Direct naar de inhoud.

Geen Veendam in herindelingsvisie burgemeester Pekela

Foto: Wilma Swarts – RTV1

OUDE PEKELA – Gemeente Pekela, gemeente Stadskanaal, gemeente Westerwolde en gemeente Oldambt zouden moeten worden samengevoegd tot één grote Oost-Groninger supergemeente. Dat stelt burgemeester Jaap Kuin van Pekela voor. Dat zegt de burgemeester bij regionale omroep RTV Noord.

Veendam

‘Soms word je moedeloos van de voortgang die we boeken bij de herindeling. Wat zou het mooi zijn als we een grote stap voorwaarts maakten’, vindt Kuin. Een herindeling met Veendam en Stadskanaal zit er niet meer in voor Pekela. Veendam wil namelijk wel verder met Pekela, maar niet met Stadskanaal. Toch zou dit de meest ideale gemeente geweest zijn. Veenkoloniaals en goed te overzien.

In een eerder interview bij streekomroep RTV1 gaf Kuin reeds aan dat een herindeling niet te voorkomen is. Maar ook dat de ideale variant Pekela, Stadskanaal, Veendam (PSV) afgeschoten is door de gemeente Veendam. Gelijktijdig voegde hij daar nu aan toe dat in zijn ogen een herindeling van Pekela met Stadskanaal, Westerwolde en Oldambt ook goed zou zijn. Wat er dan met de gemeente Veendam moet gebeuren laat de burgemeester in het midden.

Supergemeente

Kuin stelt nu een Oost-Groninger supergemeente voor. “Als wij over onze eigen schaduw heen durven stappen, ben ik ervan overtuigd dat het beter is om met elkaar dan tegen elkaar te opereren in ons gebied. Kijk naar werkvoorzieningsschap Afeer. Dat kwam heel moeizaam tot stand. Maar het draait nog geen jaar en we zien nu al de eerste grote successen. Het kan dus gewoon.” Kuin stelt voor om niet als losse gemeenten aan bedrijven te trekken, maar om als Oost-Groningen één economisch beleid te maken en samen te gaan voor arbeidsplaatsen in de regio.

Op eigen titel

Kuin doet het voorstel op eigen titel. “Sinds de fusie met Stadskanaal en Veendam is afgeketst, is de Pekelder gemeenteraad aan het nadenken over de toekomst. Alleen met Veendam lost niets op, dus er moet nu breed worden gekeken naar een oplossing. Ik hoop dat de raad deze oplossing durft mee te nemen in haar afweging”. Volgens de burgemeester is het mogelijk om in 2023 al een ’tussenvorm’ rond te hebben. Dan zou de supergemeente er in 2030 kunnen zijn.

Paard achter de wagen

1e voorstel ZOG (archief)

De voorgestelde variant van Kuin is niet uniek. In het begin van de herindelingsgesprekken (zeven jaar geleden) werd ook bijna dezelfde situatie voorgesteld met hierin één grote gemeente ‘Zuid Oost Groningen‘. Toen was er nog sprake van Pekela en Veendam gekoppeld aan Hoogezand. Maar deze gemeente is inmiddels gefuseerd tot de gemeente Midden Groningen.

Of de reeds nieuw gevormde gemeenten überhaupt zitten te wachten op Kuins voorstel is nog maar de vraag. Het blijft een beetje ‘het paard achter de wagen spannen’ door al die gemiste kansen.

 

Datum 28 juni 2019 Bert Jan Brinkman

Twee nieuwe gemeenten in Groningen

F: Grenzeloos G(r)unnen

GRONINGEN – Het begin van het nieuwe jaar luidde ook het begin van twee nieuwe gemeenten in. Inwoners van Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer wonen voortaan in de gemeente  Midden-Groningen. Vlagtwedders en Bellingwedders zijn vanaf nu inwoners van de gemeente Westerwolde.

Door deze samenvoegingen telt onze provincie nu geen 23 gemeenten meer, maar twintig.

2019

Over een jaar fuseren gemeenten Leek, Zuidhorn, Marum en Grootegast tot ‘Westerkwartier’. Ook gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum gaan dan samen verder met de gemeente ‘Het Hogeland’.

DAL

Daarmee daalt het aantal Groningse gemeenten tot veertien. Mocht de herindeling tussen Groningen, Haren en Ten Boer ook doorgaan, dan zijn er in 2019 nog slechts twaalf gemeenten over. In het verschiet liggen ook nog de DAL-gemeenten (Appingedam, Delfzijl en Loppersum). De afspraken zijn al gemaakt.

Alleen de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela gaan niet herindelen en willen zelfstandig blijven.

 

Datum 1 januari 2018 Bert Jan Brinkman

Groen licht voor nieuwe gemeente Westerwolde

Archief - Twitter
De burgemeesters – Fotoarchief /Twitter

GRONINGEN – Eerste herindelingsvoorstel sinds ‘Grenzeloos Gunnen’ naar de minister – Gedeputeerde Staten zijn positief over de samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Dit schrijven zij in hun zienswijze op het herindelingsadvies van beide gemeenten, die vandaag wordt verstuurd aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Het advies aan de minister is om een wetsvoorstel voor te leggen aan de ministerraad om per 1 januari 2018 een nieuwe gemeente Westerwolde te vormen.

Procedure
Op 26 oktober 2015 hebben de gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde het herindelingsadvies vastgesteld om per 1 januari 2018 samen de nieuwe gemeente te vormen. Op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) geven Gedeputeerde Staten een zienswijze op het herindelingsadvies en sturen deze samen met het herindelingsadvies aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Toetsing en oordeel
Gedeputeerde Staten hebben het herindelingsadvies getoetst aan de criteria voor herindeling van het kabinet en komen daarbij tot een positief oordeel over de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde.

Vervolgprocedure
Als het kabinet het voorstel overneemt, wordt de Raad van State nog om advies gevraagd. Vervolgens moeten de Tweede en de Eerste Kamer het voorstel beoordelen. Als beide kamers akkoord zijn, kan de herindeling per 1 januari 2018 rond zijn. In november 2017 moeten dan gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden voor de nieuwe gemeente Westerwolde.

Datum 9 maart 2016 Bert Jan Brinkman

Groen licht fusie Vlagtwedde en Bellingwedde

worden dit de nieuwe gemeenten in Zuidoost Groningen?
Worden dit de nieuwe gemeenten in Zuidoost Groningen?

GRONINGEN – Het provinciebestuur legt de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde niets meer in de weg om te fuseren. En de gemeenten Veendam, Stadskanaal en Pekela gaan verkennende gesprekken voeren om te zien of zij samen tot herindeling kunnen komen. Dat bleek vandaag tijdens een bijeenkomst op het provinciehuis.

Totdat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) in mei aantrad, waren er bedenkingen over de nieuwe gemeente Westerwolde. Deze werd als te klein beschouwd. Het nieuwe college van GS geeft gemeenten meer vrijheden om zelf keuzes te maken over herindelingpartners.

Voorwaarde
Voorwaarde is wel dat samengevoegde gemeenten voldoende bestuurskracht hebben om huidige en toekomstige taken uit te kunnen voeren. Het provinciebestuur stelt dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun bestuurlijke toekomst. Wel wordt waar nodig ondersteuning aangeboden.

Gedeputeerde Patrick Brouns heeft de afgelopen maanden met alle 23 Groninger gemeenten en de Vereniging van Groninger Gemeenten gesproken. Het streven is om eind dit jaar duidelijk te hebben welke gemeenten samen verder gaan. Reeds duidelijk is dat Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren samen willen gaan. Dat geldt nu ook voor Vlagtwedde en Bellingwedde en de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

Vertrouwen
Brouns stelde dat de afgelopen maanden door diverse gemeenten belangrijke stappen zijn gezet. Ook werd duidelijk dat de provincie er het volste vertrouwen in heeft dat de nieuwe gemeente Westerwolde voldoende bestuurskracht zal hebben.

Burgemeester Janneke Snijder van Bellingwedde reageerde uitermate verheugd op het besluit van GS. “Dit is heel, heel goed nieuws. Eindelijk kunnen we verder met onze eigen herindelingprocedure. De gemeente Westerwolde komt er.” Haar collega Leontien Kompier van Vlagtwedde was net zo blij. ,”Alle lof voor dit provinciebestuur. We kunnen nu vrij snel al het verzoek om een herindeling naar de provincie sturen en die stuurt het dan met een advies naar Den Haag. Dit goede nieuws gaan we zeker vieren in Westerwolde. Op welke manier, dat bepalen we nog.”

Bron: DvhN

Datum 1 september 2015 Bert Jan Brinkman

Herindeling gemeenten Zuidoost Groningen uitzichtloos

Raadsvergadering (archieffoto RTVS)
Raadsvergadering (archieffoto RTVS)

STADSKANAAL  – De gemeenteraad van Stadskanaal was gisterenavond weinig optimistisch een herindelingsakkoord te bereiken met de buurgemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde. Tijdens een extra gemeenteraadsvergadering werd de Strategische Agenda besproken. Het ging vooral over de herindeling die op 1 januari 2018 in zou moeten gaan. Veel had het niet om handen. Binnen een uur was de gemeenteraad van Stadskanaal eruit. Je kunt geen zaken doen met gemeenten die een andere herindelingsvoorkeur hebben. ‘Bellingwedde en Vlagtwedde hebben ruim anderhalf jaar geleden de deur dicht gegooid’, was de algemene mening.

Referendum

De Westerwolde gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vertraging in het herindelingsproces aldus de PvdA fractie. De ChristenUnie was het daar roerend mee eens. Gemeentebelangen (GBS) had er ook geen goed woord voor over en GBS fractievoorzitter Ploeger noemde de hele situatie uitzichtloos. De CDA fractie had hoop op meer samenwerking wat uiteindelijk zou moeten leiden tot een herindeling maar zag ook in dat het allemaal geen zin meer heeft verder te overleggen. De SP (Idema) wilde via een referendum de inwoners van de gemeente Stadskanaal eerst polsen. Burgemeester Galama: `Wat moeten we de inwoners uitleggen als onze voorkeur: “Stadskanaal, Veendam, Pekela, Bellingwedde en Vlagtwedde” niet gedragen wordt door alle gemeenten?

Veenkoloniaal

Egbert Nijenbanning
Egbert Nijenbanning

Bellingwedde en Vlagtwedde willen fuseren tot een gemeente Groot Westerwolde. Gaan hun eigen procedure in werking zetten. Hebben geen belang in herindeling met de andere gemeenten uit Zuidoost Groningen. De Kanaalster raad leek de hele situatie zat, was er wel klaar mee. Dat kon je horen aan de toon. Klaas Pals van D66 vond het hoogste tijd worden dat de Provincie de regie overneemt. ‘Wij komen er zelf niet meer uit’ vond Pals. ‘Het lijkt steeds meer op een soap’. Egbert Nijenbanning van de VVD had misschien wel de beste oplossing. `Mocht herindelen met vijf gemeenten niet mogelijk zijn dan maar met drie gemeenten. Een Veenkoloniale gemeente’. Er klonk instemmend geluid uit de raadzaal..

Datum 31 maart 2015 Bert Jan Brinkman

Gemeentebestuur Menterwolde kiest niet voor Veendam

Herindeling GroningenZUIDBROEK – Het gemeentebestuur van Menterwolde heeft de herindelingsplannen bijgesteld. Dat blijkt uit een voorstel richting de gemeenteraad. Menterwolde geeft de voorkeur aan een herindeling met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

Veendam

De Menterwolder raad besloot vorig jaar december om aan te sturen op een herindeling met Hoogezand-Sappemeer, Slochteren èn Veendam. Deze laatstgenoemde gemeente wordt in het nieuwe voorstel niet meer genoemd.

 

Besluit intrekken

Een herindeling met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren doet volgens de burgemeester en wethouders van Menterwolde het meeste recht aan de wensen van de inwoners. Het gemeentebestuur baseert zich hierbij op uitkomsten van een peiling, die in het voorjaar tegelijk met de gemeenteraadverkiezing werd gehouden. Uit die peiling blijkt ook dat slechts een kleine minderheid voor een herindeling met Veendam is. Het gemeentebestuur van Menterwolde wil echter niet meer met de Veendammers in zee en stelt voor om het eerdere raadsbesluit in te trekken.

[bron RTV Noord]

Datum 21 september 2014 Bert Jan Brinkman

Beter een goede buur dan een verre vriend

Is dit misschien de oplossing?
Is dit misschien de oplossing?

COLUMN – Onlangs liet gedeputeerde Wilpstra (D66) in al zijn goedheid de teugels iets los. Hij gaf voor de zoveelste keer de gemeenten in onze regio de mogelijkheid om te overleggen over Grenzeloos G(r)unnen.

Jammer voor al de verenigingen en instellingen die nu nog steeds niet weten welke kant het op gaat. Opnieuw moeten ze een half jaar wachten op beslissingen. Het wordt een echte soap langzamerhand. Wilpstra moet nu toch wel weten dat de politieke leiders in Vlagtwedde en Bellingwedde met de hakken in het (Westerwoldse) zand staan als het gaat om fuseren met Veendam, Stadskanaal en Pekela. Ook vorige week werd dat weer duidelijk toen Gemeentebelangen Vlagtwedde de deur met een luide klap dicht deed richting Stadskanaal . Niets maar dan ook helemaal niets willen ze te maken hebben met die arrogante Kanaalsters. Tja, en zo gaat het nu alweer een jaar lang. Dat schiet niet op!

Grenzeloos G(r)unnen
Grenzeloos G(r)unnen

Waarom waren ze daar zo boos? Stadskanaal behield het overzicht en liet via een schrijven weten een fusie tussen Bellingwedde en Vlagtwedde af te keuren. Niet om te pesten. Zeker niet. Stadskanaal is vanaf het begin eerlijk geweest. Heeft altijd gekozen voor een grote gemeente met Veendam, Pekela en Vlagtwedde/Bellingwedde. Dus niets arrogant, gewoon helder! Maar ja, ook de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde waren eerlijk. Kozen vanaf het begin dus voor een nieuwe gemeente Westerwolde. Gewoon lekker cittaslow! Kun je ook niets van zeggen. Alleen de doelstelling van de provincie was altijd het vormen van grote gemeenten. Rond de honderdduizend inwoners was het uitgangspunt.

Wilpstra moet stoppen met het uitspelen van deze gemeenten. Dat wordt toch niets.. Het gaat over de hoofden van de inwoners en de instellingen. Het is zand of veen! Of je zet nu de lijn door zoals de provincie het ziet, of je doet water in de wijn en geeft Westerwolde een kans. Dat scheelt een half jaar ruzie en onenigheid. Ik zeg maar zo: beter een goede buur dan een verre vriend. Trouwens, een veenkoloniale gemeente voldoet ook prima aan de doelstelling (80.000 inwoners is groot zat). En als je kijkt naar het cultuur- historische verleden is het zelfs ideaal. Tenminste als de Pekelder Rougbainders, de Knoalsters en de Veendammer Wind de goede kant op wil waaien.

Brinkieman

BertJan Brinkman is redacteur van RTV Stadskanaal en schrijft de columns op persoonlijke titel

Datum 9 september 2014 Bert Jan Brinkman

Oost-Groninger gemeenten krijgen nog een halfjaar fusie-bedenktijd.

Grenzeloos G(r)unnen
Grenzeloos G(r)unnen

GRONINGEN – De Oost –Groninger gemeenten krijgen nogmaals ruim de tijd om met elkaar in conclaaf te gaan over de gemeentelijke herindelingen. Opnieuw heeft de provincie het besluit, hoe de herindeling eruit moet gaan zien, met een half jaar uitgesteld. De fusiebesprekingen in met name Zuidoost Groningen zitten muurvast. Zo wil Stadskanaal graag groot fuseren met Veendam, de Pekela’s en Vlagtwedde/Bellingwedde. Die laatste twee geven de voorkeur aan een eigen streekgemeente, Pekela wil graag zelfstandig blijven, Veendam heeft zich nog niet (echt)uitgesproken, Oldambt wil zich aansluiten met de gemeenten langs de A7 maar die gemeenten (Menterwolde en Slochteren zitten daar niet op te wachten). Kortom alles zit op slot.

De Provincie Groningen hoopt dat de gemeenten de komende zes maanden de besprekingen opnieuw met open vizier oppakken. Lukt dat niet, dan neemt de provincie het initiatief over en kan ze in het uiterste geval richting Den Haag in maart 2015 gaan aangeven welke gemeenten in 2018 het beste met elkaar kunnen fuseren.

Bronnen: DvhN en Provincie Groningen

Datum 28 augustus 2014 Bert Jan Brinkman

Schriftelijke reactie gemeente Stadskanaal op herindelingsontwerp Groot Westerwolde

Gemeenten Zuidoost Groningen
Gemeenten Zuidoost Groningen

STADSKANAAL – Het college en de gemeenteraad van Stadskanaal hebben onlangs per brief een reactie gegeven op het herindelingsontwerp van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde. Deze gemeenten willen samen de gemeente Groot Westerwolde oprichten. De gemeente Stadskanaal laat weten in de brief dat een fusie tussen deze twee gemeenten niet het gewenste resultaat is en onvoldoende antwoord biedt op de gewenste robuustheid en kwaliteit van de bestuurlijke organisatie in Groningen. Voor de gemeente Stadskanaal is Westerwolde een belangrijk gebied voor de vorming van een sterke gemeente Zuidoost Groningen zoals omschreven in de presentatie van ‘Grenzeloos Gunnen’.

De voorkeur van Stadskanaal is en blijft dus herindelen met Veendam, Pekela, Vlagtwedde én Bellingwedde als partners. De brief, gericht aan het bestuur van Groot Westerwolde in oprichting, is ondertekend door burgemeester Galama. In de brief staat verder nog te lezen dat Stadskanaal erop vertrouwt dat de bestuurders van Vlagtwedde en Bellingwedde oog hebben voor de argumentatie van de gemeente Stadskanaal.

Datum 4 augustus 2014 Bert Jan Brinkman

Provincie gaat gesprekken voeren met Oost Groninger gemeenten ivm herindeling

Grenzeloos G(r)unnen 2
Grenzeloos G(r)unnen 2

GRONINGEN – Al enige tijd is duidelijk dat Bellingwedde en Vlagtwedde een eigen gemeente Westerwolde willen gaan vormen. De gemeenteraad Pekela heeft een eerder raadsbesluit teruggedraaid en wil nu eerst de bevolking raadplegen. In Menterwolde en Slochteren ligt een herindeling met de gemeente Oldambt buitengewoon gevoelig. Allemaal zaken die gemeentelijke herindelingen in Oost-Groningen in de weg staan.

Gedeputeerde Bote Wilpstra (D66) zei gisteren dat hij indringende en afzonderlijke gesprekken wil voeren met alle Oost-Groninger gemeenten. ,,De gemeenten kijken te veel naar zichzelf en niet naar hun omgeving. Ze zijn zich onvoldoende bewust van de verantwoordelijkheden die ze op zich hebben genomen.”

De gedeputeerde doelt op het belang van een stevige gemeentelijke fusie voor de inwoners.De provincie is ervan overtuigd dat vooral Oost-Groninger gemeenten de financiële lasten van de sociale werkvoorzieningen niet afzonderlijk kunnen dragen.. (Bron: DvhN)

Datum 28 mei 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal