Direct naar de inhoud.

Negenentwintig sollicitanten voor Stadskanaal

Gemeentehuis Stadskanaal (F: BJ Brinkman – RTV1)

STADSKANAAL – Er hebben 29 personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Stadskanaal.

Sinds het vertrek van burgemeester Baukje Galama in 2018 wordt het burgemeestersambt in Stadskanaal waargenomen. Met ingang van 13 februari 2020 werd waarnemend burgemeester Froukje de Jonge benoemd tot wethouder in Almere.

Yvonne van Mastrigt neemt het burgemeestersambt waar tot een burgemeester door de Kroon is benoemd. Die benoeming is begin 2021 voorzien.

Datum 17 augustus 2020 Bert Jan Brinkman

Opnieuw geen kroonbenoemde burgemeester

STADSKANAAL – Na het vertrek van Froukje de Jonge afgelopen maand krijgt de gemeente Stadskanaal opnieuw een waarnemend burgemeester. Dit besluit heeft commissaris van de Koning René Paas maandagavond medegedeeld aan vertegenwoordigers van de gemeenteraad.

Gemeenteraad

Dit besluit is tegen de wens van een groot deel van de gemeenteraad. D66, SP, VVD, ChristenUnie, CDA, PvdA en Lokaal Betrokken vinden een kroonbenoemde burgemeester beter voor de gemeente.

De laatste kroonbenoemde burgemeester was Boukje Galama, zei werd in 2018 opgevolgd door waarnemend burgemeester Froukje de Jonge die afgelopen maand afscheid om in Almere wethouder te worden.

Snel een nieuwe burgemeester

Wie de nieuwe waarnemend burgemeester gaat worden wil commissaris van de Koning, René Paas, nog niet zeggen. Ook wanneer hij/zij gaat beginnen blijft voorlopig nog onbekend. Wel zegt Paas dat de nieuwe burgemeester op korte termijn duidelijk wordt. ‘Je moet waarnemers nooit te lang laten wachten’, aldus Paas.

 

Bron: RTV Noord

 

Datum 26 februari 2020 Hielke Bosch

Veel belangstelling bij afscheid Baukje Galama

STADSKANAAL – In een volle foyer van het theater Geert Teis nam Baukje Galama donderdagmiddag afscheid als burgemeester van de gemeente Stadskanaal. Het afscheid ging gepaard met veel herinneringen op een licht humoristische manier. Met een lach en een traan namen collega’s, burgers en belangstellenden afscheid.

Galama laat een sterk en stabiel Stadskanaal achter. Een gemeente Stadskanaal die (koersvast) zelfstandig kan blijven.

 

Videoflits: Jan Nieboer overhandigt een geschenk aan de scheidende burgemeester in het Geert Teis op 12 april 2018.


Datum 16 april 2018 Bert Jan Brinkman

Jan Bessembinders rots in de branding

Jan Bessembinders wordt opnieuw benoemd

STADSKANAAL – Met het opstappen van Baukje Galama als burgemeester roept de gemeente Stadskanaal alle hens aan dek en kan wel wat extra steun gebruiken. Daarom wordt de gemeente de komende periode bestuurd door vijf wethouders in plaats van vier. Interim wethouder Jan Bessembinders (CDA) werd maandagavond nogmaals beëdigd. Dit keer als ondersteunende wethouder. Bessembinders die enkele jaren geleden al afscheid had genomen van de lokale politiek is hiermee weer helemaal terug. Er zitten nu twee CDA wethouders in het college, de van een ziekte herstellende Goziena Brongers en oud-gediende Jan Bessembinders. Beiden tellen voor 1 stem.

De raadsvergadering werd gisterenavond kundig voorgezeten door Ingrid Sterenborg (CU). De plaatsvervangend voorzitter sprak namens de voltallige gemeenteraad haar diepe respect uit voor de zware beslissing die mevrouw Galama genomen heeft door haar ontslag in te dienen als burgemeester. “Onze grote waardering gaat uit naar haar grenzeloze en gedreven inzet voor de gemeente Stadskanaal en al haar inwoners en ondernemers”.

De gemeenteraadsvergadering was gisteren live te volgen op de radio bij RTV1

Datum 20 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Bestuur D66 Stadskanaal staat achter fractieleider Pals

D66 Stadskanaal fractievoorzitter Klaas Pals. (F: BJB / RTV1)

STADSKANAAL – Nadat burgemeester Galama gisteren niet terugkeerde in de vergadering van de Gemeenteraad over een kwestie met het Openbaar Onderwijs, is het bestuur van D66 Stadskanaal bijeen geweest om de kwestie te bespreken.

Westerschool

Daaruit werd al snel duidelijk dat het bestuur pal achter haar fractievoorzitter Klaas Pals staat. `Voor het Openbaar Onderwijs is het college van Burgemeester en Wethouders het bevoegd gezag. Dit tenzij de Raad anders besluit. Als de Gemeenteraad in de toekomst zaken als nu met de Westerschool wil voorkomen, staat het de Raad volstrekt vrij om daarover met het uitvoerend orgaan voor het Openbaar Onderwijs, de OPRON, en de direct daarbij betrokkenen in gesprek te gaan”, aldus afdelingsvoorzitter Remco van Suchtelen van de Haare. “Een daarover ingediende motie geeft er blijk van dat de Raad onderwijs in Stadskanaal erg serieus neemt en de vinger aan de pols wil houden. Daar iets niets vreemds aan”.

Verrassingen

Navraag bij het afdelingsbestuur leert dat de motie van D66 wil voorkomen dat er in de toekomst nog meer van dit soort nare verrassingen en onrust bij ouders komt. “Ouders zijn terecht enorm betrokken bij het onderwijs van hun kinderen. De bevolkingssamenstelling verandert en we moeten van tevoren weten welke scholen en accommodaties waar moeten komen en hoe dit allemaal te gaan bekostigen. “Ontwikkelingen zoals bij de nieuwbouw en samenvoeging van de Hagenhofschool, worden door ons toegejuicht. Maar het college van B&W, als ook de OPRON, lijken door de gang van zaken bij de Westerschool in Stadskanaal-Noord overvallen. En dat mag absoluut niet weer gebeuren”, aldus fractieleider Pals. “Dan is het dus ook niet zo vreemd dat de Gemeenteraad, in dit geval een afvaardiging daarvan, haar taak als controlerend orgaan van het college en dus voor het onderwijs, en nu het Openbaar Onderwijs in het bijzonder, zo oppakt”.

Kan echt niet

Het afdelingsbestuur had zich kunnen voorstellen dat de Burgemeester de motie had ontraden of had geadviseerd de motie van een iets andere inhoud te voorzien. Echter de handelswijze van de Burgemeester om de bewuste motie “niet zo in het gemeentelijk apparaat te laten voorzien van een advies en in het college te behandelen”, kan echt niet volgens het afdelingsbestuur “Dit komt neer op een weigering. Dan neem je een Gemeenteraad niet series en wordt een meerderheid te kijk gezet. De relatie tussen de Raad en het College van B&W komt dan onder spanning en de noodzakelijke vertrouwensbasis brokkelt af”.

(ingezonden)

Lees ook onze eerdere berichtgeving hierover.

Datum 30 januari 2018 Bert Jan Brinkman

Burgemeester Galama botst over motie

Baukje Galama- (F: RTV1)

STADSKANAAL – Ingrid Sterenborg (ChristenUnie) heeft maandagavond de gemeenteraadsvergadering voor een deel moeten leiden. Dit gebeurde nadat burgemeester Baukje Galama een hoogoplopend meningsverschil kreeg met raadslid Klaas Pals (D66) over een motie.

Westerschool

Pals wide deze indienen om het bestuur van scholengroep OPRON aan een gesprek met een deel van de gemeenteraad te onderwerpen omdat OPRON in ‘hun’ ogen nalatig heeft gehandeld bij het sluiten van de Westerschool in Stadskanaal noord. De burgemeester vond dat die motie ‘technisch gezien’ niet in orde was en voelde dus niets voor een soort van hoorzitting over het openbaar onderwijs. De meeste politieke partijen vonden dat echter van wel.

Schorsing

Hierop volgde een schorsing waarna burgemeester Galama niet terugkeerde als voorzitter van de gemeenteraad. Plaatsvervangend voorzitter Sterenborg nam haar plaats in. De motie, ingediend door D66, werd door de raad aangenomen. De ChristenUnie en het CDA steunen Galama in haar betoog. Volgens de christelijke partijen heeft Galama wel een punt. Maar de overige partijen steunden toch de motie.

Geen commentaar

Na afloop van de raadsvergadering liet CDA-wethouder Jan Bessembinders weten dat de burgemeester geen commentaar wil geven naar aanleiding van de ontstane situatie. Burgemeester Galama heeft zich na afloop ‘ziek’ gemeld.

Datum 31 januari 2018 Bert Jan Brinkman

Burgemeester Galama en gemeenteraad op één lijn

Burgemeester Galama bij RTV1

STADSKANAAL – Na de raadsvergadering van 20 november waren er berichten in de media verschenen over de relatie tussen burgemeester Baukje Galama en de gemeenteraad van Stadskanaal.

Goede gesprekken

De afgelopen twee weken hebben er goede gesprekken plaatsgevonden. Daarbij is openhartig en met wederzijds respect gesproken en zijn wensen en verwachtingen naar elkaar toe uitgesproken. Deze gesprekken geven de burgemeester en de fractievoorzitters het vertrouwen om met vereende kracht en vol energie te werken aan de toekomst van de gemeente Stadskanaal.

Vertrouwen

Over en weer is er dus vertrouwen uitgesproken. ‘De schouders eronder en aan de slag voor de gemeente stadskanaal’, opperen zowel coalitie als oppositie partijen.

Datum 7 december 2017 Bert Jan Brinkman

Burgemeester aangesproken door SP

Gerrie Kremer raadslid SP Stadskanaal

STADSKANAAL – Burgemeester Baukje Galama van de gemeente Stadskanaal zou dinsdagavond een functioneringsgesprek hebben met de vertrouwenscommissie, maar dat gesprek is op verzoek van de fractievoorzitters uitgesteld. Dat schrijft RTV Noord op haar website.  Reden is het statement van de SP. De partij stelt dat Galama meer respect moet tonen richting de raadsleden. ‘We worden soms als kleine kinderen in de hoek gezet’, zei SP-raadslid Gerrie Kremer vorige week tijdens de raadsvergadering. Kremer kreeg het woord bij agendapunt 17a die over de verbouwing van het Pagecentrum handelde.

Geluidsfragment

RTV1 heeft de raadsvergadering uitgezonden en het geluidsmateriaal is daarom opgeslagen. In het volgende (ingekorte) geluidsfragment hoor je raadslid Kremer met zijn betoog. Hierin de woorden die zijn gevallen richting de burgemeester.

 

Beschadigd

Burgemeester Baukje Galama heeft intern aangegeven zich beschadigd te voelen door het geluid van de SP, zo vertellen bronnen aan RTV Noord. Verschillende raadsleden geven aan dat ze hebben gehoord dat Galama sinds vorige week ziek is. Volgens een woordvoerder van de gemeente Stadskanaal klopt dat niet en geniet de burgemeester van een vrije week.

Onrust opruimen

De commissie wil binnenkort wel met Galama om tafel om het functioneringsgesprek te voeren. Dat wil ze doen nadat er eerst met haar gesproken is om de onrust rond het verhaal van de SP uit de wereld te halen. Een woordvoerder van het gemeentehuis liet verder weten dat Galama momenteel niet bereikbaar is voor commentaar.

 

Datum 29 november 2017 Bert Jan Brinkman

117.000 Zonnepanelen op industriegrond in Stadskanaal

Industriegrond Stadskanaal

STADSKANAAL – Op maandag 13 november viert Obton – een Deense investeringsmaatschappij in duurzame energie – het startsein van de installatie van een 14 MWp zonnepanelenpark in Stadskanaal die circa 3000 huishoudens kan voorzien van hun jaarlijkse energieverbruik. Dit gebeurt samen met burgemeester Baukje Galama, Jens-Otto Horslund (ambassadeur van Denemarken in Nederland) en Rene Paas (Commissaris van de Koning in Groningen).

 

Deens

De viering van de installatie van dit zonnepanelenpark in Stadskanaal benadrukt eveneens het intreden van het Deense Obton op de Nederlandse zonnepanelenmarkt. Dit stond al een hele tijd hoog op de prioriteitenlijst van Obton. Anders Marcus, CEO Obton: “De laatste twee jaar hebben wij de markt onderzocht en contacten gelegd met de beste spelers binnen deze branche en een sterk netwerk van samenwerkingspartners kunnen opbouwen. Dit is van groot belang bij het realiseren van projecten van deze grootte”.

Regionale aannemers

Het zonnepanelenpark is tot stand gekomen op initiatief van regionale aannemers (Hoornstra en Top), die nu ook betrokken zijn bij de infrastructurele werkzaamheden. Het park beslaat 20 hectare, is naar verwachting eind 2017 gereed en bestaat uit 117.000 dunfilmmodules, die zonnestralen omzetten in energie. Het project is volgens Obton het resultaat van een nauwe samenwerking met burgemeester Baukje Galama, die voor groen licht heeft gezorgd voor het realiseren van dit park.

Burgemeester Galama

Baukje Galama: “Wij zijn verheugd met de samenwerking tussen Stadskanaal en Obton bij dit spannende project. Ik ben trots dat een bedrijf als Obton voor Stadskanaal heeft gekozen! De ambitie van de gemeente is energie neutraal in 2050. Met de komst van dit zonnepark met deze omvang is dat een mooie stap in de goede richting én het onderstreept onze rol als gemeente in de energietransitie. Het was heel snel was duidelijk dat zowel Obton als wij het belang van innovatie en pragmatisme inzien. Dit is fundamenteel voor het uitvoeren van dit zonnepanelenpark in Stadskanaal. Het mooie is dat dit project ook een spin-off heeft voor de werkgelegenheid, de regionale ondernemers en de horeca”.

Ambitie Obton

Obton heeft ambities en is in Nederland momenteel bezig met het uitvoeren van 50 MWp zonnepaneelparken, waaronder 18 MWp in regio Stadskanaal. De verwachtingen zijn installatie van meer dan 250 MWp in de komende twee jaar. Bent Hansen, Chief Project Manager Obton: ,,Onze verwachtingen zijn zeer realistisch. Wij merken veel enthousiasme bij onze samenwerkingspartners en een sterke wens op de politieke agenda voor zonneparken in Nederland. Samen worden wij een belangrijke speler binnen de alternatieve energierevolutie, die nu serieus van start is en alle grenzen overschrijdt van wat mogelijk werd geacht”.

Datum 10 november 2017 Bert Jan Brinkman

Blijdschap na toekenning subsidie centrum Stadskanaal

Centrum Stadskanaal –  (f: RTV1)

STADSKANAAL – De provincie Groningen heeft 1,9 miljoen leefbaarheidssubsidie toegekend voor een compacter en aantrekkelijker winkelcentrum in Stadskanaal. Burgemeester Baukje Galama: “Wij zijn zeer verheugd met de toekenning van de subsidie voor de centrumontwikkeling. Er ligt een gedegen plan voor een compacter centrum.

Centrumwinkeliers

Na de succesvolle aanpak van het Menistenplein, hebben we zin om de volgende stap te zetten,
samen met de centrumwinkeliers en vastgoedeigenaren. Zo zie je maar: goed werk wordt beloond, de aanhouder wint.” Wethouder Gelling, wegens ziekte momenteel afwezig, heeft zich voor dit plan extra hard ingezet. Hij heeft laten weten ook zeer verheugd te zijn over dit mooie bericht. “We kunnen nu aan de slag”.

Naast de provincie investeren de gemeente Stadskanaal, de centrumwinkeliers en vastgoedpartijen mee in de ontwikkelingen van het centrum.

Datum 9 november 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-