Direct naar de inhoud.

Financiële ondersteuning gebiedsfonds zonnepark van start

Jan Bessembinders

STADSKANAAL – Bewonersorganisaties, bedrijven en instellingen kunnen vanaf 1 september 2020 in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van maatregelen en projecten en daarvoor een aanvraag indienen bij het Gebiedsfonds. Het Gebiedsfonds verkrijgt haar middelen door de inleg van bedrijven die zonneparken in de gemeente Stadskanaal aanleggen. Voorzitter Jan Bessembinders zegt namens de stichting ‘Gebiedsfonds Stadskanaal op zon’ dat er ondertussen 750.000 euro in de pot zit.

Het moet gaan om maatregelen/projecten die ten doel hebben om iets 

  • bij te dragen aan gebiedsversterkende maatregelen;
  • bij te dragen aan maatregelen op het gebied van leefbaarheid in de directe omgeving van een zonnepark;
  • bij te dragen aan het verduurzamen van de bestaande bebouwing;
  • het stimuleren van innovaties op het gebied van duurzaamheid en daarmee samenhangende werkgelegenheid.

Alle maatregelen/projecten dienen te worden gerealiseerd op het grondgebied van de gemeente Stadskanaal.

Alleen rechtspersonen

Alleen rechtspersonen kunnen financiële bijdragen aanvragen. In het Fondsreglement van de Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon staan alle voorwaarden die op het verlenen van financiële bijdragen van toepassing zijn. De stichting functioneert volledig onafhankelijk van zowel de gemeente Stadskanaal als de ontwikkelaars van zonneparken.

Meer informatie, het fondsreglement en het aanvraagformulier vindt u op de website www.gebiedsfondsstadskanaal.nl.

Datum 31 augustus 2020 Bert Jan Brinkman

Zonnepark Stadskanaal vordert gestaag

Zonnepark Stadskanaal – (F: RTV1 – BJ Brinkman)

STADSKANAAL – Het bedrijf PowerField is druk bezig met de uitwerking van het zonnepark Stadskanaal. De allereerste plannen dateren reeds uit 2016. Sinds enkele weken gaat het echter snel en binnenkort worden de eerste zonnepanelen opgezet. De hoogspanningskabels zijn inmiddels getrokken en maken een verbinding met het stroomnet via zonnepark Buinerveen.

Aan de noordzijde grenst het enorme zonnepark aan het A.G. Wildervanckkanaal en aan de westzijde ligt het langs de Van Boekerenweg (N378).

De locatie heeft een omvang van circa 83 hectare wat goed is om een zonnepark van circa 100 MWp te realiseren. Het gaat hierbij om ongeveer 300.000 zonnepanelen. Een dergelijk zonnepark op deze locatie kan op jaarbasis ongeveer 90.528 MWh aan stroom produceren. Dit staat gelijk aan het verbruik van 25.800 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Het is de bedoeling dat het zonnepark eind 2020 volledig operationeel is.

Datum 25 mei 2020 Bert Jan Brinkman

Grootste zonnepark van Nederland komt in de Veenkoloniën

Foto (RTV1 archief): Nadja Siersema-Orsel

NIEUW BUINEN – In Nieuw-Buinen wordt donderdag begonnen met de bouw van het grootste zonnepark van Nederland. Het gaat om een park van 100 hectare met 300.000 zonnepanelen. Het is een gezamenlijk project van aannemersbedrijf Avitec uit Nieuw-Buinen en Solarfields uit Groningen. Het park kan 120 megawatt aan stroom leveren, dat is goed voor 30.000 huishoudens.

Avebe

Het zonnepark in Nieuw-Buinen is samen met Avebe ontwikkeld. De helft van het park ligt op grond van Avitec, de andere helft van de zonnepanelen ligt op de vloeivelden van het aardappelzetmeelconcern. De aanleg kost 80 miljoen, aldus RTV Drenthe 

Datum 10 maart 2020 Bert Jan Brinkman

Zonnepark moet 300 meter van de weg

Foto: Google Maps

STADSKANAAL – Omwonenden van de Kijlsterweg verlieten maandagavond met een gerust hart het gemeentehuis van Stadskanaal. De bewoners maakten zich ernstige zorgen over de afstand van een te bouwen zonnepark tot hun huis. Wethouder Goedhart Borgesius (VVD) stelde hen gerust: de minimale afstand is 300 meter vanaf de weg.  Ook moet er een groene wal tussen komen. Het park moet gaan grenzen aan Tweede Boerendiep en de A.G. Wildervanckweg.

Initiatiefnemers en investeerders van het zonnepark willen dat het park dichterbij de Kijlsterweg komt te liggen, waardoor er nog meer ruimte voor zonnepanelen ontstaat. Bewoners wilden dat juist niet. 

 

Datum 26 november 2019 Bert Jan Brinkman

Energiewacht groeit door overname vennootschap familie Huisman

Andries Huisman, Jolanda Huisman en Elze Meijering van Energiewacht (van links naar rechts) na het tekenen van het contract.

ASSEN/STADSKANAAL  – Op 1 oktober heeft Energiewacht NV de bedrijven Huisman Warmtetechniek BV, Klimacom BV en Solar Noord BV overgenomen. Het gaat om het volledige belang van drie vennootschappen die onderdeel zijn van het familiebedrijf Huisman. De gezamenlijke bedrijven hebben 45 werknemers in dienst en een omzet van ca. 13 miljoen euro. Met de overname realiseert Energiewacht een groei op het gebied van installatietechniek en een uitbreiding van de capaciteit om totale zonne-energiesystemen op te leveren in Noord-Nederland.

Uitbreiden en intensiveren installatietechniek en zonne-energie
Energiewacht, een van de servicepartners van Essent, geeft met deze overname invulling aan de strategische doelstellingen. Gezamenlijk willen de partijen een toonaangevende rol spelen binnen de energietransitie en verwachten hiermee een nog actievere functie te vervullen in de verduurzaming van particuliere woningen, de woningvoorraad van woningcorporaties en binnen de utiliteitssector. De focus ligt op het uitbreiden en intensiveren van de activiteiten in Noord-Nederland én de professionalisering en een uitbreiding van het aantal installatiemonteurs. Naar verwachting geeft dit op termijn tevens een impuls aan de werkgelegenheid in de regio.

Grotendeels zelfstandig functionerend
De drie bedrijven, gevestigd in Groningen en Stadskanaal, worden elk afzonderlijk overgenomen door Energiewacht, maar blijven grotendeels zelfstandig functioneren. Andries Huisman blijft voor een periode van minimaal twee jaar als directeur in een commerciële en adviserende rol verbonden. De focus op de korte termijn ligt op het realiseren van synergie en commerciële voordelen die voortvloeien uit de samenwerking.


Gerenommeerde specialist in Noord-Nederland

De verkopende familie Huisman startte in 1986 met de activiteiten op het gebied van verwarming, luchtbehandeling, airconditioning en duurzame energietechnieken, waaronder zonne-energie. Door de jaren heen hebben de bedrijven zich ontwikkeld als specialist in het opleveren van diverse werktuigbouwkundige installaties, onderhoud en service van werktuigbouwkundige installaties in de utiliteitssector en het ontwerpen, leveren en installeren zonne-energiesystemen.

Datum 7 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Wat vindt u belangrijk bij zonneparken?

Foto: Peter Panneman

STADSKANAAL – Er is veel vraag naar het bouwen van grote zonneparken. Gemeente Stadskanaal vindt dat deze zonneparken op een bij het gebied passende manier in het landschap ingepast moeten worden. Daarbij is het haar ambitie dat de zonneparken uiteindelijk zorgen voor een meerwaarde voor het hele gebied. Daarom werkt ze aan een ruimtelijke visie voor de zogenaamde ‘oplaadzone’. `We hebben u hier bij nodig, vertel ons wat u belangrijk vindt bij het aanleggen van zonneparken bij u in de buurt`, aldus de gemeente.

Oplaadzone
De gemeente Stadskanaal heeft in haar visie ‘Stadskanaal op zon’ haar beleid over zonneparken verwoord. In deze visie is een ‘oplaadzone’ aangewezen ten noorden en zuiden van Stadskanaal, globaal tussen het Stadskanaal en het A.G. Wildervanckkanaal. Deze ‘oplaadzone’ biedt ruimte aan grootschalige zonneparken.

Scenario’s
Voor de mogelijke hoofdopzet van de ‘oplaadzone’ zijn verschillende scenario’s ontwikkeld. Graag gaat de gemeente met u in gesprek over deze scenario’s en over wat u belangrijk vindt bij zonneparken. `Wilt u kunnen deelnemen in een park? Mag een zonnepark gezien worden? Heeft u andere ideeën? Met uw inbreng en voorkeuren maken wij de ruimtelijke visie compleet`, laat de gemeente weten.

Inloopavond
Op 2 april van 17.00 tot 20.00 uur organiseert Stadskanaal een inloopavond. Iedereen is van harte uitgenodigd in de patio van het gemeentehuis. Er is dan volop gelegenheid om informeel met haar van gedachten te wisselen over de scenario’s voor de oplaadzone. U kunt binnen lopen op het moment dat het u het beste past. Er staan verschillende medewerkers klaar om met u in gesprek te gaan. `U maakt het verschil`, aldus de gemeente.

Datum 27 maart 2019 Redactie

Overschot stroom: Stop op zonneparken

Zonneenergie – Archieffoto: Nadja Siersema-Orsel

STADSKANAAL – Op het elektriciteitsnet in het noorden is volgens de netbeheerders onvoldoende ruimte beschikbaar om nieuwe zonneakkers en daken vol panelen aan te sluiten. In zes gebieden in Groningen, Drenthe en Overijssel is de komende jaren geen capaciteit op het stroomnet meer beschikbaar. “Het stroomnet zit vol. Hierdoor kunnen we geen grootverbruikers meer aansluiten die stroom terugleveren”, zegt woordvoerder Loek de Lange van Enexis in het AD. De netbeheerder heeft inmiddels alle gemeenten in een brief voor dat probleem gewaarschuwd.

Stadskanaal

TenneT, beheerder van het hoogspanningsnet stelt te zijn verrast door de snelle groei van zonne-energie. In Stadskanaal, Musselkanaal, Gasselte, Beilen en Eemshaven Oost zijn daarom nieuwe aansluitingen niet meer mogelijk. Wat dit voor consequenties heeft voor het nieuwe zonnepark in Stadskanaal is nog onduidelijk. Wel stelt TenneT dat particulieren, die zonnepanelen op hun dak willen leggen, hun stroom wel kunnen terugleveren.

Goedkope grond

De problemen met netcapaciteit speelt vooral in het noorden waar te veel zonneakkers worden gebouwd omdat ondernemers daar goedkoop aan grond kunnen komen. – (Bron: AD)

Datum 13 januari 2019 Bert Jan Brinkman

GroenLinks zet vraagtekens bij commerciële zonneparken

(Foto: Nadja Siersema-Orsel)

STADSKANAAL – Een moment van bezinning, zo noemt wethouder Borgesius de tijdelijke stop van zonneparken bouwen in de gemeente Stadskanaal. Deze bezinningsperiode duurt tot 10 december. Een ideaal moment om te evalueren en tips te geven aan het college en de gemeenteraad. Zo valt het op dat de gebouwde zonneparken commerciële belangen behartigen. GroenLinks vraagt zich af: wanneer gaat de inwoner echt profiteren van de duurzame energie voor hun deur?

Stadskanaal Noord

Nadja Siersema van GL Stadskanaal: “Neem het geplande commerciële zonnepark aan de Van Boekerenweg. Het klopt dat het bedrijf Powerfield een donatie doet in een gebiedsfonds van € 750.000,00. Het bedrijf heeft dit aangegeven bij een bewonersbijeenkomst in buurcentrum Noordstee van 19 juni 2018. Voor het gebiedsfonds moet een stichting gevormd worden, zodat de eenmalig gedoneerde gelden gebruikt kan worden in de omgeving. Wie de beheerder hiervan wordt is niet bekend. Kortom er is nog veel onduidelijkheid over deze eenmalige donatie. Komen deze gelden wel ten goede van de bewoners van Stadskanaal Noord? GroenLinks vindt de gang van zaken teleurstellend, het commercieel belang lijkt weer voorrang te krijgen”.

Coöperaties

Siersema: “Coöperaties moeten juist op nummer één staan. Coöperaties kunnen ervoor zorgen dat de inwoners en verenigingen daadwerkelijk kunnen participeren in een zonnepark. Samen met een energiecoöperatie kunnen de inwoners investeren in hun leefomgeving. De leefomgeving wordt duurzamer, energie neutraal en de winst van de parken wordt ingezet bij nieuwe duurzame projecten in de buurt. De winst. Geen eenmalige donatie. Wat fijn is aan een energiecoöperatie, is dat de winst naar projecten van inwoners gaat. Niet een eenmalige bijdrage, waarna een commercieel bedrijf de winst binnen harkt. Energie wordt alleen zo lokaal”, aldus Siersema. GroenLinks heeft ook nog een tip: Geef voorrang aan energiecoöperaties, zodat energie van ons allemaal wordt.

Datum 1 december 2018 Bert Jan Brinkman

Zorgen om wildgroei zonneparken

Foto: Peter Panneman

STADSKANAAL – De recordgroei van zonneparken in de Veenkoloniën dwingt beheerders van het elektriciteitsnet om maatregelen te treffen. Aan zowel de Drentse als aan de Groningse zijde van de veenkoloniën signaleren Enexis en TenneT nu al de eerste capaciteitsproblemen. Bij uitvoering van alle zonnepark plannen ontstaat er een probleem. Het elektriciteitsnet kan de instroom niet verwerken.

Goudkoorts gedrag

Akker en landbouwers verhuren of verkopen massaal hun grond aan projectontwikkelaars. De boeren ruiken het grote geld en zien hun kans schoon. De aanleg zonneparken worden nu al vergeleken met de goudkoorts zoals in het wilde westen. Projectontwikkelaars hebben de markt voor grootschalige zonneparken ontdekt en proberen zo snel mogelijk subsidies en grond in handen te krijgen.

Grote gevolgen

Milieu en landbouw organisaties vrezen straks de gevolgen voor het landschap, de natuur en de voedselproductie. Daarnaast zouden zonneparken mogelijk een bron zijn van elektrosmog en radioverstoring. VVD’er Jan Luuk Stel, statenlid in Drenthe, pleit in het Algemeen Dagblad dat provincies stevig de regie voor aanleg zonneparken in handen nemen. “Anders dreigt er wildgroei die grote gevolgen heeft voor natuur, voedselproductie en omgeving”.

Datum 17 april 2018 Bert Jan Brinkman

Wethouder Schmaal opent zonnepark Veendam

wethouder Schmaal fietst het zonnepark open, Diederik Apotheker van Astronergy/Chint kijkt mee

VEENDAM – (video) – Donderdag 15 maart heeft wethouder Schmaal van de gemeente Veendam het nieuwe zonnepark in Veendam geopend. Het park heeft een vermogen van 15,5 MW en levert duurzame energie voor 5900 huishoudens.

De nieuwe eigenaar van het park, Astronergy/ Chint Solar heeft het park eind 2016 overgenomen van een lokale ontwikkelaar en is trots dat dit park zo snel gerealiseerd kon worden. De braakliggende vervuilde grond was ongeschikt voor landbouwkundig gebruik en heeft in zonne-energie een nieuw doel gevonden.

Perfecte locatie
De strook van 15 ha ligt in het hart van het industriegebied van Veendam en was lange tijd leeg. Een deel van de grond is door jarenlang industrieel gebruik verontreinigd. Zonne-energie is daarmee een perfecte oplossing.

Het mes snijdt nu aan meerdere kanten. Zo is bij de bouw de grond gesaneerd en wordt genoeg duurzame energie opgewekt voor meer dan 5900 huishoudens. Het zonnepark compenseert tijdens zijn operationele levensduur meer dan 240 kiloton CO2. Tijdens de planprocedure is bovendien geen enkel bezwaar in gediend.

“We zien het zonnepark in Veendam als een mijlpaal en voorbeeldproject voor onze activiteiten de komende jaren in Nederland. We zijn er trots op dat we in dit project zijn gestapt en hebben bijgedragen aan het volledige succes ervan. Mede dankzij een sterke samenwerking en deelname van alle publieke belanghebbenden en ons team. Astronergy/Chint is een pionier in de zonne-energiesector en zet zich volledig in om bij te dragen aan een succesvolle energietransitie in Nederland en de rest van Europa, weg van fossiele brandstoffen en naar een duurzame en schone energietoekomst. ” aldus Diederik Apotheker (Hoofd Business Development Nederland).

Snelle en uitdagende bouw
Het zonnepark in Veendam is in eerste instantie opgestart door Powerfield en overgenomen door Astronergy/Chint in december 2016. Vanaf dat moment werkte Astronergy/Chint actief samen met de gemeente Veendam, de provincie Groningen en andere lokale organisaties. Zo voldoet het park natuurlijk aan alle wettelijke en wettelijke vereisten. Tijdens de eerste helft van 2017 zijn alle technische en financiële voorbereidingen afgerond. Het zonnepark is gebouwd door de gespecialiseerde firma Golbeck Solar. Zij begonnen op 4 september 2017. De bouw verliep met een indrukwekkend tempo om alle 57.288 zonnepanelen te monteren en tegen 29 december te verbinden met het Enexis Veendam-station aan de overkant van het kanaal van de projectlocatie.

“De eindfase van de constructie was behoorlijk uitdagend omdat het slechte weer en de hoeveelheid water op de grond de voortgang dreigden te vertragen en een tijdige verbinding in gevaar zou brengen. Met de uitstekende ondersteuning van de lokale netbeheerder Enexis en alle betrokken partijen in de bouw hebben we uiteindelijk in de laatste dagen van 2017 het park aangesloten en de eerste energie-export gerealiseerd.” Bernd Kipping, hoofd inkoop Astronergy/ Chint Europa.

De volgende stappen van Astronergy/ Chint in Nederland
Astronergy/ Chint blijft actief op de Nederlandse markt en plant nu al de bouw van het volgende zonnepark met 15,2 MW in Andijk in Noord-Holland. De doelstellingen op korte en middellange termijn zijn ambitieus. Het bedrijf dat momenteel een ontwikkelde pijplijn (met uitzondering van Veendam) van 165 MW heeft, werkt aan een vroege ontwikkelingsfase van nog eens 250 MW die in de loop van de komende 2 tot 3 jaar zal worden gebouwd. Daarbij is het de expliciete wens om nauw samen te werken met verschillende gemeenten, provincies en vele andere organisaties zowel privaat als publiek.

Over Astronergy/ Chint
Astronergy Solar is opgericht in 2006 en één van de grootste partijen in de zonne-energiesector met meer dan 4000 werknemers. Astronergy is gespecialiseerd in de productie van kristallijne modules met een productiecapaciteit van 3,2 GWp in verschillende fabrieken over de hele wereld (China, Thailand, Vietnam en Duitsland). Naast productie is Astronergy een toonaangevende wereldwijde downstream-speler die actief is in projectontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie van zonneparken. Astronergy heeft een aanzienlijke staat van dienst opgebouwd van 3,6 GWp voltooide projecten in verschillende regio’s. Ongeveer 2,5 GWp van deze zonne-energieprojecten zijn eigendom van Astronergy. Daarmee is Astronergy een van de grootste onafhankelijke energieproducenten op het gebied van hernieuwbare energie.

Voor de Europese projectontwikkelingsactiviteiten heeft Astronergy in 2016 een ervaren team ingericht. Het projectontwikkelteam is momenteel actief in Nederland, Spanje, Portugal, Duitsland en diverse Oost-Europese landen. In Nederland heeft Astronergy in 2017 een eigen vertegenwoordiging in Amsterdam die nauw samenwerkt met lokale experts. Bloomberg somt Astronergy op als Tier 1-moduleleverancier voor opeenvolgende jaren en Photon Consulting heeft onlangs Astronergy gerangschikt als # 1 speler in de zonne-industrie.

Astronergy’s moedermaatschappij,The Chint Group, is een marktleider in laagspanningsproducten en heeft een sterke positie in de sector Power Transmission & Distribution. Opgericht in 1984, biedt de Chint Group met zijn 30.000+ medewerkers al meer dan dertig jaar miljoenen klanten in 100 landen over de hele wereld betrouwbare en hoogwaardige oplossingen. In 2017 genereerde de Chint Group een totale omzet van ongeveer 9,2 miljard USD.

Datum 20 maart 2018 Redactie


-advertenties-