Direct naar de inhoud.

Koelbus voor voedselbank Zuidoost-Drenthe

De nieuwe koelbus van de voedselbank Zuidoost-Drenthe F: Voedselbank Zuidoost-Drenthe

REGIO – Dankzij de aanschaf van een eigen koelbus is de voedselbank Zuidoost-Drenthe klaar voor strengere regels als het gaat om voedselveiligheid. De organisatie voorziet zeshonderdvijftig huishoudens in de regio wekelijks van een voedselpakket.

Om de bus aan te schaffen deed de voedselbank voor het eerst in haar bestaan een beroep op het regionale bedrijfsleven. Voedselbankvoorzitter Ton Sleeking: “Zonder hen was deze aankoop onmogelijk geweest.”

Koelboxen

Onder meer vlees, zuivel en diepvriesproducten werden tot voor kort met koelboxen van het depot in Emmen naar de aangiftepunten in de regio vervoerd. Een constante temperatuur van de producten kon op deze manier niet worden gegarandeerd terwijl dit in de toekomst waarschijnlijk wel verplicht gaat worden.
De voedselkwaliteit had hier volgens Sleeking niet onder te lijden. “Het is een voorzorgsmaatregel. De eisen voor vleesvervoer worden elk jaar aangescherpt. De temperatuurregel kunnen we nu bijvoorbeeld wel waarmaken en daarmee zijn we goed voorbereid op de toekomst.”

Dit is een artikel van RTV Drenthe. RTV1 en RTV Drenthe werken intensief samen om de lokale nieuwsvoorziening te versterken.

Datum 8 april 2022 Rutger Breider

Sterke regio Zuid en Oost-Drenthe

Zuid en Oost Drenthe

BORGER-ODOORN – De colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe stellen aan hun Raden en Staten voor om in te stemmen met de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe. Hiermee willen zij zich de komende vier jaar inzetten voor een brede regionale welvaartsagenda op het gebied van Werken, Wonen en Welzijn. Als de regionale overheden 20 miljoen euro investeren, wil het Rijk hier ook 20 miljoen aan bijdragen. In mei wordt in 6 gemeenteraden en Provinciale Staten hierover besloten, zodat na positieve besluitvorming de Regio Deal in juni 2019 met het Rijk afgesloten kan worden.

Positieve ontwikkelingen

De verantwoordelijk bestuurders willen graag samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs met de Regio Deal aan de slag gaan. Zij zeggen hierover het volgende: “Het is een prachtige en krachtige regio, maar ook een regio met diverse uitdagingen op het gebied van werken, wonen en welzijn. Met deze forse impuls gaan we voor een nog sterkere regio. Het geeft de mogelijkheid om versneld een positieve ontwikkeling op gang te brengen. We zijn blij dat het Rijk dat ook zo ziet. In elke gemeente worden na de zomer projecten gestart die een positief effect hebben op de welvaart in de hele regio”.

10 miljoen

Financiële bijdrage Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de komende vier jaar 10 miljoen euro bij te dragen, de zes gemeenten stellen hun gemeenteraad voor om samen ook 10 miljoen euro bij te leggen. De gemeenten dragen naar rato bij: in verhouding tot het aantal inwoners. Per gemeente betekent dit een bedrag van: Aa en Hunze: 818.868 euro, Borger-Odoorn: 819.870 euro, Coevorden: 1.142.347 euro, Emmen: 3.462.316 euro, Hardenberg: 1.959.760 euro en Hoogeveen 1.796.840 euro.

Datum 24 april 2019 Bert Jan Brinkman

RTV Emmen en LOCO verder onder streekomroep ZO!34

EMMEN/COEVORDEN – De lokale omroepen van Emmen (RTV Emmen) en Coevorden (LOCO) gaan vanaf deze week verder onder de naam ZO!34. LOCO had haar uitzendingen sinds 15 november al stopgezet en gaf het signaal van RTV Emmen reeds door op haar frequenties. Sinds afgelopen donderdag (15 december) is de streekomroep ZO!34 officieel te horen via de FM-frequenties van zowel RTV Emmen als LOCO. Het eerste gedeelte van de nieuwe naam staat voor Zuidoost, het gebied in Drenthe waar de streekomroep zich op richt. De 34 is afgeleid van de N34, die Emmen en Coevorden met elkaar verbindt.

 

Eigen initiatief 

Wethouders Bouke Durk Wilms van Emmen en Jeroen Huizing van Coevorden zijn blij met de nieuwe streekomroep voor Zuidoost Drenthe. Deze omroepen wilden een gedwongen huwelijk voorkomen en hebben zelf het initiatief voor een fusie genomen. Bouke Durk Wilms sprak ook zijn bewondering uit voor de inzet van de vrijwilligers, die op professionele wijze werkzaam zijn. ‘De omroep betekent veel voor onze lokale cultuur’, aldus de wethouder.

Bron: Semsland.nl

Datum 19 december 2016 Bert Jan Brinkman

Steun voor verbeteren vestigingsklimaat voor bedrijven in Zuidoost-Drenthe

ZuidOostDrentheEMMEN – Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een motie van Tweede Kamerleden Carola Schouten en haar collega Agnes Mulder gesteund om het vestigingsklimaat te verbeteren voor bedrijven in Drenthe. De motie is ingediend naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van Philips Lighting in Emmen en richt zich specifiek op het stedelijk netwerk van Emmen-Coevorden-Hoogeveen-Hardenberg, waar veel innovatieve industrie gevestigd is.

Carola Schouten: “De werkgelegenheid in de regio Emmen-Coevorden-Hoogeveen-Hardenberg staat onder druk, onder meer door de voorgenomen sluiting van Philips. Tegelijkertijd is dit een kansrijke regio voor bedrijven die willen uitbreiden, exporteren of werk terughalen uit het buitenland. Deze motie is een impuls voor de regio om het vestigingsklimaat en het investeringsklimaat te verbeteren.”

Europese en nationale structuurfondsen zijn beschikbaar om werkgelegenheid te behouden en te laten groeien. Dat kan door drempels weg te nemen voor bedrijven die willen uitbreiden, exporteren of werk terughalen uit het buitenland (‘reshoring’). Fondsen als EFRO en Interreg passen niet altijd bij de regionale of lokale situatie. Minister Kamp moet nu aan het werk om de regio te ondersteunen bij het inzetten van Europese en nationale fondsen.

De ChristenUnie kijkt verder met belangstelling uit naar de bevindingen van de Taskforce in Emmen, die onderzoek doet naar het behoud van de Philips-vestiging in Emmen of een mogelijke doorstart van het bedrijf. De resultaten worden binnenkort verwacht.

Datum 2 april 2015 Bert Jan Brinkman

Ondernemend Odoorn: lokale beurs in het leefgebied

De Fabriek
De Fabriek

ODOORN – Op vrijdagavond 7 februari en zaterdag 8 februari is de bijzondere locatie van De Fabriek in Odoorn het decor van de Lokale beurs “Dit is ondernemend Borger-Odoorn!”. Ondernemers uit het leefgebied rondom Odoorn bieden bezoekers de kans om te zien wat er in hun omgeving wordt ondernomen.

Voorafgaand aan de beurs is er op vrijdagavond 7 februari van 17.00 tot 19.00 een bijeenkomst voor ondernemers. Deze bijeenkomst staat in het teken van netwerken. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Benn Bedrijfspromotie, (E anneke@bennbedrijfspromotie.nl of 06 – 813 547 10).

Zowel de beurs als de netwerkbijeenkomst zijn een initiatief van de wethouder van economische zaken, mevrouw Wil Luchjenbroers: “Ondernemers creëren banen en economische groei. Dat hebben we nodig in onze gemeente. We willen de ondernemers de ruimte geven om zich te presenteren en om te netwerken. Maar ook dat inwoners op een leuke manier zien wat er zoal wordt ondernomen in hun buurt”.

Bedrijven uit diverse branches met producten op het gebied van wonen, tuinen, vrije tijd en beleving brengen gezamenlijk hun diensten en producten onder de aandacht. Voor deze unieke beurs zijn ondernemers uit het leefgebied Exloo, Klijndijk, Odoorn, Odoornerveen en Valthe uitgenodigd om deel te nemen. Bij succes volgen ook de andere leefgebieden.

De beurs is op vrijdag 7 februari van 19.00 – 21.00 uur en op zaterdag 8 februari van 12.00 – 17.00 uur. Locatie: De Fabriek, Valtherweg 11, in Odoorn. De toegang is gratis.

Datum 17 januari 2014 Bert Jan Brinkman

Meer mensen doen een beroep op voedselbank Zuidoost Drenthe

GroentenEXLOO – Steeds meer inwoners van Borger-Odoorn doen een beroep op de voedselbank Zuidoost-Drenthe. In 2011 maakten nog zeventig gezinnen uit de gemeente Borger-Odoorn gebruik van de voedselbank. Dat aantal is inmiddels gegroeid naar 120, zegt wethouder Frits Alberts vandaag via de regionale omroep RTV Drenthe. Opvallend is dat van die 120 gezinnen er zeventig in Nieuw Buinen wonen. De voedselbank Zuidoost Drenthe heeft in de gemeente  Borger-Odoorn vier uitgiftepunten gesitueerd, in de dorpen Borger, Valthermond, Nieuw-Buinen en in 2e Exloërmond.  [ Bron: RTV Drenthe ]

Datum 15 januari 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-