Direct naar de inhoud.

Banen genoeg, maar de juiste kandidaat vinden blijkt lastig.

Vacatures bij een uitzendbureau

REGIO – Voor het eerst in vijftig jaar zijn er meer vacatures dan werklozen. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Tegenover 100 werklozen stonden 106 openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 2021.

(meer…)

Datum 17 augustus 2021 Arienne Dozeman

Veendamse kinderen minder kans op arbeidsmarkt

VEENDAM – Kinderen die opgroeien in de gemeente Veendam hebben, volgens onderzoek van de Volkskrant, de minste kans op de arbeidsmarkt. Niet alleen Veendam staat onderaan de lijst van gemeenten die het later financieel zwaar krijgen, maar ook inwoners van Midden-Groningen, Oldambt, Appingedam en de stad Groningen. Het bevestigt min of meer de wijsheid dat wie voor een dubbeltje geboren is, nooit een kwartje wordt.

Volgens Arjen Edzes, socioloog en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), spelen er in het onderzoek van de Volkskrant twee effecten door elkaar. ‘Het ene is dat ouders een zekere mate van armoede overdragen op hun kinderen, waardoor de armoede bestendigt in generaties. En als je dan ook nog eens opgroeit in een omgeving met sociaal minder economische omstandigheden, is de kans op om die plaats verder vooruit te komen minder groot’, legt hij uit.

Stigma’s bij kinderen

De RUG onderzoekt soortgelijke omstandigheden al langer in de Veenkoloniën, waar het beeld van het Volkskrant-onderzoek bevestigd wordt. ‘Het verleden dat ouders hebben opgebouwd, leidt bijvoorbeeld tot stigma’s bij hun kinderen’, gaat Edzes verder. ‘Zo wordt een bepaald verwachtingspatroon op kinderen overgedragen. Er wordt in sommige gezinnen genoegen genomen met een minder onderwijsniveau dan elders.’

Oplossing

‘Je kunt niet snel een oplossing bedenken om hier iets aan te doen’, voegt Edzes er meteen aan toe. Als daartoe toch een poging gewaagd moet worden, ligt er in het onderwijs volgens hem een sleutel. ‘Als je iedereen probeert hetzelfde onderwijs te geven, maakt dat de kans om vooruit te komen het grootst.’ Stadswijken anders samenstellen zou ook kunnen helpen, al is Edzes zich er ook van bewust dat dit niet in een handomdraai gebeurt.

Om een ommekeer te bewerkstelligen moeten instellingen die minder kansrijke gezinnen de helpende hand bieden, eerst allemaal op dezelfde lijn zitten, vindt Edzes. Meer werkgelegenheid draagt daar volgens hem ook aan bij. ‘Zo worden de kansen voor bepaalde gezinnen om samen vooruit te komen een stuk groter’, besluit hij.

 

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 12 oktober 2020 Hielke Bosch

Regionaal plan arbeidsmarkt ondertekend

EMMEN – Op 20 juni hebben VNO-NCW MKB Noord en de Arbeidsmarktregio Drenthe een regionaal actieplan Perspectief op Werk ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hierin staan extra maatregelen om werkzoekenden te laten profiteren van de groei van de werkgelegenheid. Staatssecretaris Van Ark van SZW stelt de komende twee jaar twee miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van dit plan.

Betere aansluiting
Het aantal vacatures in de Arbeidsmarktregio Drenthe is al enige tijd aan het groeien. In sommige sectoren is zelfs sprake van een tekort aan personeel. Toch zijn er ook nog steeds mensen die niet aan het werk komen. Dat komt bijvoorbeeld omdat werkzoekenden niet over de juiste opleiding en ervaring beschikken of omdat mensen vaardigheden hebben die niet in hun CV staan. Soms is er ook tijdelijk wat extra coaching of begeleiding nodig om de stap naar werk te maken.

Activiteiten
In de afgelopen periode hebben sociale partners, gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen samen gekeken wat er nodig is om het koppelen van werkgevers en werkzoekenden te verbeteren. Zo gaan zij extra activiteiten organiseren waarin werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact worden gebracht, wordt er extra scholing georganiseerd en zijn er meer mogelijkheden voor coaching of begeleiding.
“We willen graag zo veel mogelijk mensen de kans bieden aan het werk te komen en te blijven. Het actieplan ‘Perspectief op Werk’ kent daarom ook vooral praktische maatregelen die moeten helpen drempels en knelpunten weg te nemen die dat in de weg staan.” aldus wethouder Raymond Wanders van de gemeente Emmen en voorzitter van de arbeidsmarktregio.

“Daarnaast hebben we afgesproken om samen onderzoek te doen naar de verwachte veranderingen in aard en omvang van functies in het Noorden, zodat we ook op langere termijn kunnen zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten”, voegt Ton Schroor van VNO-NCW MKB Noord hieraan toe.

Datum 21 juni 2019 Bert Jan Brinkman

Uitdagende opleiding in Chemische Industrie

Steffan de Hoop uit Musselkanaal leert voor procesoperator

MUSSELKANAAL – “Hoe gaan wij in de toekomst om met het tekort aan chemisch operators?” Deze vraag ontstond bij de start van de nieuwe vestiging van het bedrijf Avantium in Delfzijl. Het antwoord is om nieuwe manieren van werving in te zetten. Dit doen ze door samen met uitzendpartners en de arbeidsmarktregio een speciaal opleidingstraject te ontwikkelen voor werkzoekenden. Voor twaalf mensen betekent dit ze in januari 2019 gaan starten met een opleiding tot chemisch operator.

Het roer moest om
Steffan de Hoop uit Musselkanaal is één van de kandidaten: “Ik heb jarenlang in de elektronica detailhandel gewerkt. Eerst op de winkelvloer, daarna als filiaalmanager en tot op het laatste moment betrokken bij het sluiten van filialen in het land. Uiteindelijk volgde ook mijn ontslag. Ik besloot dat het roer om moest en te zoeken naar ander soort werk. Deze kans kwam op mijn pad en sprak mij aan. Het is technisch, de werktijden zijn gunstig voor mij en er zit toekomst in. Ook de aandacht voor duurzaamheid vind ik belangrijk.” Steffan meldde zich aan via kansrijkberoep.nl.

Chemie groeit
De komst van Avantium was de aanjager voor het opleidingstraject. Net zoals bij andere bedrijven in onze regio, is hun vraag naar technisch personeel groot. Daarom hebben de arbeidsmarktregio Werk in Zicht, MF uitzendbureau en Abiant besloten samen een opleidingstraject op te zetten. Zo proberen ze te voldoen aan de groeiende personele vraag in de sector. MF en Abiant verzorgen het opleidingstraject. “Het enige dat wij van een bedrijf vragen is een werkplek en begeleiding voor de duur van de opleiding”, aldus Christel Knot van MF Uitzendbureau. “De kandidaten doen tijdens de opleiding meteen waardevolle praktijkervaring op. Na afronding kunnen ze meteen aan de slag als operator. Van deze groep ook een deel bij Aviantium zelf. Natuurlijk kunnen ook andere bedrijven zich melden als zij gebruik willen maken van het potentieel uit dit opleidingstraject of zelf een specifiek opleidingstraject willen starten.”

1000-Banenplan helpt te versnellen
Het 1000-banenplan zorgt voor een snelle realisatie. Via het platform kansrijkberoep.nl zijn de geschikte kandidaten gevonden. Het 1000-banenplan vergoedt ook een deel van de kosten. Dat verlaagt de drempel voor zowel kandidaten en werkgevers.

Een baan voor het leven
Michel Dammer, adviseur van Werk in Zicht: ”We zijn uitgesproken blij met dit traject. Voor werkzoekenden is het een geweldige kans op een duurzame baan voor langere tijd. Operators blijven vaak lang verbonden aan hun werkgever. Leren omgaan met complexe installaties in de chemie vergt nou eenmaal tijd. Maar eenmaal aan de slag, heb je er een baan aan voor het leven.”

Over Werk in Zicht
Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe. We werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is. Samenwerken is onze passie én aanpak. Met werkgevers en opleidingsinstanties in onze regio. Het 1000-banenplan helpt ons deze ambitie te vervullen. Doel van dit plan is om duizend werkzoekenden in het aardbevingsgebied aan een baan te helpen. Inmiddels zijn er al 156 mensen duurzaam aan de slag via het 1000-banenplan.

Zie ook www.werkinzicht.nl.

Datum 21 december 2018 Bert Jan Brinkman

Walk & Talk met gratis koffie in Bibliotheek

Bibliotheek Stadskanaal – F: RTV1

STADSKANAAL – Bibliotheek Stadskanaal organiseert op donderdag 18 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur Walk & Talk – dé koffiepauze voor werkzoekenden. Iedereen die op zoek is naar (ander) werk is welkom bij Walk & Talk in Bibliotheek Stadskanaal. Walk & Talk is een netwerkbijeenkomst waar werkzoekenden elkaar ontmoeten, hun ervaringen delen en waar men praktische tips krijgt die helpen in de zoektocht naar een geschikte baan.

Donderdag 18 oktober staat het thema ‘werk in zicht’ centraal. Hierin wordt vooruitgeblikt op het werkfestival, dat 31 oktober in Groningen wordt gehouden. Deelname aan Walk & Talk is, net als de koffie en thee, gratis. Je hoeft je van tevoren niet aan te melden. Neem gerust iemand mee die ook op zoek is naar werk.

Walk & Talk
Met Walk & Talk biedt de bibliotheek werkzoekenden op een toegankelijke manier de kans zich te laten informeren, te netwerken, en kennis en ervaringen uit te wisselen. Werk zoeken kan veel tijd en energie kosten. En de mogelijkheden om werk te vinden zijn nogal veranderd de afgelopen jaren. Walk & Talk is voor iedereen die op zoek is naar (ander) werk en daar wel wat inspiratie en positieve energie bij kan gebruiken. Tijdens de Walk & Talk bijeenkomsten worden veelvoorkomende onderwerpen rondom werk zoeken besproken.

Datum 28 september 2018 Bert Jan Brinkman

Eerste naober krijgt contract bij sociaal team

Monique Starke met wethouder Frits Alberts en Lammie Polling van sociaal team de Hondsrug in Borger.

BORGER ODOORN – Monique Starke sleept als eerste naober een jaarcontract in de wacht. Zij startte samen met nog zeven andere naobers in oktober 2017 in de gezamenlijke pilot van stichting sociale teams Borger-Odoorn, Andes en Cosis.

Het traject heeft tot doel deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces. In een half jaar tijd maakte
Monique zichzelf onmisbaar bij het sociaal team. Medio september vorig jaar ging zij als naober enthousiast van start bij sociaal team de Hondsrug met telefonische en administratieve werkzaamheden. Inmiddels zijn haar taken verder uitgebreid en is Monique met haar contract als teamondersteuner voor 28 uur per week, een echte aanwinst voor het sociaal team.

Proeftuin
Wethouder Frits Alberts feliciteerde Monique vanmorgen met haar jaarcontract. Frits Alberts: “Vorig jaar begonnen we met het project in een soort proeftuin. We zien dat dit heel positief uitpakt en daarom hopen we ook dat we dit traject nog zeker een aantal jaren kunnen voortzetten. Natuurlijk hopen we dat ook andere bedrijven de kracht van deze werkwijze zien en aanhaken. Voor kandidaten als Monique maakt zo’n kans echt het verschil om weer volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij en daar doen we het voor!”

Werkervaring opdoen
Monique voelt zich trots en gelukkig met haar arbeidscontract: “Ik hoop echt dat ik een voorbeeld ben voor andere mensen. En dat ze net als ik deze kans grijpen en er wat van gaan maken!” Lammie Polling, als een van de begeleiders werkzaam in het traject, voegt nog toe dat de insteek van het traject is om kandidaten een jaar lang werkervaring op te laten doen. “De naobers kunnen zelf ontdekken of het werk bij hen past of toch een andere richting kiezen. Ook training en opleiding behoort tot de mogelijkheden. En elke zes weken komt de groep bij elkaar om hun ervaringen te delen. En dat is heel waardevol”, aldus Lammie.

Alle naobers die september/oktober 2017 van start gingen, zijn nog in beeld. Vier van hen zijn werkzaam bij de sociale teams, een bij Andes en twee bij Cosis. De intentie is om deze naobers straks ook een contract aan te bieden.

Datum 13 april 2018 Redactie

Positieve resultaten dankzij afspraakbanenlunch Oost-Groningen

g-afspraakbanenlunch
Foto: Tijdens de eerste afspraakbanenlunch in Oost-Groningen presenteren verschillende werkgevers zich aan de deelnemende kandidaten.

STADSKANAAL – De eerste afspraakbanenlunch in Oost-Groningen heeft positieve resultaten opgeleverd. Van de negen deelnemende kandidaten zijn er al vier voor wie een loonwaardemeting is aangevraagd en die dus in afwachting zijn van een contract. Ook zijn er nog drie andere kandidaten met een proefplaatsing, voor wie na een kennismakingsperiode een loonwaardemeting kan worden aangevraagd.

Aan de eerste afspraakbanenlunch in Oost-Groningen, op 23 juni in Stadskanaal, hebben negen kandidaten meegedaan, die zijn voorgesteld aan verschillende bedrijven uit de regio. Zowel de bedrijven als de kandidaten waren benaderd door accountmanagers van de Trainings- en Diagnose Centra (TDC’s). Tijdens de afspraakbanenlunch waren videopitches van medewerkers te zien, waarin ze zich voorstellen en uitleggen wat hij of zij zoekt en waarmee een bedrijf rekening moet houden als de medewerker bij een bedrijf gaat werken.

Deze videopitch ging vergezeld van een goed CV. De opzet van de lunch was de medewerkers te kunnen plaatsen bij de werkgevers, dan wel de werkgevers als ambassadeur voor de medewerker te laten fungeren. De deelnemers aan de afspraakbanenlunch in restaurant De Rode Loper werden eerst begroet en geïnspireerd. Vervolgens presenteerden de verschillende werkgevers zich aan de kandidaten in een interview met Gert Klooster. Na de opening van het lunchbuffet gingen de kandidaten in gesprek met de werkgevers. Om het kwartier werd gewisseld van tafel, zodat iedereen de kans had de juiste personen te spreken.

Gezien de voorbereidingen, de opzet, de uitkomst en vooral het resultaat van de afspraakbanenlunch zijn alle betrokkenen zeer tevreden. De gemeenten, werkgevers en TDC’s in Oost-Groningen blijven zich dan ook volop inzetten om op een vergelijkbare manier cliënten te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Datum 17 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Eerste Afspraakdiner Oost-Groningen succesvol

IMG_8927 bewerktSTADSKANAAL – Het eerste Afspraakdiner van Oost-Groningen op donderdag 23 juni had direct succes: één van de werkzoekenden is geplaatst bij één van de werkgevers. Tijdens het Afspraakdiner, dat plaatsvond in restaurant de Rode Loper in Stadskanaal, konden werkgevers in contact komen met werkzoekenden die een arbeidsbeperking hebben.

Met elkaar in gesprek
De werkgevers Dok S, De Rode Loper, gemeente Stadskanaal, Hoornstra, Rijksdienst Wegverkeer (RDW), Flexiplus, Hazenberg en SW werden voorgesteld aan de werkzoekenden. De werkzoekenden stelden zichzelf voor door middel van een videopitch. De werkgevers en werkzoekenden gingen met elkaar in gesprek, onder het genot van soep en broodjes. Op deze wijze werd op informele wijze contact gelegd. De werkzoekenden en werkgevers komen uit de gemeenten Oldambt, Stadskanaal, Veendam, Pekela, Vlagtwedde, Bellingwedde en Menterwolde.

Samenwerking
In de Arbeidsmarktregio Groningen werken sociale partners, werkgever en overheid hard samen om afspraakbanen te realiseren die in het Sociaal Akkoord zijn afgesproken. Het Afspraakdiner is een nieuw concept om hierin stappen te zetten.

Werk in Zicht
Het concept is bedacht door Werk in Zicht. Werk in Zicht bestaat uit 27 gemeenten uit de provincie Groningen en Noord-Drenthe, UWV en SW-bedrijven. Er wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen, vakbonden, werkgeversorganisaties en dienstverleners om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

Datum 26 juni 2016 Redactie

Nieuwe website maakt werk zoeken in Duitsland makkelijker

werken in duitslandSTADSKANAAL – Wie in Nederland niet in zijn of haar professie aan het werk komt, zou het eens bij de buren kunnen proberen. Daar is voldoende werkgelegenheid, maar een baan vinden in Duitsland werkt wel even anders dan in Nederland. Om werkzoekenden een handje te helpen hebben Provincie, gemeenten en UWV in Drenthe de website werkeninduitsland.nl ontwikkeld. Hier is alle informatie rond de arbeidsmarkt, solliciteren en het sociale stelsel in Duitsland op een rijtje gezet.

De website is een initiatief van de Provincie Drenthe, UWV en de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Eems Dollard Regio. Zij werken samen in het kader van het Actiedocument Grensoverschrijdende Arbeidsmarkt. Samen willen zij 400 werkzoekenden naar werk over de grens begeleiden. Een van de initiatiefnemers is Geert van der Wal van UWV. ‘Werken in een ander land zorgt voor een stukje onzekerheid. Het begint dus bij goede informatie. We constateerden dat die informatie er wel was, maar versnipperd. Die drempel willen we in ieder geval wegnemen.’

Nieuw: rekentool en vertaalservice

Naast het bundelen van informatie biedt www.werkeninduitsland.nl ook wat nieuws: een rekentool waarmee de werkzoekende een indicatie krijgt wat er qua salaris onder de streep overblijft. Want door het belasting- en sociaal stelsel zijn lonen in Nederland lastig te vergelijken met die in Duitsland. Hogeschool Stenden heeft een sjabloon ontwikkeld waarmee werkzoekenden eenvoudig een eigen ‘Bewerbungsmappe’ kunnen maken en deze tegen een kleine vergoeding kunnen laten vertalen. Daarnaast staan op de website ervaringsverhalen en informatie / links naar onder meer taal, solliciteren, vacaturewebsites, grensinfopunten en diploma-erkenning.

Bemiddelen naar werk

Het vinden van een baan in Duitsland kan soms maatwerk zijn. Met enige regelmaat worden er activiteiten georganiseerd, zoals informatiebijeenkomsten of banenmarkten, waar werkzoekenden meteen met Duitse werkgevers worden gematched. Ook bestaat de mogelijkheid dat werkzoekenden hun gegevens achterlaten en actief benaderd worden voor een baan als de werkgever een baan meldt. Alle activiteiten zijn op www.werkeninduitsland.nl terug te vinden.

Werkgelegenheid in Duitsland

In het Duitse Niedersachsen waren in april 2016 62.000 vacatures, 15% meer dan het jaar daarvoor. Voor elke vacature zijn slechts 7 werkzoekenden beschikbaar. Dat betekent een krapte op de arbeidsmarkt. Met andere woorden: in Duitsland hebben werkgevers moeite met het vervullen van vacatures. Hoe anders is dat vlak over de grens in Nederland. Drenthe telde eind april 2016 1.000 vacatures. Dat betekent dat voor elke vacature 30 werkzoekenden beschikbaar zijn.

werkeninduitsland.nl

Datum 3 juni 2016 Bert Jan Brinkman

Jongeren met arbeidsbeperking naar werk

werk in zichtVEENDAM – Binnen de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe zorgen 27 gemeenten, UWV samen met 15 onderwijsinstellingen voor de toeleiding naar werk van jongeren met een arbeidsbeperking. De grote schaal waarop deze nieuwe aanpak is ontwikkeld is uniek in Nederland. Tijdens een bomvolle startconferentie is de officiële aftrap van de aanpak Route Arbeid verricht.

Wijziging wetgeving
Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong en de instroom binnen de Sociale Werkvoorziening grotendeels
afgeschaft. Veel kwetsbare jongeren zijn nu voor werk en inkomen afhankelijk van hun gemeente. Het
samenwerkingsverband in de arbeidsmarktregio tussen UWV en 27 gemeenten heeft het initiatief
genomen een eenduidige aanpak voor deze jongeren te ontwikkelen. Samen met de scholen is de aanpak
Route Arbeid ontstaan.

Aanpak Route Arbeid
Als het gaat om ondersteuning richting werk door de gemeente, dan gebeurt dit gewoonlijk vanaf 18 jaar.
Nieuw binnen de aanpak Route Arbeid is dat jongeren uit het praktijkonderwijs en voorgezet speciaal
onderwijs eerder tijdens hun schoolcarrière in contact komen met de gemeente en UWV. Het gaat hier
nu om jongeren vanaf 15 jaar (tot 27 jaar). Samen met de jongere en de ouders, stellen school, gemeente en UWV één plan op. Dit plan stippelt uit wat de beste route naar werk is voor de jongere. Door de netwerken van school, gemeenten en UWV te combineren tijdens de schoolcarrière, neemt de kans om werk te vinden stevig toe. Daarnaast is er tijdens de schoollessen extra aandacht voor werknemersvaardigheden en er zijn bijvoorbeeld excursies naar werkgevers.

Werk in Zicht
Vanuit Werk in Zicht (het samenwerkingsverband van 27 gemeenten en UWV) zijn de krachten
gebundeld met 15 scholen en is deze aanpak tot stand gekomen. In dit samenwerkingsverband worden voortdurend urgente en belangrijke arbeidsvraagstukken actiegericht opgepakt. Zoals voor deze kwetsbare jongeren, die nu door de aanpak Route Arbeid beter aansluiten op de arbeidsmarkt.
“Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee veel kwetsbare jongeren een goede toekomst kunnen bieden”,
aldus Harry Weisbeek (Directeur Praktijkonderwijs De Bolster) “Het actiegerichte karakter van de samenwerking maakt dat we dit in onze arbeidsmarktregio voor elkaar hebben gebokst”, aldus Egberdien ten Brink (Directeur Werkplein Eemsdelta).

werk-in-zicht - breed

Datum 5 december 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal