Direct naar de inhoud.

Borger-Odoorn rolt met provincie wandelknooppuntnetwerk verder uit

Wandelen bij het Boomkroonpad. Foto: RTV1

BORGER-ODOORN —  Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe stelt een subsidie van €195.000 beschikbaar voor het uitrollen van de vierde fase van het wandelknooppuntennetwerk in Drenthe. Daarbij zit onder andere de verdere ontwikkeling van het knooppuntennetwerk in de gemeente Borger-Odoorn. Nog deze maand wordt er gestart met de ontwikkeling.  (meer…)

Datum 7 september 2021 Jelmer Wijnstra

Bestemmingsplan aansluiting Klijndijk onherroepelijk

Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)

EXLOO – De Raad van State heeft de twee bezwaren tegen het bestemmingsplan van de gemeente Borger-Odoorn voor de aanpak van de aansluiting Klijndijk ongegrond verklaard. Eveneens is er een hogere waarde voor het geluid vastgesteld voor een tweetal woningen.

Wat er gaat veranderen

Nu is er goedkeuring voor de uitvoering van het plan van de provincie Drenthe om een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van de Slenerweg nabij Klijndijk aan te leggen. De nieuwe aansluiting vervangt de aansluiting Emmen-Noord. De huidige Slenerweg blijft bestaan. Naast deze weg komt een nieuw fietspad. Vanaf de huidige aansluiting Emmen-Noord wordt een parallelweg aangelegd richting de nieuw te maken aansluiting bij de Slenerweg bij Klijndijk. Langs deze weg komt een fietspad en een fietsbrug over de N34. De gelijkvloerse aansluiting Emmen-Noord komt dan te vervallen.

Proces

Gedeputeerde Henk Brink: ‘Deze uitspraak betekent dat we door kunnen gaan met de voorbereiding om te komen tot een aanbesteding. Zoals het er nu uitziet kunnen we in 2020 beginnen met de werkzaamheden, zodat de N34 in 2021 geheel ongelijkvloers is. Daarmee maken we de weg veiliger.’

Datum 15 mei 2019 Bert Jan Brinkman

Spoorlijn naar Emmen is veel te duur

De droomwens van velen in zuidoost Groningen en Drenthe – (F: B.J. Brinkman)

EMMEN – Gedeputeerde Henk Brink (VVD) van van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe heeft geërgerd gereageerd op de suggestie van de ChristenUnie dat hij een sta-in-de-weg is voor de aanleg van een spoorlijn tussen Stadskanaal en Emmen. Het zou gaan om het doortrekken van de lijn in het kader van een eventuele toekomstige Nedersakesenlijn.

Brink zegt in het DvhN de wens wel goed te snappen, maar weet aan de hand van cijfers dat het plan onrealistisch is. Hij weerlegt ook de kritiek van de CU (Stieneke van der Graaf) en zegt zich juist wel in te zetten voor de Nedersaksenlijn. Brink zegt de enige te zijn geweest die de spoorlijn heeft aangekaart aan de noordelijke spoortafel, waarin ook de gedeputeerden voor infrastructuur van Groningen en Overijssel zitting hadden. “Die heb ik toen hier niet over gehoord. Bovendien heb ik vorig jaar overleg gevoerd op het ministerie om de lijn op de agenda te krijgen. Het antwoord was duidelijk: de kans op geld van het Rijk bleek nul”, aldus de gedeputeerde vandaag in het Dagblad van het Noorden.

Om de spoorlijn door te kunnen trekken van Stadskanaal naar Emmen moet er 400 miljoen op tafel komen. Dat is niet op te brengen volgens Brink. “Jaarlijks heeft de provincie zo’n 10 miljoen euro te besteden aan infrastructuur. Simpel gesteld zou je dat bedrag dus in 40 jaar voor elkaar hebben”. Hiermee moet ook Fleur Gräper van Koolwijk (D66) rekening houden.

Brink ziet meer in een verdubbeling van de N34. Het begin is er al met de extra rijstroken tussen Gieten en de A28. Volgens de gedeputeerde ben je straks met de bus vanuit Emmen razendsnel in Groningen. Dat is een goed alternatief voor inwoners uit Zuidoost Drenthe die naar de stad willen.

Datum 19 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Busstation Borger nu ook hub

F: Patrick Ruiter

BORGER – Woensdag 18 juli zijn de bushaltes aan de N34 bij Borger tot hub benoemd. Wethouder Nynke Houwing van de gemeente Borger-Odoorn en gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe onthulden er samen met raadslid Huijing een hub-informatiepaneel en namen er innovatieve fietskluizen in gebruik. Borger beschikt hiermee als eerste in Drenthe over fietskluizen die via een app gereserveerd en bediend kunnen worden. In Borger wordt veel gebruik gemaakt van het busstation. Daarom zijn er op de hub extra voorzieningen gekomen, zoals wifi, een hubtaxi en fietskluizen.

Comfortabel reizen en goede knooppunten

In Groningen en Drenthe zijn op dit moment 55 hubs. Een hub is een schakel in de reis van deur tot deur waar reizigers kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel en waar mensen op een prettige manier even kunnen wachten. Extra voorzieningen zoals een wifi-aansluiting, watertappunten of fietskluizen maken de hubs tot een fijne plek. Mensen kunnen hierdoor snel en comfortabel naar hun werk, school of elders reizen. Op de hub in Borger maken fietsenstallingen, -kluizen, wifi en de hubtaxi deel uit van de hub.

Groeiend niveau van voorzieningen

Alle hubs in Groningen en Drenthe zijn al in gebruik, maar dit jaar krijgen verschillende hubs extra voorzieningen. Om ze herkenbaar te maken, zijn alle hubs gemarkeerd met een hub-bord. Later kunnen de hubs verder uitgebreid worden met andere (maatschappelijke) voorzieningen. Denk aan een kiosk of een aansluiting op een brede school of een winkel. Een hub kan de economie versterken en een aanvulling betekenen voor de sociale omgeving. Daarom werken provincies, gemeenten, waterbedrijven en ondernemers bij de verdere ontwikkeling van de hubs met elkaar samen om reizigers goed te bedienen.

Over de hubs is meer informatie is te vinden op reisviahub.nl.

Datum 19 juli 2018 Bert Jan Brinkman

Maatregelen verkeersplein Gieten een succes

Verkeersplein Gieten (F: RTV Drenthe)

GIETEN – Gedeputeerde Henk Brink: ‘Door aanpassingen bij het verkeersplein Gieten is de doorstroming verbeterd in de ochtend- en avondspits. Dit komt omdat weggebruikers nu sneller en beter de rotonde op kunnen rijden’. De provincie heeft onder andere aanpassingen gedaan aan de toeritten van de N34 op het verkeersplein en verkeersregelaars ingezet.

Eerste resultaten
Met behulp van radarkasten kan de provincie op diverse punten van de N34 nagaan hoeveel verkeer erlangs komt en wat de snelheid daarvan is. Door de situatie voor én na de aanpassingen met elkaar te vergelijken, kunnen uitspraken gedaan worden over de effecten van de aanpassingen. De doorstroming in de ochtendspits vanuit zuidelijke richting is verbeterd. ’s Avonds kunnen motorvoertuigen uit noordelijke richting sneller het verkeersplein oprijden door de bochtverruiming, maar het is lastig om de file hier op te lossen. Dit komt door het vele verkeer wat voorlangs kruist op de rotonde. Daarnaast concludeert de provincie dat de inzet van verkeersregelaars op vrijdag niet nodig is, want dan is de samenstelling van het verkeer anders en is de doorstroming van het verkeer al goed.

Weggebruikers denken mee

Eind december 2016 heeft de provincie aanpassingen gedaan aan de toeritten van de N34 op het verkeersplein en is de markering bij de invoegstrook van de aansluiting Gieten verlengd. Sinds januari 2017 laten verkeersregelaars het verkeer doorrijden in de ochtendspits. Deze maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de verkeersproeven in oktober vorig jaar en de suggesties van weggebruikers ter verbetering van de doorstroming op de korte termijn.

Vervolg
Tot en met maart 2017 wordt het verkeer rond het verkeersplein nauwkeurig gemonitord. Ondertussen start de provincie ook met de planvorming voor de lange termijn maatregelen omdat het verkeer blijft toenemen de komende jaren. Ook wil de provincie graag de doorstroming in de avondspits verbeteren. Tijdens een proces met de gebruikers én de omgeving moet blijken hoe deze plannen vorm gaan krijgen.

Datum 30 januari 2017 Bert Jan Brinkman

Verdubbeling N34 stap dichterbij

N34 - (F: radioloco.nl)
N34 – (F: radioloco.nl)

EMMEN – De bestemmingsplannen voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen zijn vastgesteld. Het zuidelijke tracé (Coevorden-Noord tot knooppunt Holsloot) is vastgesteld door de gemeenteraad van Coevorden en het bestemmingsplan voor het noordelijke deel tussen Emmen-West en de aansluiting op de N381 door de gemeenteraad van Emmen. De verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen is hierdoor een stap dichterbij. Gedeputeerde Henk Brink: ‘Ik ben blij met deze mijlpaal: Nu kunnen we verder met de volgende stappen in het proces. De verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen verbetert de bereikbaarheid en veiligheid in Drenthe.’

Zienswijzen

Er zijn drie zienswijzen door burgers binnen gekomen op de ontwerp-bestemmingsplannen. Het gaat hierbij vooral om bewoners die dicht bij de N34 wonen. De vastgestelde bestemmingsplannen liggen op dit moment ter inzage bij betreffende gemeenten voor een periode van 6 weken. Tijdens deze periode kan een beroepsschrift ingediend worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van de gemeenten.

Volgende stap: grondverwerving

Begin september is de provincie Drenthe gestart met het grondverwervingsproces. Grondeigenaren hebben een brief met informatiefolder ontvangen. Een onafhankelijk taxateur zal in oktober een eerste gesprek voeren met alle grondeigenaren. Om de benodigde grond tijdig te verwerven, wordt ook een onteigeningsprocedure opgestart.

Planning

De verwachting is dat eind 2018 de grondverwerving is afgerond en dat de werkzaamheden begin 2019 kunnen starten. Omwonenden, dorpsbelangen, plaatselijke belangen en wijkverenigingen worden op de hoogte gehouden over de voortgang van het proces.

Datum 10 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Start reconstructie aansluiting N34 bij Ees en Exloo

aansluiting Exloo
aansluiting Exloo

BORGER ODOORN – Op donderdag 26 mei om 7.45 uur vindt de start plaats voor de reconstructie van de aansluiting van de provinciale weg N34 bij Ees en Exloo. Gedeputeerde Henk Brink geeft samen met wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn het startschot aan de bouwwerkzaamheden.

Na een intensieve periode van voorbereidingen is het project nu op het punt gekomen dat de uitvoering van de ongelijkvloerse kruising kan beginnen. Aannemerscombinatie Schagen Infra en Salverda Bouw realiseert de werkzaamheden. Deze gaan duren tot midden 2017.

Datum 19 mei 2016 Bert Jan Brinkman

Passagiersverbinding van Groningen over Stadskanaal, Emmen en Coevorden richting Duitsland interessante optie

TreinASSEN / GRONINGEN – De Drentenaren zijn druk bezig om te onderzoeken of er een trein kan gaan rijden van Coevorden met aansluiting op Duitsland. De provincie Drenthe ziet een spoorverbinding voor passagiers van Coevorden naar Duitsland best zitten. Dat zegt gedeputeerde Henk Brink (VVD) in een reactie op de reactivering van het passagiersverkeer op het baanvak Bad Bentheim-Nordhorn-Neuenhaus. Brink ziet gelijktijdig ook een verbinding via Emmen, Stadskanaal naar Groningen zitten.

De regering van Niedersachsen besloot deze week dat er na veertig jaar weer regelmatige passagierstreinen gaan rijden op het spoor van Bad Bentheim naar Neuenhaus, net ten noorden van Nordhorn. Daarvoor trekken de overheden 18 miljoen euro uit. Eind 2018, begin 2019 moeten de eerste treinen gaan rijden over het 27 kilometer lange traject.

Het spoor loopt echter nog 30 kilometer door naar Emlichheim en over de grens naar Coevorden in Nederland. Op dit moment rijden daar nog alleen goederentreinen, maar volgens de Drentse gedeputeerde Brink kan dat over een paar jaar veranderen. “Het is misschien ook verkiezingsretoriek, maar er wordt door veel partijen nu ook gesproken over het doortrekken van het spoor van Stadskanaal naar Emmen. In die combinatie is een doorgaande passagiersverbinding van Groningen over Stadskanaal, Emmen en Coevorden richting het zuiden van Duitsland misschien best een interessante optie.”

[Bron en extra info:  OV Magazine.nl ]

Datum 26 maart 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal