Direct naar de inhoud.

Wijk Sorghvliet in Veendam gaat de strijd met diabetes aan

foto ter illustratie (bron: freepik)

VEENDAM – De huisartsen en de apotheek in de wijk Sorghvliet in Veendam gaan samenwerken in de strijd tegen diabetes. Dagelijks komen er in Nederland 100150 nieuwe diabetes patiënten bij. Ook in Veendam wordt een sterke toename gezien van het aantal mensen met diabetes type 2.

Om de opmars van diabetes te stoppen start het project ‘Sorghvlietvitaalvooruit’. Zo kunnen de
inwoners van de wijk Sorghvliet de komende maanden iedere dinsdag een gratis gezondheidscheck
in de apotheek laten uitvoeren. Naast het meten van de bloeddruk en BMI wordt middels een
vingerprik de risicotest op diabetes afgenomen.

Gezonde leefstijl

Voor iedere deelnemer, met en zonder risico op diabetes, wordt er na de test een passend aanbod gedaan op het gebied van leefstijl. Vanuit het project kunnen wijkbewoners twee jaar lang kosteloos gecoacht worden in het bewust leren toepassen van een gezonde leefstijl.

Bij diabetes type 2 zijn de cellen in uw lichaam minder gevoelig geworden voor insuline . Er gaat dan niet genoeg suiker vanuit het bloed naar de cellen. Daardoor wordt de bloedsuiker te hoog.

De kans op diabetes type 2 vergroot bij overgewicht, ongezond eten, roken, en ouder worden. Maar het kan ook erfelijk bepaald zijn. Vaak lopen mensen jarenlang ongemerkt rond met diabetes type 2. Want de klachten zijn niet zo duidelijk.

Het project wordt ondersteund door de landelijke organisatie 2Diabeat. Voor meer informatie en aanmelden ga je naar www.sorghvlietvitaalvooruit.nl

 

Datum 7 maart 2022 Arienne Dozeman

Gemeentebelangen trekt ‘verstrekkende’ motie windpark in: ‘Te ingewikkeld’

Windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer Foto: Hielke Bosch/RTV1

Gemeentebelangen Borger-Odoorn wilde gisteravond tijdens de raadsvergadering een motie inbrengen waarin het verzoek wordt gedaan om tot handhaving over te gaan van het Windpark Drentse Monden en Oostermoer. De partij trok de motie weer in nadat er veel commotie over ontstond in de raad. (meer…)

Datum 10 september 2021 Jelmer Wijnstra

Samenwerken aan de gezondheid van Knoalsters

Gemeentehuis Stadskanaal (F: BJ Brinkman – RTV1)

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal wil dat er voor inwoners van jong tot oud doorlopend aandacht is voor positieve gezondheid en een gezonde leefstijl; thuis, op de kinderopvang, op school, op de opleiding, op het werk, in de wijk en in het dorp.

De Rijksoverheid heeft op initiatief van staatsecretaris Paul Blokhuis in 2018 een Nationaal Preventieakkoord afgesloten. Het Nationaal Preventieakkoord heeft als doel de Nederlandse bevolking gezonder te maken door een gezonde leefstijl te stimuleren. Er zijn afspraken gemaakt en acties vastgelegd om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Meer dan 70 organisaties hebben zich hieraan gecommitteerd.

Gezond leven in Stadskanaal
In Stadskanaal wil de gemeente een Lokaal Preventieakkoord opstellen. Dit akkoord ligt in het verlengde van het Nationaal Preventieakkoord, maar formuleert ook de eigen ambities uit het gezondheidsbeleid. We beginnen niet bij nul. Er zijn al heel veel goede initiatieven. Daar sluiten we zoveel mogelijk bij aan: ‘Veel gaat goed en samen wordt het (nog) beter’. Tegelijkertijd streven we ernaar preventie meer onderdeel van het leven te maken. Een gezonde leefstijl moet gemakkelijk en gewoon worden. Waar je ook bent. Om dat te bereiken willen we meer in samenhang werken en organiseren, samen met anderen. Door bijvoorbeeld ook achterliggende problemen van mensen aan te pakken. Denk aan schulden, werkloosheid of eenzaamheid.

Samen aanpakken
“We willen de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord vertalen naar een concrete, lokale aanpak. We organiseren daarom dit voorjaar twee digitale sessies met relevante partijen om afspraken te maken hoe wij aan de slag gaan met de thema’s (over)gewicht, bewegen en roken, waarbij ook wordt aangehaakt bij het Sportakkoord Stadskanaal en de Omgevingswet”.

“Ook als inwoner kunt u aangeven wat u belangrijk vindt om op te nemen in het Lokaal Preventieakkoord. Dat willen we doen door u drie open vragen te stellen. Binnenkort maken we bekend hoe we dit gaan doen. Eind april moet het Lokaal Preventieakkoord klaar zijn zodat het kan worden ingediend voor subsidie”, aldus een woordvoerder.

Datum 15 februari 2021 Bert Jan Brinkman

Provincie stelt subsidie beschikbaar voor versterking zorg

.

GRONINGEN – Met deze subsidie wil de provincie de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en toekomstbestendig maken. Organisaties en instellingen die een goed idee hebben voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw -waar zorg onderdeel van uitmaakt- kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Maar ook plannen om de zorg te verbeteren en toekomstbestendig te maken kunnen gebruik maken van deze subsidie.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “De zorg in onze regio ontwikkelt zich snel en met horten en stoten. Oude zorgvormen veranderen, verdwijnen soms en maken plaats voor nieuwe initiatieven. Dat gaat lang niet altijd makkelijk en we moeten voorkomen dat onze inwoners daarvan de dupe worden. Zeker in de krimpende en vergrijzende regio’s van onze provincie. Uiteindelijk heeft de provincie maar één belang: dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Dichtbij als het kan en als dat nodig is verder weg, maar dan goed en snel bereikbaar.”

Hoeveel is beschikbaar?

Er zijn in de periode 2020-2023 meerdere subsidierondes en er is een totaalbedrag van 5 miljoen euro beschikbaar. Voor deze eerste subsidieronde is voor een haalbaarheidsonderzoek, advies en procesbegeleiding in de voorfase en fase na realisatie van multifunctionele accommodaties € 50.000 beschikbaar. Voor de bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt is € 350.000 beschikbaar. Voor de uitvoering van een innovatief zorgproject is € 100.000 beschikbaar.

Aanvragen vóór 1 juli indienen

Stichtingen, verenigingen, coöperaties, gemeenten, zorginstellingen of samenwerkingsverbanden van inwoners moeten hun aanvragen vóór 1 juli indienen. Op de website van de provincie staan de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Datum 3 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Knoalsters zijn te dik en hebben overgewicht

Overgewicht in Stadskanaal – (F: B.J. Brinkman/RTV1)

STADSKANAAL – Liefst 62% van de volwassenen in de gemeente Stadskanaal heeft een overgewicht. 21% kampt zelfs met ernstig overgewicht (obesitas). Dat blijkt uit onderzoek van Vandaagafvallen.nl dat informatie rondom afvallen in Stadskanaal verzamelt en vergelijkt. Hiervoor zijn gegevens van de Gezondheidsmonitor, het CBS en RIVM geraadpleegd.

Hiermee zijn inwoners in de gemeente Stadskanaal gemiddeld zwaarder dan de rest van Nederland. Landelijk gezien is 48,9% te zwaar, en heeft 13,8% te maken met obesitas.

Overgewicht betekent een BMI van 25 of hoger. Ernstig overgewicht, ook bekend als obesitas, betekent een BMI van 30 of hoger. De BMI wordt berekend op basis van geslacht, lengte en gewicht. Een BMI tussen de 18,5 en 25 betekent een normaal gewicht.

Sporten en bewegen in de gemeente Stadskanaal
Dit wil niet zeggen dat de hele gemeente stilzit. 43% voldoet aan de landelijke Beweegrichtlijnen. Dit betekent minimaal 2,5 uur per week matig intensieve inspanning (bijv. fietsen of wandelen), twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten (bijv. traplopen) en niet te veel stilzitten. Hieronder een aantal aanvullende gegevens met betrekking tot sporten en bewegen in de gemeente Stadskanaal.

  • 52% doet aan matig plus zwaar intensieve activiteiten (o.a. wandelen, fietsen, hardlopen, wielrennen, sporten)
  • 71% doet aan bot- plus spierversterkende activiteiten (o.a. traplopen, springen, fietsen en krachttraining)
  • 36% doet wekelijks aan sport
  • Het percentage fietsgebruik ligt op 35%. Dit betekent dat bij 35% van verplaatsingen met een korte afstand (tot 7,5 km) gebruik gemaakt wordt van de fiets.

Hoe zit het met de gezondheid in de gemeente?
71% van de inwoners van Stadskanaal ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed. Landelijk gezien ligt dit percentage op 75,6%. Het alcohol- en rookgedrag ligt tenslotte redelijk in lijn met de rest van Nederland:

In Stadskanaal wordt door 42% van de bevolking van 19 jaar en ouder volgens de Richtlijn gedronken (drinkt niet of maximaal 1 glas per dag). 8% van de bevolking is een zware drinker. Dat wil zeggen: minstens 1 keer per week 6 glazen voor mannen en 4 glazen voor vrouwen per dag. 7% wordt aangemerkt als overmatige drinker. Je bent een overmatige drinker als je meer dan 14 glazen per week (vrouwen) of 21 glazen per week (mannen) drinkt. 25% van de inwoners in Stadskanaal rookt wel eens.

Datum 14 maart 2020 Bert Jan Brinkman

Modern zorgcentrum opent in april 2020

(F: Peter Panneman)
VEENDAM – Veendam krijgt met ingang van april a.s. de beschikking over een hypermodern zorgcentrum. In het gezondheidscentrum werken zorgaanbieders van verschillende disciplines nauw samen, waardoor de inwoners van Veendam nog beter geholpen zullen worden.

Het gezondheidscentrum wordt gebouwd naast het station. Er vestigen zich huisartsenpraktijken, een apotheek, een fysiotherapiepraktijk inclusief grote oefenzaal, een aanbieder van ggz voor jeugd en gezin, de buurtzorg, een aanbieder van woonbegeleiding en dagbesteding, een podotherapiepraktijk, twee diëtisten, een vrijgevestigd gezondheidszorg psycholoog en een specialist in gezond ouder worden. Ook voor beelddiagnostiek en bloedonderzoek kunt u straks bij ons terecht.

Behalve de beelddiagnostiek zijn al deze zorgverleners al actief in Veendam. Door samen één locatie te betrekken wordt het eenvoudig mogelijk even een andere discipline te raadplegen en de zorg beter op maat aan te bieden.Door de toevoeging van bloedonderzoek en Beelddiagnostiek kan een deel ziekenhuiszorg naar Veendam worden verplaatst. Gesprekken met ziekhuizen hierover zijn in vergevorderd stadium.

Het gezondheidscentrum zal actief samenwerken met het andere zorgaanbod in Veendam en zal haar disciplines ook aan hen beschikbaar stellen. Hierdoor kunnen ook patiënten van niet in het gezondheidscentrum gevestigde huisartsen er straks terecht. Dit betekent dat de inwoners van Veendam straks minder ver hoeven te reizen en met kortere wachttijden sneller en beter geholpen kunnen worden.

(Bron: Peter Panneman)

Datum 18 februari 2020 Redactie

Stadskanaal, Oldambt en Menzis steunen inwoners met gezonde leefstijl

Foto: Previtas.nl

STADSKANAAL – Zorgverzekeraar Menzis en de gemeenten Stadskanaal en Oldambt slaan de handen ineen om inwoners te helpen met een gezonde leefstijl. Inwoners met een GarantVerzorgd-verzekering van Menzis mogen gebruikmaken van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Deelnemers krijgen twee jaar lang advies en intensieve begeleiding op het gebied van gezonder eten en meer bewegen. Beide gemeenten doen mee aan een proefproject van Menzis, dat na twee jaar wordt geëvalueerd. Er is al veel animo: de groep in Stadskanaal is al vol en in Oldambt stromen de aanmeldingen binnen.

De Beweegkuur

De Gecombineerde Leefstijl Interventie in Stadskanaal en Oldambt heet de Beweegkuur. De Beweegkuur bestaat uit het aanleren van nieuwe eetgewoontes onder begeleiding van een diëtist of leefstijlcoach en de ondersteuning bij een beweegtraject door een fysiotherapeut. In Stadskanaal trainen de deelnemers in groepen om hun conditie te verbeteren en om kennis te maken met verschillende sport- en beweegactiviteiten. In Oldambt sporten en bewegen de deelnemers onder professionele begeleiding bij een sportcentrum.

De intake

Heidi Wubs, leefstijlcoach bij Previtas in Stadskanaal: “Het begint met het in kaart brengen van iemand zijn gezondheid en leefstijl. Niet alleen voeding en de mate van beweging, maar ook de dagelijkse bezigheden, het sociale leven en stress zijn factoren die invloed kunnen hebben. Samen kijken we naar welke doelen de patiënt wil behalen en welke patronen we kunnen doorbreken om dit te realiseren.” Ellen Huisman, leefstijlcoach bij Elfit in Oldambt, vult aan: “We beantwoorden bijvoorbeeld vragen als: is de lunch wel voedzaam genoeg? En beweeg je voldoende op een dag? We staan niet op iemands vingers te kijken wat wel en niet mag, maar focussen ons onder andere op de bewustwording. Samen streven we naar een nieuwe gezonde leefstijl die goed vol te houden is op langere termijn.”

Doorverwijzing van huisarts

Een geselecteerde groep inwoners uit Stadskanaal en Oldambt met een verzekering van Menzis heeft een brief van de gemeente gekregen. Ze kunnen zich met deze brief melden bij hun huisarts. Als de patiënt in aanmerking komt voor de Beweegkuur, zorgt de huisarts voor een doorverwijzing.

Samenwerking

In de gemeente Stadskanaal werken Previtas, Fysiotherapie Mantinghcentrum en Stichting Welstad samen aan de Beweegkuur. In Oldambt zijn dat diëtistenpraktijk Elfit, fysiotherapiepraktijk Ton Schrantee en Sportcentrum Nico Jager. Ook alle huisartsenpraktijken uit beide gemeenten zijn aangesloten.

Datum 7 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Asbest vrijgekomen bij schuurbrand Purmerlaan

Foto: M. Dol – RTV1

STADSKANAAL – In de nacht van 16 op 17 september is er bij een brand van de berging/schuur in de achtertuin van Purmerlaan 1 asbest vrijgekomen. Dit meldt de gemeente Stadskanaal.

Uit onderzoek blijkt dat in de woonomgeving als gevolg van het incident asbest is neergekomen. Bij het kapot trappen of overheen rijden kan het asbest verder worden verspreid. Om dit te voorkomen, zijn door de politie in de wijk verkeersmaatregelen genomen en is de brandgang tussen de Purmerlaan 1-5 en Beemsterlaan 2-6 en de weg ter hoogte van de Amstellaan 10-20 afgezet.

De exacte grenzen van het met asbest verontreinigde gebied worden nog vastgesteld door een gespecialiseerd onderzoeksbureau.

Zeer klein risico
Asbest is een kankerverwekkende stof. Het inademen van asbestvezels kan op termijn longkanker of longvlieskanker veroorzaken. De totale hoeveelheid vezels die iemand inademt bepaalt het risico op kanker. Hoe meer vezels zijn ingeademd, hoe groter het risico. De hoeveelheid vezels die u heeft ingeademd bij dit incident is zeer gering. Daarnaast zitten er tijdens normale omstandigheden ook kleine hoeveelheden asbest in de buitenlucht. In de buitenlucht is sprake van verdunning en de concentratie in de lucht wordt nooit heel hoog. Ook was de tijd dat u in contact was met asbest van korte duur. Zeker als u tijdelijk ramen en deuren gesloten had en de mechanische ventilatie had uitgeschakeld. Daarom is het risico voor u verwaarloosbaar. De mensen die asbest verwijderen, gebruiken adembescherming omdat zij vrijwel dagelijks in contact met asbest komen.

Wat te doen?
Wat de gemeente doet en wat u zelf kunt doen om te voorkomen dat er asbestvezels in uw huis terechtkomen en dat u aan asbest wordt blootgesteld, leest u op de website van de gemeente Stadskanaal.

Datum 18 september 2019 Redactie

Treant doet mee aan Europese Dag van de Beroerte

Refaja ziekenhuis – (Foto: BJ Brinkman RTV1)
STADSKANAAL – Ieder jaar overlijden er circa 10.000 mensen als gevolg van een CVA, in de volksmond beroerte genoemd. Een enorm aantal, zeker vergeleken met andere cijfers zoals het aantal verkeersslachtoffers dat jaarlijks ongeveer 700 is. Reden voor Treant Zorggroep om op 14 mei tijdens de Europese Dag van de Beroerte extra activiteiten te organiseren.

Op alle Treant-ziekenhuislocaties kunnen belangstellenden terecht voor advies, lezingen, workshops en gezondheidstesten. Treant werkt hierbij samen met onder andere patiëntenverenigingen.

Refaja: minisymposium en informatiemarkt
Op dinsdagmiddag 14 mei gaat een minisymposium in ziekenhuislocatie Refaja onder meer over de Ronnie Gardiner Methode: een vrolijke en intensieve methode om het brein in beweging te krijgen. Een psycholoog vertelt meer over depressies na een beroerte.

Ook is er veel algemene informatie en kunnen mensen vragen stellen aan medewerkers van de CVA-nazorggroep, logopedist, ergotherapeut en fysiotherapeut.

Verder is het mogelijk om bloeddruk en bloedsuiker te laten meten. Ook is er een informatiemarkt, van onder meer patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, Stichting Welstad/Tinten, steunpunt mantelzorg, maatschappelijk werk en de hersenstichting. Aanmelden is niet nodig.

De bijeenkomst en de informatiemarkt zijn in de Pijnpoliruimte (1e verdieping), van 13.00 tot 16.30 uur.

Bethesda: informatiemarkt (met diverse gezondheidstesten)
In ziekenhuislocatie Bethesda staan in de centrale hal diverse stands. Bezoekers kunnen van 10.30 tot 15.30 uur hun bloeddruk, bloedsuiker en cholesterol laten controleren. Ook is er een verpleegkundig specialist van Cardiologie waar mensen kunnen laten controleren of zij een hartritmestoornis hebben.

Scheper: CVA-café en workshops
Ziekenhuislocatie Scheper houdt op dinsdagavond 14 mei een CVA-café inclusief workshops in woonzorglocatie Holdert.De avond start met een gesprek tussen twee mensen die een beroerte hebben gehad met een psycholoog en ergotherapeut. Centraal thema in dit gesprek is vermoeidheid en hoe hiermee om te gaan. Aansluitend zijn er workshops.

Meer informatie over het programma op de drie locaties op www.treant.nl/dagvandeberoerte.

Datum 14 april 2019 Redactie

Borger-Odoorn heeft een gezonde leefstijl

Wethouder Niek Wind

BORGER-ODOORN – Kinderen in de gemeente Borger-Odoorn zijn minder zwaar dan in de rest van het land. Dat is een van de resultaten van het leefstijlonderzoek dat om de vier jaar wordt gehouden. Het is een manier om te kijken of de aanpak van de gemeente om inwoners gezonder te krijgen daadwerkelijk werkt. Het onderzoek geeft ook richting voor de aankomende periode. Wethouder Niek Wind: ,,Veel gemeenten in Nederland worstelen met overgewicht bij kinderen. In Borger-Odoorn hebben we daar ook geen pasklaar antwoord voor, maar we zijn wel op de goeie weg en zien mooie verbeteringen”

Onderzoek jeugd

Sinds de vorige meting vier jaar geleden (2014) zijn kinderen minder zwaar geworden. Het aantal kinderen met overgewicht is namelijk met 4% gedaald. Andere positieve cijfers gaan over deelnemen aan buurtsportactiviteiten en schoolzwemmen. In onze gemeente heeft 92% van alle kinderen een zwemdiploma. Landelijk is dat 87%. In Valthermond heeft zelfs 95% een zwemdiploma, en de overige 5% zit op zwemles. Er waren ook minder positieve geluiden in het onderzoek. Zo brengen kinderen veel tijd door achter een beeldscherm. 23% van de jeugd zit meer dan 2 uur per dag achter een scherm. Ook zijn er minder kinderen lid van een sportvereniging. Dit is waardevolle informatie voor de aankomende vier jaren en nemen we mee voor de plannen van de volgende periode.

Onderzoek volwassenen

Het onderzoek onder volwassenen laat zien dat er steeds meer gesport wordt. Dit doen volwassenen vooral in ongeorganiseerd verband. Vooral wandelen, fietsen en fitness zijn populair. In 2010 deden 67% van de volwassenen in Borger-Odoorn aan sport. In 2018 is dat gestegen naar 74%, hoger dan landelijk want daar ligt het gemiddelde op 67%. Ook zien we in het onderzoek dat in deze leeftijdscategorie het gewicht gelijk is gebleven.

Programma Gezonde Leefstijl

De gemeente Borger-Odoorn is in 2010 gestart met het programma: Gezonde Leefstijl Borger-Odoorn. Dit programma maakt inwoners enthousiast om gezonder te leven. De jeugd is een belangrijke doelgroep, maar ook ouderen maken onderdeel uit van het programma. Onderdelen van het programma zijn bijvoorbeeld leefstijlinterventies voor kinderen, naschoolse activiteiten en beweegstimulering voor senioren. In Borger-Odoorn werken we met combicoaches aan het programma Gezonde Leefstijl.

Positief

Het onderzoek laat een positief beeld zien over de gezondheidssituatie van de inwoners van Borger-Odoorn. Niek Wind: ,,Gezondheid is een belangrijk thema in de samenleving, als gemeente vinden we het belangrijk om daar een steentje aan bij te dragen. De combicoaches spelen daar een sleutelrol in door het programma Gezonde Leefstijl goed uit te voeren. Ik ben trots op de resultaten en ga graag aan de slag met de verbeterpunten voor de volgende jaren.”

Datum 6 maart 2019 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal