Direct naar de inhoud.

Inkomsten van gemeenten in de regio stijgen, maar minder hard dan gemiddeld

  • door:
  • op:
© RTV1/Google/Alberts en van Huut | Bewerking: RTV1

REGIO – De Nederlandse gemeenten verwachten dit jaar meer inkomsten binnen te halen. Zo ook Borger-Odoorn, Veendam en Stadskanaal, maar bij deze drie is de stijging minder hoog dan gemiddeld in Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. 

Een gemeente krijgt de meeste inkomsten binnen door ozb, andere belastingen, heffingen en leges voor bijvoorbeeld ID-kaarten en bouwvergunningen. Te beginnen bij Veendam, waar ze verwachten komend jaar zo’n 16.773.000 euro hiermee binnen te halen. Gemiddeld komt dat neer op 610 euro per inwoner. Een stijging van 7,2 procent ten opzichte van vorig jaar (€569,-), maar nog altijd minder dan het landelijke gemiddelde van 8,5 procent stijging. 

Stadskanaal

Dan Stadskanaal: daar verwachten ze een soort gelijk bedrag te innen in 2024. Namelijk 16.702.000 euro, wat uiteindelijk neerkomt op gemiddeld 521 euro per inwoner. Een stijging van 7 procent ten opzichte van 2023 toen het €487,- per inwoner was, maar nog altijd onder het landelijk gemiddelde. 

Borger-Odoorn

Tot slot Borger-Odoorn, daar is de stijging het laagst. Met 15.945.000 euro komt dat neer op een stijging van 2,5 procent. De gemiddelde inwoner van het zand en veen zal daarmee 613 euro kwijt zijn ten opzichte van  €598,- vorig jaar.

Vloedgolf aan paspoorten

Nederlandse gemeente verwachten vooral meer met de zogenoemde leges te verdienen. Hier vallen paspoorten en ID-kaarten onder. Dat komt door de ‘paspoortpiek’ waar gemeenten zich dit jaar schrap voor zetten. Dit is het gevolg van een beslissing in 2014, toen de geldigheid van paspoorten en ID-kaarten werden opgerekt van vijf naar tien jaar. Daardoor zullen een hoop passen dit jaar verlopen. Moet je dus dit jaar je ID of paspoort verlengen? Houdt rekening met lange wachttijden. 

‘Ravijnjaar’

Gemeenten zetten zich niet alleen schrap voor de ‘paspoortpiek’, er ligt nog een groter probleem op de loer. In 2026 verwachten ze namelijk een zogenoemd ‘ravijnjaar’. In dat jaar krijgen gemeenten een stuk minder geld vanuit het Rijk, in totaal zal het om zo’n drie miljard euro gaan. Met name de armere gemeenten, zoals in onze regio, zullen dit gaan voelen in de portemonnee. Afgelopen oktober werd in de Tweede Kamer hier nog de noodbel over geluid door SP, GroenLinks/PvdA en VOLT.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal