Direct naar de inhoud.

Groningse overheden steunen Westerwolde bij kort geding tegen COA

  • door:
  • op:
© ANP via RTV Noord

REGIO – De Groninger gemeenten, provincie en Veiligheidsregio steken de gemeente Westerwolde een hart onder de riem in de strijd tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat doen ze in een brief aan minister Yesilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid.

Aanleiding is het kort geding van woensdag dat Westerwolde tegen het COA heeft aangespannen. Daarin wordt geëist dat het COA zich aan de afspraak houdt dat er niet meer dan tweeduizend asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel opgevangen mogen worden. In de brief wordt de situatie in Ter Apel als kritiek betiteld.

‘Dit blijft niet zonder gevolgen’

De bewindslieden wordt onder de neus gedrukt dat het maximaal aantal van tweeduizend al geruime tijd wordt overschreden. ‘Dit blijft niet zonder ernstige consequenties. De opvang voldoet niet aan eisen van hygiëne, is fysiek en sociaal onveilig en voldoet niet aan basale eisen van bed, bad en brood. Dit geldt in het bijzonder voor het aantal asielzoekers waaraan boven de maximale capaciteit opvang wordt geboden. Wij vinden het onbegrijpelijk en onacceptabel dat dit in ons land kan gebeuren’, zo schrijven de Groningse overheden aan de minister en haar staatssecretaris.

Om er dit nog aan toe te voegen: ‘Wat ons betreft is dit niet de wijze waarop een beschaafd land moet omgaan met mensen die gebruik maken van hun recht om asiel aan te vragen in Nederland en die daarom onze zorg en bescherming het meest nodig hebben.’

Vierkant achter de gemeente

In de brief wordt gewezen op het door alle partijen ondertekende bestuursakkoord, waarin is vastgelegd dat niet meer dan tweeduizend asielzoekers mogen worden opgevangen in Ter Apel.

‘De limiet van onze mogelijkheden is wel bereikt’

Groninger overheden in de brief

‘Wij kunnen niet anders dan constateren dat de gemeente Westerwolde haar verplichtingen op basis van de bestuursovereenkomst nakomt, terwijl het COA keer op keer in gebreke blijft. De Groninger gemeenten, de veiligheidsregio en de provincie staan vierkant achter de gemeente Westerwolde. Dat deden we al en dat zullen we blijven doen.’

‘Groningen kan niet meer doen’

De Groninger gemeenten melden dat zij er wel alles aan doen om Ter Apel te ontlasten: ‘De limiet van onze mogelijkheden is daarmee inmiddels wel bereikt. We hebben vele gesprekken gehad met het ministerie, over onder andere de behoefte aan meerdere aanmeldcentra in het land; we hebben hulp gevraagd, zoals bijstandsverzoeken aan defensie door de Veiligheidsregio, welke steeds zijn geweigerd; we hebben keer op keer, aan en via de media, aan de politiek uitgelegd wat de schrijnendheid van de situatie in het opvangcentrum was en is. Maar het heeft niet geleid tot een veranderde situatie’, wordt geconcludeerd.

Oplossing verder weg dan ooit

De Groningse overheden concluderen in de brief dat de inwoners van Westerwolde de dupe zijn van falend beleid.

‘We hebben te maken met een situatie die naar onze overtuiging willens en wetens dagelijks in stand wordt gehouden door het demissionair kabinet, de landelijke volksvertegenwoordiging die elkaar in de greep houdt en de gemeenteraden in het merendeel van de gemeenten in het land. De Tweede Kamerverkiezingen hebben niet bijgedragen aan een structurele oplossing voor de opvangcrisis in de asielketen. Sterker nog, de oplossing lijkt verder weg dan ooit.’

‘De Tweede Kamerverkiezingen hebben niet bijgedragen aan een oplossing’

Groninger overheden in de brief

De stap van Westerwolde om ten einde raad naar de rechter te stappen, wordt volop ondersteund. ‘Het zijn hier weliswaar twee overheden die tegenover elkaar staan, maar intussen voelen ook de inwoners van de gemeente Westerwolde en de provincie Groningen zich in de steek gelaten door de rest van het land. Wij kunnen in Westerwolde en Groningen niet steeds aan het onmogelijke worden gehouden. Afspraak is afspraak, ook als het gaat om het bijdragen aan de asielopvang. En laten we die op z’n minst nakomen met elkaar,’ zo besluiten de Groningse overheden de felle brief aan minister Yesilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal