Direct naar de inhoud.

Conflict Biljartvereniging en gemeente Pekela

  • door:
  • op:
Foto: Herman Alink

OUDE PEKELA – (Door Herman Alink) Er is een conflict ontstaan tussen de biljartvereniging De Snikke en het gemeentebestuur Pekela. Het gaat met name om de publiekelijke openstelling van de biljartzaal en biljarttafels. Zijdelings speelt daarbij de twist wie de biljarttafels in eigendom heeft. Een complicerende factor is ook nog dat hierbij welzijnsinstelling De Badde een soort tussenrol vervult. Hieronder een samenvatting van de gebeurtenissen, aangereikt door de biljartvereniging.

Het gemeentebestuur liet bij brief van 23 december 2016 aan De Badde weten dat per 1 februari 2017 de publiekelijke openstelling van de biljartruimte en –tafels een feit zal moeten zijn. In een wat recenter schrijven van de gemeente aan de vereniging gedateerd 20 januari 2017 schrijft men  ‘de situatie kan ontstaan, dat wij u het directe gebruik van deze zaal moeten ontzeggen en toegang ertoe onmogelijk moeten maken’. Deze brief werd geschreven omdat volgens het college wel duidelijk is gemaakt dat de vereniging nog steeds niet bereid is mee te werken aan hun standpunt en dat de vereniging zichtbaar de confrontatie zoekt. Ook betreuren zij het feit dat de vereniging overleg niet wenst te voeren. Zie hier de volledige versie van de brief.

Wat ging hieraan vooraf
Vandaag had onze verslaggever een gesprek met de heren Alex de Keijser (secretaris) en Tinus Harms (voorzitter) van de biljartvereniging. In het gesprek vertelden zij het volgende:

In 2001 werd een begin gemaakt met recreatief biljarten voor ouderen in het voormalig dorpshuis De Snikke. Om een en ander in goede banen te leiden werd door Stichting De Badde een reglement opgesteld met daaraan gekoppeld een huishoudelijk gedeelte, waarin de richtlijnen staan waar de vereniging aan moet voldoen. 16 september 2009 stuurt De Badde de vereniging de regels voor het gebruik van de biljartzaal in dorpshuis De Snikke, waar onder meer wordt geschreven: ‘Tijdens openingstijden zijn bezoekers toegestaan, de bezoekers kunnen echter alleen meedoen als zij lid worden van de biljartclub’. Rond dezelfde tijd werd de biljartvereniging reglementair opgericht en werd onderling een competitie gespeeld om 2 wedstrijdtafelstrijdtafels. In 2011 meldde men zich aan bij de Ouderen Biljart Vereniging Drenthe & Groningen en ging men met 1 team competitiewedstrijden spelen.

Na de verhuizing in 2014  van het voormalig dorpshuis De Snikke naar de nieuwe accommodatie Mfc De Binding heeft de vereniging 2 nieuwe wedstrijdtafels en 40 leden, allen ouder dan 70 jaar. De overgang gebeurde onder dezelfde condities als ze gewend waren.

Het begin van het conflict
In 2016 werd een lid geroyeerd vanwege ongewenst gedrag nadat hij eerst enkele keren was gewaarschuwd. (welk ongewenst gedrag hier wordt bedoeld gaf het bestuur geen uitsluitsel over). Naast royatie werd het lid tevens de toegang ontzegd tot de biljartzaal. Hierover heeft betreffende zijn beklag gedaan bij wethouder Hennie Hemmes. Volgens de vereniging vond de wethouder het raar dat de vereniging iemand de toegang kon ontzeggen aangezien in zijn ogen de biljartzaal een openbare ruimte was en daarom voor een ieder te gebruiken is. (zie eerder genoemde reglement)

In een brief van 18 oktober 2016 zegt het gemeentebestuur de indruk te hebben, dat de vereniging zich een positie toedicht die men niet heeft, alsof er sprake zou zijn van een exclusief recht op het gebruik van de zaal. Daarbij wordt opgemerkt dat de lakens van de biljarts jaarlijks door De Badde via subsidie van de gemeente worden betaalt en deze op kosten van de gemeente worden verwarmd. Als alternatief werd aangeboden de zaal te huren voor 12.500,– per jaar.

Vervolgens werd door de gemeente per brief een handreiking verstrekt aan de Badde, maar dit werd niet gecommuniceerd met de vereniging. Door een toevalligheid is de vereniging sinds kort in het bezit van deze brief. Volgens Harms wordt De Badde heel subjectief benaderd door wethouder Hemmes, want zij zijn de verstrekkers van de subsidie, dus eventueel zou op het budget gekort kunnen worden richting De Badde, wat zijn weerslag dan weer zal hebben op het budget van de vereniging.

Sloten op de biljarts
Al met al heeft de vereniging besloten dat er sloten op de tafels moesten komen. Dit om te voorkomen dat een ieder gebruik kan maken van de biljarts. De gemeente zegt in hun schrijven van 18 januari 2017 deze situatie als zeer ongewenst te beschouwen (onbekend is immers wie de eigenaar is van alle biljarts) en dat het niet helpt om te komen tot een gezamenlijk oplossing. Ze stelden een limiet tot donderdag 19 januari 12.00 uur om de aangebrachte sloten te verwijderen. De biljartvereniging heeft tot nu toe daaraan geen gehoor gegeven. Gisteren (23 jan.) is er een overleg geweest met De Badde en de vereniging. Volgens de vereniging hebben zij alle bewijzen dat de biljarts hun bezit zijn, wat door de Badde werd ontkent, maar deze kwam niet met bewijzen.

Het bestuur van de vereniging blijft onverzettelijk tegen publiekelijke openstelling zonder lid te zijn.
Indien het besluit gehandhaafd blijft dan wordt er een loopje met ons genomen door de Badde en de gemeente, aldus de voorzitter. Hij sprak de woorden: ‘We zullen vragen of anderen bereid zijn een bestuur te vormen, zo niet dan beëindigd daarmee de vereniging en verkopen we alles en de netto-opbrengst gaat naar een goed doel”.

Spreektijd in de gemeenteraad
Op 31 januari aanstaande zal voorzitter Harms de gemeenteraad toespreken in de hoop dat het besluit van B&W om de publiekelijke openstelling zonder lid te zijn, welke per 1 februari ingaat te herzien. Daarbij zal hij benadrukken dat de vereniging een maatschappelijke functie heeft en fungeert als een sociaal netwerk.

Uiteraard hebben wij van RTV1 contact met de gemeente gezocht om commentaar te kunnen geven omtrent het geschil. Deze wenste geen commentaar te geven zolang ze nog in gesprek zijn met de biljartvereniging. Wordt vervolgd….-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal