Direct naar de inhoud.

Gemeentebelangen trekt ‘verstrekkende’ motie windpark in: ‘Te ingewikkeld’

  • door:
  • op:
Windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer Foto: Hielke Bosch/RTV1

Gemeentebelangen Borger-Odoorn wilde gisteravond tijdens de raadsvergadering een motie inbrengen waarin het verzoek wordt gedaan om tot handhaving over te gaan van het Windpark Drentse Monden en Oostermoer. De partij trok de motie weer in nadat er veel commotie over ontstond in de raad.

Raadslid Daan Hooiveld van Gemeentebelangen laat weten dat het college gaat over de gezondheid van haar inwoners. “Daardoor zijn zij ook verantwoordelijk voor de handhaving van het Windpark.”

Grote gevolgen voor alle windparken

In 2010 zijn de landelijke normen omtrent milieueffect bijgesteld. Daardoor moet er bij elk windpark op land eerst een milieueffectrapportage (m.e.r) worden gemaakt. In zo’n onderzoek wordt gekeken naar geluidsoverlast, slagschaduw, externe veiligheid en overige milieueffecten.

Deze motie is een gevolg van het Nevele-arrest (gebaseerd op een windpark in België). Het Europese Hof bepaalde destijds dat windparken qua geluid, trillingen en schaduwen strenger moeten worden bekeken. Ze moeten worden getoetst aan wetenschappelijk beter onderbouwde milieunormen. De Raad van State baseerde eind juni haar uitspraak over de uitbreiding van het windpark in Delfzijl op de uitspraak van het Europese Hof. Dit betekent dat ook voor Nederlandse windturbinemotoren een milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

Gemiddeld duurt een milieueffectrapportage onderzoek 2 jaar.  “Dat onderzoek zal gedaan moeten worden voordat de windmolens kunnen gaan draaien,” zo laat Hooiveld weten. “Dit kan dan ook uiteindelijk leiden tot de stilstand van alle windparken die in Nederland op het land zijn gebouwd na 2010.”

Foto: Hielke Bosch/RTV1

Beste voor de inwoners

Het zou voor het Windpark grote financiële gevolgen kunnen hebben. Gemeentebelangen wil dat de gemeente handhavend gaat optreden door het opleggen van een dwangsom mocht het Windpark de molens niet stilzetten.  “Deze kwestie is ingewikkeld, maar wij willen het beste voor onze inwoners. Daarom verzoeken we het college ook over te gaan tot handhaving,” zo sluit Hooiveld af.

Commotie in raad

De motie leidde tot veel commotie bij de rest van de raad. D66 gaf aan dat dat beide moties verstrekkende gevolgen kunnen hebben en dat de partij in dit korte tijdsbestek de consequenties niet kan overzien. CDA vroeg zich af waarom het niet eerder met de raad is gedeeld. Gemeentebelangen liet daarop weten dat zij geen commotie vooraf wilde veroorzaken.

Gemeentebelangen kreeg van verschillende partijen dan ook de vraag om de moties in te trekken om het ingewikkeld zou zijn. Na kort overleg werden de moties inderdaad van tafel gehaald door de partij. Wel volgt zeer binnenkort nog een informatieve bijeenkomst voor de raad over dit onderwerp. Na deze bijeenkomst zou Gemeentebelangen de moties opnieuw kunnen inbrengen.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal