Alle berichten met: huurwoningen

Modaal inkomen is niet genoeg om huis te kunnen kopen

De huizenmarkt is op dit moment zwaar oververhit. Eigenlijk elk huis gaat boven de vraagprijs weg. RTV1 dook in de cijfers om te kijken of je met een modaal inkomen in jouw gemeente nog wel een huis kan kopen. 

Noordwest op z’n best van start

VEENDAM – In augustus 2020 worden alle bewoners in de buurt Veendam Noordwest benaderd om een vragenlijst in te vullen over het wonen in Noordwest. Dinsdagmiddag 18 augustus werd om 16.00 uur het startsein gegeven. Linda Stol, manager Wonen van Acantus en wethouder Ans Grimbergen van de gemeente Veendam waren daarbij aanwezig. Onder muzikale begeleiding van draaiorgel Zwarte Dorus gingen ze de buurt in.
Meer informatie over het toekomstplan voor Veendam Noordwest via: www.veendam.nl/noordwest – F: Peter Panneman

Oplevering energiezuinige huurwoningen in Veendam

VEENDAM – Woensdagmorgen 20 mei zijn er aan de Kleine Vaartlaan in Veendam 12 nieuwbouwwoningen opgeleverd die volledig voor de verhuur bestemd zijn. Deze woningen zijn de eerste huurwoningen in de gemeente Veendam die zijn gebouwd volgens het concept Nul-op-de-Meter. Vanwege dit duurzame concept zal enorm op de energielasten worden bespaard, waardoor de totale maandlasten relatief laag zijn. De woningen zijn woonklaar opgeleverd. De eerste huurders betrekken al op 1 juni de woning. – F: Peter Panneman

Gemeente Stadskanaal start pilot opkopen woningen

STADSKANAAL – De regio Oost-Groningen werkt samen aan een kwalitatief goede woningvoorraad. Om grip te krijgen op de woningmarkt wil de stuurgroep RWLP Oost Groningen particuliere woningen aankopen en deze toevoegen aan de huurwoningvoorraad. Op deze wijze wordt herstructurering beter mogelijk gemaakt.

Om met deze aanpak ervaring op te doen start de gemeente Stadskanaal namens de regio een pilot. Dat gebeurt door vier tot vijf particuliere woningen aan te kopen en hier sociale huurwoningen van te maken. Er is hiervoor een budget van totaal € 640.000 beschikbaar. De raad vergadert hierover op 20 november.

203 woningen in Stadskanaal naar Nul-op-de-Meter

STADSKANAAL – Woningcorporatie Lefier en bouwpartner Dura Vermeer gaan 203 ééngezins-woningen in de wijk Maarswold in Stadskanaal verbeteren naar Nul-op-de-Meter. Ook in de stad Groningen worden 120 appartementen in Paddepoel aangepakt. Op 28 juni tekenden Lefier en Dura Vermeer in Stadskanaal op feestelijke wijze de samenwerkingsovereenkomst voor dit grootschalig duurzaamheidsproject. Alle 323 woningen krijgen een nieuw ventilatie- en verwarmingssysteem, nieuwe geïsoleerde gevels, kozijnen, ramen en een nieuw dak met zonnepanelen.

Minder huisuitzettingen huurders Acantus

VEENDAM – In 2016 heeft Acantus veel minder huurders hun huis uitgezet vanwege huurachterstand dan eerdere jaren. De afgelopen jaren lag het aantal tussen de 40 en 60 huurders per jaar. In 2016 zijn slechts 22 huurders hun huis uitgezet vanwege huurachterstand. Ook de totale huurachterstand is de afgelopen jaren fors gedaald. “We hebben de afgelopen jaren huurders steeds pro-actiever benaderd. We gaan ook persoonlijk met mensen in gesprek als er huurachterstand is, aldus Hans Blauw van Acantus.

Nieuwe directeur Maatschappelijk Presteren Lefier

STADSKANAAL – Sandra van Gaalen is vanaf 1 januari 2016 de nieuwe directeur Maatschappelijk Presteren bij Lefier. Samen met de directeur Vastgoed Pieter Witzenburg en de directeur Financiën en Ondersteuning Matthieu van Olffen gaat zij deel uitmaken van het directieteam van Lefier. Sandra van Gaalen: “Mijn ambitie is het bijdragen aan en het zichtbaar maken van de maatschappelijke waarde van Lefier, samen met medewerkers, huurders en gemeenten. Een mooie opdracht; ik heb er zin in”.

Nieuwe regels voor woningzoekenden

STADSKANAAL – Woningcorporatie Lefier start op 1 december met nieuwe regels bij het toewijzen van woningen. Door ‘passend toewijzen’ krijgen huurders een woning waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. Lefier voldoet hiermee aan de nieuwe wetgeving van passend toewijzen, die per 1 januari 2016 ingaat. Hierdoor veranderen de keuzemogelijkheden van woningzoekenden.

Corporaties investeren 165 miljoen in krimpregio’s

GRONINGEN – De Groninger woningcorporaties hebben, in samenwerking met de gemeenten uit de krimpregio’s Eemsdelta, Oost Groningen en De Marne en de provincie Groningen, vandaag een slooppakket van 1620 sociale…