Direct naar de inhoud.

Informatieavond ‘Pekela geeft gas!’

Foto: Pekela geeft gas

NIEUWE PEKELA – Op donderdag 13 juni 2019 organiseert de werkgroep ‘Pekela geeft Gas!’ een informatieavond voor inwoners van Boven Pekela en Doorsneebuurt. Tijdens de bijeenkomst in Dorpshuis De Riggel wordt toelichting gegeven over de ideeën achter het project, welke doelstellingen de werkgroep heeft én wat deelname aan het project kan opleveren voor gezinnen.

De werkgroep ‘Pekela geeft Gas’ is een burgerinitiatief en heeft als doel: een aardgasvrij Boven Pekela/Doorsneebuurt. Om dit te realiseren heeft de werkgroep een plan opgesteld waarbij alternatieven genoemd worden om aardgas te vervangen voor andere energiebronnen. Voor het project is € 4 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Alle geïnteresseerde gezinnen in Boven Pekela/Doorsneebuurt  kunnen deelnemen aan het project.

 Pilot “Pekela geeft gas”
Ruim 60 gezinnen hebben al aangegeven mee te willen doen aan de pilot ‘Pekela geeft gas!’ waarbij zij een huishouden voeren zonder aardgas. Tijdens de informatieavond deelt éen van deze pioniers zijn ervaringen tot nu toe. Ook vertellen  welke alternatieve energiebronnen worden gebruikt én natuurlijk wat deelname aan het project oplevert.

De avond wordt geopend door wethouder Jaap van Mannekes, ook andere stakeholders, zoals Enexis, Bareau en de stichting Samen Energie Neutraal geven aan welke rol zij spelen in het behalen van de doelen van dit project. Avondvoorzitter is Martin van der Kooij, voormalig coördinator van de Groninger EnergieKoepel en bestuurslid van Pekela Duurzaam.

Inloop  vanaf 19:00 uur, aanvang presentatie 19.30 uur, afsluiting 21.15 uur.

 

Datum 9 juni 2019 Redactie

Denk mee over buurtprojecten windpark

NIEUW BUINEN – (update) -Op 27 februari kunt u ook zelf weer aan de slag met het verduurzamen van uw woongebied. De Windvogel organiseert dan een avond over de buurtprojecten die mogelijk worden door de komst van de windmolens. Via het windparkaandeel van burgercoöperatie De Windvogel zijn een deel van de opbrengsten lokaal inzetbaar voor de buurt.

De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie van en voor burgers.Onze coöperatie exploiteert windturbines in het land en ondersteunt overal burgers om ook tot energiecoöperaties te komen. Zo hebben burgers meer zeggenschap over de leefomgeving en kunnen de opbrengsten van de windenergie beschikbaar komen voor de inwoners. De Windvogel is deelnemer in het windpark de Drentse Monden en Oostermoer.

Het doel van onze coöperatie is om een duurzame toekomst te creëren samen met inwoners. Deze duurzame toekomst kan extra gestimuleerd worden met buurtprojecten die door een lokaal projectbureau ontwikkeld worden. De Windvogel heeft eerder bewonersavonden georganiseerd om van gedachten te wisselen over nuttige buurtprojecten. Daar kwamen een aantal goede ideeën naar voren. Deze ideeën willen we verder uitwerken met de inwoners.

Voorbeelden van buurtprojecten:

  • Collectieve isolatie aanpak en alternatieve warmtebronnen
  • Verbetering van de straatverlichting
  • Een opleidingscentrum  voor de energiemonteurs van de toekomst
  • Glasvezel aanleggen voor snel internet

Locatie: Voetbalvereniging Nieuw-Buinen, Sportcomplex Buunerdrome, Zuiderdiep 156, 9521 AX  Nieuw-Buinen

Datum en tijd: woensdag 27 februari, inloop 19:00 uur, aanvang 19:30 uur.

UPDATE 25 februari –  De bijeenkomst van coöperatie De Windvogel over buurtprojecten in het gebied De Drentse Monden en Oostermoer wordt op een andere locatie gehouden. De bijeenkomst op woensdag 27 januari wordt gehouden in dorpshuis De Badde (1e Exloërmond 56-J) in plaats van de kantine van vv Nieuw-Buinen, zoals eerder vermeld. – Door omstandigheden is de kantine van de voetbalvereniging niet beschikbaar en heeft De Windvogel de bijeenkomst verplaatst naar De Badde. De aanvangstijd blijft ongewijzigd: de inloop begint vanaf 19.00 uur.

(ingezonden)

Datum 25 februari 2019 Bert Jan Brinkman

Informatieavond Windpark afgelast ivm veiligheid

Windmolen clusters Drentse Monden

BORGER-ODOORN / AA EN HUNZE – De informatieavond op 13 december over de bouw van de eerste windturbine van Windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’ is afgelast. Dat hebben de initiatiefnemers van het windpark besloten. Aanleiding hiervoor is een actie van stichting Platform Storm waardoor de initiatiefnemers de veiligheid tijdens de informatieavond niet kunnen waarborgen.

De initiatiefnemers van het windpark willen de omgeving goed informeren en in gesprek komen met de omgeving over het verloop van het bouwproces van de windmolens. Daarom hadden zij een informatieavond gepland op 13 december. Hier zou toelichting worden gegeven op de bouw van deze eerste windturbine en er zou ruimte zijn voor omwonenden om vragen te stellen. Deze informatieavond is op 21 november 2018 aangekondigd middels een grote advertentie in verschillende lokale weekbladen en via de lokale media.

Actie van stichting Platform Storm

De initiatiefnemers van het windpark zagen zich op 5 december 2018 geconfronteerd met een actie van stichting Platform Storm. In een suggestieve advertentie worden mensen opgeroepen een informatieavond van Platform Storm te bezoeken over gezondheid in relatie tot het windpark. Deze zou plaatsvinden op dezelfde locatie en dezelfde tijd als de informatieavond van het windpark. Mede door eerdere uitspraken van Jan Nieboer, woordvoerder van Platform Storm, in de media dat hij tegenstanders kent die zeggen explosieven te zullen gebruiken, vrezen de initiatiefnemers dat door deze oproep van 5 december de informatieavond over het windpark een risicovolle dynamiek krijgt. Dit omdat mensen in de advertentie van 5 december moedwillig verkeerd zijn geïnformeerd over het doel van deze bijeenkomst. Daarnaast willen de initiatiefnemers van het windpark in het licht van bovenstaande ook rekening houden met de recente publicatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid over extremisme bij verzet tegen windmolens.

Afgelast

Afgelast i.v.m. veiligheidsrisico’s

De initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers, medewerkers en alle andere betrokkenen bij hun informatieavond. Zij willen de veiligheid van deze mensen niet in gevaar brengen. Daarom hebben zij besloten de informatieavond af te gelasten.
De belangen van de inwoners van het gebied zijn geschaad De initiatiefnemers van het windpark betreuren ten zeerste dat zij genoodzaakt zijn tot het afgelasten van de informatieavond. De initiatiefnemers beseffen dat een grote groep inwoners nu het kind van de rekening is, omdat deze mensen nu niet de informatie krijgen waar zij belang bij hebben.

De initiatiefnemers houden Platform Storm ervoor verantwoordelijk dat de belangen van de inwoners nu op deze wijze worden geschaad. Het plan voor het windpark is op volledig correcte wijze tot stand gekomen. Dit is tot in detail getoetst door de Raad van State. Alle beroepen die zijn ingediend, inclusief die van Platform Storm, zijn inhoudelijk gewogen en door de Raad van State ongegrond verklaard. Dit betrof ook de bezwaren die gerelateerd waren aan geluid. De initiatiefnemers betreuren het dat met onjuiste en suggestieve informatie nu weer wordt ingespeeld op emoties rond gezondheidseffecten van geluid. Voor correcte informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar https://ponderaconsult.com/windturbinegeluid-en-gezondheid-feit-en-fictie/

Alternatieven voor communicatie

De initiatiefnemers zien nog steeds het belang van goede informatievoorziening over de eerste windturbine. Zij beraden zich op alternatieven hiervoor. Iedereen die vragen heeft over de eerste windturbine, het windpark als geheel of andere onderwerpen, kan contact opnemen via info@drentsemondenoostermoer.nl

De initiatiefnemers van het windpark nodigen in elk geval iedereen uit om zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Dat kan via www.drentsemondenoostermoer.nl/contact. De initiatiefnemers willen er ook geen onduidelijkheid over laten bestaan: Het windpark wordt gerealiseerd.

(ingezonden)

Datum 12 december 2018 Bert Jan Brinkman

Artrose en artritis, rust of juist bewegen?

Anita Sanders

MUSSELKANAAL – Gewrichtspijn wordt vaak veroorzaakt door een ontsteking in een gewricht (artritis). Dit is een ontsteking die het kraakbeen aantast. Een andere aandoening is artrose. Hierbij wordt het kraakbeen afgebroken. Nare aandoeningen, want zonder kraakbeen kan een gewricht niet meer soepel bewegen. Door artrose is de belastbaarheid verminderd, waardoor er eerder pijnklachten (kunnen) ontstaan.

Bij pijn gaan mensen vaak automatisch in de ruststand. Logisch zou je denken, maar is dat wel zo? Welke beweegmogelijkheden zijn goed of juist te belastend bij artrose en/of artritis? Waar moet ik op letten? Waar kan ik terecht en wat kan de fysiotherapeut voor mij betekenen?

Woensdag 19 december om 19.30 uur geven Jeroen Prummel (fysiotherapeut) en Anita Sanders (voorzitter ReumActief) voorlichting over het belang van wel/niet bewegen. Tevens praten we u bij over de wijzigingen in de voorwaarden van de zorgverzekeraars van 2019. Waar moet u als patiënt met artrose of artritis op letten?

U kunt zich voor deze voorlichting aanmelden via Anita Sanders info@reumactief.info of telefonisch via 06-25312009. De voorlichtingsavond wordt gehouden in het Musselpark aan de Nijverheidslaan 1 te Musselkanaal. Aanmelden kan tot en met 9 december a.s.

Datum 18 november 2018 Bert Jan Brinkman

Grote WP Informatiemarkt vervolgopleidingen

VEENDAM – Een van de grootste evenementen die Winkler Prins elk jaar organiseert is de Informatiemarkt vervolgopleidingen. Op 12 oktober is de hoofdlocatie van Winkler Prins aan Raadgildenlaan 1 vanaf 18.30 uur tot de nok gevuld met vervolgopleidingen uit heel Nederland. De toegang is gratis.

“De Informatiemarkt vervolgopleidingen is bedoeld voor leerlingen die na hun eindexamen een vervolgopleiding moeten kiezen,” vertelt Judith Magnus, die samen met haar collega-decanen De Graaf, Voslamber, Wageman en IJsenbrand tekent voor de organisatie van de avond. “Maar ook leerlingen die dit jaar hun profiel moeten kiezen zijn van harte welkom. Door te praten met de studiekeuzeadviseurs en studenten van de verschillende vervolgopleidingen, krijgen onze leerlingen een eerste indruk en ontdekken ze welk profiel het beste aansluit bij de opleiding die hen aanspreekt.”

Vervolgopleidingen, Defensie, uitwisselingsorganisaties
Op de informatiemarkt staan vertegenwoordigers van mbo-, hbo- en universitaire opleidingen en andere instanties, zoals Defensie, de politie en internationale uitwisselingsorganisaties. Ook de decanen van Winkler Prins zijn aanwezig om algemene vragen over de profielkeuze of vervolgopleiding te beantwoorden. “Waar we heel blij mee zijn is dat er elk jaar ook oud-leerlingen van Winkler Prins op de markt staan die in het 2e of 3e jaar van hun studie zitten. Zij geven een eerlijk beeld van hun ervaringen en dat is heel waardevol voor degenen die een studie moeten kiezen.”

Van harte welkom
Leerlingen van Winkler Prins en hun ouders zijn van harte welkom op de informatiemarkt. De markt wordt gehouden op vrijdag 12 oktober tussen 18.30 en 21.30 uur. Kom zoveel mogelijk op de fiets, want de parkeergelegenheid is beperkt. Bezoekers kunnen hun auto het beste parkeren op de grote parkeerplaats voor het stadion van BV Veendam. Via het fietspad kunnen ze naar Raadsgildenlaan 1 lopen.

Datum 7 oktober 2018 Bert Jan Brinkman

informatiebijeenkomst zwangeren en hun partner

Scheper ziekenhuis Emmen (F: RTV1)

STADSKANAAL/EMMEN – Treant Zorggroep houdt op maandag 10 september een informatiebijeenkomst voor zwangeren en hun partners uit de regio’s Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen. Hiermee kunnen aanstaande moeders en hun partners zich voorbereiden op een mogelijke (poli)klinische bevalling op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. De bijeenkomst is op ziekenhuislocatie Scheper aan de Boermarkeweg 60 in Emmen en vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in vergaderruimtes 1 + 2.

Uit cijfers blijkt dat maar liefst 60 procent van de zwangeren, om wat voor reden ook, tegen de verwachting in moet bevallen in het ziekenhuis. Het is daarom goed om op voorhand al een beeld te hebben van het ziekenhuis en de kraamafdeling. De bijeenkomst is erop gericht om door een goede voorbereiding op een mogelijke ziekenhuisbevalling, onnodige angst en spanning te voorkomen. Tijdens de informatiebijeenkomst geven een verloskundige, gynaecoloog, verpleegkundige en een medewerker van een kraamzorginstelling tekst en uitleg en beantwoorden eventuele vragen. Indien mogelijk krijgen de zwangeren en hun partners na afloop een rondleiding over de afdeling.

Aanmelden:
Emmen: via 0591 69 13 52 of bij polikliniek Gynaecologie
Stadskanaal: via 0599 65 41 60 of bij de secretaresse van afdeling E
Hoogeveen: via 0528 28 63 81  / secr.vrouwenkind@treant.nl of bij de secretaresse van afdeling Vrouw en Kind

Datum 4 september 2018 Bert Jan Brinkman

Informatieavond over bevallen op 14 augustus

Refaja ziekenhuis (Foto: BJ Brinkman rtv1)
STADSKANAAL – Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal houdt op dinsdag 14 augustus een informatiebijeenkomst voor zwangeren en hun partners.

Hiermee kunnen aanstaande moeders en hun partners zich voorbereiden op een mogelijke (poli-)klinische bevalling in het ziekenhuis. De bijeenkomst is in ziekenhuislocatie Refaja aan de Boerhaavestraat 1 in Stadskanaal en vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur.

Uit cijfers blijkt dat maar liefst 60% van de zwangeren, om wat voor reden ook, tegen de verwachting in moet bevallen in het ziekenhuis. Dit komt vaak als een schok, die nog versterkt wordt als men onbekend is met het ziekenhuis en de kraamafdeling. De bijeenkomsten zijn er dan ook op gericht om door een goede voorbereiding op een mogelijke ziekenhuisbevalling, onnodige angst en spanning te voorkomen.

Tijdens de informatiebijeenkomst geven een verloskundige, gynaecoloog, verpleegkundige en een medewerker van Kraamzorg Het Groene Kruis Groningen tekst en uitleg en beantwoorden eventuele vragen. Indien mogelijk krijgen de zwangeren en hun partners na afloop een rondleiding over de afdeling.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan door te bellen naar telefoonnummer 0599 65 41 60 (tijdens kantooruren).

Datum 30 juli 2018 Redactie

Informatieavond over bevallen in Refaja

Refaja ziekenhuis (archieffoto: RTV1)

STADSKANAAL – Ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal houdt op dinsdag 12 juni een informatiebijeenkomst voor zwangeren en hun partners.

Hiermee kunnen aanstaande moeders en hun partners zich voorbereiden op een mogelijke (poli-)klinische bevalling in het ziekenhuis. De bijeenkomst is in ziekenhuislocatie Refaja aan de Boerhaavestraat 1 in Stadskanaal en vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur.

Uit cijfers blijkt dat maar liefst 60% van de zwangeren, om wat voor reden ook, tegen de verwachting in moet bevallen in het ziekenhuis. Dit komt vaak als een schok, die nog versterkt wordt als men onbekend is met het ziekenhuis en de kraamafdeling. De bijeenkomsten zijn er dan ook op gericht om door een goede voorbereiding op een mogelijke ziekenhuisbevalling, onnodige angst en spanning te voorkomen.

Tijdens de informatiebijeenkomst geven een verloskundige, gynaecoloog, verpleegkundige en een medewerker van Kraamzorg Het Groene Kruis Groningen tekst en uitleg en beantwoorden eventuele vragen. Indien mogelijk krijgen de zwangeren en hun partners na afloop een rondleiding over de afdeling.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan door te bellen naar telefoonnummer 0599 65 41 60 (tijdens kantooruren). De volgende informatiebijeenkomst over bevallen in Refaja is op dinsdag 14 augustus. Ook op Treant-ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen en Scheper in Emmen zijn regelmatig voorlichtingsavonden over zwangerschap, bevalling en borstvoeding.

Datum 24 mei 2018 Redactie

Infomarkt vervolgopleidingen Winkler Prins druk bezocht

Foto en tekst: Peter Panneman

VEENDAM – Een van de bekendste en best bezochte evenementen van scholengemeenschap Winkler Prins is de jaarlijkse Informatiemarkt Vervolgopleidingen. Dit jaar voor het eerst op de locatie Raadsgildenlaan, vanwege de ruimte en de klimaat beheersing. Zowel leerlingen als hun ouders konden zich tijdens de markt laten voorlichten over diverse vervolgopleidingen.

Universiteiten, hbo- en mbo-instellingen uit het hele land kwamen naar de Informatiemarkt. Behalve voorlichters waren er ook oud-leerlingen van Winkler Prins en andere studenten aanwezig, die graag hun ervaringen met de verschillende studies deelden met de bezoekers. De politie, landmacht, luchtmacht en marechaussee waren eveneens aanwezig, evenals internationale uitwisselingsorganisaties.

Datum 14 oktober 2017 Bert Jan Brinkman

Open avond Knoalster Duikclub Latimeria

Open avond Latimera
STADSKANAAL – Op vrijdag 12 mei 2017 van 19.00 tot 22.30 uur houdt Knoalster duikvereniging Latimeria een open avond voor leden en niet-leden in haar clubgebouw. Hiermee wil de vereniging alle belangstellenden informeren over deze veelzijdige sport.

Het is ook een mooie kans voor iedereen die zijn/haar brevet op vakantie heeft behaald en de duikactiviteiten in de eigen regio wil voortzetten. Latimeria biedt ook ook de mogelijkheid om goed te leren snorkelen.

Informatie
Tussen 19.00 en 22.30 uur worden belangstellenden met koffie, thee en iets lekkers ontvangen in het gezellige clubgebouw, aan de Hoveniersweg 5 te Stadskanaal (Boerderij De Brouken, aan de Pageplas). Instructeurs van Latimeria staan voor u klaar om informatie te verstrekken over het duiken, de brevetten en verschillende specialisaties. Er wordt antwoord gegeven op diverse vragen: wat houden de brevetten in? Wat moet je er voor doen? Wat kun je er mee? En wat kost het ongeveer?

Training in Pagedal
Voor al actieve duikers is er ook ruimte ingericht om tweedehands spullen te kopen en te verkopen. Tussen 21.00 en 22.00 uur is er tijd voor training in zwembad Pagedal. Belangstellenden die naast informatie ook willen kijken, zijn na de informatiemarkt van harte welkom in het zwembad.

Winnen
Er is een uitgebreide introductieduik te winnen voor 2 personen ter waarde van 30 euro.

Duiken in Egypte; brevetten zijn wereldwijd geldig

Over Duikclub Latimeria
Duikclub Latimeria is een vereniging met 75 leden en zorgt sinds januari 1990 voor voorlichting, promotie en organisatie van het sportduiken voor belangstellenden uit de gemeente Stadskanaal en wijde omgeving. Alle opleidingen, trainingen, evenementen en andere activiteiten worden mogelijk gemaakt door de actieve vrijwilligers en de enthousiaste deelnemers.

Behaalde brevetten zijn wereldwijd erkend. De vereniging biedt naast de duikopleidingen veel verschillende evenementen en een hoop gezelligheid. De leden komen uit een wijde omtrek van de Kanaalstreek, van Vlagtwedde tot Wildervank, en van Ter Apel tot Assen.

Minimum leeftijd
De minimum leeftijd om te duiken is 14 jaar. Verder is een goede gezondheid noodzakelijk en moet men redelijk kunnen zwemmen.

Meer informatie bij de secretaris van Latimeria: Jarno Scholten, email: duikclub@latimeria.nl
Website: www.latimeria.nl
Facebook: facebook.com/duikclublatimeria

Datum 30 april 2017 Redactie


-advertenties-