lasten neer te leggen bij hun huurders. Daarom eisen we dat de minister met een landelijk actieplan komt voor goede woningen voor iedereen

Datum 13 november 2018 Bert Jan Brinkman

Acantus in de landelijke Schimmelschandpaal top 3

PEKELA/VEENDAM – Maandag is de voorlopige top 3 van de nominaties voor de Schimmelschandpaal bekend geworden. Deze prijs wordt uitgereikt aan de woningcorporatie met de meeste klachten over schimmel in de huizen, en de minste bereidwilligheid om hier iets aan te doen.

Acantus is één van de drie finalisten. Tweede Kamerlid Sandra Beckerman bezocht vandaag met huurders de corporatie. Directeur Tijsma van Acantus werd onder begeleiding van taart en champagne geconfronteerd met de oneervolle eer.

Beckerman: ‘Vaak wordt de schuld van vocht en schimmel in huis bij de huurder zelf neergelegd. En dat is nu net het probleem. Soms kan een bewoner er heus zelf wat aan doen, maar vaak ook helemaal niet. Het is duidelijk dat als zoveel mensen, ook kinderen ziek worden in hun eigen huis, de schimmel niet alleen in de huizen zit, maar in het systeem. En dan helpt een raampje open zetten en een spray spuiten gewoon niet.’

Een van de betrokken huurders die zich melde bij het schimmelmeldpunt van de SP was Karin Slor: ‘Ik ben al een hele tijd in actie tegen de schimmel in mijn huis. Steeds liep ik tegen de bureaucratische muur bij Acantus. Ik voelde me totaal niet gehoord terwijl mijn gezin in een ongezond thuis leeft. Na de nominatie voor de SchimmelSchandpaal waarin ik mijn verhaal deed kwam er gelijk een toezegging van Acantus. Dat gun ik ook alle andere huurders met klachten.’

Mensen met schimmel in huis hebben vaker last van astma en allergieën. De kans op luchtwegklachten neemt zelfs met een factor anderhalf toe bij een ongezonde woning. Beckerman ‘De staat moet stoppen met het steeds zwaarder belasten van woningcorporaties. Ook moeten corporaties stoppen met alle lasten neer te leggen bij hun huurders. Daarom eisen we dat de minister met een landelijk
actieplan komt voor goede woningen voor iedereen.’

Mensen kunnen tot 11 november stemmen op www.schimmelschandpaal.nl. Op 12 november wordt de winnaar van de Schimmelschandpaal 2018 bekend gemaakt.

(ingezonden)

Datum 5 november 2018 Bert Jan Brinkman

Woningcorporaties Lefier en SWS fuseren

Lefier - F: A. Huitenga Omroep Organisatie Groningen (OOG)
Lefier – F: A. Huitenga – Omroep Organisatie Groningen (OOG)

GRONINGEN – Woningcorporatie Lefier en Stichting Woningbouw Slochteren (SWS) gaan op 1 januari 2016 fuseren. SWS heeft in het najaar van 2012 geconcludeerd dat zij op termijn niet zelfstandig invulling kan geven aan de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Slochteren. Het investeringstempo uit het verleden kan, mede door de heffingen die door de Rijksoverheid worden opgelegd, niet worden volgehouden.

Waarom fuseren?
SWS heeft zelf geconcludeerd dat alleen een fusie haar positie in de regionale woningmarkt kan versterken en haar investeringscapaciteit op lange termijn kan waarborgen. Lefier bestuurder Lex de Boer: “Lefier voelt zich verantwoordelijk voor de huurders in haar werkgebied. Wij vinden het niet acceptabel dat in de woningen van SWS geen groot onderhoud of investeringen in bijvoorbeeld energiezuinige maatregelen meer plaatsvinden, omdat SWS zich dit niet langer kan permitteren. Ook met het oog op een mogelijke gemeentelijke herindeling van Hoogezand-Sappemeer en Slochteren is een fusie tussen Lefier en SWS een verantwoorde keuze”.

Ook SWS bestuurder David Woortman is positief: “ik ben er van overtuigd dat we met de afspraken die we met Lefier hebben gemaakt de volkshuisvesting in de gemeente Slochteren en de belangen van de huurders voldoende hebben gewaarborgd”. Eind december tekenen SWS en Lefier de formele notariële acte, waarmee de fusie een feit is.

Verantwoordelijkheid
De voorwaarden die Lefier stelt, zijn dat de fusie met SWS geen negatieve effecten mag hebben op het investeringsprogramma en onderhoudsniveau van Lefier en dat het niet ten koste mag gaan van de rechtspositie van de medewerkers van Lefier. Aan deze voorwaarden is voldaan.

Door de fusie worden ongeveer 1.200 woningen en circa 12 fte van SWS toegevoegd aan de ruim 30.000 woningen en circa 330 fte van Lefier. Vanaf 1 januari 2016 heeft Lefier woningen in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Groningen, Stadskanaal, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

Verandering huurders
In de basis verandert er weinig voor huurders van SWS. Praktische zaken zoals het bezoekadres en het telefoonnummer veranderen wel. Huurders van SWS worden in december persoonlijk geïnformeerd over de wijzigingen.

Datum 3 december 2015 Bert Jan Brinkman

Woninginbraken in Stadskanaal gedaald

politie_boeienSTADSKANAAL – De samenwerking van gemeente, politie, woningcorporaties en welzijnsorganisatie Welstad om woninginbraken te bestrijden, heeft ertoe geleid dat er dit jaar slechts 36 woninginbraken waren tegen 80 in 2011.

“De bestrijding van woninginbraken blijft een prioriteit en is sterk gericht op voorlichting en preventie”, zegt burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal.”We kunnen inbraken niet uitbannen maar kunnen het wel de inbrekers nog moeilijker maken door de heling van gestolen goederen stevig aan te pakken. Daarmee nemen we een afzetkanaal voor inbrekers weg.”

[Bron: DVHN]

Datum 17 december 2014 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal