Alle berichten met: financiën

a href="https://rtveen.nl/2021/10/07/borger-odoorn-gaat-fors-investeren-de-vlag-hangt-er-beter-bij-dan-in-2018/" title="Permalink to Borger-Odoorn gaat fors investeren: ‘De vlag hangt er beter bij dan in 2018’" rel="bookmark">Borger-Odoorn gaat fors investeren: ‘De vlag hangt er beter bij dan in 2018’

De gemeente Borger-Odoorn gaat volgend jaar fors investeren. Maar liefst 1,5 miljoen zo bleek woensdagmiddag tijdens de presentatie van de begroting in het gemeentehuis in Exloo. 

a href="https://rtveen.nl/2021/05/27/borger-odoorn-sluit-financieel-2020-positief-af-13-miljoen-in-de-plus/" title="Permalink to Borger-Odoorn sluit financieel 2020 positief af: 1,3 miljoen in de plus" rel="bookmark">Borger-Odoorn sluit financieel 2020 positief af: 1,3 miljoen in de plus

BORGER-ODOORN – De gemeente Borger-Odoorn sluit boekhoudkundig 2020 positief af met 1,3 miljoen euro in de plus. Ondanks dat de coronacrisis een flinke deuk heeft geslagen in de financiën, is de gemeente er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Dit komt grotendeels door de overheidssteun die de gemeente heeft mogen ontvangen, aldus wethouder Albert Trip. 

a href="https://rtveen.nl/2020/06/08/borger-odoorn-sluit-boekjaar-2019-nog-goed-af/" title="Permalink to Borger-Odoorn sluit boekjaar 2019 nog goed af" rel="bookmark">Borger-Odoorn sluit boekjaar 2019 nog goed af

EXLOO – Met een positief resultaat van € 577.000 sluit Borger-Odoorn het boekjaar 2019 goed af. De coronacrisis en de herziening van het Gemeentefonds brengen de gemeente voor de komende jaren echter wel veel financiële onzekerheid.
Over 2020 verwacht de gemeente geen voordelig resultaat. De Bestuursrapportage 2020-I laat dan een verwacht tekort zien van € 555.000

a href="https://rtveen.nl/2020/06/02/nieuw-portaal-voor-financiele-verantwoording/" title="Permalink to Nieuw portaal voor financiële verantwoording" rel="bookmark">Nieuw portaal voor financiële verantwoording

EXLOO – Borger-Odoorn heeft gedurende de afgelopen paar jaar de begrotingscyclus in een nieuw jasje gegoten. De ambities en plannen staan hierin centraal, de cijfers over inkomsten en uitgaven zijn meer ondersteunend.
Wethouder financiën, Niek Wind, presenteerde op 2 juni het nieuwe portaal (borgerodoorn.pcportal.nl) waar alle documenten in de cyclus van Planning & Control overzichtelijk bij elkaar staan

a href="https://rtveen.nl/2020/02/22/belastingspreekuur-in-de-bibliotheek/" title="Permalink to Belastingspreekuur in de bibliotheek" rel="bookmark">Belastingspreekuur in de bibliotheek

STADSKANAAL/VEENDAM – Kun je hulp gebruik bij je belastingaangifte of heb je vragen over toeslagen of kwijtschelding? Maak een afspraak voor het Belastingspreekuur in de bibliotheek. Ook kun je gebruikmaken van computers in de bibliotheek om zelf je belastingzaken te regelen. Meer informatie over data en tijden kunt u vinden op onze website www.rtveen.nl.

geld

a href="https://rtveen.nl/2019/10/30/gemeente-veendam-financieel-gezond-2/" title="Permalink to Gemeente Veendam financieel gezond" rel="bookmark">Gemeente Veendam financieel gezond

VEENDAM – Op maandag 4 november 2019 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2023. De gemeente Veendam heeft een sluitende begroting. Daarvoor hoeft de gemeente niet extra te bezuinigen. Wethouder Schmaal: “We moeten echter wel alert blijven. Er zijn diverse ontwikkelingen die de financiële positie onder druk kunnen zetten. Zo is de bijdrage van het Rijk aan de gemeente onzeker.

a href="https://rtveen.nl/2019/08/03/nieuwe-financieel-bestuurder-treant-zorggroep/" title="Permalink to Nieuwe financieel bestuurder Treant Zorggroep" rel="bookmark">Nieuwe financieel bestuurder Treant Zorggroep

STADSKANAAL – Met ingang van 1 augustus 2019 heeft de Treant Zorggroep Ron Akkerman (58) als nieuwe financieel bestuurder (CFO) aan het roer. Hij volgt hiermee interim-bestuurder Jean-Pierre van Beers op.
Akkerman is een ervaren bestuurder en toezichthouder, die zijn sporen heeft verdiend in de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

a href="https://rtveen.nl/2019/06/06/stadskanaal-investeert-in-voorzieningen-en-leefbaarheid/" title="Permalink to Stadskanaal investeert in voorzieningen en leefbaarheid" rel="bookmark">Stadskanaal investeert in voorzieningen en leefbaarheid

STADSKANAAL – Het college van B&W kiest in haar deze week verschenen ambitienota voor grote investeringen in de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Daarmee kiest ze voor het belang van haar inwoners en de gemeente als geheel. Concreet investeert ze in de bereikbaarheid van het stationsgebied, de bouw van scholen, in binnensportaccomodaties en de instandhouding van de 3 buitenbaden door een renovatie die de baden technische zekerheid biedt voor de komende 20 jaren.

a href="https://rtveen.nl/2018/07/04/positief-resultaat-jaarrekening-veendam/" title="Permalink to Positief resultaat jaarrekening Veendam" rel="bookmark">Positief resultaat jaarrekening Veendam

VEENDAM – De gemeente Veendam heeft haar financiële positie verder versterkt. De jaarrekening 2017 laat zien dat de gemeente € 1,5 miljoen heeft overgehouden. Het college van burgemeester en wethouders wil dit bedrag toevoegen aan de algemene bestemmingsreserve.
De jaarstukken 2017 worden op maandag 9 juli behandeld in de gemeenteraad.

a href="https://rtveen.nl/2018/06/12/proef-voorzieningenwijzer-borger-odoorn-geslaagd/" title="Permalink to Proef VoorzieningenWijzer Borger-Odoorn geslaagd" rel="bookmark">Proef VoorzieningenWijzer Borger-Odoorn geslaagd

EXLOO – De proef met de Voorzieningenwijzer in Borger-Odoorn moet een structureel vervolg krijgen. Dat vinden de gemeente en woningcorporaties Woonservice en Lefier.
Zij lieten in 2017 een pilot uitvoeren met De VoorzieningenWijzer, die inwoners helpt om financiële regelingen beter te benutten. De aanpak bleek succesvol: het leverde huishoudens een gemiddeld voordeel van € 620,- op.