Direct naar de inhoud.

Veendam en Pekela nieuwe gemeente?

VEENDAM – Pekela en Stadskanaal wilden herindelen. Ook met Veendam. Er gloorde enkele jaren geleden kortstondig een prachtige PSV gemeente aan de horizon. Zeer kort, want de Veendammer gemeenteraad maakte al snel korte metten met dit voornemen. Het gevolg: twee gefrustreerde gemeenten.

Stadskanaal zelfstandig

Deze situatie heeft er voor gezorgd dat de gemeente Stadskanaal nu het liefst zelfstandig blijft. De grootste gemeente van zuid Groningen gaat geen enkel initiatief meer nemen op gebied van een Veenkoloniale herindeling. Voor Pekela ligt dat anders. Een zelfstandig voortbestaan is wel een wens maar economisch niet meer haalbaar. De Pekelders staan met de rug tegen de muur.

Nieuwe hoop

Maar er gloort nieuwe hoop. De gemeente Veendam wilde immers niet met Pekela én Stadskanaal herindelen maar mogelijk wel ‘enkel’ met de Pekela’s. Sterker: Veendam blijkt de enige gemeente die nog überhaupt zaken wil doen. Buurgemeenten Westerwolde, Stadskanaal en Oldambt zien het namelijk niet zitten om met Pekela samen te werken.

De Kompanjije
Veendam heeft als enige buurgemeente de deur niet definitief dichtgedaan. Dat schrijft het DvhN vandaag in haar krant. Er zijn verkennende gesprekken uitgevoerd door Frank de Vries, voormalig wethouder van de stad Groningen en waarnemend burgemeester van Ten Boer, en organisatieadviseur Audrey Rohen. Het duo heeft de uitkomsten dinsdagavond 21 april tijdens een digitale en vertrouwelijke sessie met de vijftien raadsleden en het voltallige college van de gemeente Pekela gedeeld.

Enkele bronnen bevestigen tegenover het Dagblad van het Noorden dat het rondje die De Vries en Rohen hebben gemaakt weinig nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Toch is het opmerkelijk dat Veendam weer in de race is om met Pekela verder te gaan. Vanuit de Parkstad kwam eerder de boodschap dat het college geen reden meer zag in voortzetting van de ambtelijke samenwerking De Kompanjie.

Pekela: herindeling of zelfstandigheid
Met de analyse van De Vries en Rohen is de keuze nu aan de raad van Pekela: herindelen – en dan met Veendam – of zelfstandig blijven. Voor de zomer moet hierop het antwoord komen. Van belang is vooral wat de financiële gevolgen voor Pekela zijn als ze zelfstandig blijft. Eveneens moet dan duidelijk zijn wat het uittreden van Veendam uit De Kompanjie kost. Maar ook moet berekend worden wat een herindeling uiteindelijk kost of oplevert en welke voordelen die biedt.

De Pekelder raad heeft eerder in meerderheid aangegeven te willen herindelen: met Veendam én Stadskanaal. Dezelfde raad heeft ook kenbaar gemaakt dat zelfstandigheid geen optie is, onder meer omdat het relatief kleine ambtenarenapparaat geen al te grote zaken aankan.

Geen groot Oost-Groningen
Een groot Oost-Groningen is sowieso niet meer te realiseren. Westerwolde heeft aangegeven zich eerst op verdere uitbouw en voltooiing van deze nieuwe gemeente te willen richten. Oldambt heeft te veel problemen, van financiële en bestuurlijke aard. Ze moet zwaar bezuinigen en er is sinds medio vorig jaar een minderheidscoalitie, waardoor het politiek gezien relatief instabiel is. Bij Stadskanaal leeft het idee om zo snel mogelijk een burgemeester te benoemen.

Saillant detail is overigens dat alle drie de gemeenten, Pekela, Stadskanaal en Veendam (PSV) nu een waarnemer als burgemeester hebben.

Datum 23 april 2020 Bert Jan Brinkman

Geen Veendam in herindelingsvisie burgemeester Pekela

Foto: Wilma Swarts – RTV1

OUDE PEKELA – Gemeente Pekela, gemeente Stadskanaal, gemeente Westerwolde en gemeente Oldambt zouden moeten worden samengevoegd tot één grote Oost-Groninger supergemeente. Dat stelt burgemeester Jaap Kuin van Pekela voor. Dat zegt de burgemeester bij regionale omroep RTV Noord.

Veendam

‘Soms word je moedeloos van de voortgang die we boeken bij de herindeling. Wat zou het mooi zijn als we een grote stap voorwaarts maakten’, vindt Kuin. Een herindeling met Veendam en Stadskanaal zit er niet meer in voor Pekela. Veendam wil namelijk wel verder met Pekela, maar niet met Stadskanaal. Toch zou dit de meest ideale gemeente geweest zijn. Veenkoloniaals en goed te overzien.

In een eerder interview bij streekomroep RTV1 gaf Kuin reeds aan dat een herindeling niet te voorkomen is. Maar ook dat de ideale variant Pekela, Stadskanaal, Veendam (PSV) afgeschoten is door de gemeente Veendam. Gelijktijdig voegde hij daar nu aan toe dat in zijn ogen een herindeling van Pekela met Stadskanaal, Westerwolde en Oldambt ook goed zou zijn. Wat er dan met de gemeente Veendam moet gebeuren laat de burgemeester in het midden.

Supergemeente

Kuin stelt nu een Oost-Groninger supergemeente voor. “Als wij over onze eigen schaduw heen durven stappen, ben ik ervan overtuigd dat het beter is om met elkaar dan tegen elkaar te opereren in ons gebied. Kijk naar werkvoorzieningsschap Afeer. Dat kwam heel moeizaam tot stand. Maar het draait nog geen jaar en we zien nu al de eerste grote successen. Het kan dus gewoon.” Kuin stelt voor om niet als losse gemeenten aan bedrijven te trekken, maar om als Oost-Groningen één economisch beleid te maken en samen te gaan voor arbeidsplaatsen in de regio.

Op eigen titel

Kuin doet het voorstel op eigen titel. “Sinds de fusie met Stadskanaal en Veendam is afgeketst, is de Pekelder gemeenteraad aan het nadenken over de toekomst. Alleen met Veendam lost niets op, dus er moet nu breed worden gekeken naar een oplossing. Ik hoop dat de raad deze oplossing durft mee te nemen in haar afweging”. Volgens de burgemeester is het mogelijk om in 2023 al een ’tussenvorm’ rond te hebben. Dan zou de supergemeente er in 2030 kunnen zijn.

Paard achter de wagen

1e voorstel ZOG (archief)

De voorgestelde variant van Kuin is niet uniek. In het begin van de herindelingsgesprekken (zeven jaar geleden) werd ook bijna dezelfde situatie voorgesteld met hierin één grote gemeente ‘Zuid Oost Groningen‘. Toen was er nog sprake van Pekela en Veendam gekoppeld aan Hoogezand. Maar deze gemeente is inmiddels gefuseerd tot de gemeente Midden Groningen.

Of de reeds nieuw gevormde gemeenten überhaupt zitten te wachten op Kuins voorstel is nog maar de vraag. Het blijft een beetje ‘het paard achter de wagen spannen’ door al die gemiste kansen.

 

Datum 28 juni 2019 Bert Jan Brinkman

Veel politici, weinig burgers op info avond

Informatieavond herindeling in Veendam (F: P Panneman)
Informatieavond herindeling in Veendam (F: P Panneman)

VEENDAM – [Door Peter Panneman] – Dinsdagavond was er een informatie-bijeenkomst in de Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum over de mogelijke herindeling met Pekela, Stadskanaal en Veendam (PSV). Slechts een handje vol (16 ) burgers waren hierbij aanwezig. De politiek daar in tegen was goed vertegenwoordigd, zowel het college,als vele raadsleden, en vertegenwoordigers van Wijk-Buurtbeheer waren aanwezig. Op de vraagstelling waar Veendam de meeste overeenkomsten mee had kon er vergeleken worden met de buurgemeenten. Stadskanaal kreeg hierbij een ruime meerderheid van stemmen.

Binnen een half jaar gaan de gemeenteraden een besluit nemen over een mogelijke herindeling. Om een goed en afgewogen besluit te kunnen nemen hebben de gemeenteraden eerder dit jaar besloten een onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek is in juli 2016 van start gegaan. Belangrijk bij dit onderzoek is de mening van de inwoners. Daarom worden er in de drie gemeenten in september en oktober 2016 bijeenkomsten voor de inwoners georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomsten worden de inwoners geïnformeerd over hoe het onderzoek en een mogelijke herindeling in zijn werk gaan. We gaan, door te werken met stellingen en stemkastjes, ophalen wat de meningen van de inwoners van de drie gemeenten over dit onderwerp zijn. Het is de bedoeling dat we van zoveel mogelijk inwoners horen hoe zij denken over de toekomst van de gemeente. De volgende bijeenkomst is 28 september in de aula van de Winkler Prins aan de Raadsgildenlaan in Veendam.

Alle info avonden op een rijtje:

Datum Doelgroep Gemeente Tijdstip Locatie
12 september Inwoners Stadskanaal Vanaf 19:00 inloop MFA Lint, W. Diemerstraat 7, Musselkanaal
13 september Inwoners Veendam Vanaf 19:00 inloop Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, Torenstraat 108, Wildervank
19 september Inwoners Pekela Vanaf 19:00 inloop MFC de Binding, Sportlaan 4, Oude Pekela
27 september Inwoners Stadskanaal Vanaf 19:00 inloop MFA Noordstee, Berkenstraat 2b, Stadskanaal
28 september Inwoners Veendam Vanaf 19:00 inloop Winkler Prins Scholengemeenschap, Raadsgildenlaan 11, Veendam
3 oktober Inwoners Pekela Vanaf 19:00 inloop Dorpshuis de Kiepe, Meidoornlaan 99, Nieuwe Pekela

 

Bron: P. Panneman

Datum 14 september 2016 Bert Jan Brinkman

Burgers bepalen standpunt SP Stadskanaal herindeling

Archieffoto Evert Idema
Archieffoto Evert Idema

STADSKANAAL – Evert Idema van de SP Stadskanaal roept burgers op om toch vooral aanstaande maandagavond naar de informatie en inwonersbijeenkomst te gaan omtrent hun mening over een mogelijke gemeentelijke herindeling. Volgens Idema is het erg belangrijk om je mening te laten horen. Deze mening zal doorslaggevend zijn voor de SP Stadskanaal. Dat vertelde de fractievoorzitter gisterenavond in het programma RTV Actueel. Er komt geen referendum in de gemeente Stadskanaal. Dat ligt erg moeilijk aldus Idema.

Meningen

De burgers kunnen zich laten horen op maandag aanstaande in MFA de Lint in Musselkanaal. Aanvang is 19.30 uur.  Een 2e bijeenkomst is er op de 27e september in MFA Noordstee te Stadskanaal. In Veendam is de inspraakavond op 13 en 28 september. Op de avonden kunnen jong en oud hun mening vertellen.

Bert jan Brinkman in gesprek met Evert Idema:

Datum 10 september 2016 Bert Jan Brinkman

Constructieve bijeenkomst raadsleden gemeentelijke herindeling

herindelingen gemeenten
herindelingen gemeenten

STADSKANAAL/VEENDAM/PEKELA – Raadsleden van Pekela, Stadskanaal en Veendam hebben gisteren (maandag 4 juli) gezamenlijk een start gemaakt met het vervolgonderzoek naar een mogelijke herindeling. In Cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam hebben de raadsleden aangegeven wat ze belangrijk vinden in dit traject en is de onderzoeksopdracht aangescherpt. Ook is aangegeven wat voor hen noodzakelijk is om een weloverwogen besluit te nemen voor eind 2016.

Betrokken
Bij het uit te voeren onderzoek worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken. In september 2016 worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd. De stuurgroep en raadsleden hopen dat veel inwoners hierbij aanwezig zijn.

Onderzoek
Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van een herindeling. Het onderzoek bestaat uit een aantal pijlers:
– in gesprek gaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
– economisch perspectief
– een analyse van de mogelijkheden tot zelfstandige taakuitvoering in relatie tot de huidige samenwerkingsverbanden
– de financiële effecten van een mogelijke herindeling van de drie gemeenten
Vanuit de drie colleges is een stuurgroep samengesteld die het vervolgonderzoek aanstuurt. Daarnaast wordt er een begeleidingsgroep vanuit de gemeenteraad samengesteld. Op basis van het onderzoek nemen de drie gemeenteraden eind 2016, afzonderlijk, een besluit.

Datum 5 juli 2016 Bert Jan Brinkman

Provincie geeft positieve zienswijze herindeling Midden-Groningen

herindelingen gemeenten
Herindeling Midden Groningen (paars) nu ook een feit. (F: RTV1)

GRONINGEN – Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen geven een positieve zienswijze over de herindeling van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde willen per 1 januari 2018 samen opgaan in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De provincie stuurt het herindelingsadvies nu voor akkoord naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de Tweede en Eerste Kamer ook instemmen met de herindeling, is de fusie op 1 januari 2018 een feit.

De gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde stelden op 26 april alle drie het herindelingsadvies Midden-Groningen vast. Daarmee gaven zij definitief aan te willen fuseren per 1 januari 2018. De gemeenteraden stemden tijdens de raadsvergaderingen in met ‘het Kompas’, de strategische visie van de nieuwe gemeente en ze bekrachtigden ook de nieuwe naam: Midden-Groningen. Deze naam kreeg ook verreweg de meeste stemmen van de inwoners. Het herindelingsadvies werd vervolgens voor een zienswijze voorgelegd aan de provincie.

Besluitvorming
Gedeputeerde Patrick Brouns, Portefeuillehouder voor Herindeling, is blij met de voortvarende besluitvorming van de drie gemeenten. “Mooi dat de gemeenten er zo snel met elkaar zijn uitgekomen en dat de keuze voor nieuwe gemeente gedragen wordt door de bevolking. Door de herindeling kan de nieuwe gemeente krachtiger opereren.”

Datum 18 mei 2016 Bert Jan Brinkman

Groen licht voor nieuwe gemeente Westerwolde

Archief - Twitter
De burgemeesters – Fotoarchief /Twitter

GRONINGEN – Eerste herindelingsvoorstel sinds ‘Grenzeloos Gunnen’ naar de minister – Gedeputeerde Staten zijn positief over de samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Dit schrijven zij in hun zienswijze op het herindelingsadvies van beide gemeenten, die vandaag wordt verstuurd aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Het advies aan de minister is om een wetsvoorstel voor te leggen aan de ministerraad om per 1 januari 2018 een nieuwe gemeente Westerwolde te vormen.

Procedure
Op 26 oktober 2015 hebben de gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde het herindelingsadvies vastgesteld om per 1 januari 2018 samen de nieuwe gemeente te vormen. Op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) geven Gedeputeerde Staten een zienswijze op het herindelingsadvies en sturen deze samen met het herindelingsadvies aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Toetsing en oordeel
Gedeputeerde Staten hebben het herindelingsadvies getoetst aan de criteria voor herindeling van het kabinet en komen daarbij tot een positief oordeel over de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde.

Vervolgprocedure
Als het kabinet het voorstel overneemt, wordt de Raad van State nog om advies gevraagd. Vervolgens moeten de Tweede en de Eerste Kamer het voorstel beoordelen. Als beide kamers akkoord zijn, kan de herindeling per 1 januari 2018 rond zijn. In november 2017 moeten dan gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden voor de nieuwe gemeente Westerwolde.

Datum 9 maart 2016 Bert Jan Brinkman

Politiek Veendam wordt bijgepraat over herindeling

herindeling discussie
herindeling discussie

VEENDAM – Aanstaande maandagavond zal politiek Veendam worden bijgepraat over de stand van zaken omtrent de gemeentelijke herindeling. Een inhoudelijke brainstorm en discussie zal dan twee weken later volgen. Intussen denkt de SP Veendam er over of het op 22 februari een motie gaat indienen die het mogelijk moet maken om tot een referendum te komen. De SP Veendam wil graag weten hoe de inwoners denken over de plannen tot herindeling die een nieuwe sterke Veenkoloniale gemeente mogelijk moet maken. Dit samen met de gemeenten Pekela en Stadskanaal.

Of er ook daadwerkelijk een referendum in de gemeente komt is nog maar de vraag. PvdA en het CDA in Veendam gaven eerder al aan een referendum overbodig te vinden. D66 zegt nu al een volmondig JA en is voor een samengaan met Pekela en Stadskanaal. De grootste coalitiepartij Gemeentebelangen wil geen referendum maar is ook nog niet overtuigd van een herindeling. Alleen de partij VUK wil de SP onder eigen voorwaarden steunen.

Datum 6 februari 2016 Bert Jan Brinkman

Politiek Veendam nog onzeker over PSV fusie

Herindeling
Wel of geen grote Veenkoloniale gemeente..

VEENDAM – Gisterenavond werd er tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Veendam gesproken over de gemeentelijke herindeling. De strategische agenda (punt 11 tijdens de raadsvergadering) werd gepresenteerd door mevrouw H. Möhring, waarna deze opiniërend werd besproken. Veel duidelijkheid bracht het nog niet. Nog steeds kijkt de grootste partij Gemeenten Belangen richting Hoogezand-Sappemeer. “Gemeente Belangen is nog niet overtuigd van een fusie met Pekela en Stadskanaal”, zegt fractievoorzitter Christel Knot. Oppositiepartij PvdA was iets positiever richting een PSV (Pekela-Stadskanaal-Veendam) fusie en ziet voldoende basis om voorzichtig hierover verder te praten. D66-fractievoorzitter Alian Spelde ziet een herindeling met Pekela en Stadskanaal best wel zitten en zo liepen de meningen nogal uiteen.

Volgend jaar

Veel partijen hebben nog zorgen, vragen en voorstellen. Daarom werd besloten om dit jaar nog niet met een besluit te komen. Waarnemend burgemeester Sipke Swierstra (VVD) adviseerde zijn raad dan ook om pas in de loop van volgend jaar hierover een besluit te nemen. Nu niet overhaast een mening vormen maar eerst rustig overzien. “Krijgen wij een goed gevoel bij een PSV gemeente of moeten we toch naar andere wegen kijken”, hield hij zijn raad voor. Swiestra is wel van mening dat herindelen onvermijdelijk is. “Wij kunnen niet alleen blijven staan, dat leidt tot stilstand”.

Datum 27 oktober 2015 Bert Jan Brinkman

Nieuw provinciebestuur Groningen gaat andere koers varen

Twitter bericht DvhN
Twitter bericht DvhN

GRONINGEN – Het nieuwe provinciebestuur vindt dat de gaswinning teruggebracht moet worden naar 27 miljard kuub per jaar. En aan de Dialoogtafel moet meer inbreng komen van bewoners, zo vindt de coalitie van SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks. ‘We hebben een historisch akkoord gesloten’, zegt SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman.

Het coalitie-akkoord moet ervoor zorgen dat de burger het vertrouwen in de politiek terugkrijgt. Grote verrassing als nieuw gedeputeerde is SP’er Eelco Eikenaar. Hij was eerder tot 2012 gemeenteraadslid in de Stad Groningen. Daarna werkte Eikenaar voor de SP-fractie in Den Haag. De overige gedeputeerden zijn Fleur Gräper (D66), Patrick Brouns (CDA), Nienke Homan (GroenLinks) en Henk Staghouwer (CU). De gedeputeerden gaan voltijds werken.

Herindeling
Over de gemeentelijke herindeling meldt de coalitie dat die niet wordt opgelegd, in tegenstelling tot de tot nu toe gevaren koers. ‘Gemeenten bepalen zelf het proces van herindeling. We ondersteunen de initiatieven die gemeenten aandragen.’

Windparken
Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten gaat voor windparken op zoek naar ‘meer geschikte locaties waar zo veel mogelijk draagvlak voor is en die voor zo min mogelijk overlast zorgen.’ Het vertrekkende college had drie locaties voor windparken in onze provincie. – Het beoogde college wordt aanstaande woensdag geïnstalleerd.

Provincie / DvhN / RTVN  ]

Datum 24 april 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal