Direct naar de inhoud.

Oost-Groningen kan stemmen voor een “Kern met Pit”

  • door:
  • op:

STADSKANAAL – Het project Groen- en grijsbeheer in de wijk Maarsstee in Stadskanaal doet sinds januari van dit jaar mee met de leefbaarheidwedstrijd Kern met Pit.

In deze wedstrijd daagt de  Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) bewoners uit om binnen een jaar hun idee voor de leefomgeving te realiseren. In het project Groen- en grijsbeheer heeft het Bewonersplatform Maarsstee zich ingezet om bewoners meer zeggenschap te geven over het groen- en grijsonderhoud en de regie te laten voeren in de eigen wijk.

In maart van dit jaar zijn de besprekingen met wooncorporatie Lefier en gemeente gestart, die het initiatief van het Bewonersplatform steunen. Het initiatief houdt namelijk in dat de gemeente en Lefier gezamenlijk het groen- en grijsbeheer aanbesteden, waarbij het Bewonersplatform een nadrukkelijke rol heeft. Volgens de planning ligt per 1 maart 2013 de regie op het groen- en grijsonderhoud bij het Bewonersplatform en het onderhoud bij één aannemer. Het project is uniek voor Noord-Nederland.

Tot en met 31 december 2012 kan iedereen een stem uitbrengen voor dit project. Draagt u dit burgerinitiatief in Stadskanaal een warm hart toe? Breng dan uw stem uit op www.kernmetpit.nl. Het vergroot de kans aanzienlijk voor het winnen van de provinciale trofee ‘Kern met Pit’.

Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door de KNHM. In de wedstrijd worden bewonersgroepen uitgedaagd om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend euro. Daarnaast wint per provincie één bewonersgroep de trofee en een extra prijs van vijftienhonderd euro. De winnaar van deze trofee wordt voor 1/3 bepaald door een vakjury, 1/3 de deelnemers zelf en dus voor 1/3 het Nederlands publiek.

 Foto: H.W. Fluks-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal