Direct naar de inhoud.

220.000 woningen in ruil voor spoorlijnen

Een schets van de Nedersaksenlijn – (F: RTV Noord)

REGIO/STADSKANAAL  – De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland willen een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van de woningnood door de komende jaren 220.000 extra woningen te bouwen. In ruil daarvoor moet een nieuw kabinet 9,5 miljard euro investeren in de Lelylijn, de bestaande spoorlijn via Zwolle en de Nedersaksenlijn, de treinverbinding vanuit Groningen via Stadskanaal naar Emmen.

Dat is de noordelijke inbreng voor het zogenoemde Deltaplan voor het Noorden, dat het Rijk samen met de regio wil gaan maken. Doel van dit plan is om de bereikbaarheid en het wonen en werken in Noord-Nederland te stimuleren.

De 220.000 woningen komen boven op de 100.000 woningen die al in de vier provincies op de planning staan. Voor Groningen betekent het dat het wil tekenen voor 50.000 extra woningen in onze provincie, bovenop de al bestaande plannen van 35.000 woningen in de Regio Groningen – Assen.

‘Fantastisch voor Stadskanaal’

Klaas Pals (f: eigen foto)

‘Super, ik juich het alleen maar toe, dit is de toekomst’, laat Klaas Pals (raadslid voor D66 in Stadskanaal) weten. Stadskanaal is volgens hem  dé plek om een deel van de beoogde nieuwe woningen te bouwen. Zeker met de komst van de trein (het plan is om Stadskanaal aan te sluiten op de Nedersaksenlijn) is bouwen volgens hem een must.

Waar het Stadskanaal aan ontbreekt is visie en concrete acties, zegt Pals: ‘De plannen vliegen ons om de oren, maar vanuit ons college komt helemaal niks. Op deze manier komen we ontzettend in de knel.’ Volgens Pals kon je al lange tijd aan zien komen dat er meer woningen nodig zouden zijn. Van krimp is volgens hem allang geen sprake meer.

Ook Jur Mellies (raadslid voor Lokaal Betrokken in Stadskanaal) stelt dat Stadskanaal mee moet in de groei. Mellies: ‘In de gemeenten om ons heen wordt flink gebouwd, wij moeten daar zeker ons graantje van mee pikken.’

Woontitels terugbestemd

Verbazing was er bij Pals toen wethouder Brongers tijdens de raadsvergadering afgelopen dinsdag liet weten dat de vorig jaar wegbestemde woontitels (een kleine 400) weer ’terugbestemd’ waren. Waar de gemeente zichzelf een paar jaar geleden nog bouwbeperkingen oplegde lijkt nu dus haastig ingezet te worden op nieuwbouw. Pals: ‘Tegen dat wegbestemmen hebben wij ons toen nog hevig verzet. Als je het over een flipperkastbeleid hebt dan is onze wethouder wonen er kampioen in.’

Als je het over een flipperkastbeleid hebt dan is onze wethouder wonen er kampioen in (Klaas Pals – D66 Stadskanaal))

Karakter van Groningen behouden

Nu de randstad vol is lijkt Den Haag de potentie van het Noorden plots  te zien. Niet langer krimp en achterlijkheid, maar mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Toch zijn er ook zorgen. Want wat gaan de plannen doen met natuur en landschap? Hoe zorgen we dat het unieke karakter van Groningen behouden blijft?

‘Als je jezelf als overloop van de randstad gaat positioneren krijg je een heel andere regio dan we nu zijn’, zegt Marco Glastra van het Groninger Landschap tegen RTVNoord. Ook Pals is zich hiervan bewust: ‘We moeten te werk gaan met zorg voor natuur en landschap, je kunt het hier niet plompverloren volbouwen.’

Als je jezelf als overloop van de randstad gaat positioneren krijg je een heel andere regio dan we nu zijn (Marco Glastra – Groninger Landschap)

Jur Mellies (f: gemeente Stadskanaal)

Mellies voelt bij zichzelf ook een tweestrijd: ‘We wonen in een prachtige omgeving. Die fysieke leefomgeving staat al onder druk door de energietransitie zoals zonneparken. Die vormen van energie zijn we natuurlijk ook hard nodig. Dus die bebouwing moet echt binnen de bebouwde kom gerealiseerd worden, zodat het niet ten koste gaat van de leefomgeving.’

Mellies wijst als voorbeeld naar Blauwestad waar veel in de natuur gebouwd is: ‘Die uitdijing moeten wij niet hebben. Dat zou zonde zijn van onze prachtige natuur en landbouw.’

Westerlingen of Groningers?

En voor wie zijn de nieuw te bouwen huizen bedoeld? De randstedelingen die naar het Noorden trekken? Of de Noorderlingen zelf die nu geen betaalbare woning kunnen vinden? In Musselkanaal weten ze het wel. Maria Sanders van Dorpsbelangen Musselkanaal laat in een interview met RTVNoord weten dat ze graag ziet dat er flink meer woningen gebouwd worden voor ‘jongelui die graag hier willen blijven’.

‘Het wordt dringen op de markt’ stelt Pals, ‘maar je kunt niet zeggen we willen die Westerlingen niet.’

Als er inderdaad meer woningbouw komt in de Knoalster gemeente ziet Mellies het liefst kleinschalige bouw voor starters: ‘Ik zou graag weer een paar Renneflats erbij zien.’

Ik zou graag weer een paar Renneflats erbij zien (Jur Mellies – Lokaal Betrokken)

De komende tijd wil de Provincie in gesprek met gemeenten om aan de beoogde plannen een vervolg te geven. RTV1 heeft contact gezocht met wethouder Brongers-Roffel om te vragen hoe zij zij de toekomst van Stadskanaal ziet als het gaat om bouwen en wonen. Helaas heeft zij nog niet gereageerd.

 

Datum 21 april 2021 Arienne Dozeman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal