Direct naar de inhoud.

Nedmag gaat het zoutveld Tripscompagnie sluiten

F: Peter Panneman

VEENDAM – Tot de vervroegde sluiting is besloten nadat uit één van de bronnen afgelopen vrijdag zout is weggestroomd. In lijn met het winningsplan is nu besloten de winning in het zoutveld preventief, tien jaar eerder dan aanvankelijk gepland, af te bouwen.

Nedmag-directeur Bert Jan Bruning: ‘Wij onderzoeken nog wat de precieze oorzaak is en in welke mate er invloed is geweest op de bodemdaling. In de nacht van zaterdag op zondag is de situatie in het zoutveld gestabiliseerd. Wat we weten is dat er geen gevaar is voor mens en milieu. Het weggestroomde zout zit in poreus zandsteen. Toch gaan we, uit voorzorg, de winning van zout in Tripscompagnie vervroegd afbouwen. Wij zijn een Gronings bedrijf en hebben afspraken met onze omgeving die we heel belangrijk vinden. Daarom voelen we ons verplicht deze preventieve maatregel te nemen, de productie hier af te bouwen en de locatie stabiel en netjes achter te laten.’

Toezichthouder SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) is vrijdag door Nedmag op de hoogte gesteld van het wegstromen van het zout. SodM zal toezichthouden bij het afbouwen van het bronnenveld. Intussen zijn de burgemeesters van Veendam en Midden-Groningen, het waterschap en het provinciebestuur ook geïnformeerd.

Op vrijdag 20 april is om 03.15 uur bij een van de bronnen van het zoutveld Tripscompagnie, dat 40 jaar in gebruik is, op een diepte van 1800 meter drukverlies geconstateerd. De oorzaak lijkt een opening in het zogeheten zoutdak.. Met als gevolg dat er een hoeveelheid zout is weggestroomd in poreus zandsteen, de steenlaag die boven het zoutdak is gelegen. Er trad ook drukverlies op in andere bronnen van het zoutveld. In de loop van zaterdag op zondag is de druk in het hele veld gestabiliseerd.

Nedmag heeft verscheidene locaties in Groningen waar zout wordt gewonnen. Er zijn ook locaties waar Nedmag zout wil gaan winnen. Er lopen bijvoorbeeld vergunningstrajecten in Borgercompagnie. Bruning: ‘Met de huidige kennis van zoutwinning is het risico van lekstroom fors geminimaliseerd. Deze nieuwe kennis wordt toegepast bij het aanleggen van zoutbronnen op toekomstige locaties.’

(Bron: Peter Panneman en RTV Noord)

Datum 26 april 2018 Bert Jan Brinkman

Gasvoorraad onder Veendam kan een groot gevaar worden

Gasbeving - Groningen triltVEENDAM – (audio-interview). Grootste gasbuffer van Nederland pal onder de Parkstad – Menig Veendammer denkt dat de Groninger gas-bevingen niet direct tot een gevaar zullen leiden in de Parkstad. De gasbel reikt immers niet zover. Maar volgens ´oud onderwijzer, Veendammer van het Jaar en muzikant ´ Wim Dussel, loert er wel degelijk een groot gevaar. Namelijk verzakkingen veroorzaakt door de zoutwinning onder hun woonplaats. Dussel: “ Veendammers realiseren zich niet dat er enorme zoutholtes zijn onder hun voeten waar de Martinitoren

Wim Dussel
Wim Dussel

rechtop in kan staan. Deze holtes worden gebruikt om aardgas in op te slaan. Een buffervoorraad van enorme omvang. Dit kunstmatige gasveld op grote diepte kan gebruikt worden bij calamiteiten en wanneer het Groninger gasveld opraakt ”. Volgens Wim Dussel is het geen geheim dat deze gasbuffer ooit is aangelegd door de gasunie. “Men dacht toen dat de gevaren wel zouden meevallen. Er zijn goede contacten hierover met bestuurders en verantwoordelijken. Maar nu gedeelten van onze provincie regelmatig getroffen worden door bevingen veroorzaakt door de gaswinning rond Slochteren en Loppersum is belangrijk te weten dat een dergelijk lot ook Veendam kan treffen zodra deze gasvoorraad wordt aangesproken”. In een visioen zag Wim Dussel zijn geliefde plaats Veendam zelfs volledig in de grond wegzakken! Dussel vreest dat de Veendammers onvoldoende in de gaten hebben wat er aan de hand is.

[ Een bijdrage uit ´Parkstad Vandaag´ van  lokale omroep Radio Parkstad ]

 

Datum 14 mei 2015 Bert Jan Brinkman

GroenLinks: Stop kernafval niet in de bodem!

Foto - co2ntramine.nl
Foto – co2ntramine.nl

ALTEVEER – Op maandagavond 2 februari aanstaande wordt er in dorpshuis de Drijscheer in Alteveer een bijeenkomst gehouden over de opslag van kernafval in zoutkoepels. Deze bijeenkomst is een vervolg op de drukbezochte bijeenkomst in oktober vorig jaar, gehouden in Stadskanaal, waar is gebleken dat er veel behoefte is aan Informatie over dit onderwerp. Alle lidstaten van de Europese unie moeten uiterlijk in augustus 2015 een nationaal programma rond de eindberging van radioactief afval voorleggen aan de Europese commissie.

 

Onduidelijk is hoe en op welke manier de bevolking hierover wordt geïnformeerd. In het noorden van Nederland komen een aantal gebieden eventueel in aanmerking voor ondergrondse opslag van radioactiefafval, waaronder locaties in de omgeving van Stadskanaal en Pieterburen. GroenLinks heeft al aangegeven geen ondergrondse opslag van kernafval te willen, temeer omdat experimenten hiermee, onder andere in Duitsland niet succesvol zijn, bijvoorbeeld door lekkende vaten.
Tijdens de bijeenkomst zullen een tweetal sprekers de huidige stand van zaken bespreken. De
heer Ewoud Verhoef is plaatsvervangend directeur van de Centrale Organisatie Voor Radioactief
Afval (COVRA). Deze organisatie houdt zich onder andere bezig met de bovengrondse opslag van
radioactief afval. Ook de heer Herman Damveld zal weer aanwezig zijn. De heer Damveld is zelfstandig
onderzoeker en publicist over energie. De heer Damveld kan ook ervaringsdeskundige genoemd
worden, hij heeft inmiddels meerdere opslaglocaties voor radioactief afval in het buitenland
bezocht.
De organisatie van de avond is in handen van een aantal regionale afdelingen van GroenLinks in
samenwerking met de provinciale statenfractie van deze partij. Uiteraard staat de avond open voor
iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp. De avond wordt gehouden in dorpshuis De
Drijscheer, Keiweg 1 in Alteveer en begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Datum 24 januari 2015 Bert Jan Brinkman

GroenLinks Stadskanaal organiseert bijeenkomst kernafval in zoutkoepels.

Foto - co2ntramine.nl
Foto: co2ntramine.nl

STADSKANAAL – (Vrijdagavond in radioshow de S-Express) – De Europese Unie wil op korte termijn een Nationaal Programma voor de berging van kernafval. Dat is voor GroenLinks reden om inwoners van mogelijke locaties hun mening te laten geven. Onstwedde in de gemeente Stadskanaal is zo’n mogelijke locatie van de eindberging van kernafval. Gedeputeerde Staten van Groningen gaan mogelijk een zienswijze op dit voornemen indienen bij het Rijk. Maar daarmee wordt voorbij gegaan aan het feit dat inspraak van de burgers gewenst is bij het al dan niet bepalen van een plaats voor de opslag van kernafval in zoutkoepels.

Tijdens de eerder gehouden informatiebijeenkomst over zoutkoepels op 10 september j.l. in Amsterdam is aangegeven dat het belangrijk is nu al na te denken over de volgende punten:

* Wat zouden we de komende vijf jaar moeten doen om de besluitvorming voor te bereiden?
* Hoe verkrijg je nu aandacht en betrokkenheid voor besluiten die op zo’n lange termijn spelen?
* Hoe zorg je dat we deze lange periode ook daadwerkelijk benutten voor een gedegen voorbereiding?

GroenLinks Stadskanaal vindt het belangrijk dat ook de burgers uit de provincie Groningen kunnen berging-radioavtief-afval-Nederlandmeedenken en praten over al dan niet opslaan van kernafval in de regio. Zij organiseert een informatiebijeenkomst over de opslag en berging van kernafval in zoutkoepels. Nienke Homan, fractievoorzitter van de Statenfractie GroenLinks, en Herman Damveld, onafhankelijk onderzoeker van de Stichting Landelijk Kernenergie Archief (LAKA), zullen een inleiding houden. Vervolgens wordt een presentatie gegeven over de opslag van kernafval in zoutkoepels, waarna gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deze bijeenkomst op dinsdag 14 oktober begint om 19.30 uur en eindigt om ongeveer 22.00 uur. Het wordt gehouden aan de Utrechtselaan 4b te Stadskanaal in het wijklokaal ‘Maarswold Actief’, gelegen achter het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Aanstaande vrijdagavond schuift GroenLinks woordvoerster Teja van Geenen aan in het radioprogramma ´S-

Teja van Geenen (archief foto)
Teja van Geenen (archief foto)

Express`.  Er wordt o.a. gesproken over kernafval in zoutkoepels maar ook over enkele andere punten die GroenLinks Stadskanaal de afgelopen periode reflecteerde via de media. GroenLinks maakt geen deel uit van de gemeenteraad in de gemeente Stadskanaal maar is wel een erg actieve organisatie in Zuid-Groningen. Teja van Geenen is er tussen 18.30 en 19.00 uur op 10 oktober aanstaande.

Datum 6 oktober 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal