Direct naar de inhoud.

Extra druk vanuit gemeente voor onderzoek giftige uitstoot Nedmag

  • door:
  • op:
Het terrein van Nedmag in Veendam | © Rutger Breider/RTV1

VEENDAM – De gemeenteraad van Veendam heeft zich maandagavond uitgesproken over een onderzoek naar de mogelijke giftige uitstoot van zoutwinningsbedrijf Nedmag in Veendam. Volgens de meerderheid van de raad moet er tempo worden gemaakt met de onderzoeken. De motie die daardoor is ingediend kan de burgemeester helpen met extra druk opleggen bij de Provincie Groningen.

‘De gezondheid van onze inwoners heeft de hoogste prioriteit’, eindigt Ammy Van Eerden (ChristenUnie) haar betoog om de motie in te dienen. Ook D66, PvdA en VUK geven aan dat zij zich zorgen maken om de uitstoot van het zoutwinningsbedrijf.

Sympathiek, maar overbodig

Burgemeester Sandra Korthuis dankte de indieners van de motie en gaf aan dat die gezondheidszorgen ook bij het college leven. ‘Giftige stoffen zijn nooit goed. Het is ook goed dat dit breder in beeld wordt gebracht in het onderzoek.’ Daarnaast geeft Korthuis aan de motie sympathiek, maar overbodig te vinden. ‘De motie kan aangenomen worden, maar zal niet tot iets extra’s leiden.’

De burgemeester geeft aan dat er bij het provinciebestuur wel degelijk aandacht ligt voor het Nedmagdossier. Dat blijkt uit documenten die tijdens eerdere vergaderingen bij de Provinciale Staten zijn behandeld. Van Eerden vraagt zich af waarom de raadsleden van Veendam niet zijn meegenomen in die stukken.

Discussie over welk onderzoek

Harry Schoonewille van de SP heeft de documenten overgelezen, maar schrikt daarvan. ‘Daar wordt ik niet rustig van. Er komt een onderzoek van de GGD en die maakt een selectie van de stoffen die Nedmag uitstoot. Naar verwachting starten zij met een onderzoek in september 2024, terwijl u zegt dat het onderzoek al begonnen is.’

Er zijn twee verschillende onderzoeken die rondom het Nedmagdossier lopen, namelijk een gezondheidsonderzoek en een uitstootonderzoek. Van Eerden betreurt het dat er tijdens haar motie dan ook wordt gediscussieerd over welk onderzoek er gepraat worden. ‘De gedeputeerde zou een onderzoek doen in vier maanden, maar die tijd is al lang voorbij. Ik heb het over de hele rits dat moet gebeuren om te kijken of onze inwoners gezondheidsproblemen ondervinden.’

De voltallige gemeenteraad stemde voor de motie van Van Eerden. ‘Ik denk dat het alleen maar een steun in de rug kan zijn voor u’, aldus Rob Haije (PvdA) tegen de burgemeester. ‘Het helpt u om de informatievoorziening voor ons op orde te krijgen.’-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal