Direct naar de inhoud.

Stadskanaal ’74: ”Na 6 jaar gevochten te hebben is het eindelijk gelukt”

De 7 units van het clubhuis

STADSKANAAL – ”Na 6 jaar gevochten te hebben is het eindelijk gelukt” zegt Atte van Haastrecht over het nieuwe clubhuis van korfbalvereniging Stadskanaal ’74. De bouw is begin deze maand begonnen en is sneller dan verwacht verlopen.

”Er zijn vandaag 7 units vanuit een bedrijf in Stadskanaal naar ons sportveld gekomen. Deze zijn in de ochtend allemaal geplaatst.” De leden van de club zijn druk bezig om de verbouwingen binnen in de units te verwezenlijken. Van Haastrecht geeft aan dat de kantine vanaf het nieuwe seizoen open moet gaan, zodat er ook extra inkomsten in de clubkas komen.

Vanaf 2014 is de korfbalclub al in conflict met de gemeente Stadskanaal over de bouw van een eigen clubhuis. Verschillende oppositie partijen uit de raad hebben in de loop der jaren aandacht gevraagd voor de zaak van de sportclub. In 2019 hebben onder andere Lokaal Betrokken, Gemeente Belangen Stadskanaal, PvdA en D66 een motie ingediend en die is ook aangenomen door de gehele raad.

Lees ook: Bouw clubhuis Stadskanaal ’74 van start (5 mei 2020)

Datum 16 mei 2020 Hielke Bosch

Boudy Meertens nieuwe fractievoorzitter GBS in Stadskanaal

Boudy MeertensSTADSKANAAL – GBS-raadslid Boudy Meertens is met onmiddellijke ingang de nieuwe fractievoorzitter van GBS in de gemeenteraad van Stadskanaal. Dit omdat Ard Ploeger zijn taken als fractievoorzitter en raadslid om medische redenen heeft moeten neerleggen. De fractie van Gemeentebelangen Stadskanaal beraadt zich momenteel over de invulling van de vrijgekomen zetel. Hierover zal binnenkort meer duidelijkheid komen.

Datum 24 april 2015 Bert Jan Brinkman

Erik Bieze op kandidatenlijst Groninger Belang

Erik Bieze van Gemeente Belangen Stadskanaal
Raadslid Erik Bieze (GBS)

STADSKANAAL – (interview) – Erik Bieze uit Stadskanaal staat op een verkiesbare plek op de kandidatenlijst van de nieuwe Provinciale partij ‘Groninger Belang’. Hij hoopt dan ook op veel zetels want, zo vertelde hij bij RTV Stadskanaal, gaat de partij serieus werken aan vraagstukken zoals gasboringen, windmolens, herindeling en werkgelegenheid. Er zijn in totaal 43 zetels te verdelen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart.

 

Groninger Belang
Groninger Belang

‘Groninger Belang’ is een initiatief van zestien lokale partijen uit diverse Groninger Gemeenten. Vorig jaar oktober is de oprichting in een stroomversnelling gekomen en is er besloten om met de Provinciale Statenverkiezingen mee te gaan doen. Wat betekent dit voor onze regio? Wat kan de nieuwe partij landelijk bereiken voor onze provincie?

Erik Bieze, oud wethouder en huidig raadslid Gemeente Belangen Stadskanaal, legt het allemaal uit. Hij deed dit in het radioprogramma ’S-Express’ afgelopen vrijdagavond. Bert Jan Brinkman sprak met hem.

Een compilatie..

Datum 8 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Lokale Partijen slaan handen ineen bij verkiezingen

Groninger Belang
Groninger Belang

GRONINGEN / STADSKANAAL – Maar liefst 16 lokale partijen actief in de provincie Groningen hebben hun krachten gebundeld en werken samen in de nieuwe provinciale partij het ‘Groninger Belang’. Daarmee is het Groninger Belang een nieuwe partij op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015, maar zeker geen onervaren partij.

 

 

Ervaring

De lijst van 50 kandidaten barst van de ervaring. Zij bestaat uit raadsleden, fractie voorzitters, (ex) wethouders en andere gemotiveerde lokale politici. “Daarmee brengt het Groninger Belang direct een stuk ervaring en expertise naar de Staten. Gekoppeld aan daadwerkelijke ervaring met het provinciaal beleid in Stad en Ommeland”, aldus woordvoerder en voorzitter Bram Schmaal.

Het Groninger Belang is ontstaan uit de behoefte van de lokale partijen om mee te denken over en mee te werken aan verandering van dit beleid. Groningen kent een aantal grote dossiers waarin naar de mening van het Groninger Belang meer naar de inwoners van onze provincie moet worden geluisterd. En waarin de belangen van deze inwoners centraal zouden moeten staan. Zoals bijvoorbeeld de aardgaswinning, windmolens en gemeentelijke herindeling. Ook de economische ontwikkeling en werkgelegenheid kan anders en beter aangepakt worden.

Het Groninger Belang is volledig onafhankelijk van Haagse belangen. Wij denken en handelen vanuit één gedachte: wat is goed voor Groningen? Wij zijn trots op Stad en Ommeland en willen werken aan een sterke en daadkrachtige provincie.

Een samenwerking op deze schaal is nu al historisch binnen onze provincie. Deze 16 lokale partijen vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 20% van de electorale stem en ruim 80% van de lokale partijen. De lokale politiek bleek bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de grootste politieke stroming zowel landelijk als provinciaal. In Groningen zijn lokalen in veel gemeenten de grootste partij en zijn zij ruim vertegenwoordigd in colleges en gemeenteraden. Met dit gegeven wil het Groninger Belang ook in Provinciale Staten het verschil gaan maken.

 Deelnemende partijen aan het Groninger Belang zijn:

 • Gemeentebelangen Eemsmond
 • Gemeentebelangen Bedum
 • Lijst Stulp (Delfzijl)
 • Stadspartij (Groningen)
 • VZ 2000 (Grootegast)
 • Lokaal Perspectief (Hoogezand-Sappemeer)
 • Loppersum Vooruit
 • Gemeentebelangen Marum
 • Toekomst voor Marum
 • Kritisch Menterwolde
 • Samen voor Pekela
 • Gemeentebelangen Slochteren
 • Gemeentebelangen Stadskanaal
 • Algemeen Belang Ten Boer
 • GemeenteBelangen Veendam
 • Gemeentebelangen Vlagtwedde

Landelijk

Landelijk gaat het om ongeveer 150 lokale partijen die samenwerken om meer macht te krijgen in de provinciehuizen en in de 1e Kamer. Met de samenwerking doen de lokalo’s voor het eerst een serieuze gooi naar zowel de provinciale als de  landelijke macht. Op 18 maart zijn er de Provinciale Statenverkiezingen..

Datum 3 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Gemeente Belangen Stadskanaal: Nog geen beslissing subsidie Verrassend Stadskanaal

Peter GellingSTADSKANAAL – (interview Peter Gelling) – Het is nog niet helemaal over en uit met het evenement Verrassend Stadskanaal. De gemeente Stadskanaal heeft aangegeven zich terug te willen trekken met de subsidie verstrekking hiervoor. Tijdens de komende raadsvergadering op maandag 28 oktober zal echter niet alleen de raadsfractie van de PvdA hierover vragen stellen. Ook de partij Gemeentebelangen Stadskanaal wil graag het 2-jaarlijkse evenement behouden. Gemeentebelangen weet echter ook dat er drastisch bezuinigd moet worden..

Volgens Peter Gelling, fractievoorzitter van Gemeente Belangen Stadskanaal (GBS) zijn de beslissingen nog niet genomen over het stopzetten van de subsidie. De gemeenteraad moet er nog over stemmen. Gelijktijdig weet Gelling dat er de komende periode ruim drie miljoen aan bezuinigingen moet worden doorgevoerd, “dat is verschrikkelijk veel geld, en dat zal ergens vandaan moeten komen” liet de fractievoorzitter van GBS via RTV Stadskanaal afgelopen zaterdagmiddag weten. Gelling: “ Natuurlijk zijn wij voor ‘Verrassend Stadskanaal’, het evenement slaat enorm aan bij de inwoners van onze gemeente en wij dragen het zeker een warm hart toe”. Gemeentebelangen wil echter ook de andere politieke partijen aanhoren. De meerderheid van de raad beslist.

Het evenement kent vier hoofdsponsors waaronder dus de gemeente die zich nu terug wil trekken. Inmiddels zou er 80.000 euro binnen zijn via de overgebleven sponsoren. Het evenement ‘Go Sports’ wat gelijktijdig met Verrassend Stadskanaal wordt gehouden krijgt ook 15.000 euro subsidie liet wethouder Johan Hamster eerder weten.

Luister Peter Gelling:

Datum 15 oktober 2013 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal wijst Drentse windplannen af

Windmolen ClustersSTADSKANAAL – De gemeenteraad van Stadskanaal heeft een motie aangenomen van PvdA en Gemeentebelangen Stadskanaal (GBS) waarin de ‘Gebiedsvisie Windenergie van de provincie Drenthe’ over het plaatsen van windmolens wordt afgewezen. In de gebiedsvisie worden, vlakbij de provinciegrens, in totaal zo’n 50 windmolens van elk 3 megawatt en 200 meter hoogte geplaatst.

PvdA-raadslid Egbert Hofstra: “We zijn blij dat de door ons al eerder aangekondigde motie is aangenomen. De gemeenteraad vindt dat het draagvlak voor de gebiedsvisie bij inwoners en ondernemers ontbreekt. Ook zijn de gezondheidseffecten onduidelijk. De kernen Stadskanaal en Musselkanaal gaan hinder ondervinden van deze windmolens, het woon-werk- en leefklimaat wordt flink aangetast en er dreigt een negatieve economische spiraal voor ons verzorgingsgebied. En dat in een tijd dat we al met krimp te maken hebben.”

Drenthe heeft met het Rijk afgesproken in totaal voor 280 megawatt aan molens te plaatsen. De fractieleden van PvdA en GBS begrijpen niet waarom de provincie Drenthe vasthoudt aan de plannen om de windmolens alleen in de Drentse Veenkoloniën te plaatsen. Zij roepen de provincie Drenthe dan ook op om de molens over de provincie te verdelen, zodat niet één regio daar de dupe van wordt.

Datum 11 juni 2013 Bert Jan Brinkman

Wethouder Erik Bieze: Brug en sluisbediening ook op zondag

Het Stadskanaal
Het Stadskanaal

STADSKANAAL – Het stond gisterenavond op de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering maar is nog niet in stemming gebracht. De bruggen en sluizen openstelling op de zondag in Stadskanaal. Dat dit gaat gebeuren is zo goed als zeker want een rondje langs de politieke partijen maakt een en ander helder. Vaarrecreanten kunnen dus zo goed als zeker vanaf 1 mei ook op de zondag door de gemeente Stadskanaal varen.  Wethouder Erik Bieze (GBS): “We stellen de gemeenteraad voor om vanaf mei met de brugbediening op zondag te gaan beginnen om zo nog aantrekkelijker te worden voor de recreatievaart. Gelijktijdig profiteren hier onze winkeliers en horeca bedrijven van. Ook voeren we de konvooivaart in op alle dagen (dus ook op zondag) zodat op bepaalde tijdstippen de boten achter elkaar de bruggen kunnen passeren”, aldus Erik Bieze.

Christen Unie wethouder Johan Hamster heeft binnen het college van B&W tegen de zondagopenstelling gestemd. Vanwege de principes binnen de partij is Hamster juist voor handhaving van de zondagse rustdag.  Als in februari de gemeenteraad overgaat tot stemming zullen Christelijke Partijen zijn voorbeeld volgen. Het kan dus nog spannend worden maar de algemene verwachting is dat een meerderheid van de raad stemt vóór de zondagopenstelling van bruggen en sluizen in het Stadskanaal.

Datum 29 januari 2013 Bert Jan Brinkman

Volkstuintje voor de allerarmsten gemeente Stadskanaal

Wethouder Erik Bieze

STADSKANAAL – Organisaties die arme burgers helpen in de gemeente Stadskanaal kunnen geld verwachten van de gemeente. Dat heeft wethouder Erik Bieze (GBS) bekend gemaakt. De gemeente Stadskanaal heeft een minimabeleid als laatste vangnet voor de armen. Hier kan bijvoorbeeld geld worden gekregen voor activiteiten die anders niet meer te betalen zijn. Door ook geld te geven aan hulpverlenende instanties wil de gemeente het minimabeleid nog eens extra onderstrepen.

“De laatste tijd komen steeds meer gezinnen door de crisis in de problemen en die willen we nu helpen”, zegt Erik Bieze. De Stichting Leergeld is bijvoorbeeld een organisatie die arme gezinnen helpt. Ook de voedselbank is dat. Daarom krijgen deze organisaties extra geld om zo de arme gezinnen te ondersteunen. Afgelopen maandag werd tijdens de gemeenteraad ook besloten geld vrij te maken voor groente-tuintjes. Hier kunnen burgers en gezinnen die hiervoor in aanmerking komen eigen groente telen. Het idee van een volkstuintje kwam van Jan Deuring (CDA). Ook alleenstaande ouders onder de 27 jaar die moeten rondkomen van studiefinanciering worden door de gemeente geholpen. De wethouder heeft in totaal 50.000 Euro gereserveerd voor de hulpverlenende organisaties in 2013. De gemeenteraad kon zich afgelopen maandagavond prima vinden in de maatregelen van wethouder Bieze en is akkoord gegaan.

Door bezuinigingen bij het rijk wordt het voor de meeste gemeenten wel steeds moeilijker de armlastigen te helpen. Het minimabeleid in Stadskanaal is hierdoor inmiddels teruggebracht van 20 % naar 10 % voor inkomens boven het minimum.

Datum 20 november 2012 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal