Direct naar de inhoud.

Trek uit Randstad versterkt vergrijzing in Oost-Groningen

  • door:
  • op:
Een vergrijzende bevolking vergt meer voorzieningen voor ouderen, zoals de fittest voor ouderen. Foto: Herman Alink RTV1

REGIO – In Westerwolde en Stadskanaal wordt de vergrijzing versterkt doordat er meer 50-plussers naar deze gemeenten toe verhuizen dan dat er wegtrekken. In andere leeftijdscategorieën is dit juist andersom. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in Oldambt komen er meer vijftigplussers binnen dan dat er vertrekken. In de gemeente waren er tussen 2017 en 2020 maarliefst 220 vijftigplussers méér die naar Oldambt verhuisden dan eruit wegtrokken. In Westerwolde is dit verschil 175, en in Stadskanaal 130.

Net als veel andere gemeenten aan de rand van het land kennen Westerwolde, Oldambt en Stadskanaal sowieso al een relatief hoog aandeel oudere inwoners. Dat wordt dus versterkt door oudere mensen die hiernaartoe trekken.

Het is een ontwikkeling die plattelandsgeograaf Tialda Haartsen van de RUG herkent. ‘Uit onderzoeken van het Kadaster blijkt dat er steeds meer mensen vanuit de Randstad in Noord-Nederland komen wonen.’ Ongeveer de helft daarvan is volgens haar 55-plus.

Westerwolde: kwart nieuwe 50-plussers niet uit de buurt

Zoomen we in op de gemeente Westerwolde, dan zien we dat er tussen 2017 en 2020, 1030 vijftigplussers naar Westerwolde zijn verhuisd. 855 vijftigplussers vertrokken.

Het aantal nieuwe vijftigplus-inwoners dat vanuit aangrenzende gemeenten komt, is vrijwel gelijk aan het aantal dat naar aangrenzende gemeenten vertrekt. Die gemeenten zijn Oldambt, Stadskanaal, Pekela en de Drentse gemeenten Emmen en Borger-Odoorn.

Een kwart van alle vijftigplussers die in de gemeente Westerwolde zijn komen wonen, komt niet uit de provincie Groningen of de aangrenzende Drentse gemeenten.

De gemeente Westerwolde herkent de trend. In een reactie schrijft een woordvoerder: ‘De groep nieuw-vestigers bestaat relatief vaak uit ouderen. Regionale verhuizers zijn relatief vaak alleenstaanden en stellen tussen de 35 en 65 jaar. Dit wijkt af van de rest van de regio Oost-Groningen en lijkt dus een trend die specifiek is voor Westerwolde.’

De groep ouderen die in Westerwolde komt wonen, verhuist volgens de gemeente vaak over een lange afstand. ‘Ze zijn echt op zoek naar een bepaald type woning en een rustige, groene, landelijke ligging. Deze mensen geven vervolgens aan heel tevreden te zijn met hun woonsituatie.’

De verwachting is dat de komende tien jaar in alle leeftijdscategorieën het aantal vestigers groter zal zijn dan het aantal vertrekkers. ‘Daarna wordt weer krimp verwacht,’ aldus de gemeente.

Stadskanaal: ‘Ouderen komen vanwege kernen met voorzieningen’

In Stadskanaal is de situatie iets anders. 920 vijftigplussers zijn vanuit andere gemeenten naar Stadskanaal verhuisd. 790 vertrokken uit de gemeente.

Bijna tachtig procent van alle inkomende verhuizers kwamen uit de aangrenzende gemeenten (Westerwolde, Veendam, Pekela en de Drentse gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Emmen). Zo’n zeventig procent van alle vertrekkende verhuizers vertrok naar een van deze gemeenten.

Vanuit gemeenten die verder weg liggen komen naar verhouding minder mensen naar Stadskanaal toe dan mensen die vanuit Stadskanaal naar de ver weg liggende gemeenten vertrekken.

Dat ziet ook de gemeente Stadskanaal. Een woordvoerder maakt duidelijk dat ‘de verhuisbewegingen van en naar Stadskanaal worden gedomineerd door verhuisbewegingen binnen de regio.’

Het zijn volgens de gemeente vooral Stadskanaal en Musselkanaal die voor ouderen uit de regio interessant zijn om naar toe te verhuizen. ‘Ouderen verhuizen vaak naar kernen met voorzieningen en naar een woning op kleine afstand van de voorzieningen. De gemeente heeft geen specifiek beleid om ouderen aan te trekken.’

Overigens geeft de woordvoerder aan dat, onder alle leeftijdscategorieën, in 2021 méér mensen naar de gemeente zijn komen verhuizen dan dat er uit zijn vertrokken.

Oldambt: Tien procent uit ander landsdeel

Tussen 2017 en 2020 vertrokken er 1070 vijftigplussers vanuit andere gemeenten naar Oldambt. 850 mensen vertrokken uit de gemeente.

Iets meer dan de helft van alle verhuisbewegingen was tussen Oldambt en de aangrenzende gemeenten (Eemsdelta, Midden-Groningen, Pekela en Westerwolde). Bij de rest – iets minder dan de helft – kwamen senioren vanuit of gingen ze naar gemeenten die verder weg lagen.

Zo’n tien procent van alle vijftigplussers kwam niet uit de drie noordelijke provincies, maar uit andere delen van het land.

De gemeente Oldambt ziet dat ouderen van buiten de gemeente met name naar landelijke gebieden verhuizen. ‘Bijvoorbeeld naar Blauwestad of een woonboerderij in de dorpen of het lint.’ Daarbij is volgens een woordvoerder het type woning meer van belang dan een specifieke woonplaats.

Dat is anders bij mensen die wel uit de directe omgeving van Oldambt komen. ‘Het blijkt dat nieuwe inwoners uit de directe omgeving vaak specifiek voor een bepaalde kern kiezen en niet zozeer voor een specifieke woning. Ze verhuizen bijvoorbeeld van een dorp in de regio naar Winschoten omdat daar veel voorzieningen zijn.’

Invloed vergrijzing op woningmarkt

De vergrijzing in verschillende delen van de provincie trekt een wissel op de woningmarkt in die gemeenten. Eind vorig jaar bleek uit een enquête van de NOS in samenwerking met de regionale omroepen al dat een meerderheid van gemeenten in Nederland (waaronder vier Groninger gemeenten) het gebrek aan doorstroming van ouderen van grotere naar kleinere woningen de belangrijkste oorzaak voor de woningcrisis is.

Dit is een bericht van RTV Noord. RTV1 en RTV Noord werken samen om de regionale nieuwsvoorziening te versterken.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal