Direct naar de inhoud.

De bibliotheek als huiskamer van het dorp: ‘Zoveel meer dan de bieb uit mijn jeugd’

De schaakclub in de bibliotheek van Veendam (foto: Arienne Dozeman)

REGIO – De bibliotheken van Groningen willen meer zijn dan alleen een plek om boeken te lenen. De bibliotheek van de toekomst is de huiskamer van een dorp of stad. Een plek waar iedereen als vanzelfsprekend naartoe komt om te leren en elkaar te ontmoeten.

(meer…)

Datum 29 augustus 2021 Arienne Dozeman

Lokale omroep RTV GO in financiële problemen

WINSCHOTEN – De lokale omroep voor de gemeente Oldambt wordt vrijwel zeker opgedoekt. Aanleiding is het feit dat gisterenavond tijdens de raadsvergadering is besloten om de aangekondigde bezuinigingen door te voeren. Deze bezuinigen treffen de (extra) subsidie (15000 euro) die de omroep krijgt van de gemeente. RTV GO krijgt alleen nog de wettelijke bekostiging die de gemeente ontvangt van de rijksoverheid voor gemeenten die een publieke lokale omroep hebben. Maar ook dit geld is niet geoormerkt. Van dit geld kan de omroep nog de huur betalen en haar licentiekosten.

Stekker eruit

De gemeente Oldambt adviseert het bestuur van de radio en TV zender op zoek te gaan naar sponsorgelden. Voorzitter Jansen van RTV GO kondigde al eerder aan de zender op te heffen als ze geen geld meer krijgt. Dan gaat de stekker uit zowel de radio als de TV zender. RTV GO is ontstaan uit het samengaan van Omroep Scheemda en Radio Winschoten.

Datum 10 november 2020 Bert Jan Brinkman

GroenLinks vraagt aandacht voor noodkreet Stadskanaal

Statenfractie GroenLinks Groningen

STADSKANAAL – De gemeenteraad van Stadskanaal is niet langer bereid de bezuinigingen door te voeren die door het knieperige beleid van het kabinet niet te vermijden zijn. Na tien jaar bezuinigen is het genoeg geweest, zo vindt de raad unaniem. Gevolg is dat de provincie de verantwoordelijkheid krijgt voor de K’noalster financiën. Het is bekend dat ook in andere gemeenten de bodem bereikt is. De ontstane situatie is voor de Statenfractie van GroenLinks aanleiding voor het stellen van vragen aan Gedeputeerde Staten, die eindverantwoordelijk zijn voor het provinciaal beleid.

GroenLinks constateert dat veel gemeentelijke bezuinigingen ten koste gaan van de leefbaarheid. De bezuinigingen treffen vooral instellingen als culturele centra, bibliotheken, zwembaden en andere sportvoorzieningen. De vragen van GroenLinks betreffen de rol die de provincie op zich gaat nemen in deze situatie. Gaat de provincie zich opstellen als boekhouder en strikt de regels toepassen of is er ruimte voor begrip voor het standpunt van de gemeenteraad van Stadskanaal? GroenLinks zou graag zien dat Gedeputeerde Staten alles uit de kast halen om Stadskanaal en andere gemeenten te ondersteunen in hun streven de leefbaarheid in stand te houden. In de Tweede Kamer heeft de partij inmiddels ook vragen gesteld over het initiatief van Stadskanaal.

GroenLinks Statenlid Nadja Siersema: ‘De leefbaarheid in verschillende gemeenten staat onder druk, door bezuiniging op bezuiniging op bezuiniging. Terwijl er miljarden gepompt worden in bijvoorbeeld KLM. Dit is meer dan zorgelijk. Ergens moet een streep getrokken wordenHoe lang kijkt het Rijk nog de andere kant op?

Datum 15 oktober 2020 Bert Jan Brinkman

Veendam moet miljoenen extra bezuinigen

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – De gemeente Veendam moet de aankomende jaren extra bezuinigingen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Het tekort tekort loopt in 2024 op tot 4,2 miljoen euro. Voor volgend jaar wordt een tekort van 1,1 miljoen euro verwacht en dat loopt de komende jaren steeds verder op. Er zijn verschillende potentiële bezuinigingsmaatregelen die dit tekort kunnen dekken, volgens wethouder Henk Jan Schmaal: ‘We kunnen bijvoorbeeld iets doen aan de OZB, het liggeld, wegen- en groenonderhoud en de gemeentelijke gebouwen. We gaan alles bekijken.’

Corona

Net als andere gemeenten ervaart de gemeente Veendam de financiële gevolgen van het Rijksbeleid en de onzekere toekomst als gevolg van de coronapandemie. Schmaal: ‘De maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis worden steeds meer zichtbaar, maar de impact hiervan op de midden en lange termijn is nog onzeker. Daarnaast is er nog steeds onduidelijkheid over het uiteindelijke nieuwe herverdelingsmodel van de Rijksoverheid. Dit kan een behoorlijk impact gaan krijgen op de financiële positie.’

Jeugdzorg

Een grote kostenpost voor Veendam is de jeugdzorg. De afgelopen jaren moest de gemeente daar al flink wat geld bijleggen. Veendam hoopt door zaken slimmer en innovatiever te organiseren daar toch nog wat te kunnen besparen. ‘Maar het is wel schrijnend. We komen nu aan de basis-infrastructuur van onze samenleving.’

Ambities

Ondanks de onzekerheden blijft het college zich inzetten om de inhoudelijke ambities uit het coalitieakkoord ’Ondernemend met menselijke maat’, uit te voeren en de dienstverlening aan de inwoners op peil te houden. De bezuinigingen worden op maandag 9 november 2020 besproken in de gemeenteraad.

Bron: RTV Noord
Datum 10 oktober 2020 Hielke Bosch

Stadskanaal geeft sleutel aan provincie: ‘Je kunt alles wel kapotbezuinigen’

Bron: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – De voltallige gemeenteraad van Stadskanaal heeft er genoeg van. Een nieuwe bezuinigingsopdracht van ruim zeven miljoen euro wil de gemeenteraad niet uitvoeren. ‘We zijn al tien jaar aan het bezuinigen en het is een keer klaar.’ Het college van de gemeente Stadskanaal kondigde vorige week aan dat er opnieuw een miljoenenbedrag moet worden bezuinigd. Wanneer de bezuinigingsopdracht van zeven miljoen euro voor 2021 wordt meegeteld, heeft Stadskanaal vanaf 2010 een bedrag tussen de 18 en 24 miljoen euro bezuinigd, zo liet wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) weten.

‘Genoeg voor ons’

De voltallige gemeenteraad vindt dat te gek. ‘De sleutel gaat naar het provinciehuis’, legt fractievoorzitter Bert van Beek (ChristenUnie) uit. ‘Er gaat een bericht richting de provincie dat het genoeg is voor ons. We kunnen wel kijken of we de begroting wéér kunnen dicht breien, maar dat is voor ons niet de bedoeling.’ Het college van de gemeente Stadskanaal kwam met een voorstel om mogelijk theater Geert Teis af te stoten, één van de drie buitenzwembaden te sluiten en fors te bezuinigen op welzijnsorganisatie Welstad. ‘Onverantwoord’, zegt de voltallige gemeenteraad.

Hakken in het zand

Oppositiepartij Lokaal Betrokken laat weten dat de voltallige gemeenteraad van Stadskanaal nu ‘de hakken in het zand’ zet. Het is nu de vraag of de provincie Groningen Stadskanaal onder preventief toezicht stelt, nu de gemeenteraad nadrukkelijk aangeeft de sleutel uit handen te willen geven. ‘We gaan kijken wat de provincie zal doen’, vervolgt Van Beek. ‘Het ligt in de lijn der verwachting dat we onder preventief toezicht komen te staan en dat de provincie aan ons vraagt een herstelplan te schrijven. Dat herstelplan hebben we overigens voor een deel verwoord in onze ambitienota 2.0. Maar we kunnen hier niet akkoord mee gaan. We moeten een signaal afgeven: het is nu genoeg.’

Bloeden

Van Beek vervolgt: ‘Voor iedere werknemer van Wedeka komen we jaarlijks 7000 euro tekort wat betreft de subsidie vanuit het Rijk. We hebben veel mensen aan het werk bij Wedeka. Het kan niet zo zijn dat de inwoners van Stadskanaal moeten bloeden voor de tekorten die het Rijk veroorzaakt. Je kunt alles wel kapot bezuinigen. Het is klaar en dit moet een duidelijk signaal zijn richting de provincie en het Rijk.’

 

 

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 6 oktober 2020 Hielke Bosch

Lokaal Betrokken verbolgen over opstappen wethouder

Jur Mellies met stomheid geslagen over opstappen wethouder SP

STADSKANAAL – De fractie Lokaal Betrokken is met stomheid geslagen na de bekendmaking dat wethouder Lian Veenstra (SP) per direct haar taken heeft neergelegd. Met haar stapt ook de SP uit de coalitie. ‘Het komt wel op heel beroerd moment’, vindt fractievoorzitter Jur Mellies van Lokaal Betrokken.

Bezuinigingen

De gemeente verkeert in slecht weer en er zullen pijnlijke beslissingen genomen moeten worden. De gemeente Stadskanaal staat hierin niet alleen; veel gemeenten hebben te maken met tegenvallende resultaten. Dit komt vooral doordat het Rijk taken bij de gemeenten legt maar vervolgens verzaakt voldoende middelen mee te sturen. Mellies zegt hierover: ‘We zijn al jaren aan het bezuinigen en onze begroting sluitend aan het maken door een greep uit de algemene reserves te doen. Maar de bodem van de kas raakt in zicht als het Rijk weigert haar verantwoordelijkheid te nemen. Er zullen drastische maatregelen genomen moeten worden.

Onbegrijpelijk

De discussie hierover zou de komende maanden in de gemeenteraad gevoerd gaan worden.’ Wethouder Veenstra voelt niets voor deze discussie blijkt nu. ‘Onbegrijpelijk!’ vindt Mellies. ‘Zonder slag of stoot het bijltje er bij neergooien is wel een heel makkelijke manier om je verantwoordelijkheid te ontlopen.’

Datum 22 mei 2020 Bert Jan Brinkman

D66 waarschuwt voor onvoldoende invulling gemeentewet

D66 Stadskanaal fractievoorzitter Klaas Pals. (F: BJB / RTV1)

STADSKANAAL – Nog kortgeleden maakte de voorzitter van de NVRR, de heer J. de Ridder, bekend de Minister van Binnenlandse Zaken, Plasterk, er stevig op te attenderen dat nog talloze gemeenten onvoldoende invulling geven aan de Gemeentewet; het actief gebruikmaken van een Rekenkamer. Volgens de NVRR gaat het, mede daardoor, nog te veel mis met de grote en dus kostbare gemeentelijke projecten. En dat geldt niet alleen voor de nieuwe metrolijn van Amsterdam. Doelen, ook bij kleinere gemeenten, worden niet tijdig gehaald en door de Raad beschikbaar gestelde budgetten pittig overschreden. En dat zonder dat de Gemeenteraad in staat is om op tijd in te grijpen of B&W op de vingers te tikken. Dat gaat, hoe dan ook, ten koste van veel gemeenschapsgeld.

De rol van deze Rekenkamers is het volstrekt onafhankelijk uitbrengen van adviezen aan de Gemeenteraad over de doelmatigheid en doeltreffendheid van actuele bestedingen. Het behalen van resultaten van plannen, planning en de gang van zaken in de financiële huishouding moeten grondig en integer getoetst worden. Veel gemeenten, waaronder ook Stadskanaal, hebben wel een nette verordening voor een Rekenkamer, maar in de Begroting ontbreken de middelen voor professionele onderzoeken en advies. “Zo hou je een Rekenkamerfunctie mooi in slaap en ontbreekt het de Gemeenteraad aan een belangrijk instrument voor de democratische controle”, vindt Klaas Pals. “Overschrijdingen van budget of het niet behalen van gestelde doelen, komen zo achteraf, als een wel heel nare verrassing en pas bij de behandeling van de Jaarrekening. Dit gaat hoe dan ook ten koste van andere belangrijke zaken en we houden elkaar zó mooi voor de gek of óók in slaap”. Ook de Minister van BiZa heeft al eens eerder via een formele brief naar de gemeenten aangedrongen op het juiste wettelijke gebruik van een actieve Rekenkamerfunctie. “Helaas zonder resultaat en we zitten nu al weer sinds 2012 zonder!”, Aldus een ietwat geïrriteerde Pals.

Pals ziet met argusogen de komende bezuinigingen tegemoet. “De financiële vooruitzichten zijn erg somber! Onze voorzieningen staan behoorlijk onder druk. O.a. de zwembaden, de winkelcentra, de werk- en onderwijsvoorzieningen hebben het moeilijk. Er zijn zo hier en daar blijkbaar ook nog behoorlijke tegenvallers; o.a. de sanering van het terrein van de voormalige Gasfabriek en Philips. Maar de Gemeenteraad ontbreekt het nú aan gedegen achtergrondinformatie. Zo ook bij de overname van de nieuwgebouwde school van Noorderpoort en het Ubbo Emmius. Even €9 miljoen aftikken! Dat hadden we blijkbaar kunnen weten en heeft tóch óók consequenties? Het centrum van Musselkanaal kreeg gelukkig de gevraagde subsidie, maar hoe gaat het nu verder in Stadskanaal? Er ligt, uit 2015, een uitgebreide rapportage over alle gemeentelijke accommodaties, maar ik ken niet de financiële realisatie van deze plannen. Zoiets zou een Rekenkamer grondig moeten kunnen uitzoeken”.

Ook het Bestuur van de D66 afdeling Zuidoost Groningen ondersteunt de actie van de D66-Fractievoorzitter met raad en daad door het verzenden van de brief aan de NVRR.

Datum 6 mei 2017 Bert Jan Brinkman

Kunstenschool ZG in gevaar door bezuinigingen

MuziekschoolSTADSKANAAL – De Kunstenschool ZG (voorheen de muziekschool Zuid-Groningen) heeft onvoldoende financiële mogelijkheden om een derde bezuinigingsronde op te vangen. Eerdere bezuinigingsrondes vonden plaats in 2010 en 2013. De muziekschool en kunstzinnige vorming kregen toen 100.000 euro minder.

Directeur Natalie Straatman reageert teleurgesteld op de nieuwe bezuinigingen die de gemeente wil doorvoeren. Opnieuw zal er personeel moeten worden ontslagen om te besparen op (loon)kosten. Eerder moest de school door de bezuinigingen al 18 van de 35 personeelsleden ontslaan.

Kunstenschool ZG
Kunstenschool ZG

De gemeenteraad beslist binnenkort welke organisaties getroffen gaan worden maar zeker is dat nu ook weer de Kunstenschool ZG op het lijstje staat. De gemeenteraad heeft wel het voornemen om zoveel mogelijk kleinere organisaties en verenigingen te ontzien. Toch maakt Straatman zich ernstig zorgen. “Als onze school voor de derde keer wordt getroffen door een bezuiniging moeten we aan onze hoofdtaak komen en snijden in het muziekonderwijs. Voorts kunnen we geen reserve meer opbouwen. We waren hier net mee bezig na de doorgevoerde reorganisaties van de afgelopen jaren“, aldus Straatman vandaag in het DvhN.

De directeur van de Kunstenschool is in overleg met wethouder Brongers maar die kan nog niets zeggen over eventuele bezuinigingen. Pas na de zomer komt er meer duidelijkheid.

Datum 8 juli 2016 Bert Jan Brinkman

Bibliotheek moet buikriem aanhalen

Bibliotheek StadskanaalSTADSKANAAL – De bibliotheken in de gemeente Stadskanaal moeten het dit jaar doen met een bedrag van ongeveer 880.000 euro. Dat bedrag ligt enkele tienduizenden euro’s onder het subsidiebedrag van vorig jaar.

De verlaging heeft te maken met de doorgevoerde bezuiniging die eerder door de gemeenteraad was vastgesteld. Janneke Klok van de Stichting Openbare Bibliotheken Stadskanaal (SOBS) zegt dat de totale bezuiniging meer dan 150.000 euro zal zijn. Klok: “In totaal krijgen we, over drie jaar gezien, 150.000 euro minder. In 2017 daalt het bedrag zelfs onder de 850.000 euro”. Klok hoopt dat het subsidiebedrag hierna stabiel blijft”. De SOBS heeft drie bibliotheken onder haar beheer in Stadskanaal, Musselkanaal en Onstwedde en is een zelfstandige organisatie.

Datum 25 januari 2016 Bert Jan Brinkman

FNV Informatiebijeenkomst ‘Red de zorg’ in Geert Teis

FNVSTADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal stopt op 1 oktober 2015 met het financieren van de huishoudelijke hulp. Hulpbehoevende inwoners moeten daardoor een eigen bijdrage gaan betalen voor hun zorg. Veel cliënten in Stadskanaal hebben een te kleine portemonnee om die bijdrage zelf te kunnen betalen.

Thuiszorgorganisatie TSN gaat 169 werknemers ontslaan in Stadskanaal. FNV organiseert daarom voor álle inwoners een informatiebijeenkomst over de zorg op maandag 31 augustus 2015 vanaf 19.00 uur in theater Geert Teis.

FNV Zorg en Welzijn voert met leden en sympathisanten al langer actie tegen de afbraak van de zorg. Er wordt door het kabinet 3 miljard bezuinigd op de zorg. De zorg moet anders worden georganiseerd, zegt het kabinet. Verzorgingshuizen sluiten, zodat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar dit wordt onmogelijk gemaakt door de bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging en thuiszorg.
Honderdduizenden mensen hebben die zorg nodig, omdat ze ouder worden, psychische problemen hebben of gehandicapt zijn. In verpleeghuizen hebben werknemers last van enorme werkdruk en kunnen daardoor (te) weinig aandacht en zorg bieden aan ouderen en gehandicapten. Dus ook de kwaliteit van de dienstverlening staat zwaar onder druk.

Ook in Stadskanaal verliezen door de bezuinigingen honderden inwoners hun zorg, omdat zij die zelf niet kunnen betalen. En daarom worden werknemers in de zorg ontslagen.
FNV organiseert daarom in Stadskanaal voor werknemers in de zorg, voor senioren, voor uitkeringsgerechtigden, maar ook voor mensen die de zorg een warm hart toedragen, een informatiebijeenkomst. Gezamenlijk bespreken we de ontwikkelingen en beraden ons op wat we kunnen doen om de zorg toegankelijk en beschikbaar te houden voor iedereen die dat nodig heeft.

FNV nodigt daarom alle inwoners van de gemeente Stadskanaal uit voor deze informatiebijeenkomst. Het is van belang dat u er bent, want de Zorg gaat ons allemaal aan! Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken.

Graag tot maandagavond 31 augustus a.s., aldus Riek van Kampen, namens FNV, bestuurder Zorg en Welzijn in Groningen.

Datum 1 september 2015 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal