Direct naar de inhoud.

Omwonenden en Nedmag strijden voor rechter over toekomst zoutwinning

De Nedmag locatie in Veendam F: RTV Noord

REGIO – Omwonenden, de Stichting Stop Zoutwinning, de gemeente Midden-Groningen en de provincie Groningen probeerden gisteren voor de rechtbank zoutwinner Nedmag te stoppen met het doorgaan met het winnen van zout.

De zoutwinner uit Veendam heeft toestemming van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om tot 2045 zout te winnen, maar daar proberen de tegenstanders van de zoutwinning een stokje voor te steken.

Miljoenen liters pekelwater en diesel gelekt

Tijdens de zitting halen omwonenden, de stichting Stop Zoutwinning en de gemeente Midden-Groningen alles uit de kast om de rechter ervan te overtuigen dat het winnen van zout niet meer veilig kan. Nedmag probeert juist de boodschap over te brengen dat het veilig is, dat de genoemde argumenten van de tegenstanders uit zijn verband getrokken worden en dat het ministerie van Economische Zaken niet voor niets toestemming heeft gegeven.

Belangrijk onderdeel van het pleidooi van de tegenstanders is het effect van het lek dat in april 2018 op twee kilometer diepte in de bodem ontstond. Doordat de druk in de zoutcaverne diep in de grond flink steeg, scheurde het dak van de caverne als het ware en lekten er miljoenen liters pekelwater en diesel uit de caverne.

Diesel

Tegenstanders probeerden onder meer bij monde van advocaat Jewan de Goede te verwoorden dat nog steeds niet honderd procent kan worden uitgesloten dat deze diesel doorsijpelt naar boven. Het verweer van Nedmag-directeur Abel Jan Smit is dat de verschillende aardlagen ervoor zorgen dat deze diesel niet naar boven kan doorsijpelen.

De stichting Stop Zoutwinning heeft daar zijn twijfels bij. Woordvoerder Jean Pierre Dessart geeft aan dat in peilbuizen van Nedmag restanten olie zijn aangetroffen. Nedmag erkent dit, maar noemt andere oorzaken hoe deze olieresten in de peilbuizen terecht zijn gekomen.

Bureau STAB

Voorafgaand aan de rechtszaak is bureau STAB gevraagd de rechter een advies te geven over de zaak die voorligt. Tegenstanders willen dat het winningsplan van Nedmag van tafel gaat, STAB concludeert dat er weliswaar op een aantal punten twijfels zijn, maar concludeert over de gehele linie bezien dat zoutwinning ook in de toekomst in Groningen moet kunnen.

De rechter stelt bureau STAB wel enkele kritische vragen over de inhoud van het rapport. Zo wil de rechter onder meer weten hoe STAB tot een aantal conclusies is gekomen, bijvoorbeeld de conclusie dat het risico op het weglekken van diesel in de toekomst erg klein is. Ook is STAB het eens met de conclusie van Nedmag dat het bedrijf verbeteringen in haar werkprocessen heeft doorgevoerd, waardoor de kans op lekkage in de toekomst klein is.

Winningsplan van tafel

De tegenstanders grijpen echter alle details in het advies van STAB aan om de rechter ervan te overtuigen dat het winnen van zout moet worden afgebouwd. Zo wordt onder meer de bodemdaling als gevolg van zoutwinning betwist. Omwonenden vrezen dat deze bodemdaling veel verder doorzet dan Nedmag en het ministerie van Economische Zaken willen doen laten geloven. Hun uiterste inzet is dat het nieuwe winningsplan van Nedmag van tafel wordt geveegd, zodat de zoutwinner uiterlijk 2030 ophoudt te bestaan.

Of dat gaat gebeuren is de vraag, want de rechter doet over maximaal twaalf weken uitspraak in deze zaak.

Dit is een artikel van RTV Noord en Martijn Folkers. RTV1 en RTV Noord werken samen om de lokale journalistiek te versterken.

Datum 29 juni 2022 Arienne Dozeman

Stop Zoutwinning en Nedmag treffen elkaar in de rechtbank. ‘Gelijk hebben en gelijk krijgen is niet hetzelfde.’

Nedmag in Veendam (bron: Geertjan Darwinkel / RTV Noord)

REGIO – Aanstaande dinsdag dient in Den Haag de rechtszaak van Stichting Stop Zoutwinning tegen zoutwinbedrijf Nedmag. Om verdere bodemdaling in het gebied te voorkomen moet de zoutwinning in het gebied volgens hen stoppen.

Al decennia lang wint Nedmag zout in de regio Veendam. Vorig jaar werd de toestemming voor deze zoutwinning door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot 2045 verlengd. Een besluit dat volgens tegenstanders enkel gebaseerd is op door Nedmag aangeleverde rapporten en waarbij de veiligheid van bewoners ondergeschikt wordt gesteld aan economische belangen.

Wonen tussen de zoutwinningsputten

Jakoba Gräper-Niemeijer woont sinds 1966 in Borgercompagnie. Het huis, dat ooit van haar overgrootouders was, ligt midden tussen de zoutwinningsputten van Nedmag. Met Bewonersgroep Borgercompagnie strijdt zij tegen deze vorm van mijnbouw. Door de zoutwinning daalt de bodem, dat zorgt onder meer voor veel schade aan woningen. Nedmag ontkent dat de problemen het gevolg zijn van hun werkzaamheden, zo vertelt Gräper in het RTV1 programma ‘1 op Vrijdag.’

Jean-Pierre Dessart en Jakoba Gräper-Niemeijer aan tafel bij ‘1 op vrijdag’

Bewonersgroep Borgercompagnie en Stop Zoutwinning hebben de krachten gebundeld. Jean-Pierre Dessart legt uit waar de zaak dinsdag om draait: ‘De rechtszaak gaat over de nieuwe vergunningen, de belangrijkste daarvan is het nieuwe winningsplan.’ In 2018 ontstond er een lekkage in één van de cavernes bij Tripscompagnie, een ondergrondse holte met zout. Miljoenen liters pekelwater en duizenden liters diesel lekten weg. Dessart: ‘Daarom moest er toen een nieuw winningsplan komen, met toestemming voor meer bodemdaling en nieuwe putten. Samen met de bodemdaling door gaswinning heb je het over 110 centimeter. Dat willen wij niet. Niet nog meer zoutwinning en zeker niet meer bodemdaling.’

Nedmag weigert naar een plan B te kijken

Het probleem is volgens Dessart dat Nedmag weigert naar een plan B te kijken. ‘Zoutwinning in deze regio is het makkelijkst en levert dus het meeste geld op. Daardoor weigeren ze bijvoorbeeld zoutwinning onder de Noordzee te overwegen.’

Inmiddels is Nedmag in Borgercompagnie al begonnen met het boren naar nieuwe zoutbronnen. De zogeheten putten Veendam 5 en 6 zijn in april aangeboord. Als Stop Zoutwinning de rechtszaak wint zullen deze nieuwe boringen moeten stoppen. Als ze de rechtszaak verliezen is de toekomst van Nedmag voorlopig verzekerd. Het bedrijf mag dan zout winnen tot 2045.

De strijd nog niet beu

Op de vraag of Gräper-Niemeijer de strijd nooit zat wordt antwoord ze vastberaden.: ‘Nee, want het raakt zoveel mensen en er gebeurt zoveel. Het kan best zijn dat we niet meer in Borgercompagnie kunnen blijven wonen omdat de bodem zover is gedaald.’ Voor dinsdag heeft ze hoge verwachtingen, tegelijk ‘je kunt gelijk hebben, maar niet altijd gelijk krijgen.’

Kijk hier de uitzending van ‘1 op vrijdag’ terug:

Datum 27 juni 2022 Arienne Dozeman

Nedmag boort nieuwe zoutbron bij Borgercompagnie: ‘We willen een goede buur zijn’

De boortoren op de winningsplaats in Borgercompagnie F: RTV Noord

BORGERCOMPAGNIE – Na vier weken voorbereiden is Nedmag deze week begonnen met het boren van een nieuwe zoutput bij de winningslocatie Borgercompagnie. De put is nodig om de toekomst van de zoutproductie van Nedmag te waarborgen.

 Het boren gaat in het begin met een snelheid van 60 tot 80 meter per uur, maar de snelheid neemt af naarmate er dieper wordt geboord. Er wordt ook niet recht naar beneden geboord. ‘Wij gaan uiteindelijk tot 1600 meter diepte boren, maar omdat de boring niet helemaal verticaal is en we ook een stukje opzij gaan, boren we in totaal zo’n 2600 meter’, zegt directeur Mijnbouw Abel Jan Smit van Nedmag.

Maatregelen tegen overlast

Om de winningslocatie heen is aan de kant van Borgercompagnie een geluidsscherm van tien meter hoogte geplaatst. Deze muur houdt een groot deel van het geluid van de boortoren weg van het dorp. ‘Bovendien zorgt het scherm ervoor dat een groot deel van de verlichting is afgeschermd’, zegt Smit.

Een andere maatregel die Nedmag heeft getroffen om de buurt te ontzien is de aanleg van een ontsluitingsweg. Hierdoor hoeft er geen zwaar bouwverkeer meer door Borgercompagnie. Op de aanleg van de weg kwam desalniettemin toch bezwaar van omwonenden.

Ook is er een stroomkabel van winningslocatie Tripscompagnie doorgetrokken naar Borgercompagnie, waardoor er elektrisch geboord kan worden. Hierdoor hoeft er geen gebruik te worden gemaakt van dieselgeneratoren, die veel geluid maken.

Op 250 meter van de boorlocatie, net zo ver als het dichtstbijzijnde huis, staat een microfoon die het geluidsniveau continu meet. ‘Elke dag bekijken we die cijfers en het geluid wordt ook opgenomen, zodat we eventueel kunnen kijken wat de bron is van de overlast’, zegt Smit.

‘Door nu al te beginnen met het boren neemt Nedmag een groot risico’, zei omwonende Jakoba Gräper eerder. ‘De procedure bij de rechtbank loopt nog en met onze advocaat zullen we ons uiterste best doen om de plannen van Nedmag stop te zetten.’

Winning start eind dit jaar

Nedmag wil binnenkort voor buurtbewoners een rondleiding organiseren op de winningslocatie. De verwachting is dat eind dit jaar het eerst zout uit de nieuwe put wordt gewonnen.

Dit is een artikel van RTV Noord en Jeroen Willems. RTV1 en RTV Noord werken intensief samen om de lokale journalistiek te versterken.

Datum 28 april 2022 Rutger Breider

Omwonenden zoutwinning Borgercompagnie willen afsluiting van ‘Nedmagweg’

Bord dat aangeeft waar het transport van Nedmag langs moet (foto: Jeroen Willems / RTV Noord)

VEENDAM – Omwonenden van de zoutwinning van Nedmag bij Borgercompagnie zijn boos op de gemeenten Veendam en Midden-Groningen. Volgens de bewoners is de ontsluitingsweg van de zoutwinlocatie nooit op de juiste gronden vergund.

.
Ze vragen beide gemeenten en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om het gebruik van de weg stil te leggen.
Nedmag is op de locatie bezig met de voorbereidingen voor het slaan van nieuwe zoutbronnen. De weg wordt gebruikt om al het bouwverkeer buiten Borgercompagnie te houden.

‘Dit gaat voor gevaarlijk situaties zorgen’

De vrachtwagens rijden vanaf deze week via de Veendammerweg en een klein stukje van de Kalkwijk richting de zoutwinning, maar de omwonenden vinden dat geen oplossing.
‘Het is precies het stuk waar ook de fietsers de Kalkwijk op gaan of juist net verlaten. Dit gaat voor hele gevaarlijke situaties zorgen. Ik ben bang dat die fietsers zich vaak in de dooie hoek van de vrachtwagens bevinden’, zegt voorzitter Hielke Penninga van bewonersvereniging ’t Kalkwijksterlint.

‘Weg is illegaal’

Volgens de omwonenden ligt de weg er bovendien illegaal. De gemeente Veendam zou een vergunning hebben verleend op het moment dat er nog sprake was van een agrarische kavelweg in plaats van een ontsluitingsweg voor een industriegebied en dus voldoet die vergunning niet meer, zeggen de omwonenden.
‘Er is voor ons gevoel opnieuw sprake van een procedure die niet zuiver verloopt ten voordele van een mijnbouwbedrijf. Daar hebben we helaas wat meer ervaringen mee in het Groningse’, aldus Penninga.

In oranje is de nieuwe weg aangegeven (bron: RTV Noord)

‘Weg wordt aangegrepen om tegen mijnbouw te protesteren’

Wethouder Schmaal van de gemeente Veendam zegt dat de vergunning wel degelijk voldoet. ‘Die vergunning is van langer terug, maar we wisten toen al wel dat die weg uiteindelijk hiervoor gebruikt zou worden. De bewoners die nu klagen zijn tegen de mijnbouw en grijpen de weg aan om bezwaar te maken’, aldus Schmaal.
Penninga geeft toe dat de ontsluitingsweg inderdaad een aanleiding is om opnieuw te protesteren tegen de mijnbouw in het gebied. In de omgeving zitten ze totaal niet te wachten op de nieuwe zoutputten.
‘We zijn natuurlijk sowieso tegen de zoutwinning met alle risico’s, dus eigenlijk liever helemaal geen zoutwinning. Maar als er dan toch een weg aangelegd moet worden, dan een route die voor zowel Borgercompagnie als ons bij de Kalkwijk veilig is’, zegt Penninga.

Het stukje van de Kalkweg waar zowel de vrachtwagens als de fietsers gebruik van maken (foto: Jeroen Willems / RTV Noord)

Midden-Groningen gedoogt

De weg ligt voor een klein deel op het grondgebied van de gemeente Midden-Groningen. Die gemeente is tegen de mijnbouw in het gebied, maar gedoogt omwille van de veiligheid het gebruik van de weg.
Dit is een artikel van RTV Noord en Jeroen Willems. RTV1 en RTV Noord werken sinds dit jaar samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.
Datum 8 februari 2022 Arienne Dozeman

Burgemeester Veendam bezoekt inwoners met mijnbouwschade

De burgemeester van Veendam op bezoek bij inwoners met aardbevingsschade in Zuidwending (foto: Gemeente Veendam)

ZUIDWENING / BORGERCOMPAGNIE – In september van dit jaar werd Berry Link de nieuwe burgemeester van Veendam. Zijn uitnodiging aan alle fracties: ‘neem me mee naar datgene in de gemeente waar je trots op bent.’ Lies Zondag (Veuruutkiek) pakte deze handschoen met graagte op. Vorige week bezocht ze samen met Link twee families met mijnbouwschade.

‘Ik heb bewondering voor de manier waarop deze mensen omgaan met hun problemen’, zegt Zondag, ‘dus ja daar ben ik trotst op.’

Een leerzame middag voor de burgervader

De burgemeester reageerde volgens Zondag positief op haar voorstel. ‘Hij is de burgervader van deze inwoners, juist zij hebben het nodig door hem gehoord te worden.’  Burgemeester Link: ‘Ik was vooral onder de indruk van de hoop en moed die deze gezinnen laten zien, ondanks de moeilijke situatie waarin zij zitten. Helaas is de invloed van de gemeente op deze dossiers beperkt, maar ik zie het wel als mijn rol om partijen weer bijeen te brengen. Deze middag was daarvoor erg leerzaam.’

Woonboerderij total loss

Het eerste bezoek van de middag was aan Sirina Scheppers. Samen met haar stiefvader kocht ze in 2010 een boerderij in Zuidwending. Kort daarna begon de ellende, aardbevingen door gaswinning zorgden ervoor dat het pand dat ze in prima staat kochten nu total loss is.

De zijgevel van de boerderij van Sirina Scheppers in Zuidwending (foto: Sirina Scheppers).

Al acht jaar zijn ze verwikkeld in een juridische strijd met het Instituut Mijnbouwschade (IMG) over de schadevergoeding. Terwijl in recente rapporten duidelijk staat dat hun woning onveilig is en met spoed moet worden hersteld. Scheppers: ‘De fundering is kapot en de gebintenconstructie staat scheef in de boerderij. De zijgevels, voorgevel en draagmuren zijn dusdanig aangetast dat herstel eigenlijk niet meer zinvol is.’

Probleem is dat de woning net buiten de aangegeven contourlijnen voor versterking ligt. Daardoor wordt bijvoorbeeld constructieschade en schade aan de fundering niet vergoedt. Voor cosmetische schade, zoals scheuren of verzakkingen, komen ze wel in aanmerking voor een vergoeding. Maar het geboden bedrag is volgens Scheppers veel te lag, ‘daarvoor kunnen we niet eens één muur herstellen.’

Scheuren in de muren van de boerderij van Sirina Scheppers (foto: Sirina Scheppers)

Scheuren waar je een vuist in kunt leggen

Scheppers heeft de burgemeester rondgeleid door haar boerderij. ‘Sommige scheuren zijn zo groot dat je er een vuist in kan leggen. Volgens mij is hij behoorlijk geschrokken want hoe verder we door de boerderij kwamen, hoe stiller hij werd.’

‘Als inwoners ervaren dat ze vastlopen ligt daar voor de burgemeester een rol. Het zijn toch zijn inwoners, hij moet er iets van vinden.’ (Lies Zondag, Veuruutkiek)

Het is het soort steun dat Scheppers nooit heeft ervaren vanuit de gemeente Veendam. De vorige burgemeester, Sipke Swierstra, zag in de dossiers geen rol voor hem weggelegd. Voor fractielid Zondag onbegrijpelijk: ‘Als inwoners ervaren dat ze vastlopen ligt daar voor de burgemeester een rol. Het zijn toch zijn inwoners, hij moet er iets van vinden.’

Huis midden tussen de zoutwinningsputten

Na Zuidwending bracht de burgemeester een bezoek aan Jakoba Gräper-Niemeijer. Samen met haar man woont ze al sinds 1966 in Borgercompagnie. Het huis, dat ooit van haar overgrootouders was, ligt midden tussen de zoutwinningsputten van Nedmag. ‘Het is voor ons belangrijk dat de nieuwe burgemeester snel inzicht krijgt in wat er hier allemaal gaande is’, vertelt Gräper-Niemeijer. De zoutwinning veroorzaak onder meer bodemdaling en schade.

‘De afgelopen tien jaar hebben wij nooit de gemeente aan onze zijde gevonden. Nedmag is het troetelkindje van Veendam.’ (Jakoba Gräper-Niemeijer uit Borgercompagnie over de gevolgen van zoutwinning).

Ze zijn al vanaf het begin van de jaren zeventig bij de zoutmijnbouwproblematiek betrokken en kennen dus het klappen van de zweep. Waar in het verleden het dorp nog met Nedmag om tafel zat, is alle vertrouwen in het bedrijf nu weg. Met het bezoek van Link heeft ook Gräper-Niemeijer voor het eerst het gevoel dat er vanuit de gemeente aandacht is voor de situatie in Borgercompagnie. ‘De afgelopen tien jaar hebben wij nooit de gemeente aan onze zijde gevonden. Nedmag is het troetelkindje van Veendam.’

Toen bijvoorbeeld Nedmag in 2017 bijvoorbeeld nieuwe putten wilde slaan stemde de raad daarmee in, ondanks alle inspanning van bewoners om raadsleden goed te informeren. Gräper-Niemeijer: ‘Het is een moeilijk dossier, geen onderwerp waar mensen zich voor hun plezier in willen verdiepen.’ Het bezoek van Link geeft hen de hoop dat Veendam ook weer een beetje hun dorp gaat worden.

Gehoord worden geeft moed

Ook Zondag kijkt positief terug op de bezoeken. ‘Uiteindelijk is de burgemeester niet degene die besluit of er wel of niet geboord wordt naar zout of er meer gas uit de velden wordt gehaald’, stelt Zondag. ‘Maar hij is niet volkomen machteloos. Hij heeft contacten, de dingen krijgen een ander lading wanneer de burgemeester zich er mee bemoeid.’ Scheppers: ‘Hij lijkt me een man die er voor zijn burgers wil zijn. Gehoord worden geeft ons moed, het gevoel dat er iemand achter je staat.’

 

 

 

 

 

 

 

Datum 16 december 2021 Arienne Dozeman

Rechter fluit EZ terug: Nedmag mag niet winnen uit omstreden put

Nedmag in Veendam (bron: Geertjan Darwinkel / RTV Noord)

VEENDAM – Zoutbedrijf Nedmag uit Veendam mag voorlopig de winning uit de omstreden zoutput TR-9 niet hervatten. Dit oordeelde de rechtbank Den Haag onlangs in een kort geding.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat had begin van dit jaar tegen adviezen van toezichthouder SodM in juist ingestemd met het nieuwe winningsplan. De uitspraak is een tik op de vingers van het ministerie.

Voor het eerst een overwinning

In de strijd tegen de zoutwinning onder hun dorp hebben inwoners van het Groninger dorp Borgercompagnie voor het eerst een overwinning geboekt. Drie omwonenden van de zoutputten van Nedmag waren naar de rechter gestapt om de door de overheid verleende vergunning voor het slaan van twee nieuwe putten en het herstarten van de winning uit de put TR-9 aan te vechten.

Het zoutbedrijf moest na een grote lekkage in 2018 in de zoutcaverne onder put TR-9 een nieuwe vergunning aanvragen. Bij deze lekkage, ontstaan door een scheur in het dak van een van de ondergrondse zoutkoepels, zijn miljoenen liters pekel en een onbekende hoeveelheid diesel weggelekt in de diepe ondergrond. Waar die diesel is gebleven, is tot op de dag van vandaag onbekend.

Ondanks alle onzekerheden en bezwaren van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen, gemeente Midden-Groningen, provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa’s heeft het ministerie van EZK in april van dit jaar besloten toch weer een vergunning af te geven.

De rechter heeft het lef gehad om milieu- en veiligheidsbelangen zwaarder te laten wegen dan economisch belang (Bertil Westers – advocaat omwonenden).

Die heeft de voorzieningenrechter nu (eind november) op een punt voorlopig teruggedraaid: ‘De voorzieningenrechter is van oordeel dat de belangen van verzoekers bij de veiligheid voor mens en milieu, en daarbij in het bijzonder het risico op een nieuw incident en verdere bodemdaling op korte termijn, zwaarder wegen dan de belangen van Nedmag en de minister bij hervatting van de actieve winning uit TR-9,’ staat in het vonnis.

Advies SodM genegeerd

De rechter rekent het het ministerie zwaar aan dat het het advies van toezichthouder SodM genegeerd heeft: ‘Voor de voorzieningenrechter weegt het zwaarst dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verweerder heeft geadviseerd om de actieve productie uit de put TR-9 niet toe te staan. Het SodM heeft dat negatieve advies herhaald, ook nadat Nedmag een aanvulling op het winningsplan 2018, met daarin nieuwe informatie, aan de minister had toegestuurd.’

Bertil Westers, advocaat van de omwonenden is opgetogen: ‘De rechter heeft het lef gehad om milieu- en veiligheidsbelangen zwaarder te laten wegen dan economisch belang. Ik ben blij dat het voorzorgbeginsel weer voorop staat.’

We hebben wel het laatste jasje aan flexibiliteit uitgedaan (Nedmag-directeur Bert-Jan Bruning)

Het oordeel is maar tijdelijk, in afwachting van de uitspraak in de beroepszaak aangespannen door de gemeenten Midden-Groningen, Tynaarlo, de provincie Groningen, het waterschap Hunze en Aa’s en een aantal belanghebbenden uit de omgeving. Volgens Westers is deze uitspraak echter een goed teken voor de bodemprocedure.

‘Daarin zal alleen maar bevestigd worden wat het SodM nu al zei: we weten nog steeds te weinig van wat zoutwinning met de ondergrond doet, dus je kunt niet op een honderd procent zekere manier winnen.’

Economisch belang

De rechter laat hiermee de veiligheid en het belang van de omwonenden zwaarder wegen dan het economische belang van het bedrijf. Volgens de rechter kan Nedmag ook zonder de put overleven tot de uitspraak in de bezwaarprocedure.

‘Daar kan ik me wel in vinden,’ zegt Nedmag-directeur Bert-Jan Bruning. Al is de rek er volgens hem binnenkort echt uit. ‘Het kan nog wel, maar we hebben wel het laatste jasje aan flexibiliteit uitgedaan.’

Bert Jan Bruning, directeur van zoutwinner Nedmag uit Veendam (Martijn Folkers / RTV Noord)

Twee nieuwe putten

Hij is daarom blij dat de rechter Nedmag op een ander punt wel gelijk gaf: het bedrijf mag alvast beginnen met de ontwikkeling van twee nieuwe putten. De putten zijn volgens Nedmag nodig om het voortbestaan van het bedrijf te kunnen garanderen. Dat is ook voor het ministerie van belang, want het bedrijf is voor de helft in eigendom van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM).

Bruning: ‘Natuurlijk hadden we het liefst op alle punten gewonnen, maar de rechter heeft geoordeeld dat we mogen werken aan het voortbestaan van het bedrijf.’ Om die reden ziet hij de bodemprocedure ook met vertrouwen tegemoet. ‘Als de rechter nu al had gezegd dat we moeten stoppen, was het een ander verhaal geweest. Maar nu komt er een inhoudelijke toetsing, dat is alleen maar goed.’

Dit is een artikel van RTV Noord en Birthe Schohaus. RTV1 en RTV Noord werken sinds dit jaar intensief samen om de lokale journalistiek te bevorderen.

RTV Noord volgt de zoutwinning in Groningen samen met onderzoeksplatform Follow the Money. Lees hier de uitgebreide versie van dit artikel.

Datum 13 december 2021 Arienne Dozeman

Veendammer raadsfracties bevragen college over Nedmag

De Nedmag locatie in Veendam
(Foto: RTVNoord)

VEENDAM – De conclusies van deskundigen Dineke Pot en Adriaan Houtenbosch over het bedrijf Nedmag leiden ook in de gemeenteraad van Veendam tot vragen. In een publicatie van RTVNoord en Follow the Money stellen Pot en Houtenbosch dat Nedmag in 2018 niet overvallen hoefde te worden door de scheur in de zoutcaverne, waardoor er duizenden liters pekelwater en diesel weglekten.

Eerder trok Kamerlid Sandra Beckerman hierover al aan de bel bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De fracties van de SP en VeurUutKiek (VUK) willen van het college van Veendam weten of zij net als de deskundigen Dineke Pot en Adriaan Houtenbosch stellen dat Nedmag het lek in de bodem had kunnen voorzien.

Zienswijze

Ook willen de partijen weten of Veendam nog steeds achter het standpunt staat om geen zienswijze in te dienen bij de minister omtrent het winningsplan van Nedmag. De gemeente Midden-Groningen, de provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa’s hebben wél een zienswijze bij het ministerie van Economische Zaken over het instemmingsbesluit ingediend.

Schadefonds

Ook willen de partijen dat het college van Veendam zich bij de minister inzet voor een schadefonds waar Nedmag geld in stort om gedupeerden te compenseren. Daarnaast willen de partijen dat de gemeentebestuurders er bij de minister op aandringen om de omgekeerde bewijslast of het bewijsvermoeden in te voeren.

Bron: RTVNoord

Datum 8 juli 2021 Arienne Dozeman

Ministerie bevestigt: Nedmag mag tot 2045 zout winnen in Veenkoloniën

De Nedmag locatie in Veendam
F: RTV Noord

VEENDAM – Zoutwinbedrijf Nedmag in Veendam blijft tot minimaal 2045 actief in de Veenkoloniën met het winnen van zout. Dat blijkt uit het instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat vrijdag is gepubliceerd. Eerder bleek al uit het ontwerpbesluit dat Nedmag nog een kleine 25 jaar de ruimte krijgt voor zoutwinning. Daar kwam kritiek op, nadat onder meer de Kamerfractie van de ChristenUnie vragen stelde over de duur van de zoutwinning.

Maar het ministerie laat de termijn ongemoeid. Verder komt het ministerie Nedmag tegemoet. In het ontwerp-instemmingsbesluit vroeg het ministerie de zoutwinner nog om een financiële waarborg. Er moest in eerste instantie op initiatief van Nedmag een fonds of stichting worden opgezet, waaruit kosten voor toekomstige beheersmaatregelen worden betaald. Daarbij valt te denken aan maatregelen voor het waterbeheer.

Maar het ministerie heeft in haar definitieve oordeel besloten dat dit niet onder regie van Nedmag moet worden opgetuigd, maar dat dit in de Mijnbouwwet wordt opgenomen. Het bedrijf had hier in een zienswijze op aangedrongen.

Vaker rapporteren

De aanpassing van het besluit van het ministerie heeft echter ook gevolgen voor Nedmag. Zo wordt het maximaal te produceren pekel per zoutcaverne voor Nedmag begrensd, moet het bedrijf vaker rapporteren over haar zoutproductie en moet het een ander middel dan dieselolie gaan gebruiken in het productieproces.

Het definitieve instemmingsbesluit ligt voor belangstellenden tot vrijdag 11 juni ter inzage op de gemeentehuizen van Veendam, Midden-Groningen, Aa en Hunze en Tynaarlo. Ook is het besluit in te zien op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag.

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 30 april 2021 Rutger Breider

SP Veendam tekent met stoepkrijt fakkels op straat

Foto: Henk Drenth

VEENDAM – In het hele Groninger aardbevingsgebied is de SP op stap geweest met stoepkrijtverf en spuitmallen voor het aanbrengen van fakkels op straat. Deze nieuwe actie is gericht tegen de gevolgen van de gaswinning in Groningen. In 10 dorpen zijn deze symbolische krijtverf fakkels op verschillen plekken aangebracht. De partij hekelt dat er al jaren mooie beloftes worden gedaan, maar dat er nog steeds tienduizenden Groningers wachten in een kapot huis. SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman wil met deze actie in gezamenlijkheid de aandacht van Den Haag opeisen, en dat deze ramp moet stoppen.

SP Veendam in actie

Ook de SP-fractie van Veendam was begin deze week op pad met de stoepkrijtverf actie. “De gemeente Veendam valt buiten de zogenaamde contourlijnen van de gaswinning en daardoor buiten alle regelingen. Maar de problemen in de gemeente Veendam zijn echter dubbelop”, zegt SP afdelingsvoorzitter Angelique Schoonewille. “We hebben in Veendam zowel zout als gaswinning, maar we hebben ook nog de gasbuffers tussen Zuidwending en Ommelanderwijk. Daarmee kun je in de gemeente Veendam echt spreken van gestapelde mijnbouw, en óók de afhandeling van die schades verdient een fatsoenlijke én snelle aanpak. Daarom is de strijd voor Groningen ook de strijd voor Veendam met dit fakkelprotest.”

Loze beloften en ellende kregen we terug

“Tienduizenden Groningers worden boven de grond gesloopt, terwijl er voor 400 miljard euro uit onze grond opgepompt is. We kregen er niets voor terug, enkel commissies, formulieren, regeltje en veel ellende en loze beloften. Het is niet te verkroppen dat tienduizenden Groningers nog steeds wachten op compensatie voor de bevingsramp. Mensen worden willens en wetens vermorzeld door een onbetrouwbare overheid.”
De vergelijking met het schandaal van de toeslagenaffaire werd gemaakt. De afdelingsvoorzitter vervolgt: “Het moet nu echt stoppen met die weerzinwekkende bureaucratie én het wantrouwen naar de slachtoffers. We hebben recht op een fatsoenlijke crisisaanpak, door een eerlijke overheid die óók werkt voor Groningen.”

Kamerdebat over Groningen

De SP wil dat er een crisisaanpak komt voor de ramp in Groningen. Over twee weken staat er een kamerdebat over Groningen gepland. Dan presenteert de partij ook een zwartboek met 200 verhalen van gedupeerden.

Foto’s Henk Drenth

Datum 3 maart 2021 Bert Jan Brinkman

Veiligheid boven alles bij zoutwinning in Aa en Hunze

Gemeentehuis AA en Hunze in Gieten – (F: Google Streetview)

GIETEN – De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft unaniem ingestemd met de aanvullingen op de zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat. De minister wil Nedmag BV de mogelijkheid geven om tot eind 2045 maximaal 3,7 miljoen ton magnesiumzout te winnen.

Het ontwerp-instemmingsbesluit lag van 11 juni tot en met 24 juli ter inzage. Binnen deze termijn konden zienswijzen worden ingediend. Daarvan maakte het college van burgemeester en wethouders al gebruik door voor de zomervakantie een zienswijze in te dienen. Onder druk van de gemeente werd daarbij met de minister afgesproken dat er na de zomervakantie een aanvulling op de zienswijze ingediend kon worden. Het college vond het van het grootste belang dat er genoeg tijd zou zijn om inwoners te horen en de gemeenteraad de gelegenheid te geven om zich ook over het instemmingsbesluit uit te spreken.

Zoutwinning door NedMag
Nedmag wint sinds 1972 magnesiumzout in de gemeente Veendam. Een deel van het grondgebied van gemeente Aa en Hunze valt echter binnen het effectgebied. De voltallige gemeenteraad wil geen verdere zoutwinning en schaart zich daarmee unaniem achter de opstelling van het college van burgemeester en wethouders richting minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat zoutwinbedrijf Nedmag de zoutwinning moet afbouwen.

Zienswijze
De zienswijze is op een aantal punten aangevuld. Zo dringt de gemeente er bij de minister op aan dat er vijfjaarlijkse herijkingsmomenten ingepland worden, waardoor de minister elke vijf jaar de zoutwinning onder de loep moet nemen. Ook wil de gemeente dat de minister de verantwoordelijkheid neemt voor het waarborgen van toekomstige extra kosten voor de waterhuishouding in het gebied. Daarover wil de minister nu niets in de Mijnbouwwet opnemen.

Het college vraagt om continue aandacht voor eerlijke en duidelijke schadeafhandeling die recht doet aan de zorgen en risico’s in een gebied met gas- en zoutwinning, de zogenoemde gestapelde mijnbouw. De gemeente wil een oplossing zoals in Groningen met een duidelijk loket en omgekeerde bewijslast. Alle inwoners uit het effectgebied van gas- en zoutwinning moeten ingang krijgen via het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Naast de inwoners
Burgemeester Hiemstra benadrukte ook tijdens de raadsvergadering dat de veiligheid van inwoners boven alles staat. Vanuit dat belang is de zienswijze geschreven. De gemeenteraad en het college scharen zich voltallig naast de inwoners. Het opstellen van de zienswijze en de aanvullingen daarop heeft plaatsgevonden in afstemming met onder andere de klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers uit de dorpen. De zienswijze wordt nu door het college verstuurd naar minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Raadsvergadering terugkijken
De raadsvergadering was donderdagavond 27 augustus live te volgen via de website van de gemeente. Heeft u dit gemist en wilt u het graag terugkijken? Dat kan op: www.aaenhunze.nl/gemeenteraad.

Datum 31 augustus 2020 Bert Jan Brinkman


-advertenties-