Direct naar de inhoud.

Onderzoek: Nedmag loost ongehinderd giftig afval

  • door:
  • op:
De Nedmag locatie in Veendam F: RTV Noord

VEENDAM – Het zoutbedrijf Nedmag, gevestigd aan de rand van Veendam, komt wederom onder vuur te liggen vanwege grootschalige lozingen van giftige stoffen in de Waddenzee. Uit recent onderzoek van het KRO-NCRV programma Pointer en Dagblad van het Noorden blijkt dat Nedmag verantwoordelijk is voor de grootste lozingen van kwik en lood in Nederland. Deze lozingen zijn de afgelopen jaren zelfs toegenomen.

De Waddenzee, een werelderfgoedgebied, wordt ernstig aangetast door deze praktijken, waarbij de gemeten hoeveelheden giftige stoffen de normen ver overschrijden. Niet alleen de waterkwaliteit wordt aangetast, maar ook schelpdieren en vis in het gebied bevatten te hoge concentraties kwik.

Een opmerkelijke bevinding van het onderzoek is dat Nedmag formeel geen overtredingen begaat, omdat de vergunning uit 2008 geen limieten voor zorgwekkende stoffen in het afvalwater oplegt. In plaats daarvan worden slechts ‘minuscule hoeveelheden’ zware metalen genoemd, die alleen gemonitord hoeven te worden. Er zijn geen maximale concentraties of jaarlijkse lozingslimieten vastgesteld.

Omgevingsdienst Groningen

De Omgevingsdienst Groningen, verantwoordelijk voor het toezicht op Nedmag, staat machteloos vanwege het ontbreken van duidelijke normen in de vergunning. Het ontbreken van deze normen heeft ook geleid tot een gebrek aan actie in het herzien van de vergunning, ondanks de veranderingen in wetgeving in de loop der jaren.

Hoewel Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in de Waddenzee, in gesprekken met de omgevingsdienst nooit heeft aangedrongen op een herziening van de vergunning, is er recentelijk wel discussie ontstaan over mogelijke aanpassingen. Deze gesprekken lopen echter al twee jaar zonder concreet resultaat.

Invloed op milieu

Het onderzoek heeft verder aangetoond dat de lozingen aan het einde van de pijp volgens de huidige maatstaven een negatieve invloed hebben op het milieu. Dit blijkt uit een ‘immissietoets’, waarbij is vastgesteld dat verschillende zeer zorgwekkende stoffen, waaronder kwik, kobalt en cadmium, niet voldoen aan de maximaal gemeten concentraties.

Daarnaast stoot Nedmag te veel lood uit in de lucht via haar schoorstenen in Veendam, waarvoor wél normen bestaan. De Omgevingsdienst Groningen heeft het bedrijf geconfronteerd met deze overschrijdingen en heeft een dwangsom opgelegd. Als Nedmag na 1 april volgend jaar nog steeds de normen overschrijdt, moet het een aanzienlijke boete betalen.

Actiegroep Stop Zoutwinning

De actiegroep Stop Zoutwinning noemt de situatie rond Nedmag ‘onaanvaardbaar’. Naast de lozingen wijst de groep ook op andere milieuaspecten, zoals bodemdaling, CO2-uitstoot, en de impact op de Eems-Dollard. De omvang van deze problemen en de voortdurende lozingen baren de actiegroep grote zorgen. ‘Het bedrijf stond bij ons al slecht bekend,’ zegt Jean-Pierre Dessart tegen Pointer, ‘maar dit vind ik ook zorgwekkend. Verbijsterend dat dit maar door mag gaan.’-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal