Direct naar de inhoud.

PvdA: Paas moet snel in actie komen voor Refaja

  • door:
  • op:
Jan Willem van de Kolk, PvdA Stadskanaal

STADSKANAAL – De Partij van de Arbeid wil dat commissaris René Paas snel in actie komt voor de inwoners van de Groninger Veenkoloniën.

“Het is vijf voor twaalf voor het Refaja-ziekenhuis. Er liggen geen formele besluiten, wel is er grote onrust, zowel onder patiënten, personeel als inwoners. Het is hoog tijd dat het bestuur van de provincie Groningen verantwoordelijkheid neemt en zich bekommert over de toekomst van het regio-ziekenhuis”, aldus Tjeerd van Dekken, lijsttrekker van de PvdA bij de statenverkiezingen.

Belangrijke regiofunctie
Volgens de Stadskanaalster PvdA-kandidaat Jan-Willem van de Kolk is het ziekenhuis een anker onder de gemeenschap: “Het is na Wedeka veruit de grootste werkgever. Refaja vervult een zeer belangrijke regiofunctie. De vraag naar zorg neemt door de vergrijzing fors toe, maar aan de patiënten en hun familie wordt gevraagd een reis naar Scheemda of Hoogeveen te ondernemen. Voor veel ouderen is dat een crime. De leefbaarheid van de Veenkoloniën staat onverantwoord onder druk”.

Provincie afwezig
Van de Kolk wijst erop dat de provincie Groningen zich destijds, onder commissaris Van den Berg en gedeputeerde Moorlag, vergaand met de toekomst van de ziekenhuizen in Winschoten en Delfzijl heeft bemoeid. “Aan de noodlijdende Ommelander Ziekenhuisgroep is een achtergestelde lening verstrekt van tien miljoen euro. Ook zijn waarborgen ingebouwd voor de oude gebouwen. In de discussie over het Refaja schittert de provincie echter door afwezigheid. Dat moet echt anders”.

In gesprek
Minister Bruins gaf deze week aan dat de Treant-Zorggroep, waaronder het Refaja valt, in gesprek moet gaan met de hele omgeving. Er liggen veel onbeantwoorde vragen. Van Dekken: “Het toekomstperspectief van het ziekenhuis is omgeven met mist. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de operatiekamers waar voor miljoenen euro’s in is geinvesteerd? Kunnen de huisartsen en ambulances het gemis wel opvangen?

De provincie heeft de taak om zich in te zetten voor de regionale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid, maar kijkt al veel te lang toe. Ze moet in actie komen en het gesprek aangaan met de directie van Treant. De inwoners van de Veenkoloniën verdienen die aandacht”.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal