Alle berichten met: WW

Meer WW-uitkeringen in Groningen

GRONINGEN – Het economisch herstel blijkt nog niet uit de ontwikkeling van de WW. In januari nam de WW in Groningen opnieuw toe tot ruim 17.200 uitkeringen. Naast jaarlijks terugkerende seizoenseffecten speelt de invoering van de Wet werk en zekerheid een rol. Wel werden in januari minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt dan een jaar eerder.

Opnieuw sterke daling WW in Groningen

UWV – Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in mei opnieuw sterk gedaald. Ook het afgelopen jaar daalde de WW er. In de meeste sectoren vielen minder ontslagen waardoor de…