Direct naar de inhoud.

Gemeenteraad Stadskanaal houdt ‘spoeddebat’ over gaswinning Groningen

Bron: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Alle negen fracties van de Knoalster gemeenteraad hebben een verzoek tot een spoeddebat over de gaswinning in Groningen ingediend. Dat debat gaat er ook komen, namelijk morgenavond al. De raad wil een motie vaststellen tegen de verhoging van de gaswinning dit jaar. 

In de motie moet komen te staan dat de beslissing van het ministerie van Economische Zaken om tweemaal zoveel gas uit het Groningerveld te pompen onacceptabel is. Een zet die je niet snel zou verwachten vanuit een gemeente die niet tot het bevingsgebied hoort. Toch wil de raad deze motie vaststellen om zo de aardbevingsgemeenten een hart onder de riem te steken.

Steunbetuiging

‘Ondanks dat we geen bevingsgemeente zijn, zijn we wel een Groninger gemeente’, aldus raadslid Jur Mellies van Lokaal Betrokken. ‘Daarom willen we ook een steunbetuiging uitspreken aan de andere Groninger gemeenten.’ Mellies voegt eraan toe dat het eigenlijk geen echt debat is. ‘We zijn het met alle fracties erover eens dat deze motie er moet komen. Ik lees deze morgenavond voor en eventueel kunnen raadsleden nog een stemverklaring uitbrengen. Lang zal het dus waarschijnlijk niet duren.’

Volgens Mellies zijn ook andere niet-bevingsgemeenten van plan een dergelijke motie aan te nemen. Zo zou de gemeente Westerwolde hetzelfde willen doen.

Gronings statement

‘Het gaat ook om een stukje solidariteit naar de andere gemeenten’, aldus Egbert Hofstra van de PvdA. ‘Het is niet alleen de aardbevingsproblematiek waar het mis gaat. Kijk bijvoorbeeld naar de dreigende sluiting van de kinderchirurgie in het UMCG. We willen nu gewoon een gezamenlijk Gronings statement maken.’

 

 

Datum 12 januari 2022 Hielke Bosch

PvdA Stadskanaal kiest Grietje Schipper als nieuwe lijsttrekker

Grietje Schipper (midden) is gekozen tot lijsttrekker van PvdA Stadskanaal

STADSKANAAL – De Partij van de Arbeid in Stadskanaal heeft Grietje Schipper gekozen tot nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Schipper neemt daarmee het stokje over van Egbert Hofstra. Hij staat op nummer 2 van de lijst gevolgd door Ria Lubben, Michiel van Leening en Heidi Koorn.

Volgens Schipper is een sterke PvdA in deze tijd hard nodig. Ze vindt dat het in de gemeente Stadskanaal bergafwaarts gaat. ‘De gemeente heeft het zwaar’, aldus Schipper. ‘Behalve het centrum van Stadskanaal zie je om je heen dat het bergafwaarts gaat. Ontwikkelingen komen langzaam of niet van de grond. Den Haag levert te weinig geld, maar er is ook te weinig aan woningbouw gedaan.’

Datum 9 november 2021 Hielke Bosch

Gemeenteraad Stadskanaal vraagt spoeddebat aan omtrent ‘Roompotgate’

F: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – De Knoalster oppositiepartijen PvdA, SP, Lokaal Betrokken, D66 en GBS hebben een spoeddebat aangevraagd na het communicatie debacle rond het COA en de plaatsing van asielzoekers in het Pagedal.

Vandaag werd bekend dat de gemeente Stadskanaal een brief had gestuurd naar omwonenden van het gebied over de opvang van de asielzoekers. In de brief stond dat het vakantiebedrijf ‘Roompot’ degene was die het intitatief voor de plaatsing had genomen. Dit bleek achteraf niet waar te zijn, sterker nog; Roompot wil helemaal geen asielzoekers in hun huisjes op het park.

De naam van Roompot bleek ‘per ongeluk’ door het COA doorgegeven te zijn. Die hadden namelijk gesproken met Pagedal B.V.

Communicatie moet helder zijn

De partijen hebben te kennen gegeven dat ze het liefst voor het weekend nog het spoeddebat willen houden met de burgemeester Klaas Sloots. ‘De communicatie rondom dit soort zaken moet gewoon helder zijn’, aldus Egbert Hofstra van de PvdA. ‘Dat is vandaag niet gebeurd en dat nemen wij hoog op.’

Lees ook:

Roompot: ‘Wij werken niet mee aan de opvang van asielzoekers op het Pagedal’

Burgemeester Sloots voelt zich misleid door COA (Update: reactie COA)

 

Datum 30 september 2021 Hielke Bosch

Stemmen in de meester Neuteboomschool

F: B.J. Brinkman – RTV1

STADSKANAAL – “Het loopt lekker door” zegt oud wethouder Francis Boen (foto) op het stembureau locatie Meester Neuteboomschool in Stadskanaal. Het is 14.00 uur en de voorlopige opkomst is te vergelijken met dat van vier jaar geleden volgens de heren op het stembureau in de wijk Maarsveld. “De meeste stemmers zullen echter nog komen. Dat is meestal tussen 17.00 en 20.00 uur”.

Waterschap

Vandaag stemmen we voor de verkiezing van de leden van provinciale staten en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap.

Waarom is waterschap zo belangrijk? Dat legt Egbert Hofstra (PvdA) uit. Hij is herkiesbaar voor het waterschap Hunze en Aa’s.

Datum 20 maart 2019 Bert Jan Brinkman

PvdA-er Egbert Hofstra staat klaar voor het Waterschap

STADSKANAAL – Zijn eerste periode zit erop. Maar Egbert Hofstra uit Stadskanaal is vastbesloten om er vier jaren aan vast te knopen. De PvdA-er loopt zich weer warm voor het bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s: “Ik heb er goede hoop op dat ik gekozen wordt. Ik ben de nummer twee van de Partij van de Arbeid en sta dus op een verkiesbare plek. Ik roep iedereen op te stemmen. Het waterschap wordt immers steeds belangrijker”.

Klimaat

Met dat laatste doelt hij op de gevolgen van de klimaatveranderingen. Hofstra hierover: “Het klimaat verandert. Het wordt warmer en droger, maar soms juist heel nat. Het extreme weer neemt toe. Onze bodem daalt, de zee stijgt. Dat zijn ingrijpende veranderingen, die vragen om krachtige en sociale antwoorden”.

Gezonde omgeving

De PvdA wil de vraagstukken met de inwoners, agrariërs, ondernemers en overheden van een antwoord voorzien. “We kunnen onze hoofd niet in het zand steken. Onze kinderen hebben ook recht op een veilige en gezonde omgeving. Dat is de reden waarom de PvdA natuurontwikkeling zo belangrijk vindt. Ook kiezen we voor stevige, veilige en groene dijken. Iedereen draagt bij naar draagkracht. De Partij van de Arbeid kiest voor maximale kwijtschelding voor de inwoners die krap bij kas zitten”, aldus de sociaal-democraat.

Datum 10 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Interview D66, CU en PvdA Stadskanaal

Klaas Pals, Egbert Hofstra en Bert van Beek

STADSKANAAL – (uitzending gemist) – Vrijdagavond 9 februari kon je rechtstreeks luisteren naar de 3e aflevering uit de reeks ‘RTV1actueel – politiek’. Hierin gesprekken en interviews met gemeenteraadsleden uit Veendam en Stadskanaal in aanloop naar de gemeenteraadsvergadering. Dit keer sprak Bert Jan Brinkman met drie lijsttrekkers uit de gemeente Stadskanaal.

D66, CU, PvdA

Klaas Pals van D66 Stadskanaal, Bert van Beek van de ChristenUnie en Egbert Hofstra van de PvdA Stadskanaal namen plaats achter de microfoon voor een open dialoog over kwesties die spelen in de gemeente Stadskanaal zoals werkgelegenheid, de zonneparken, zorg en natuurlijk ook hun kijk op het centrumplan en de herindeling.

Vrijdag 16 februari praat Theo Mooijman met Veendammer raadsleden in aflevering 4.

Terugluisteren:

Datum 14 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Minimaal zestig arbeidsplaatsen zonnepark

Rond de Tafel met Rieks van der wal, Egbert Hofstra, Jan Nieboer en Peter Gelling.

RTV1 – Het was een mooie discussie tijdens de allereerste ‘Rond de tafel’ uitzending. Rieks van der Wal (stichting zonkoloniën), Jan Nieboer (vvbk), Egbert Hofstra (PvdA) en wethouder Peter Gelling gemeente Stadskanaal spraken een uur lang met Jan Bresters en Bert Jan Brinkman over onderwerpen zoals het nieuw aan te leggen zonnepark de vergrijzing en werkgelegenheid in de Kanaalstreek.

Zonnepark

Volgens van der Wal heeft de firma Powerfield het voornemen om op acht verschillende locaties in de Veenkoloniën, maar ook elders in Drenthe voor 405 MW aan zonneparken aan te leggen, op een oppervlakte van in totaal 415 hA grond. Dit staat gelijk aan het verbruik van meer dan 110.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Met deze plannen zal een bedrag van 303 miljoen gemoeid zijn.

werk

Volgens van der Wal brengt dit minimaal zestig arbeidsplaatsen met zich mee voor de kanaalstreek maar waarschijnlijk wordt dit velen malen meer. Van der Wal: “Onze insteek is om in de Veenkoloniën het grootste zonnepark van Nederland aan te leggen. Zo’n park moet onderhouden worden ook dat brengt veel werkgelegenheid met zich mee.”

De volgende ‘Rond de Tafel’ is er op vrijdag 24 februari. 19.00 – 20.00 uur..

Rieks van der Wal over werkgelegenheid en een klein stukje discussie.. 

Datum 28 januari 2017 Bert Jan Brinkman

PvdA Stadskanaal verzamelt zienswijzen tegen windpark Drentse Monden

Egbert HofstraSTADSKANAAL – De PvdA Stadskanaal verzamelt zaterdagmiddag 19 maart zienswijzen tegen de komst van het grootschalig windmolenpark in de Drentse Monden en Oostermoer.Tijdens een marktactie in het centrum van Stadskanaal kunnen mensen een zienswijze indienen door hun handtekening te zetten onder een kant-en-klaar exemplaar. Begin maart werden de plannen voor een windpark gepresenteerd door het ministerie van Economische Zaken. Gedurende zes weken kan een zienswijze worden ingediend. De PvdA roept de bevolking op zaterdagmiddag hun handtekening te komen zetten.

PvdA StadskanaalDraagvlakonderzoek heeft aangetoond dat 80% van de bevolking tegen de komst van dit grootschalige park is. De Veenkoloniën zullen worden getransformeerd tot een industrieel landschap met 50 windmolens van een tiphoogte van 200 meter. Sommige bewoners van het gebied zullen op nog geen 500 meter afstand van hun huis een windmolen krijgen. Dit zal onder andere leiden tot geluidsoverlast, slagschaduw en landschapsvervuiling. Ook de radioantennes van LOFAR bij Exloo zullen ernstig worden gehinderd door de elektromagnetische storing van de molens. Zozeer zelfs dat belangrijke wetenschappelijke projecten niet meer door zullen kunnen gaan. Gevolg: Kapitaalvernietiging en grote internationale reputatieschade.

De fractie van de PvdA Stadskanaal is bang dat de plaatsing van de molens zal leiden tot een negatieve spiraal, die effect heeft op de leefomgeving en economie in de Veenkoloniën. “Bovendien zijn we ervan overtuigd dat er veel meer ruimte moet komen voor het alternatieve plan van lokale ondernemers om een groot zonnepark te plaatsen. We zijn een groot voorstander van deze vorm van duurzame energie. “ ‘Minder palen, meer panelen!’ zeggen wij dan ook,” aldus fractievoorzitter Egbert Hofstra.

Datum 14 maart 2016 Bert Jan Brinkman

Bestemming gezocht voor plek voormalig Noorderpoort

Bert Jan Brinkman in gesprek met Egbert HofstraSTADSKANAAL – Waar eerder het Noorderpoort stond aan de Frankrijklaan langs de Atlantislaan in de wijk Maarswold gaapt nu een braakliggend terrein. Dit terrein is van de gemeente. Bewoners willen op die plek graag een park met vijver. De vijver zou wateroverlast bij regenbuien kunnen verminderen. Maar waterberging zou in principe al voldoende gewaarborgd zijn zegt Egbert Hofstra van de PvdA Stadskanaal. Wat dan te doen met de lege vlakte? Woningen bouwen?

Starterswoningen
Stadskanaal is een van de grotere plaatsen in de provincie. Toch ook hier bevolkingskrimp. Jongeren trekken weg. Geen werk of de huur is te hoog. Teveel regeltjes.. Een oplossing zou de bouw van goedkope starterswoningen kunnen zijn op de plek waar ze vroeger naar school gingen. De Atlantislaan is bovendien een prima hoofdweg met goede (snel)busverbindingen. Woningcorporatie Lefier zou echter hebben aangegeven dat woningbouw op dit moment niet realistisch is.

 

Luister Egbert Hofstra (PvdA Stadskanaal)

Datum 8 november 2015 Bert Jan Brinkman

Niet beknibbelen op spoorlijn Veendam Stadskanaal

Egbert Hofstra - PvdA Stadskanaal
Egbert Hofstra – PvdA Stadskanaal

STADSKANAAL – Fractie voorzitter Egbert Hofstra van de PvdA Stadskanaal maakt zich zorgen over de komst van de trein. Schreef hierover eerder een column in een lokale weekkrant. Hofstra wil aangeven dat het allemaal zolang duurt. Diverse infrastructuurprojecten in de provincie hebben inmiddels wel groen licht gekregen maar bij de spoorlijnverbinding Veendam Stadskanaal staat het sein nog steeds op rood. Toch is er 68 miljoen euro gereserveerd voor de spoorlijn. Waarom dan toch die zorgen?

 

Hofstra tijdens de S-express uitzending afgelopen vrijdagavond:

Datum 8 november 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-