Direct naar de inhoud.

Meer huishoudens kloppen aan bij Voedselbank StadsWolde

  • door:
  • op:
Voeselbank Stadswolde | Foto: Voedselbank Stadswolde

STADSKANAAL – Het aantal huishoudens dat bij de Voedselbank Stadswolde aanklopt is flink gestegen. De Voedselbank StadsWolde helpt mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien in de gemeente Stadskanaal en Westerwolde. Toen de Voedselbank StadsWolde in november 2022 werd opgericht, hielpen ze ruim 80 huishoudens en op moment worden er ruim 250 huishoudens bediend door de voedselbank. Dat is een stijging van 312,5%. “We zien dat het aantal huishoudens alleen maar toeneemt. Op dit moment ontvangen we minder donaties van winkels en supermarkten. Ook moeten wij dus meer voedsel zelf gaan inkopen bij de supermarkten”, zegt Groziena Brongers, voorzitter van StadsWolde. De Voedselbank StadsWolde gaat de komende periode wel extra initiatieven opzetten. Daar heeft de voedselbank alle vertrouwen in om de herfst en de winter mee door te kunnen komen.

Stijging aantal huishoudens

“Door de stijgende huur, energie- en voedselprijzen zijn steeds meer mensen genoodzaakt om een beroep te doen op de voedselbank. “Vanaf de oprichting in november 2022 bedienden we als voedselbank ruim 80 huishoudens uit de gemeente Stadskanaal en Westerwolde en op dit moment bieden we ruim 250 huishoudens”, vertelt Brongers. Dat is een stijging van 312,5%.

“Op dit moment zijn wij afhankelijk van subsidies van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde, giften van bedrijven en particulieren, voedseldonaties uit acties en kerkelijke of particuliere initiatieven”, vertelt Brongers.

“Minder voedsel komt bij ons binnen”

“We merken dat de hoeveelheid producten die bij de voedselbank binnenkomt daalt. Dit komt deels omdat supermarkten nu meer producten voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum verkopen. Producten die richting de uiterste houdbaarheidsdatum liepen, eerst standaard voor de voedselbanken, nu gaan ze alsnog voor een lagere prijs over de toonbank, via apps als Too Good To Go. Wij moeten dus meer voedsel zelf gaan inkopen bij de supermarkten”, vertelt Brongers.

Extra voedsel inkoop

“We hebben, door noodzaak extra voedsel inkoop, wel steeds meer geld nodig. Ook is dat de verwachting voor het komend jaar. En er is geen sprake van onvoldoende budget op dit moment. We gaan de komende periode wel extra initiatieven opzetten. Daar heeft de Voedselbank StadsWolde alle vertrouwen in om de herfst en de winter mee door te kunnen komen”, aldus Brongers.

Bijna 1 miljoen leeft in armoede

Volgens de NOS waarschuwde het CPB op 17 augustus dat, zonder extra maatregelen van het kabinet, het aantal Nederlanders dat in armoede leeft op kan lopen tot 1 miljoen. “De berichten over het toenemend aantal burgers die in een armoede situatie verkeren of komen, vinden wij zorgelijk. Juist onze regio, kijkend naar de omstandigheden waar een groot deel van onze inwoners zich in bevinden. Het kabinet kan hier in de eerste plaats mogelijkheden voor bieden om de situatie voor deze doelgroep te verbeteren. Daarnaast maken lokale overheden (financiële) keuzes om de armoede te verminderen. Wij zijn en blijven, samen met andere organisaties over in gesprek om gewenste resultaten te bereiken”, laat Bongers weten.

Reactie gemeente Stadskanaal:
“We zien inderdaad dat aantal aanvragen in Stadskanaal stijgt. Landelijk daalt de trend, in Stadskanaal dus niet. Dit kan komen doordat de voedselbank nieuw is in Stadskanaal.”, vertelt de woordvoerder van de gemeente Stadskanaal. Wethouder Mellies: ” We betreuren het dat een Voedselbank uberhaupt nodig is. Een regering moet ervoor zorgen dat inwoners bestaanszekerheid hebben. Als er geen maatregelen komen vanuit het Rijk, is de verwachting dat het aantal aanvragen stijgt.”
Reactie gemeente Westerwolde:
“Gemeente Westerwolde draagt de voedselbank Stadswolde een warm hart toe. Wij betreuren dat een dergelijke voorziening in deze tijd nodig is, maar vinden het erg goed dat deze er is voor mensen die het nodig hebben. Vanuit de gemeente Westerwolde ontvangt Voedselbank Stadswolde dan ook een bijdrage in de vorm van subsidie. Wij hebben nauw contact met het bestuur van voedselbank Stadswolde en wij hebben vanuit het bestuur nog geen signalen ontvangen dat de subsidie ontoereikend zou zijn.”

Om mensen die te maken hebben met structurele inkomenstekorten te helpen moet er op Rijksniveau wat gebeuren. Als gemeente mogen zij niets doen in inkomensondersteuning. Dat is een taak voor de landelijke overheid. Wel bieden de gemeenten verschillende regelingen om mensen met een laag inkomen te kunnen helpen.

Maatschappelijke ontwikkelingen

“De berichten over het toenemend aantal burgers die in een armoede situatie verkeren of komen, vinden wij zorgelijk. Juist ons onze regio, kijkend naar de omstandigheden waar een groot deel van onze inwoners zich in bevinden. De Voedselbank Stadswolde vindt dat het kabinet kan hier in de eerste plaats mogelijkheden voor kan bieden om de situatie voor deze doelgroep te verbeteren. “Daarnaast maken lokale overheden (financiële) keuzes om de armoede te verminderen. Wij zijn en blijven, samen met andere organisaties over in gesprek om gewenste resultaten te bereiken.”

Toekomstvisie

Voedselbank Stadswolde verwacht in de regio de komende jaren dat de voedselbank noodzakelijk blijft. Ook voldoet de voedselbank aan de vraag en de behoefte. De voedselbank zegt dat het blijkt uit de nog steeds, toenemende aantal klanten. “We streven ernaar de toegang zo laagdrempelig mogelijk te maken en blijven werken met toegangscriteria, om degene die het het hardst nodig hebben, hulp te bieden”, aldus Brongers.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal