Direct naar de inhoud.

Kleve stapte op als wethouder Veendam door ‘handelen Henk Jan Schmaal’ (update)

  • door:
  • op:
Oud-wethouder Annelies Kleve (R) stapte op door het handelen van wethouder Henk Jan Schmaal (L) | © Gemeente Belangen Veendam, LinkedIn, RTV1

VEENDAM – Met een brief heeft oud-wethouder Annelies Kleve (D66) de verhoudingen in de Veendammer politiek op scherp gezet. In de brief aan raadsleden geeft zij aan dat haar vertrek te maken heeft met onenigheid tussen haar en wethouder Henk Jan Schmaal (Gemeentebelangen) over werkvoorzieningsschap Wedeka.

Het college van Veendam geeft aan zich niet in de brief van Kleve te herkennen. De oppositie wilde een onderzoek over alles rondom het vertrek van Kleve, maar de coalitie voorkwam dat maandagavond tijdens de raadsvergadering door met een nipte meerderheid tegen dat onderzoek te stemmen.

In 2021 werd er een ombouwplan voor Wedeka vastgesteld waarin diverse doelen voor het bedrijf stonden. ‘In september 2023 heb ik op verzoek van de directeur van Wedeka, Jan Edzes, een mogelijke nieuwe locatie voor Veendam bezocht’, aldus Kleve in de brief over haar vertrek. ‘Dit ging over de voormalig Mercedes-garage aan de Lloydsweg, tegenover het huidige pand van Wedeka waar onder andere de kringloop in gevestigd is.’

Dit voorstel ging naar de ambtenaren toe en zij gaven volgens Kleve aan dat het financieel en inhoudelijk akkoord was. Wel riep dat voorstel in de vijf gemeenten die betrokken zijn bij Wedeka verschillende vragen op. Wethouder Henk Jan Schmaal had ondertussen samen met de vastgoedbeheerder van het pand de oppervlakte opgemeten. Dit werd gedaan zonder overleg met de voormalig D66-wethouder.

Overleg over Wedeka

Na dit overleg zijn er verschillende overleggen geweest tussen Wedeka en de gemeenten. Westerwolde, Borger-Odoorn en Midden Groningen waren akkoord met een tweede opzet. Na een gesprek met voorzitter van het dagelijks bestuur van Wedeka en wethouder van Stadskanaal Jur Mellies (Lokaal Betrokken) en Goedhart Borgesius (VVD), was ook de gemeente Stadskanaal akkoord gegaan met het voorstel.

Dat laatste werd betwijfeld door wethouder Schmaal. Volgens de opgestapte wethouder bleek later dat hij met Borgesius had gebeld en daarop de toestemming introk. Kleve geeft aan hiermee naar Schmaal te zijn gegaan. ‘Van een gelijkwaardig gesprek was geen sprake en ik had niet het gevoel dat ik gehoord werd.’

Telefonisch contact

Het college van Veendam geeft echter aan dat Schmaal tijdens een bestuurlijk overleg over toerisme op 30 november in Winschoten hierover sprak met Borgesius. Hierin gaf de wethouder van Stadskanaal aan dat zij nog niet akkoord waren met het voorstel van Wedeka. De verbazing bij Schmaal was dan ook groot toen hij hoorde dat Stadskanaal wel akkoord was. Daarna is er telefonisch contact geweest waarna Borgesius bevestigde. Zo geeft het college van Veendam in een reactie op de brief van Kleve aan.

Op 5 december afgelopen jaar volgde een volgende vergadering met het gehele college. Er lag een nieuw voorstel over de koop van het gewilde pand ter bespreking. ‘Dit overleg verliep onprettig en Schmaal haalde alles uit de kast om aan te tonen dat huren een betere optie was dan koop. De burgemeester greep niet in en we beëindigden het overleg. Na het college sprak ik de burgemeester en gemeentesecretaris gezamenlijk en heb ik mijn ongenoegen geuit over de gang van zaken en aangeven mij te gaan beraden.’

Collectief gesprek

Ook burgemeester Sandra Korthuis was zich bewust van de gevoeligheid van dit onderwerp en het ongenoegen van een aantal collegeleden hierover. ‘De burgemeester nam daarom het initiatief om meteen te volgende dag met elkaar om tafel te gaan zitten. Kleve gaf aan hiervoor niet open te staan,’ zo schrijft het college aan de Veendamse raad.

Uiteindelijk kwam er een overeenkomst om op 11 december om 10 uur met elkaar om tafel te gaan zitten. Ook zou er op zondag 10 december nog telefonisch contact zijn tussen de burgemeester en wethouder Kleve. ‘Kleve zegde die afspraak via Whatsapp af. Op 11 december om 8.50 uur belde zij met de burgemeester met de mededeling dat ze opstapte en dat er om 9 uur een persbericht de deur uitging.’

De burgemeester heeft er op aangedrongen dat Kleve alsnog bij het gesprek om 10 uur aanwezig zou zijn. Dat weigerde ze en ook gaf zij geen reden aan voor haar aftreden. Het college kreeg de brief van Kleve aan de oppositie uiteindelijk uit tweede hand. ‘Wij lazen daar ook voor het eerst wat de reden voor haar aftreden was,’ aldus burgemeester Sandra Korthuis.

Niet blij met handelen

Het college van Veendam is dan ook niet blij met het handelen van Annelies Kleve. ‘Mevrouw Kleve doet in haar brief verschillende uitingen van schending van integriteit als motivatie voor haar terugtreden als wethouder. Als er al sprake is van dergelijke schendingen dan is het juist van belang om daarover met elkaar het goede gesprek te voeren. Mevrouw Kleve heeft willens en wetens dit goede gesprek niet willen voeren,’ aldus het college.

Stadskanaal had collegestukken Veendam al in handen?

Kleve had in de middag van 5 december nog wel een telefoongesprek met wethouder Mellies uit Stadskanaal. ‘Hij vertelde dat zijn collega Borgesius, voorafgaand aan hun college overleg, met de college stukken van Veendam bij hem was gekomen.’ Kleve gaat er vanuit dat dit vanuit Schmaal naar zijn collega-wethouder financiën in Stadskanaal is gestuurd.

Echter wordt dit laatste tegengesproken door Knoalster wethouder Borgesius. ‘Ik heb geen collegestukken vanuit Veendam gekregen van Henk Jan Schmaal’, zo laat hij maandagavond desgevraagd weten aan RTV1. ‘Als ik al stukken uit Veendam onder ogen krijg, zijn dit stukken die voor zowel de gemeente Veendam als Stadskanaal bestemt zijn. En die worden dan niet door Schmaal doorgestuurd.’

Door het handelen van Schmaal in dit dossier besloot Kleve dan ook op te stappen ‘Het vertrouwen in een gewenste samenwerking was volledig verdwenen.’

Reactie Schmaal:
‘We hebben als college een reactie gestuurd op de gebeurtenissen, zij heeft een andere interpretatie van de feiten dan wij. Normaal als je discussie hebt, praat je dat als volwassen mensen uit en ze heeft besloten dat niet te doen. We hebben 5,5 jaar samengewerkt, dan is het raar om weg te gaan en niet te vertellen waarom. Ik denk niet dat ik dingen anders had moeten doen.’

Dit artikel is aangevuld met een reactie van wethouder Goedhart Borgesius (VVD) uit Stadskanaal.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal