Direct naar de inhoud.

Monnik wekt Veenstroom weer tot leven

Broeder Anthonius bij de turfcentrale van Veendam. (Foto Sietske Schoen)

STADSKANAAL (PSV) – Even leek het er op dat Veenstroom, een van de eerste energie coöperaties van de provincie Groningen, een zachte dood zou sterven, maar niets is minder waar. Cisterciënzer monnik Broeder Anthonius zal het bestuur op 27 december vanaf 10.00 uur bij de turfcentrale in Veendam ontmoeten en vragen Veenstroom door te starten als energie opwek coöperatie voor Pekela, Stadskanaal en Veendam (PSV).

Volgens Broeder Antonius is dit hard nodig. “Wij hebben destijds de venen ontwaterd, zodat we hier gewassen konden verbouwen en zelfvoorzienend werden. Cisterciënzer monniken, zoals ik, bidden weliswaar veel, maar werken doen we zo mogelijk nog harder. De boekweit heeft ons veel goeds gebracht. Maar hadden we maar geweten dat het oorspronkelijke veen door onze ontwatering zodanig kromp dat ze een prooi werd voor het onstuimig geweld van de Dollard.”

Vereende krachten
“Ik geef toe, we hebben toen met vereende krachten dijken aangelegd om te redden wat er te redden viel, maar ik vernam dat het in later eeuwen allemaal nog veel erger werd daarna. De turf werd volledig weggegraven en even leek het er op dat we de graanschuur van het grote Europese rijk zouden worden dankzij de vogelpoep uit landen ver over de zee. Het mocht niet baten. Het landschap werd met kanalen, karton en ontsluitings gekerfd tot in haar lendenen. Tot we zo ver gingen dat we dachten dat we de gassen diep onder ons ongestraft op konden pompen en zelfs aan anderen konden verkopen. Hoogste tijd dus, nu de transitie naar hernieuwbare en schone energie in volle gang is, om niet dezelfde fouten te maken en de inwoners van de Veenkoloniën dit keer zelf de regie over energie en
landschap te geven.”

Broeder Anthonius pleit er voor om nu echt het heft in eigen handen te nemen, want alle kansen zijn voorhanden. “Energie hoeft niet langer in handen van kapitaalkrachtige projectontwikkelaars te zijn, iedere woning kan in principe zijn eigen elektriciteitsfabriek zijn en als we dan de handen ineenslaan houden we grip op onze energievoorziening en ons woongebied.”

Pekela Duurzaam
De energiecoöperatie Pekela Duurzaam neemt hierin al vier jaar het voortouw door onder meer het energieneutraal maken van dorpshuis De Riggel en een energieopwekproject voor verenigingen op sporthal De Spil in Nieuwe Pekela.

“We moeten nu de volgende stap gaan maken om er voor te zorgen dat iedereen profijt kan hebben van de energietransitie en daarom zetten we Veenstroom in als werkcoöperatie voor energieprojecten voor zowel Pekela, Veendam als Stadskanaal. Daarmee kunnen we commerciële ontwikkelaars buiten houden en zorgen dat we de winsten ten goede aan onze inwoners kunnen laten komen.”

De oude turfcentrale in Veendam was landelijk gezien een van de eerste electriciteitscentrales van Nederland en werd bovendien gestookt met authentieke veenkoloniale turf. “Met Veenstroom kunnen we, wat de energietransitie betreft opnieuw het voortouw nemen en onze traditie van durven en aanpakken voortzetten.”

Draagvlak
Het huidige bestuur van Veenstroom maakt ruimte voor nieuwe bestuursleden uit de drie gemeenten om een goede spreiding en draagvlak te krijgen. Wie zich hiervoor wil inzetten, kan zich aanmelden via Hubbeling@live.nl, of bij de monnik op 27 december.

 

Datum 1 december 2017 Bert Jan Brinkman

Bijeenkomst over zonneparken in Geert Teis

Zonnepark – Foto: Peter Panneman

STADSKANAAL – Inwoners van de gemeente Stadskanaal kunnen op donderdag 7 december voor de tweede keer hun mening geven over de aanleg van grootschalige zonneparken. In Theater Geert teis presenteert de gemeente die avond vanaf 19.30 uur een visieplan dat aangeeft op welke plekken zulke parken zouden kunnen komen in het buitengebied.

Eerder was er al een bijeenkomst afgelopen zomer. Begin 2018 volgt er een definitief zonnepark plan voor het buitengebied.

Datum 22 november 2017 Bert Jan Brinkman

Stichting Zonkoloniën presenteert plan grootschalig zonnepark

TWEEDE EXLOËRMOND – (video) Afgelopen dinsdag 14 februari presenteerde Stichting Zonkoloniën in Tweede Exloërmond het zonneplan. Een plan om een grootschalig zonnepark te realiseren ter vervanging van de geplande windmolens. Omdat de organisatie rekende op ruim 200 belangstellenden, werd de bijeenkomst verplaatst naar de Hunsowhal.

Samen met een medewerker van de firma Powerfield presenteerden de initiatiefnemers het alternatieve plan om op een aantal locaties zonnepanelen te plaatsen. 80 procent van de bevolking is tegen de komst van de hoge windturbines. Voor zonnepanelen is echter een veel groter draagvlak.

Datum 18 februari 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal