Direct naar de inhoud.

Kunstwerk ‘Man achter hondenkar’ in Oude Pekela vernield

Hondenkar Oude Pekela RTV1

OUDE PEKELA – Bij de oude Rabobank in Oude Pekela staat het kunstwerk ‘Man achter hondenkar’. Vannacht is de bronzen hond gestolen die normaal voor de hondenkar staat. Het bronzen beeld is ontworpen door kunstenaar Hans Mes. In 1984 is het kunstwerk in Oude Pekela geplaatst.

Vanmiddag wordt het overgebleven deel van de ‘Man met hondenkar’ verplaatst naar een opslag. Het kunstwerk zou sowieso al worden verplaatst in verband met de nieuwe inrichting van het centrum. Het bronzen beeld wordt gerestaureerd.

Burgemeester Jaap Kuin is stellig: “Als gemeente doen we zeker aangifte en hopen we de dader(s) zo snel mogelijk op te pakken. De man met de hondenkar is erfgoed en daar blijf je af. Nu wordt het wellicht voor een paar honderd euro verkocht, maar de rijke geschiedenis van Pekela wordt hiermee teniet gedaan. Doodzonde’.

Mocht u de bronzen hond zien of het vermoeden hebben dat het de restanten zijn, neemt u dan contact op met de gemeente (t. 0597-617555) of met de politie (t. 0900-8844).

Datum 21 februari 2017 Redactie

Compromis bereikt in conflict biljartvereniging en de gemeente

Foto: Herman Alink RTV1

OUDE PEKELA – Vandaag 11 februari in een gesprek met de voorzitter (Tinus Harms) van de biljartvereniging de Snikke werd ons medegedeeld dat er een compromis is bereikt tussen de vereniging, de Badde en de gemeente Pekela. In de bespreking werd door de vereniging de nota’s getoond waarop zij hun eigendomsrechten stoelden.

1 biljarttafel zal uit de gemeenschappelijk ruimte van de biljartvereniging verhuizen naar de hal in De Binding. In overleg met de beheerder van Mfc de Binding zal een plek worden aangewezen. De kosten om de tafel te verplaatsen komen volledig voor rekening van de Badde. De ontstane vrije ruimte in de biljartzaal zal door de Badde gebruikt worden voor andere activiteiten, waarbij gedacht moet worden aan het plaatsen van tafels en stoelen. Afspraak is dat wanneer deze activiteiten plaatsvinden dit wordt voorgelegd aan de vereniging.

Afgesproken is ook dat er tenminste 2 x per jaar overleg plaats vindt tussen de Badde en de biljartvereniging. De vereniging heeft voorgesteld om het gebruik van de biljarttafel in de hal te monitoren zodat indien er minimaal gebruik van wordt gemaakt deze weer terug te plaatsen. De Badde is het hiermee eens.

Voor de leden van de biljartvereniging betekent het compromis dat ze iets minder vaak onderlinge partijtjes kunnen spelen maar dat vindt men niet erg. Belangrijker is dat er een eind is gekomen aan het geharrewar en men zich weer helemaal kan richten op de zo geliefde biljartsport.

 

Datum 11 februari 2017 Redactie

Oude Pekela centraal samen inrichten; Veur en deur Pekela

Foto: Gemeente Pekela

OUDE PEKELA – Het gebied Oude Pekela wordt opnieuw ingericht. Iedereen krijgt dit jaar de gelegenheid om actief mee te denken, te praten en te doen. Samen worden er stappen gezet die nodig zijn om het ontwikkelingsplan te realiseren en ervoor te zorgen dat het centrum voor iedereen een aantrekkelijke plek wordt. Eerste grote bijeenkomst is maandag 13 februari 2017. 

Wethouder Hennie Hemmes: “Het wordt een plek waar we elkaar ontmoeten en ons thuis voelen. Iedereen is welkom om mee te praten en ideeën aan te leveren”.

Vier interactieve bijeenkomsten
Wethouder Hennie Hemmes: “We willen het plan graag ontwikkelen vanuit de ideeën en suggesties van inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belangstellenden en belanghebbenden. Daarom is iedereen van harte uitgenodigd voor de grote bijeenkomsten die we dit jaar gaan organiseren. De eerste is op maandag 13 februari a.s.

Veur en deur Pekela!
In vier stappen wil de gemeente samen werken naar het resultaat. Oude Pekela Centraal ontwikkeld voor en door Pekelders, ofwel veur & deur Pekela! Er worden vier grote bijeenkomsten georganiseerd waarin betrokkenen met elkaar aan het werk gaan, ideeën aandragen en bespreken, voor- en nadelen tegen het licht houden en voorkeuren aangeven. De bijeenkomsten hebben een informatief en interactief karakter. Er worden bijeenkomsten georganiseerd in februari, april, juni en oktober.

Eerste bijeenkomst op maandag 13 februari 2017, 19.30 uur in MFC De Binding
Wilt u meepraten over de invulling van het gebied Oude Pekela Centraal? Dan bent u van harte welkom! Wethouder Jaap van Mannekes: “Op maandag 13 februari 2017 wordt gesproken over de huidige situatie in Oude Pekela met zijn positieve en negatieve punten, de ontwikkelingen van de laatste tijd, de ‘eigenheid’ van het dorp en enkele richtingen voor de toekomst. En loopt u al met ideeën rond, dan kunt u deze ook zeker kwijt op deze maandagavond! Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten!”

Ideeën kwijt?
U kunt naast de bijeenkomsten uw ideeën ook online kwijt. Houd hiervoor de social media van de gemeente Pekela in de gaten (Twitter, Facebook, Instagram en Whatsapp).

Datum 6 februari 2017 Redactie

Conflict biljartvereniging De Snikke en gemeentebestuur Pekela blijft voortduren

Foto: Herman Alink

OUDE PEKELA – Tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteren van 31 januari deed Tinus Harms, voorzitter van de biljartvereniging De Snikke te Oude Pekela een dringend beroep op de raadsleden om het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders met ingang van 1 februari de door hen gebruikte biljartruimte en –tafels publiekelijk open te stellen te herzien. Benadrukte hierbij ook het sociale en maatschappelijk belang dat de vereniging heeft voor haar leden, welke door de week dagelijks een biljartje komen leggen.  

Later konden de raadsleden naar aanleiding van een ingekomen brief van B en W aan welzijnsinstelling De Badde inzake de biljartvereniging met de verantwoordelijke wethouder Hennie Hemmes in discussie gaan. Hierbij bleek dat SP, SVP en CU het beleid van het gemeentebestuur steunde en de overige partijen PvdA, CDA, Groenlinks en VVD meer voorstander waren om nog eens met de partijen om de tafel te gaan om in overleg tot een oplossing te geraken.

In eerste instantie had de wethouder hier weinig zin in, omreden datt er gedurende  de afgelopen 3 maanden in overleg partijen niet nader tot mekaar waren gekomen. Na een korte schorsing besloot de wethouder om alsnog te proberen middels gesprekken met de biljartvereniging en De Badde tot een oplossing te geraken, wel werd deze periode begrenst tot 15 februari.

Discussie in de raad
Tijdens de discussie in de raad vielen een paar zaken op: De gemeente heeft feitelijk niets met de biljartvereniging te maken, dan behalve dat dit burgers zijn uit de gemeente. De Badde huurt de Binding en heeft toezicht op deze ruimte, wat o.m. inhoudt dat zij moet zorgen dat de gebruikers de door hen uitgevaardigde richtlijnen in acht houden. Volgens de biljartvereniging heeft dat nog nooit geleid tot een probleem, totdat een burger de wethouder opmerkzaam maakte hoe het kon dat de ruimte in De Binding niet openbaar toegankelijk was. De wethouder deed dat vanavond af met de woorden, ‘Ja, misschien hebben we ons toezicht daarop wat laten verslonzen’. Echter had de wethouder De Badde hiervoor op het matje moeten roepen en niet de biljartvereniging, nee zij kregen van de heer Hemmes te horen: “dat de vereniging teveel vrijheden heeft gekregen dan wel genomen en dat dit ongewenst is”.

Onduidelijk van wie de 4 biljarttafels zijn.
Onduidelijk blijft nog steeds van wie nu de 4 biljarttafels zijn, waarvan 1 in augustus 2016 werd geïnstalleerd. De wethouder memoreerde: “Weet niet of wij of de Badde eigenaar zijn, ik heb de bonnetjes niet” en daarnaast zegt de biljartvereniging ze wel te hebben maar wil deze niet tonen.

Ook onduidelijk bleef hoeveel burgers uit de gemeente Pekela daadwerkelijk gebruik zouden willen maken van de biljartruimte op de tijdstippen dat de biljartvereniging niet speelt en werden door menig raadslid vraagtekens geplaatst of dezelfde ruimte wel geschikt is voor andere activiteiten, temeer dat de biljarttafels een groot deel van de ruimte in beslag nemen.

Welzijnsinstelling De Badde was onbereikbaar voor commentaar. Wordt vervolgd

Zie ook ons vorig artikel over deze kwestie:
https://rtveen.nl/2017/01/24/conflict-biljartvereniging-en-gemeente-pekela/

Tekst en foto: Herman Alink

Datum 1 februari 2017 Redactie

Pekelder raadsgriffier met terugwerkende kracht benoemd

Archieffoto Wilma Swarts RTV1

GEMEENTE PEKELA – De gemeenteraad van Pekela heeft in de raadsvergadering van 31 januari 2017 Dhr. W.E. Meffert definitief met terugwerkende kracht benoemd tot griffier van de raad. Om een of andere reden had de officiële benoeming nooit plaatsgevonden, terwijl Meffert al bijna 6 jaar de werkzaamheden van toenmalig raadsgriffier G. Wijers voetstoots had overgenomen.

Wijers stopte met het werk per 1 juni 2011. Meffert was in een raadsvergadering van 21 december 2010 al benoemd als plaatsvervangend raadsgriffier met de bedoeling hem officieel te benoemen als raadsgriffier na het vertrek van Wijers. Vol goede moed was Meffert dus al jaren bezig om het werk van raadsgriffier te verrichten, alleen de officiële benoeming ontbrak.

Plaatsvervangend voorzitter Henk Busemann begon met enigszins schaamrood op de kaken uit te leggen dat de officiële benoeming inderdaad nooit had plaatsgevonden. Na 6 jaar nu dus eindelijk een feit. Om het een beetje goed te maken werd Meffert verblijdt met een mooie bos bloemen en een cadeautje. Busemann grapte nog dat nu het zoveel jaren had geduurd, Meffert gerust nog 6 jaar kan blijven zitten nadat er eventueel een ontslagbrief zou volgen, want dit zou zomaar ook wel eens ongemerkt kunnen gaan.

Dhr. R. Brekveld (voormalig griffier van de gemeente Veendam) is sinds 30 juni 2009 plaatsvervangend griffier van de gemeente Pekela. Deze situatie blijft ongewijzigd.

Datum 1 februari 2017 Redactie

Trots en ontroering bij première uniek filmproject ‘PekelsGoud”

Foto: Aad Den Os

GEMEENTE PEKELA  – Zo’n 350 mensen waren aanwezig bij de Binding in Oude Pekela. Een unieke documentaire over Pekela dat is gemaakt door cameraman Martijn Pot en de inwoners van Pekela. De zaal zat afgeladen vol met inwoners van Pekela en vele andere belangstellenden. Voor de ingang van het gebouw lag een rode loper met een goudkleurige ballonnenboog.

Miranda Bolhuis presenteerde de avond op humoristische wijze met af en toe een emotioneel tintje.

Burgemeester Jaap Kuin was zeer onder de indruk van het eerlijke verhaal en de kracht van Pekela. Maar er was meer deze avond. Een prachtig verhaal over de geschiedenis van Pekela dat werd verteld door journaliste en schrijfster Pauline Broekema. Voormalig burgemeester Meindert Schollema deed zijn verhaal over de uitzending van de EO dat hem in zijn hart heeft geraakt. Edwin Jongedijk met gitaar en een lied – Dit is Mien Dörp

Na afloop werden alle medewerkers bedankt door burgemeester Jaap Kuin waarbij Martijn Pot tot zijn grote verrassing een erepenning in ontvangst mocht nemen.

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Tekst en foto’s: Aad Den Os voor RTV1.

 

 

Datum 30 januari 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal