Direct naar de inhoud.

Nieuw hoogspanningsstation op bedrijventerrein Zuid-Groningen

F: Gemeente Stadskanaal

Op donderdag 2 september tussen 19.00 en 21.00 uur organiseren TenneT en Enexis Netbeheer een inloopbijeenkomst over het nieuwe hoogspanningsstation dat op Bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal komt. De bijeenkomst vindt plaats in De Schaapsberg in Zandberg.

Op het Bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal komt een nieuw hoog- en middenspanningsstation. Dit is nodig omdat er in de regio steeds meer aanbod is van duurzame energie van zonne- en windparken. Ook gaan steeds meer mensen over op elektrisch autorijden, elektrisch verwarmen van hun huis en elektrisch koken. Het elektriciteitsnetwerk is niet voldoende ingericht op deze ontwikkelingen. Er zijn daarom op verschillende locaties in Noord-Nederland nieuwe stations nodig en uitbreiding van de capaciteit van bestaande stations en hoogspanningsverbindingen.

Bijeenkomst

Vanwege de coronamaatregelen was het alleen mogelijk om omwonenden en geïnteresseerden digitaal te informeren. In deze fysieke inloopbijeenkomst is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Er wordt informatie gegeven door TenneT en Enexis Netbeheer over waarom het nieuwe station nodig is, de werkzaamheden, eventuele hinder en het passen van het station in het landschap. Ook over de procedure voor de realisatie van het station is informatie aanwezig. De bijeenkomst vindt plaats in De Schaapsberg, Kerklaan 20 in Zandberg.

Aanmelden

Meld u aan voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar zuidgroningen380kv@tennet.eu. Op de website van Tennet vindt u meer informatie over het hoogspanningsstation.

Datum 26 augustus 2021 Rutger Breider

Gebiedscoöperatie Oost-Groningen een feit

IWP Veendam in bedrijf

GRONINGEN – De Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is een feit. Op 20 december is door betrokken ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties de koers tot inrichting en invulling van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen vastgesteld. Naar verwachting zal de Gebiedscoöperatie op 1 februari 2019 volledig operationeel zijn.

Het belangrijkste doel van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is behoud en ontwikkeling van de regio. Daarvoor stimuleert, ontwikkelt en realiseert de Gebiedscoöperatie economische activiteiten die in het voordeel zijn van Zuid- en Oost-Groningen in zijn geheel en van de leden in het bijzonder.

Daarnaast wil de Gebiedscoöperatie bijdragen aan het vermeerderen en delen van de beschikbare kennis van en tussen de leden en het ontsluiten van (financiële) hulpbronnen die beschikbaar zijn voor de collectiviteit en niet alleen voor individuele leden om de hiervoor genoemde doelen te bereiken.

Zo kan de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen fungeren als een maatschappelijke onderneming en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met de stakeholders in de regio willen we nieuwe kennis en inzichten ontwikkelen en deze toepassen in de vraagstukken van de regio. De vastgestelde innovatieagenda gaat over de volgende thema’s: Gebiedsontwikkeling, Techniek en maakindustrie, Ondernemerschap, Bio based economy, Energietransitie, Regionaal voedsel en Zorg.

In bijgaand overzicht zijn de betrokken ondernemersverenigingen, de onderwijsinstellingen en overheden opgenomen.

Kwartiermaker

Gefinancierd door de Provincie Groningen en de gemeenten (Veendam, Oldambt, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela en ‘Menterwolde’) is Hans Bergsma (directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier) als kwartiermaker de afgelopen periode bezig geweest om te onderzoeken of er draagvlak zou bestaan voor de oprichting van een Gebiedscoöperatie. Nu de oprichting een feit is komt het eind van zijn bemoeienis in zicht.

Datum 23 december 2018 Bert Jan Brinkman

Constructieve bijeenkomst raadsleden gemeentelijke herindeling

herindelingen gemeenten
herindelingen gemeenten

STADSKANAAL/VEENDAM/PEKELA – Raadsleden van Pekela, Stadskanaal en Veendam hebben gisteren (maandag 4 juli) gezamenlijk een start gemaakt met het vervolgonderzoek naar een mogelijke herindeling. In Cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam hebben de raadsleden aangegeven wat ze belangrijk vinden in dit traject en is de onderzoeksopdracht aangescherpt. Ook is aangegeven wat voor hen noodzakelijk is om een weloverwogen besluit te nemen voor eind 2016.

Betrokken
Bij het uit te voeren onderzoek worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken. In september 2016 worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd. De stuurgroep en raadsleden hopen dat veel inwoners hierbij aanwezig zijn.

Onderzoek
Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van een herindeling. Het onderzoek bestaat uit een aantal pijlers:
– in gesprek gaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
– economisch perspectief
– een analyse van de mogelijkheden tot zelfstandige taakuitvoering in relatie tot de huidige samenwerkingsverbanden
– de financiële effecten van een mogelijke herindeling van de drie gemeenten
Vanuit de drie colleges is een stuurgroep samengesteld die het vervolgonderzoek aanstuurt. Daarnaast wordt er een begeleidingsgroep vanuit de gemeenteraad samengesteld. Op basis van het onderzoek nemen de drie gemeenteraden eind 2016, afzonderlijk, een besluit.

Datum 5 juli 2016 Bert Jan Brinkman

Informatiemiddag megastallen en gezondheid Zuid Groningen

Megastal aan Duitse kant bij LaudermarkeWEDDE – Er verschijnen steeds meer megastallen in Zuid-Oost Groningen. Brabantse deskundigen komen informatie geven over de gezondheidsrisico’s daarvan. Op zaterdagmiddag 30 mei, om 14.00 uur, in buurthuis De Voortgang aan de Kerkstraat in Wedde. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden is gewenst, via info@bi-ora.eu.

De melkveehouderij groeit met grote sprongen. De provincie houdt rekening met 30% groei van de melkproductie binnen 5 jaar, vooral in Oost en Zuid-Oost Groningen. We zien meer en meer megastallen verschijnen in onze regio. Grote melkveebedrijven houden de koeien permanent op stal. De melkveehouderij wordt daardoor steeds intensiever. En er is al extreem veel intensieve veehouderij aan de Duitse kant van de grens. Intussen komen er regelmatig nieuwe onderzoeksresultaten naar buiten over de gezondheidsrisico’s.

Milieudefensie en BI-ORA (Nederlands-Duits netwerk vóór een gezonde veehouderij) organiseren een informatiemiddag over de gezondheidsrisico’s van de veehouderij. In Oost-Brabant is daarmee veel ervaring opgedaan. Daarom zijn twee Brabantse deskundigen uitgenodigd. Jos van de Sande is arts-onderzoeker van de GGD. Hij heeft gestreden voor maatregelen om de Q-koorts in te dammen. Momenteel geeft hij leiding aan landelijk GGD-onderzoek. Jan Hoevenaars was 38 jaar huisarts in Oost-Brabant, in de periode dat daar de veestapel groeide en de veehouderij zich intensiveerde. Hij spreekt vanuit praktijkervaring en vanuit een gedegen kennis van feiten en onderzoeksgegevens.

Herman Sandman verlicht de zware kost met literaire intermezzo’s. Meindert Schollema, burgemeester van Pekela, zou de bijeenkomst voorzitten, maar moest afzeggen. Hij wordt vervangen door Hendri Meendering, kersvers lid van Provinciale Staten uit Sellingen.

Meerdere megastallen houden momenteel de gemoederen bezig in Zuid-Oost Groningen. Het bedrijf van Buijs bij Bourtange (2000 koeien) krijgt naar verwachting groen licht van de gemeenteraad van Vlagtwedde, net als de bedrijven van Rass (1000 koeien) en dat van Hendriks (8.200 varkens), beiden ten zuiden van Ter Apel. Ook de uitbreidingsplannen van melkveehouderij Kruijer (op termijn naar 1000 koeien) in Wedderveer doen veel stof opwaaien. En er is de uitbreiding van varkenshouderij Verweij (van 9.350 varkens naar 14.400 varkens) in Mussel. Naar verwachting zien we in Zuid-Oost Groningen de komende jaren vooral een enorme toename van megamelkveebedrijven.

Datum 21 mei 2015 Bert Jan Brinkman

Gemeente Westerwolde stap dichterbij in herindelingssoap

Of zo..
Hoge kans op deze herindeling in midden en Zuidgroningen – (foto: RTVS)

WEDDE – Het is prima als Vlagtwedde en Bellingwedde fuseren tot een gemeente Westerwolde. Vooral ook omdat heel veel inwoners die fusie willen. Dat zegt Meindert Schollema, burgemeester van Pekela. Hij reageert op het feit dat de nieuwe Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen gemeenten meer vrijheid willen geven bij herindelingen. Ze maken daarmee de weg vrij voor een gemeente Westerwolde.

Felicitatie

Het vorige college van GS had een heel ander standpunt en dwong Vlagtwedde en Bellingwedde om samen met Pekela, Stadskanaal en Veendam aan tafel te gaan zitten. In de hoop dat deze vijf gemeenten uiteindelijk samen zouden gaan. Het vorige college vond Westerwolde ook te klein. Schollema: ‘Maar de bestuurders en ook de bevolking van Vlagtwedde en Bellingwedde willen graag Westerwolde. En als dat nu toch kan, is dat prima. Dan feliciteer ik hen’, aldus de burgemeester vanmorgen in het DvhN.

Veenkoloniale gemeente

Het gevolg van dit alles zou kunnen zijn dat Pekela, Veendam en Stadskanaal besluiten samen te gaan tot een grote Veenkoloniale gemeente. ‘Als dat gebeurt, wordt de lijn van de meerderheid van onze gemeenteraad gevolgd”, zegt Schollema. ,,Die wil namelijk de fusie van deze drie gemeenten. ‘Minder blij is burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal. Galama heeft altijd een zo groot mogelijke gemeente in Zuid Groningen voorgestaan. ‘En dat is nog steeds zo. Ik ben dan ook teleurgesteld en vind het jammer dat veel energie is verspild’, is de reactie van Galama.

Verheugd

In Vlagtwedde en Bellingwedde is de vreugde uiteraard groot. ‘Prachtig nieuws’, zegt burgemeester Janneke Snijder van Bellingwedde. ‘Dit is precies wat we willen. Op weg naar Westerwolde’. Dat vindt ook Paul Timmermans, raadslid voor coalitiepartij Gemeentebelangen in Vlagtwedde. ‘Ik ga er nu vanuit dat we snel onze herindelingsprocedure weer mogen oppakken van de provincie. En dan kan Westerwolde, een gemeente die dicht bij de mensen staat, in 2018 al een feit zijn. We werken immers al op zoveel terreinen samen’.

Bron: DvhN ]

Datum 27 april 2015 Bert Jan Brinkman

MusicMonster genomineerd voor European Design Award

Muziek_schoolSTADSKANAAL – Het MusicMonster van Muziekschool Zuid-Groningen en 212 Fahrenheit is genomineerd voor een European Design Award. Ze hopen eind mei deze nominatie om te mogen zetten in een prijs. De tickets voor de uitreiking in Istanbul zijn al geboekt.

Felicitaties op Twitter

Uit het niets werden ze op Twitter gefeliciteerd met hun nominatie. Een korte online zoektocht leerde Paul Mulder en Albert Buring van 212 Fahrenheit dat hun inzending inderdaad een nominatie had gekregen. Een mooie verrassing, want deze award kent veel inzenders vanuit heel Europa. Samen met Muziekschool Zuid-Groningen besloten ze een maand geleden dat het MusicMonster een goede kanshebber was. Al was het vinden van de juiste categorie nogal een uitdaging, MusicMonster liet zich niet makkelijk in een hokje stoppen.

Iedereen kan muziek maken met MusicMonster

“MusicMonster komt voort uit een opdracht van Muziekschool Zuid-Groningen, gesitueerd in Stadskanaal en Vlagtwedde. Zij vroegen ons halverwege 2013 of we iets konden bedenken om muziekeducatie onder jongeren op scholen weer wat meer ‘schwung’ te geven. Daarop bedachten we MusicMonster: een uniek apparaat waarop iedereen – echt iedereen – muzikant kan zijn” legt Albert uit. MusicMonster weegt 200 kilo. Letterlijk een monster van een apparaat. Maar wel weer net compact genoeg om op tournee te kunnen en dat was precies de bedoeling. MusicMonster doet verschillende scholen en evenementen aan om zo jongeren te laten ervaren hoe leuk het is om muziek te maken.

Project met lef

Paul en Albert maakten het ontwerp en het concept. Daar zochten ze de juiste mensen bij om het apparaat ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Samen met een muzikant, technicus en een decorbouwer creëerden ze iets wat nog niet eerder was gemaakt: een echt bespeelbaar muzikaal bakbeest. Met bloed, zweet en tranen, dat wel. Want iets doen wat nog niet eerder is gedaan is niet bepaald gemakkelijk. Van idee naar realisatie was het team samen met opdrachtgever Natalie Straatman-Jeuring dan ook ruim een jaar onderweg. Een project met lef. En het resultaat mag er wezen.

Trots

Op 23 mei reizen Paul, Albert en Natalie af naar Istanbul en hopen daar natuurlijk ook daadwerkelijk de prijs mee naar Groningen te nemen. Al vinden ze de nominatie ook al een grote eer: “dat dit bijzondere project gewaardeerd wordt door een internationale jury is een heel erg mooi compliment”. En nuchtere Groningers of niet: daar zijn ze best trots op.

Datum 6 april 2015 Bert Jan Brinkman

SP- Veendam wil bevolking raadplegen over herindeling

Politiek blijft maar dubben over herindeling
Politiek blijft maar dubben over herindeling

VEENDAM – Als het aan de Veendammer SP-fractie ligt, komt er een referendum of de bevolking achter een herindeling staat. Volgens SP-fractievoorzitter Harrie Schoonewille zijn de inwoners zelf niet om hun mening gevraagd, terwijl hij het idee heeft dat de inwoners van Veendam niet staan te springen om een herindeling.

Gisterenavond werd in de gemeenteraad van Veendam een ‘strategische agenda’ besproken. Daarin hebben de burgemeesters van Veendam, Vlagtwedde, Bellingwedde, Stadskanaal en Pekela een eerste aanzet gegeven om in hoofdlijnen uiteen te zetten wat hun gezamenlijke kracht is.

Coalitiepartij GemeenteBelangen Veendam uitte bij monde van fractievoorzitter Christel Knot haar twijfels over nut en noodzaak van de ‘opgelegde herindelingsplannen’. Nu Bellingwedde en Vlagtwedde het liefst samen verder gaan, blijft er volgens haar ‘voor Veendam wel iets heel duns over met alleen Stadskanaal en Pekela’.

Toch krijgt de SP vooralsnog maar weinig steun voor haar wens voor een referendum over de herindelingsplannen. Wel is het volgens de D66 fractie verstandig om even pas op de plaats te maken totdat helder is wat de rol van de SP in de provincie zal zijn omdat duidelijk is dat deze partij geen voorstander is van herindeling. [ bron: RTV Noord ]

Datum 24 maart 2015 Bert Jan Brinkman

Interessante bijeenkomst regio-ondernemers

150129 - Harm PostZUID GRONINGEN – Directeur Harm Post van Groningen Seaports gaf vorige week een boeiende, entertainende lezing voor Ondernemersplein Onstwedde-Alteveer. De ondernemersclub had voor de gelegenheid ook ondernemers uit omliggende dorpen uitgenodigd. Daaraan werd vooral uit Pekela en Stadskanaal goed gehoor gegeven. Zo’n zestig aanwezigen genoten van een vermakelijke, interessante en informatieve bijeenkomst.

Harm Post is een even bevlogen spreker als havendirecteur. Hij vertelde enthousiast en met precies de juiste dosis relativeringsvermogen over de vlucht die de ontwikkelingen in de Eemshaven de laatste jaren hebben genomen, met als recentelijk hoogtepunt de handtekening onder een contract met Google voor de vestiging van een reusachtig datacenter in de Eemshaven.

Werelderfgoed
Post vertelde zijn gehoor hoe bijzonder ontwikkeling van industrie op de grens van wereldwerfgoed de Waddenzee eigenlijk is. En waar bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties elders nogal eens in jarenlange loopgravenoorlogen verzeild raken, is er in de Eemshaven sprake van overleg en consensus, economische ontwikkeling met oog voor bescherming van de zeer bijzondere flora en fauna in de nabijheid. Een lichtend voorbeeld voor heel Nederland.

Kinderboek
Post sprak niet alleen over datacommunicatie, duurzaamheid, nieuwe energie, chemie en scheepvaart. Hij vertelde ook over het kinderboek dat hij schreef aan de hand van verhaaltjes die hij vroeger verzon voor zijn dochters: ,,Het leverde mij een uitnodiging op voor een congres met enkele honderden topmensen uit het bedrijfsleven. Of ik hen aan het eind van de dag niet een verhaaltje voor het slapengaan wilde voorlezen, een heel bijzondere ervaring.’’

Contacten
De aanwezigen van het organiserende Ondernemersplein en ondernemers uit omliggende dorpen maakten volop van de gelegenheid gebruik om met elkaar kennis te maken. De bijeenkomst leverde waardevolle nieuwe contacten op. En een mooi bedrag voor een goed doel. Want Post schenkt zijn gage voor deze avond in het geheel aan stichting Kinderboeken Cultuurbezit.

Datum 5 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Overlast door regen en onweersbui

Archieffoto riool overstroming
Archieffoto riool overstroming

ONSTWEDDE – Aan het einde van de zondagmiddag explodeerde de lucht boven Zuid Groningen. In mum van tijd stond het blank bij onze gemeenteburen in Vlagtwedde, Sellingen en Wedde. Maar ook het dorp Onstwedde in eigen gemeente Stadskanaal werd zwaar getroffen door hevige regen en onweersbuien. Een aantal straten kwamen blank te staan door riooloverstomingen en kelders moesten door de brandweer Zuid Groningen worden leeggepompt. Vooral de Jabbingelaan en de dorpsstraat moesten het ontgelden. In de Mennersingelaan kwam door hevige windstoten tijdens de onweersbui een boom op een auto.

In Stadskanaal viel het allemaal mee. Pas in de avond viel ook hier de regen in bakken neer. “Goed voor de tuin” riepen buurtbewoners in de wijk Maarsveld. Vanaf maandagmiddag volgen er opklaringen en zal de zon weer voorzichtig tevoorschijn komen. De zomerse temperatuur blijft ook de komende dagen gehandhaafd rond de 26 graden.

Datum 21 juli 2014 Bert Jan Brinkman

Nieuwe stap herindeling Oost-Groninger gemeenten

Grenzeloos G(r)unnen 2
Grenzeloos G(r)unnen 2

GRONINGEN – De provincie Groningen start een eigen procedure om met de negen gemeenten
in Oost-Groningen overeenstemming te krijgen over de toekomst van het lokaal
bestuur. “Het initiatief van het college van Gedeputeerde Staten betekent dat de
gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde hun al lopende procedure voor een fusie
dienen te staken”. Dat is bij wet zo geregeld.

Sinds 2006 zijn gemeenten en provincie met elkaar in gesprek over hoe het bestuur in
de provincie Groningen is georganiseerd. Uitgangspunt was steeds dat gemeenten in
eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de versterking van het lokale bestuur.
Tot nu toe hebben de negen gemeenten (Bellingwedde, Menterwolde, Oldambt, Pekela,
Slochteren, Stadskanaal, Pekela, Veendam en Vlagtwedde ) geen overeenstemming
bereikt over het gewenste toekomstperspectief in Oost-Groningen. Daarom nodigen
Gedeputeerde Staten de negen gemeenten nu uit voor een zogenoemd open overleg,
als start van een provinciale Arhi-procedure.

Deze stap heeft consequenties voor de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde, die
afgelopen 28 januari een eigen Arhi-procedure (de Wet arhi1) startte. Dit proces sluit
qua tempo niet aan bij het gehele herindelingsproces in de regio. Gedeputeerde Staten
vinden dat deze Arhi-procedure een belemmering is voor de dialoog om te komen tot
een samenhangend toekomstbeeld voor Oost-Groningen.

Afgelopen vrijdag 4 juli heeft de provincie nog overlegd met Bellingwedde en
Vlagtwedde. Daarin bleek dat de twee gemeenten vasthouden aan hun lopende Arhiprocedure.
Het is wettelijk gezien niet mogelijk twee Arhi-procedures naast elkaar te
laten lopen.

Gedeputeerde Staten zien zich nu genoodzaakt om een procedurele stap te zetten en
te starten met het open overleg met de gemeenten in Oost-Groningen. Hierdoor dienen
de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde – op grond van de Wet arhi – hun
voorbereidingen voor een herindelingsadvies te staken.
1 Wet arhi: Wet algemene regels herindeling

Met het open overleg starten Gedeputeerde Staten vanaf 1 september een provinciale Arhi-procedure voor Oost-Groningen. Doel is te verkennen wat het draagvlak is voor verschillende herindelingsvarianten. Hiiervoor worden de colleges van de gemeenten Bellingwedde, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Pekela, Veendam en Vlagtwedde uitgenodigd. Ook colleges van gemeenten die betrokken zijn bij eventuele gemeentelijke grenscorrecties worden uitgenodigd.

Datum 9 juli 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal