Direct naar de inhoud.

Subsidie voor natuurvriendelijke landbouw in Veenkoloniën en Westerwolde

  • door:
  • op:
wilde bij bijen imker
wilde bij (foto: Arienne Dozeman)

REGIO – Boeren die willen experimenteren met landbouw die goed is te combineren met de natuur kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Het gaat om boeren in onder meer de Drents-Groningse Veenkoloniën en Westerwolde. 

De provincie beoogt boerenbedrijven die naast de vanzelfsprekende landbouw ook oog hebben voor natuur en biodiversiteit. Begin dit jaar begon een pilot van de subsidieregeling. Boeren die meededen klinken enthousiast. Akkerbouwer Jaap Dun uit Musselkanaal: “Deze subsidie heeft mij geholpen om te experimenteren in gewassen met strokenteelt en de opgedane kennis uit te wisselen met collega agrariërs.” akkerbouwer Berend Jansema uit Sellingen: “Met de bijdrage uit deze regeling voor boerenexperimenten kon ik mijn bedrijf verder voorbereiden op een veranderend landbouwperspectief, waarbij er bijvoorbeeld minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden.”

Vernieuwende ideeën

Deelnemende boeren die eerder meededen aan de regeling zijn enthousiast: “Met de bijdrage uit deze regeling voor boerenexperimenten kon ik mijn bedrijf verder voorbereiden op een veranderend landbouwperspectief, waarbij er bijvoorbeeld minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden”, aldus akkerbouwer Berend Jansema uit Sellingen. Akkerbouwer Jaap Dun uit Musselkanaal: “Deze subsidie heeft mij geholpen om te experimenteren in gewassen met strokenteelt en de opgedane kennis uit te wisselen met collega agrariërs.” Voorwaarde voor het aanvragen van de subsidie is dat het gaat om vernieuwende en natuurinclusieve ideeën van twee of meer boeren in de Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, al dan niet samen met terreinbeheerders of andere partijen.

Actieplannen

De ideeën moeten aansluiten bij de streefbeelden en actieplannen voor de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt, die samen met betrokkenen zijn opgesteld. Omdat deze gebieden onderling verschillen in landbouw, landschap en biodiversiteit, is onder regie van de Agenda voor de Veenkoloniën per gebied een streefbeeld voor 2030 bepaald. In de actieplannen is een route uitgestippeld voor landbouw die winstgevend, bijdraagt aan de biodiversiteit en vruchtbaarheid van de bodem en zorgt voor een leefbaar platteland.

Er is maximaal € 25.000 subsidie per aanvraag beschikbaar. In totaal wordt er € 250.000,- beschikbaar gesteld. Aanvragen kan tot 1 november 2022 via de website www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal