Direct naar de inhoud.

Burgemeester Kuin teleurgesteld in Veendam en Stadskanaal

Foto: Wilma Swarts RTV1

GEMEENTE PEKELA – Gisteravond 21 november werd de gemeenteraad van Pekela verzocht haar zienswijze te geven op een door het college van Burgemeester en Wethouders opgestelde conceptbrief aan Gedeputeerde Staten van Groningen, omtrent het inzichtelijk maken voor de korte en lange termijn hoe de gedeelde maatschappelijke opgaven in Pekela worden opgepakt. Eenzelfde verzoek werd gestuurd naar Stadskanaal en Veendam.

Reeds eerder in de raadsvergadering van 26 september 2017 was deze conceptbrief onderwerp van bespreking, toentertijd leverde dat nog al wat veranderingen op. Vanavond kon men zich snel verenigen over de liggende brief, alleen werd door de VVD aanhangig gemaakt het idee om de nieuwe gemeenteraad, welke ontstaat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, alvast een advies mee te gaan geven: “De gemeenteraad van Pekela adviseert om zo spoedig mogelijk na de verkiezingen wederom de toekomst van Pekela te bepalen en of te gaan bespreken”.

Overigens meldde burgemeester Jaap Kuin dat Stadskanaal een 5-jaren plan heeft gepresenteerd, die klip en klaar is en niet meer wordt gewijzigd. Zo van: “We zouden wel willen, maar kijken nu verder vooruit omdat we beseffen dat de situatie anders is”. Het is heel teleurstellend dat we dit besluit uit de media hebben moeten vernemen, het stuk is pas deze week naar ons toegestuurd, niet aan uw als raad, misschien is dit wel een teken aan de wand hoe we met elkaar omgaan.”

De burgemeester vervolgde zijn betoog over Veendam “Veendam  heeft een brief opgesteld die ook in de raad werd besproken, is niet aan ons toegestuurd, niet aan ons college, niet aan de gemeenteraad, nee, die is gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van de Kompanjie. Ook dat steekt en ook die brief laat niets te wensen over. Veendam is zelfstandig en wil zelfstandig blijven”.

Van de brief aan Gedeputeerde Staten zullen afschriften worden gestuurd naar de bestuurders van Stadskanaal en Veendam.

Datum 22 november 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal