Direct naar de inhoud.

Netbeheerders kunnen groei van zonneparken amper bijhouden

F: ANP Via RTV Noord
REGIO – Een forse groei aan nieuwe zonneparken in onze provincie plaatst netbeheerders TenneT en Enexis voor grote capaciteitsproblemen. Beide partijen investeren de komende jaren respectievelijk miljarden en miljoenen in het netwerk, desondanks is de ruimte voor nieuwe zonneparken de komende jaren zeer beperkt.
Enexis gaat de komende jaren 136 miljoen euro in het Groninger net investeren, TenneT investeert landelijk zo’n 11 miljard euro, waarvan 4 miljard in het noorden. De mega-investeringen zijn onder meer nodig om aan de groei van duurzame stroomopwekking te kunnen voldoen.

Grenzen van de groei

De netbeheerders doen hun best om ruimte te maken voor nieuwe zonneparken, maar lopen tegen de grenzen van de groei aan. ‘Dat heeft ook met eigen tijdsconstanten te maken’, legt Greetje Bronsema, strategisch adviseur energietransitie van Enexis uit aan Provinciale Staten van Groningen.
‘Grote zonneweides kunnen er binnen één tot twee jaar liggen, maar de uitbreiding van ons net kan wel drie tot zeven jaar duren. Wij kunnen niet altijd inspelen op de termijn van anderhalf jaar waarin de exploitant de zonneweide wil neerleggen. Daartegenover staat dat de exploitant aan de geldigheidsduur van de subsidie vast zit. Als dat geen gelijke tred met elkaar houdt, wordt het onderwerp van een intensief gesprek.’

‘Ontzettend hard werken’

Plaatsvervangend directeur Robert Kuik van TenneT schetst dat het investeringsplan noodzakelijk is, maar dat het ‘ontzettend hard werken’ is om overheden en exploitanten de verduurzamingsdoelstellingen te laten halen. ‘Dat heeft alles te maken met de energietransitie waarin we zitten. We doen ons best om veel infrastructuur bij te bouwen. Dat is ook nodig, om alles wat er op ons afkomt te kunnen faciliteren.’
Enexis en TenneT leggen op het bedrijvenpark bij Ter Apelkanaal een nieuw hoogspanningsstation aan om de groeiende vraag naar ruimte voor duurzame stroomopwekking aan te kunnen. Tegelijkertijd worden er de komende jaren door TenneT uitbreidingen van het hoogspanningsnetwerk gerealiseerd bij Musselkanaal, Stadskanaal en Veendam.

Buiten de RES gerekend

‘En we hebben de uitwerking van de Regionale Energiestrategie 1.0 nog niet eens meegenomen’, stelt Kuik. De provincie Groningen en de Groninger gemeenten hebben zich als doel gesteld om 5,7 Terawattuur aan duurzame stroomopwekking te realiseren. Enexis en TenneT geven aan voor een geweldige uitdaging te staan.

Zoektocht naar personeel

Die uitdaging wordt vergroot door de krappe arbeidsmarkt, zegt Bronsema. ‘Het vinden van voldoende personeel is een uitdaging om het groeiende werkpakket te kunnen uitvoeren. Ook op het gebied van materialen merken wij schaarste. De vraag is groot en hierdoor kunnen wij niet heel gemakkelijk opschalen.’

Dit is een artikel van RTV Noord. RTV Noord en RTV1 werken de komende tijd nauw samen om meer lokaal nieuws te brengen.

Datum 24 december 2021 Rutger Breider

Zonneparken Stadskanaal en Buinerveen gekoppeld

Foto: Chint Solar Nederland

STADSKANAAL/BORGER – In Buinerveen en in Stadskanaal komen twee grote zonneparken. In een eerder bericht op onze website las je reeds de éérste activiteiten van de bouwer en mede-ontwikkelaar, Chint Solar Nederland hierover.

Chint Solar Nederland installeert circa 245.000 zonnepanelen op 83 hectare grond bij Stadskanaal en circa 110.000 zonnepanelen op 40 hectare grond bij Buinerveen. Begin volgend jaar worden de zonneparken officieel geopend met een feestelijk evenement. De zonneparken zullen samen minimaal 45.000 huishoudens voorzien van duurzame elektriciteit. In november 2020 moeten beide parken operationeel zijn.

In februari is de bouw van het zonnepark Stadskanaal gestart. De eerste panelen zijn op 4 mei 2020 geplaatst. Het zonnepark wordt aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT in Meeden. Het park moet uiteindelijk een vermogen heben van 101 MWp. In mei 2020 is begonnen met de bouw van het zonnepark Buinerveen. Dit park heeft een vermogen van 45 MWp en wordt aangesloten op het zonnepark in Stadskanaal.

Powerfield en Chint Solar  

Powerfield is de initiatiefnemer van beide zonneparken en vanaf eind 2018 heeft Powerfield samen met Chint Solar Nederland de ontwikkeling van de zonneparken verder uitgerold. Voor omwonenden bieden de ontwikkelaars mogelijkheden tot participatie conform de afspraken uit het Klimaatakkoord. Zo hebben Powerfield en Chint Solar Nederland ieder een financiele bijdrage in een lokaal duurzaamheidsfonds voor Stadskanaal geleverd.

Geld-donatie voor de gemeenschap

In Buinerveen heeft Powerfield geld gedoneerd aan het lokale dorpshuis om het dak te versterken, een brug en Voetbal Vereniging Buinerveen gesponsord, en een kortingsactie opgezet op zonnepanelen voor particulieren en maatschappelijke organisaties. Voorafgaand aan de start van de bouw hebben de ontwikkelaars omwonenden in de directe omgeving van de locaties geïnformeerd over de start van de bouw, het bouwschema en contactgegevens voor eventuele vragen.

Gezamenlijke aansluiting

Oliver Schweininger (algemeen directeur Chint Solar Europe): “Ons eerste project in deze regio, het zonnepark Midden-Groningen, is al een landmark. Zonneparken Stadskanaal en Buinerveen mogen tevens als landmarks worden omschreven gezien de omvang en de gezamenlijke aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. De gecombineerde net-aansluiting is uniek en vermindert bekabelingswerken. We kijken ernaar uit om deze projecten de komende maanden af ​​te ronden zodat ze een belangrijke bijdrage aan de energietransitie kunnen leveren.”

Stadskanaal

Zonnepark gebied Stadskanaal – (F: RTV1 – BJ Brinkman)

Bij Stadskanaal is de bouw van de afrasteringen, het leggen van kabels en het installeren van de zonnepanelenmontageframes in volle gang. Ook is er begonnen met de bouw van het onderstation voor de net-aansluiting. In dit zonnepark komt een ecologische strook speciaal voor akkervogels tussen de Boekerenweg en het zonnepark. De sloten krijgen natuurvriendelijke oevers en aan de noordkant komt ook een ecologische strook.

In Buinerveen is de aanleg van een aarden wal rond de locatie afgerond, waardoor het zonnepark en de bouwplaats nauwelijks meer te zien zijn. De locatie wordt nu verder voorbereid op de installatie van de panelen. Ook wordt naast het zonnepark een natuurgebied ingericht van in totaal 2,5 hectare groot.

Datum 29 mei 2020 Bert Jan Brinkman

Geen grootschalige zonneparken in Vledderveen

Archieffoto: B.J. Brinkman-RTVeen

STADSKANAAL – Op de raadsvergadering van maandag 25 november hebben de ChristenUnie, SP en PvdA een amendement ingediend om te voorkomen dat Vledderveen in de toekomst wordt ingesloten door zonneparken.

Amendement

In het voorliggende raadsstuk ‘Ruimtelijke visie oplaadzone Stadskanaal’ was opgenomen dat het gehele gebied rond Vledderveen gemarkeerd is als Landschappelijke zone. Dit zou inhouden dat Vledderveen aan beide zijden ingesloten kan worden door zonneparken. Om dit te voorkomen hebben de ChristenUnie, SP en PvdA een amendement ingediend waarin het gebied aan de zuidzijde van Vledderveen (het gebied tussen Vledderveen – N366) uit de landschappelijke zone te halen.

Geen draagvlak

Grootschalige zonneparken – Archieffoto: Peter Panneman

Volgens raadslid Ingrid Sterenborg-Kooij (ChristenUnie) hebben bewoners zich hard gemaakt tegen de komst van een zonnepark aan de zuidzijde van Vledderveen. De inwoners zijn niet tegen zonneparken maar niet aan beide zijden van het dorp, hier geeft de ChristenUnie de bewoners groot gelijk in. Raadslid Egbert Hofstra (PvdA) sluit zich daarbij aan: “Tussen Musselkanaal en de N366 is al grootschalige ruimte ingepland voor een eventueel zonnepark. Dat is wat ons betreft genoeg op deze plek.” Volgens Joëlle-Maxime Ham (SP) is draagvlak van groot belang bij de aanleg van zonneparken en is er in het geval van Vledderveen geen sprake van draagvlak voor de desbetreffende strook.

Het ingediende amendement van ChristenUnie, SP en PvdA werd ondersteund door Gemeentebelangen. Het CDA, Lokaal Betrokken en D66 stemden tegen, daarmee werd het amendement aangenomen

Datum 26 november 2019 Bert Jan Brinkman

Wat vindt u belangrijk bij zonneparken?

Foto: Peter Panneman

STADSKANAAL – Er is veel vraag naar het bouwen van grote zonneparken. Gemeente Stadskanaal vindt dat deze zonneparken op een bij het gebied passende manier in het landschap ingepast moeten worden. Daarbij is het haar ambitie dat de zonneparken uiteindelijk zorgen voor een meerwaarde voor het hele gebied. Daarom werkt ze aan een ruimtelijke visie voor de zogenaamde ‘oplaadzone’. `We hebben u hier bij nodig, vertel ons wat u belangrijk vindt bij het aanleggen van zonneparken bij u in de buurt`, aldus de gemeente.

Oplaadzone
De gemeente Stadskanaal heeft in haar visie ‘Stadskanaal op zon’ haar beleid over zonneparken verwoord. In deze visie is een ‘oplaadzone’ aangewezen ten noorden en zuiden van Stadskanaal, globaal tussen het Stadskanaal en het A.G. Wildervanckkanaal. Deze ‘oplaadzone’ biedt ruimte aan grootschalige zonneparken.

Scenario’s
Voor de mogelijke hoofdopzet van de ‘oplaadzone’ zijn verschillende scenario’s ontwikkeld. Graag gaat de gemeente met u in gesprek over deze scenario’s en over wat u belangrijk vindt bij zonneparken. `Wilt u kunnen deelnemen in een park? Mag een zonnepark gezien worden? Heeft u andere ideeën? Met uw inbreng en voorkeuren maken wij de ruimtelijke visie compleet`, laat de gemeente weten.

Inloopavond
Op 2 april van 17.00 tot 20.00 uur organiseert Stadskanaal een inloopavond. Iedereen is van harte uitgenodigd in de patio van het gemeentehuis. Er is dan volop gelegenheid om informeel met haar van gedachten te wisselen over de scenario’s voor de oplaadzone. U kunt binnen lopen op het moment dat het u het beste past. Er staan verschillende medewerkers klaar om met u in gesprek te gaan. `U maakt het verschil`, aldus de gemeente.

Datum 27 maart 2019 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal