Direct naar de inhoud.

Waar en wanneer kunnen we weer zwemmen?

“De Buinerstreng” in Nieuw Buinen (F: facebook)

REGIO – Veel mensen staan alweer te springen om weer in het zwembad te duiken. Onder bepaalde voorwaarden mogen de zwembaden sinds deze week weer open. Een zwemmer moet thuis douchen, de zwemkleding onder de normale kleding dragen en een plek reserveren. Ook de chloorwaardes van het zwembad moeten verhoogd worden.

Verschillend

Toch verschilt het wel of niet heropenen nog heel erg tussen de verschillende zwembaden. Hierbij een overzicht van de zwembaden in de in de regio:

 

Gemeente Stadskanaal

De Horsten Musselkanaal: 12 juni open

Zwembad Noord Stadskanaal: Nog onbekend

’t Vlasmeer Onstwedde: Nog onbekend

Gemeente Veendam

Subtropisch Zwembad Tropiqua Veendam: 18 mei gedeeltelijk open

Gemeente Borger-Odoorn

Zwembad de Buiner Streng Nieuw-Buinen: 16 mei open

Zwembad de Leewal Exloo: 16 mei open

Zwembad de Zwaoi Valthermond: 16 mei open

Gemeente Westerwolde

Parc Emslandermeer Vlagtwedde: Open

Barkhoorn Sellingen: 1 juni

Moekesgat Ter Apel: 1 juni

 

 

Bron: RTV Noord/Drenthe

 

 

 

Datum 15 mei 2020 Hielke Bosch

Zwembad ‘De Horsten’ opgepoetst

Zwembad zomerklaar maken

MUSSELKANAAL – Zaterdag 21 april werd er een grote schoonmaak gehouden in het Musselkanaalster zwembad ‘De Horsten’. Inwoners van Musselkanaal gingen vrijwillig het zwembad zomerklaar maken. Er werd hard gewerkt, maar er was ook genoeg tijd om met het mooie weer even de tuinslang op de harde werkers te richten.

AZC

Niet alleen inwoners uit het mooie dorp maar ook mensen vanuit twaalf verschillende nationaliteiten  (Musselkanaal heeft nog een AZC) hielpen mee om op deze mooie zomerse dag het zwembad klaar te maken voor de start van het nieuwe zwemseizoen.

Een reportage..

Datum 21 april 2018 Bert Jan Brinkman

Onderzoek naar privatisering zwembaden Borger Odoorn

“De Buinerstreng” in Nieuw Buinen (F: facebook)
BORGER ODOORN – De drie gemeentelijke zwembaden in Borger-Odoorn vervullen een grote maatschappelijke functie, zowel voor de inwoners van de gemeente als voor de talrijke toeristische bezoekers. Daarnaast spelen de baden een belangrijke rol in het bevorderen van een gezonde leefstijl. Borger-Odoorn wil deze functies voor de komende jaren graag waarborgen en onderzoekt de mogelijkheden voor een efficiëntere en effectievere exploitatie.

Het plan spitst zich toe op privatisering van de drie openluchtzwembaden in Borger-Odoorn en deze onder te brengen in één organisatie. Het gaat om de zwembaden De Leewal in Exloo, De Buinerstreng in Nieuw-Buinen en zwembad De Zwaoi in Valthermond. Het voorstel tot privatisering van de zwembaden ligt momenteel voor aan de gemeenteraad voor een principebesluit.

Enkele jaren geleden werd De Zwaoi succesvol overgedragen aan Stichting de Ommezwaoi. De overdracht maakte besparingen mogelijk op het gebied van personeelslasten en energiekosten en bood voordelen voor het aantrekken van subsidies en fondsen. Het overdragen heeft echter ook een kwetsbare kant. Te denken valt dan aan de inzet van vrijwilligers, financiën en de inzet van het bestuur.
De verwachting is dat met het bundelen van de krachten van de drie zwembaden, de voordelen behouden blijven en de kwetsbaarheden beter opgevangen kunnen worden.

Stichting De Ommezwaoi werd betrokken bij de vormgeving van het huidige plan, waarvan de uitwerking het komende jaar op de agenda staat.

Datum 5 april 2017 Redactie

Toekomstplan zwembaden nog in ontwikkeling

Archief foto RTV1: De Horsten in Musselkanaal

STADSKANAAL – De drie buiten zwembaden in de gemeente Stadskanaal krijgen voorlopig nog geen definitieve uitslag over hun ingediende toekomstplannen. Wethouder Francis Boen (PvdA) heeft de gemeenteraad laten weten dat hij meer tijd wil om goede plannen hiervoor te ontwikkelen.

De wethouder wil weten of het plan van Dorpsbelangen Musselkanaal, om zwembad De Horsten door een dorpscoöperatie te laten runnen, haalbaar is. Dorpsbelangen Musselkanaal werkt aan de business case voor dat plan. Dat plan moet dan mogelijk ook worden toegepast voor de zwembaden Bad Noord in Stadskanaal en het Vlasmeer in Onstwedde.

Meer tijd nodig
‘En om goed te onderzoeken of dat te realiseren valt, is er meer tijd nodig’, zegt Boen bij RTV Noord. ‘Ik heb nu de raad gevraagd of we die tijd kunnen krijgen.’ Dat betekent dat Stadskanaal moet nadenken over het jaar 2018. De concessie met exploitant Optisport werd vorig jaar al met een jaar verlengd, omdat Stadskanaal het jaar 2017 wilde benutten om te kijken of het plan van Dorpsbelangen Musselkanaal haalbaar is. Nu blijkt dat daar meer tijd voor nodig is.

Door met ons plan
Dorpsbelangen Musselkanaal denkt de business case binnen enkele maanden te kunnen presenteren. ‘We gaan gewoon door met ons plan’, zegt voorzitter Ben Schomaker. ‘De boel is op stoom. Binnenkort willen we met de wethouder om tafel. We hebben nog een paar maanden nodig.’

Wethouder Boen hoopt de zwembaddiscussie vlak voor of vlak na het zomerreces op de raadsagenda te kunnen zetten. ‘De zembaden blijven tot 2019 in de huidige situatie open.’  [Bron: RTV Noord]

De zwembad bezuiniging en discussie lopen al sinds 2012. Ruim vijf jaar geleden hadden wij (toen nog RTVS) het volgde interview met de (toen) verantwoordelijke wethouder Johan Hamster. Luister nog eens terug..

Datum 25 maart 2017 Bert Jan Brinkman

Reddingsplan voor zwembad De Horsten

De Horsten (archieffoto RTV1 / Msk’tje)

MUSSELKANAAL – Er is een reddingsplan voor het zwembad De Horsten in Musselkanaal. Het enthousiasme voor dit reddingsplan in het dorp is groot. Dat schrijft het dagblad van het Noorden. Voorzitter Ben Schomaker van de Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal (SDM): “We hebben deze week over het reddingsplan vergaderd met mensen uit allerlei geledingen van ons dorp. Zij zijn er allen heel positief over en willen graag hun steentje bijdragen. We hebben zelfs met elkaar besloten een werkgroep op te zetten. Dat draagvlak is cruciaal voor ons, we kunnen nu verder gaan.”

Bezuinigen

Het openluchtbad De Horsten is van de gemeente Stadskanaal. Die moet echter bezuinigen en staat daarom voor de vraag wat te doen met al haar (buiten)zwembaden. Uit angst dat De Horsten vanwege die bezuinigingsoperatie gesloten wordt, legden Schomaker en zijn medebestuurders vorig jaar al een reddingsplan voor het bad op tafel. Dat houdt in dat een dorpsbedrijf of een dorpscoöperatie wordt opgericht die De Horsten van de gemeente overneemt en gaat runnen. Hierdoor raakt de gemeente minder geld kwijt.

Mede naar aanleiding van dat plan besloten de gemeentebestuurders een besluit over de baden uit te stellen tot later dit jaar. “We krijgen zo meer tijd om onze voornemens verder uit te werken”, zegt Schomaker. “Maar eerst moesten we ook weten hoe de mensen in ons dorp er over denken, ook omdat ons plan valt of staan bij de inzet van vrijwilligers. Vandaar onze bijeenkomst van deze week.’’

Energiezuiniger

Met de positieve uitslag van die bijeenkomst op zak wordt nu bekeken hoe het dorpsbedrijf verder handen en voeten gegeven moet worden. “We willen nu bijvoorbeeld onderzoeken hoe we De Horsten energiezuiniger kunnen maken en hoe we het terrein rond het bad voor meer doeleinden kunnen gebruiken. Denk aan bootcamp. Zo willen we meer mensen lokken en daarmee ook de inkomsten vergroten. Want er moet natuurlijk wel geld in het laatje komen om de zaak draaiende te houden. Denk alleen al aan de kosten voor een badmeester. We hopen daarbij natuurlijk op veel vrijwilligers.”

(Bron: DvhN)

Datum 28 januari 2017 Bert Jan Brinkman

CDA Stadskanaal succesvol voor groenonderhoud, zwembaden en vrijwilligers

Vlnr: Peter gelling, Aike Maarsingh, Henk de Muinck, Maria Sanders en Goziena Brongers-Roffel.
Archieffoto CDA fractie:  Vlnr: Peter Gelling, Aike Maarsingh, Henk de Muinck, Maria Sanders en Goziena Brongers-Roffel.

STADSKANAAL – Meer budget voor onderhoud van openbaar groen, geen extra financiële druk op vrijwilligersorganisaties en actieve inzet van de gemeente voor behoud van de drie openluchtzwembaden. Het zijn drie onderwerpen waarvoor CDA Stadskanaal zich bij de behandeling van de begroting met succes sterk maakte.

“Wij zetten ons uitdrukkelijk in voor de leefbaarheid van de gemeente”, zegt CDA-fractievoorzitter Gert Jan Boels. “Daarom zijn wij er blij mee dat er voor volgend jaar enkele plannen van ons zijn overgenomen bij de begrotingsbehandeling.”

Openbaar groen
Mede dankzij de inzet van het CDA komt er volgend jaar 200.000 euro extra vrij voor onderhoud van openbaar groen. De gemeente moest hierop de afgelopen jaren fors bezuinigen om voldoende geld beschikbaar te hebben voor alle taken die het Rijk overdroeg aan gemeenten. “De bezuiniging op het onderhoud van openbaar groen is inmiddels duidelijk zichtbaar. Wij weten dat veel inwoners hierover klagen. Groenonderhoud is van groot belang voor het welzijn van mensen, daarom is dit extra budget gewenst.”

Vrijwilligers
Een plan van het college van B & W om nog eens 1,5 procent te gaan bezuinigen op vrijwilligersorganisaties is mede dankzij het CDA van tafel. Vrijwilligers vinden wordt voor verenigingen en organisaties steeds moeilijker. Daardoor krijgen de beschikbare vrijwilligers het steeds drukker. Extra financiële last zou zeer zwaar drukken op deze organisaties. Boels: “Een paar honderd euro per jaar kan voor deze verenigingen en organisaties – die zo enorm belangrijk zijn voor de lokale samenleving – al heel veel geld zijn. Daarom zijn wij blij dat deze bezuiniging van tafel is.”

Zwembaden
Het CDA wil dat de drie openluchtzwembaden in de gemeente Stadskanaal ook op lange termijn open blijven. Dit is eveneens van belang voor de leefbaarheid. “Het is wezenlijk dat mensen vanuit de lokale gemeenschap rond de baden in Musselkanaal, Onstwedde en Stadskanaal-Noord zelf met toekomstplannen komen”, licht Boels toe. “De initiatieven die er nu vanuit de lokale gemeenschap worden genomen zijn veelbelovend en juichen we van harte toe. Overdracht van goed onderhouden baden behoort tot de mogelijkheden. Daarom moet de gemeente het achterstallig onderhoud voorkomen.”

Datum 13 november 2016 Bert Jan Brinkman

Beheer openluchtbaden blijft in 2017 gelijk

De Horsten F: Hand de Jonge
De Horsten F: Hand de Jonge
STADSKANAAL – Het beheer van de drie openluchtbaden in de gemeente Stadskanaal zal in 2017 op dezelfde wijze gebeuren als afgelopen seizoen. Optisport en de stichting Bad Noord zullen de baden nog een jaar exploiteren tegen de nu geldende condities.

Meer tijd
Voor volgend seizoen is geen ander besluit genomen voor het beheer van de zwembaden, omdat het college meer tijd wil nemen om opties voor de exploitatie tegen het licht te houden.

Vrijwilligers
Het voortzetten van de huidige situatie heeft onder meer te maken met een plan van Dorpsbelangen Musselkanaal. Zwembad de Horsten zou moeten worden ondergebracht in een zogenoemd dorpsbedrijf. Dat betekent dat vrijwilligers uit Musselkanaal het beheer van het bad voor hun rekening gaan nemen, in een stichting of een andere constructie. Deze wijze van beheer wil het college nader onderzoeken. De raadsfracties zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

Toekomstvisie
De lasten van de baden drukken al jaren zwaar op de gemeentelijke begroting. Zeker in deze tijd van noodzakelijke bezuinigingen. In het bestuursakkoord 2014-2018 is dan ook aangegeven dat een visie op de toekomst van de zwembaden wenselijk is. De gemeenteraad heeft aangegeven nauw bij de toekomst van de baden betrokken te willen zijn.

(Bron: gemeente Stadskanaal)

Datum 29 september 2016 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal