Direct naar de inhoud.

Gemeente en Enexis starten pilot voor supersnel internet in het buitengebied

  • door:
  • op:

toetsenbordSTADSKANAAL – De gemeente en Enexis starten een pilot om supersnel internet mogelijk te maken in het buitengebied. Dat gebeurt door het openbare verlichtingsnet in Vledderveen geschikt te maken voor gelijkspanning en snel dataverkeer. Voor zover bekend, gebeurt dit nog nergens in Nederland.

Het college heeft ingestemd met een plan van aanpak, zodat de unieke pilot binnenkort kan starten. De kosten voor onderzoek en voorbereiding bedragen € 37.500 en worden verwerkt via de najaarsnota.

Enexis heeft geen ervaring met gelijkspanning, maar heeft de gemeente wel benaderd met het voorstel een deel van het ondergrondse net geschikt te maken voor gelijkspanning. Op verzoek van de gemeente gaat Enexis deze pilot uitvoeren in Vledderveen.

Vooral in het buitengebied bestaat een grote behoefte aan snel internet. Met name studerende kinderen en boerenbedrijven ondervinden veel hinder van het ontbreken van snel internet. Het aanleggen van een kabel in een relatief dun bevolkt gebied is echter relatief kostbaar.

Dit probleem kan worden ondervangen door gebruik te maken van het gelijkspanningsnet, waarin veel minder tot geen sprake is van storingsgevoeligheid voor datacommunicatie. In de pilot in Vledderveen is het streven een minimale snelheid van 60 Mb per seconde upload- en downloadsnelheid te halen.

Het geschikt maken van het openbare verlichtingsnet voor gelijkspanning en internet heeft volgens de gemeente en Enexis ook een aantal andere voordelen ten opzichte van wisselspanning. Zo is het goedkoper in aanschaf en onderhoud, veiliger en zijn er lagere arbeidskosten, lager energieverbruik en minder CO2-uitstoot mee gemoeid.

Mocht het project slagen, dan ontstaat volgens het college een zeer interessante mogelijkheid voor digitale ontsluiting van het buitengebied. Het doel van de pilot is dan ook het opdoen van ervaring. Naast de gemeente en Enexis is ook Plaatselijk Belang Vledderveen intensief betrokken bij de pilot.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal