Direct naar de inhoud.

Openingstijden Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen in gevaar door tekort aan vrijwilligers

  • door:
  • op:
Entree van de Stichting Keramisch Museum Goedewaagen en de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen-Gouda BV. | Foto: Keramisch Museum Goedewaagen

NIEUW-BUINEN – Sinds de opening van het Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen wordt met steun van grote, Nederlandse verzamelaars onderzoek gedaan naar de productiegeschiedenis van Nederlandse keramiekfabrieken en de belangrijkste vormgevers. Die research leidde tot meerdere exposities per jaar en, indien mogelijk, tot tijdschriften- en boekpublicaties. Wij hebben de balans opgemaakt wat er dit jaar in het museum gekomen is, wat er uit het museum gaat, hoe zij de coronaperiode overleefd hebben en welke nieuwe ontwikkelingen en veranderingen er zijn. Zo is bijvoorbeeld de ‘Flora Plateel 1945-1997’ te zien vanaf 8 juli tot 23 december 2023 in het Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen en zijn de openingstijden van het museum in gevaar gekomen door een tekort aan vrijwilligers.

Nieuwe schenkingen

Op 6 januari jongstleden presenteerde het Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen in tentoonstellingsvorm de schenking van 206 plateelsouvenirs door de erven van de voormalige, Amsterdamse huisarts Loek Borensztajn. Ook is er voor bezoekers nieuw de ANBI Distel-schenkingen die het museum in de tussenhal exposeren. De Amsterdamse plateel- en tegelfabriek Distel (1894-1923) werd in 1923 door de aardewerk- en pijpenfabriek Royal Goedewaagen uit Gouda gekocht en daar werd de productie voortgezet.

“Tijdens de opening op 6 januari werd het opmerkelijke nieuws verteld dat wij van twee Brabantse verzamelaars een collectie van 334 stuks kregen van de Plateelbakkerij Flora, een ANBI-schenking die de hele productieperiode van 1945 tot 2000 betreft. De Flora stond van 1945 tot 1980 in de Goudse deelgemeente Gouderak; in 1980 werd in Hardenberg (Overijssel) een nieuwe fabriek voor de Flora betrokken. In december 1989 kocht Royal Goedewaagen de Flora en in 1993 werd de productie van beide fabrieken op de locatie Nieuw-Buinen samengevoegd”, zegt Conservator Friggo Visser van het Keramisch Museum Goedewaagen. Op 8 juli opent het museum in twee ruimten van het museum een grote expositie die fabriek én de goed gedocumenteerde schenking recht doen. Het is de bedoeling om in de komende jaren deeltentoonstellingen over de Flora te gaan maken. ook wordt het ‘Glaswerk uit de Drents-Groninger Veenkoloniën, 1838-2002’, op grond van de collectie van Henk Brans geëxposeerd vanaf 8 juli.

Voor deze kapitale schenkingen maakt het museum een duizendtal studiofoto’s die ook in eigen beheer gefotoshopt zijn en ten dele nog moeten worden. Naast exposities organiseert het Keramisch Museum Goedewaagen schilderworkshops.

Te beëindigen tentoonstellingen per eind juni

De expositie ‘100 jaar gegoten serviezen van Royal Goedewaagen, 1922-2022’, gemaakt uit eigen bezit en daarmee met name op basis van jaarlijkse schenkingen van mevrouw Bettie Meines uit Niebert, wordt ontbonden. Door de ombouw van de vitrines in de grote tentoonstellingszaal met keramiek uit Art Nouveau en Art Déco worden de belangrijkste Distel-schenkingen ingevlochten in een nieuwe deeltentoonstelling van drie grote wandvitrines. Voor de ombouw gaat een laatste deel van de enorme bruikleencollectie van Jan H. Branolte retour aan de erven. Met die tussen 1995 en 2008 in bruikleen gekregen collectie hebben wij een 15-tal wisseltentoonstellingen gemaakt, Van belang is te weten dat wij in november 1989 het museum begonnen met uitsluitend bruiklenen; inmiddels bestaat het overgrote deel van de museumcollectie uit schenkingen.

Aanpassing openingstijden

Direct na de opening van de nieuwe museumentree op 6 november 2021 waarbij het Keramisch Museum Goedewaagen aanmerkelijk vergroot werd, moesten ze concluderen dat op elke dag minimaal twee vrijwilligers aanwezig moeten zijn. Reden om te besluiten om het museum op maandag en dinsdag te sluiten en op werkdagen niet meer van 10.00 tot 16.00 uur open te zijn, maar van 12.00 tot 17.00 uur. Daarvoor was er één opening voor fabriek en museum en bemenste 7 dagen in de week één museumvrijwilliger de balie. Door de ruimtelijke scheiding die ook impliceerde dat het fabriekspersoneel niet meer schafte in de museumruimten maar in een eigen kantine achter in de fabriek, moest het museumteam een veel groter oppervlak controleren. “We werkten toen met 16 vrijwilligers. Jammer genoeg raakten we door een verdrietig sterfgeval maar ook door pensionering twee van ons rondleidersteam kwijt. Voor hen hebben wij nog geen plaatsvervangers. Op dit moment werken we met 12 niet gesalarieerde museumedewerkers.”

Mochten het museum weer meer vrijwilligers kunnen aantrekken, dan is de hoop om weer ook op maandag en dinsdag het museum te openen. Ook het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal hebben ook hun openingstijden aangepast door een tekort aan vrijwilligers. “Wij hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat bijvoorbeeld in het weekend als wij expliciet iets te doen hebben, niet zo veel mensen trekken.

Mochten het museum weer meer vrijwilligers kunnen aantrekken, dan is de hoop om weer ook op maandag en dinsdag het museum te openen. Ook het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal hebben ook hun openingstijden aangepast door een tekort aan vrijwilligers. “Wij hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat bijvoorbeeld in het weekend als wij niet expliciet iets te doen hebben niet zo veel mensen trekken. Mensen zeggen dan kom ik liever niet vrijwilligerswerk doen als er toch niemand komt. Daarom zijn wij in het weekend ook niet meer open en dat hopen wij straks wel weer te zijn”, directrice Helen Kämink.

Bekijk in de video hoe hierover wordt vertelt:

Hunebedcentrum in Borger

Het Hunbedcentrum in Borger geeft aan dat zij eigenlijk uiteindelijk zelfs een groei hebben doorgemaakt. “Op dit moment hebben we zo’n 140 vrijwilligers die ons op heel veel uiteenlopende manieren helpen (voor corona zo’n 120); van balie en winkel werkzaamheden, tot gids, met evenementen maar ook auteurs voor hunebednieuwscafe.nl die bijvoorbeeld op afstand betrokken zijn”, aldus het Hunebedcentrum. Er vindt wel een verloop plaats bij het Hunebedcentrum. “Er zijn wel wat mensen gestopt tijdens en na corona, maar ook weer veel nieuwe mensen bijgekomen. Wij weten niet zo goed hoe dat komt. Het lijken ook mensen te zijn die andere werk en privé balans zoeken en begonnen zijn met vrijwilligerswerk of mensen die al vrijwilligerswerk deden maar een nieuwe organisatie hebben gezocht na corona”, vult het Hunebedcentrum aan.

Subsidie

Friggo Visser vindt dat de gemeente Borger-Odoorn moet onderzoeken of het Keramisch Museum Goedewaagen een structurele subsidie kan krijgen. Hij weet ook dat de gemeente Borger-Odoorn voor cultuur niet veel geld heeft. “De gemeente heeft er al heel lang voor gekozen om één speerpunt attractie te ondersteunen en dat is het Hunebedcentrum in Borger. Er is dus nooit geld vrijgemaakt voor ons museum. Er zijn mensen die vinden dat de gemeente het Keramisch Museum Goedewaagen structureel moet gaan subsidiëren”, aldus Friggo Visser.

De gemeente Borger-Odoorn geeft aan dat het Keramisch Museum nog nooit een subsidie heeft aangevraagd bij de gemeente. “We hebben daarentegen de Conservator vaak genoeg gemeld dat hij dat zou kunnen aanvragen, in ieder geval voor losse activiteiten. De conservator wilde wel iets met een nieuwe ingang en vroeg zich af of de gemeente daarin kon bijdragen, maar tot een aanvraag is het nooit gekomen.”, zegt een woordvoerder van de gemeente Borger-Odoorn.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal