Direct naar de inhoud.

Lokaal Betrokken verbolgen over opstappen wethouder

Jur Mellies met stomheid geslagen over opstappen wethouder SP

STADSKANAAL – De fractie Lokaal Betrokken is met stomheid geslagen na de bekendmaking dat wethouder Lian Veenstra (SP) per direct haar taken heeft neergelegd. Met haar stapt ook de SP uit de coalitie. ‘Het komt wel op heel beroerd moment’, vindt fractievoorzitter Jur Mellies van Lokaal Betrokken.

Bezuinigingen

De gemeente verkeert in slecht weer en er zullen pijnlijke beslissingen genomen moeten worden. De gemeente Stadskanaal staat hierin niet alleen; veel gemeenten hebben te maken met tegenvallende resultaten. Dit komt vooral doordat het Rijk taken bij de gemeenten legt maar vervolgens verzaakt voldoende middelen mee te sturen. Mellies zegt hierover: ‘We zijn al jaren aan het bezuinigen en onze begroting sluitend aan het maken door een greep uit de algemene reserves te doen. Maar de bodem van de kas raakt in zicht als het Rijk weigert haar verantwoordelijkheid te nemen. Er zullen drastische maatregelen genomen moeten worden.

Onbegrijpelijk

De discussie hierover zou de komende maanden in de gemeenteraad gevoerd gaan worden.’ Wethouder Veenstra voelt niets voor deze discussie blijkt nu. ‘Onbegrijpelijk!’ vindt Mellies. ‘Zonder slag of stoot het bijltje er bij neergooien is wel een heel makkelijke manier om je verantwoordelijkheid te ontlopen.’

Datum 22 mei 2020 Bert Jan Brinkman

Afdeling verloskunde sluit in Refaja

Refaja ziekenhuis (Foto: BJ Brinkman rtv1)

STADSKANAAL – Treant Zorggroep maakte vandaag, dinsdag 15 mei, bekend de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal te sluiten. De afdelingen worden gecentreerd in het Scheper ziekenhuis in Emmen.

Wegens een tekort aan kinderartsen in de regio besloot Treant in december de genoemde zorg alleen nog in Hoogeveen en Stadskanaal aan te bieden. Het werven van nieuwe kinderartsen leverde niet voldoende op.

Intussen is aan kinderartsen, gynaecologen en verloskundigen advies gevraagd. Volgens de kinderartsen is het Scheper Ziekenhuis de meest logische locatie. Treant: ‘Locatie Emmen is het grootst qua capaciteit en heeft meer faciliteiten. Bovendien zijn de gevolgen voor de reistijd van patiënten het kleinst als we de zorg centreren in Emmen’.

Het verdwijnen van verloskunde en kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal is voor de ziekenhuizen een groot verlies. Het zorgt ervoor dat het aanbieden van acute zorg, waarbij snelle operaties uitgevoerd worden, niet meer mogelijk is.

Zwangere vrouwen in Stadskanaal en omgeving kunnen na de sluiting van de afdelingen wel voor hun controles in het Refaja terecht en ook blijft de polikliniek Kindergeneeskunde – waar ouders overdag met hun kinderen tussen 0-18 kunnen komen –open. Bevallen kan dan nog in Emmen, Assen, Scheemda of thuis.

Bezuiniging
Met het centreren van de beide afdelingen verwacht Treant zo`n 15 miljoen euro te besparen. Rond de honderd personeelsleden staan straks op straat.

Datum 16 mei 2018 Redactie

140 thuishulpen ontslagen in gemeente Stadskanaal

foto: ouderenjournaal.nl
foto: ouderenjournaal.nl

STADSKANAAL –  Vanavond demonstratie – Thuiszorgorganisatie TSN heeft gisterenochtend 140 thuishulpen met een vast contract en 18 mensen met een tijdelijk contract in de gemeente Stadskanaal ontslag aangezegd. Dit komt bovenop de 650 ontslagen thuishulpen die TSN op diverse plekken in het land al eerder aankondigde.

Volgens directeur Zion Jongstra heeft TSN geen andere keus als gevolg van het beleid van de gemeente Stadskanaal. Die schaft de vergoeding van de eenvoudige vorm van huishoudelijke thuiszorg in feite helemaal af. ,,Wij zijn verreweg de grootste aanbieder in die gemeente dus er is bijna geen werk meer voor onze mensen.”

Wethouder Johan Hamster noemt het ontzettend verdrietig dat dit gebeurt, ,,maar het is wel een direct gevolg van rijksbezuinigingen”. Volgens Hamster pakken die bezuinigingen in Stadskanaal heviger uit dan elders omdat er veel ouderen wonen. ,,Een op de tien huishoudens ontvangt huishoudelijke thuiszorg bij ons.”

Johan Hamster
Wethouder Hamster

De wethouder stelt dat Stadskanaal ervoor heeft gekozen in een keer door de zure appel heen te bijten. ,,We hebben besloten de thuishulpvergoeding in ieder geval in stand te houden voor de meest kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking. Andere gemeenten die de bezuiniging over langere tijd uitspreiden zullen misschien later dit jaar of volgend jaar maatregelen moeten nemen.”

Net als andere gemeenten krijgt Stadskanaal wel 2,5 miljoen euro extra van het Rijk om als zogeheten huishoudelijke hulp-toelage te gebruiken: inwoners kunnen dan zelf thuishulp inhuren en krijgen een toelage van de gemeente. Voor Stadskanaal betekent het dat thuishulp in feite 5 euro per uur kost. ,,Maar dat is voor veel inwoners van Stadskanaal nog te duur want maar weinig mensen gaan het gebruiken”, vervolgt Jongstra van TSN.

Wethouder Hamster erkent dat. ,,Maar er komen de laatste tijd wel meer mensen bij die gebruik maken van die toelage en ik roep hierbij inwoners op om zich te melden, zodat er meer ontslagen kunnen worden voorkomen.”

Volgens Jongstra levert het de gemeente Stadskanaal nauwelijks geld op als bezuiniging, omdat de meeste ontslagen mensen bijstand moeten aanvragen. Hij stelt bovendien dat staatssecretaris Martin van Rijn juist heeft gezegd dat gemeenten niet zo ingrijpend hoeven te bezuinigen. At noemt wethouder Hamster ‘’te makkelijk”. ,,Als Van Rijn vindt dat wij minder hard moeten ingrijpen had hij zelf ook minder moeten bezuinigen.”

Demonstratie

Vanavond is er een demonstratie tegen de ontslagen. Vanaf 19.00 uur organiseren TSN medewerkers, in samenwerking met het FNV en de SP een demonstratiemars. Deze start bij het kantoor van TSM thuiszorg aan de Blokwieke 4 in Stadskanaal en zal eindigen bij het gemeentehuis.

(Bron: DvhN en TSN thuiszorg)

Datum 6 augustus 2015 Bert Jan Brinkman

50PLUS lanceert meldpunt Zorg

Foto: Refdag.nl
Foto: Refdag.nl

MUSSEL – Gebruikers van Wmo-voorzieningen in de provincie Groningen kunnen vanaf heden hun klachten en ervaringen melden op de website van 50PLUS Groningen. Ook ervaringen met de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen bij dit meldpunt worden aangegeven. Via het meldpunt wil 50PLUS Groningen haar Tweede Kamerfractie informeren over de mogelijke excessen die de veranderingen in de zorg met zich meebrengen. Indien de ingezonden ervaringen daar aanleiding toe geven, zal 50PLUS de verantwoordelijke minister en/of staatssecretaris ter verantwoording roepen.

 
Onrust

Ferry Booij bij RTVS (archief foto)
Ferry Booij bij RTVS (archief foto)

Het initiatief voor het lanceren van dit meldpunt vloeit volgens de voorzitter van 50PLUS Groningen, Ferry Booij (Mussel), voort uit de onrust onder ouderen over bezuinigingen in de zorg. “Ook de overheveling van de WMO per 1 januari 2015 en daarmee gepaard gaande veranderingen, zorgen voor die onrust”, zegt Booij. “Van diverse zijden komen signalen dat gemeenten op zeer uiteenlopende wijze omgaan met zorginkoop. Er wordt links en rechts flink gekort op de tarieven. Hierdoor is er bijvoorbeeld minder dagbesteding voor mensen met dementie. Dit betekent een extra belasting voor mantelzorgers. Tevens zijn er per gemeente verschillen in beschikbare voorzieningen en mogen zij voor de algemene voorzieningen zelf de eigen bijdrage vaststellen. De beleidsvrijheid van gemeenten zal gaan leiden tot rechtsongelijkheid”, aldus Booij, die zich daarnaast zorgen maakt over de uitvoering en gevolgen van de Zvw.

Eenieder die een klacht of ervaring wil melden, kan dat doen op: www.50plusgroningen.nl

Datum 24 november 2014 Bert Jan Brinkman

Raad Stadskanaal akkoord met zorgbezuinigingen

Gemeentehuis Stadskanaal okt 2014 . (F: RTVS)
Gemeentehuis Stadskanaal okt 2014 . (F: RTVS)

STADSKANAAL – De gemeenteraad van Stadskanaal is maandagavond akkoord gegaan met het voorstel van het college om te bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Door de bezuiniging worden 1.300 huishoudens in Stadskanaal geraakt. De gemeente Stadskanaal hoopt met de maatregel 2,5 miljoen euro te besparen.

Het voorstel werd met 15 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. De SP, VVD en D66 stemden tegen.
Zelf inkopen

Vanaf 1 januari 2015 maakt eenvoudige huishoudelijke hulp, de zogenoemde HH1, geen deel meer uit van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente Stadskanaal krijgt dan geen geld meer van het Rijk voor deze vorm van zorg. Mensen moeten die in het vervolg dan zelf inkopen op de reguliere markt. Voor de meest kwetsbare groep komt er een vangnetregeling.

De raad nam nog wel een motie aan van het CDA. Daarin wordt het college opgedragen actief te onderzoeken of er andere regelingen en voorzieningen zijn waar de 1.300 mensen die nu nog huishoudelijke hulp ontvangen gebruik van kunnen maken.

Kritiek
De raad had stevige kritiek op de communicatie vanuit het college. Dat had in een brief al een folder van een commerciële zorgaanbieder verstuurd naar de betrokkenen voordat de gemeenteraad een definitief besluit had genomen.

Voorafgaand aan de raadsvergadering was er voor het raadhuis een lawaaidemonstratie voor het behoud van de huishoudelijke hulp. Die werd bijgewoond door vijfhonderd mensen. Burgemeester Baukje Galama kreeg achtduizend handtekeningen van de actievoerders overhandigd.

 

Bron: RTV Noord

Datum 4 november 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal