Direct naar de inhoud.

Gemeente Stadskanaal op bezoek bij innovatieve boerderij

Het bezoek aan de biologische boerderij in Musselkanaal (foto: gemeente Stadskanaal)

MUSSELKANAAL – Jaap Dun is een innovatieve biologische boer uit Musselkanaal. Om meer te kunnen betekenen in de vernieuwingsopgave waar boeren voor staan wil hij graag een proefboerderij starten. Het college van Stadskanaal bezocht dinsdag 12 oktober, samen met het college van Gedeputeerde Staten, de Maatschap Dun.

(meer…)

Datum 19 oktober 2021 Arienne Dozeman

Inschrijving Jonge Ondernemingsprijs is geopend

GRONINGEN – De inschrijving voor de Jonge Ondernemingsprijs van het Noorden is geopend. Ondernemers uit Drenthe, Friesland en Groningen kunnen zich vanaf nu inschrijven voor deze uitdagende wedstrijd. Het initiatief wordt enthousiast gesteund door verschillende bedrijven uit Noord-Nederland en diverse gemeenten en provincies.

Stichting De Jonge Ondernemingsprijs (JOP) biedt een podium voor deze groep jonge en succesvolle ondernemers. Zij zijn er namelijk van overtuigd dat, door deze mensen en de organisaties die zij vertegenwoordigen een podium te bieden, dit een inspirerend effect heeft op heel Noord-Nederland.

Ondernemerschap is de katalysator van elke samenleving. En juist in deze tijd van totale disruptie zijn jonge ondernemers meer dan ooit van groot belang. Zij snappen wat er nodig is om de vereiste stap voorwaarts te zetten en vanuit hun creativiteit en innovatiekracht zijn zij in staat om blijvende verdienmodellen te realiseren die economische groei en werkgelegenheid met zich meebrengen.

Het aantal startende jonge ondernemers stijgt elk jaar en zijn essentieel voor (regionale) economische groei. Deze ondernemers hebben zichtbaarheid nodig om te kunnen groeien en de mogelijkheid krijgen om krachtiger in de markt te staan. De JOP brengt bedrijven, instanties en jonge ondernemers bij elkaar door een relevant netwerk en platform te bieden voor jong ondernemerschap.

Jonge ondernemers kunnen zich aanmelden via: www.jongeondernemingsprijs.nl.
Aanmeldvideo 2019: https://youtu.be/wcSg-2RRiZk

Datum 4 april 2019 Bert Jan Brinkman

Gemeenten gaan voor innovatieve ouderenzorg

Archieffoto Refaja ziekenhuis. – (f: R. Wiekenkamp)

STADSKANAAL – De gemeenten in Zuidoost-Groningen en een deel van Drenthe trekken samen op om de zorg in de regio beschikbaar, toegankelijk en kwalitatief op orde te houden. Dit hebben raadsleden van zes gemeenten afgesproken tijdens een overleg op donderdag 21 februari.

 Tijdens een gezamenlijk overleg zijn leden van de gemeenteraden bijgepraat over de betekenis van het eerder deze maand gepresenteerde rapport van het kernteam ’Zorg voor de Regio’ en zijn de contouren neergezet voor het vervolgtraject om tot duurzame zorg in Zuidoost-Groningen te komen.

 Nog veel vragen

De gemeenten willen duidelijkheid, maar dat geeft het rapport niet. Daarom neemt de gemeente Stadskanaal, namens de gezamenlijke gemeenten, het initiatief voor een ‘zorgoverleg voor de regio Zuidoost-Groningen’, waarbij zorgverzekeraars, ziekenhuizen, zorggroepen Meander en BCN en huisartsen aanschuiven. Dit zorgoverleg moet leiden tot concrete plannen om te investeren in een duurzame zorgketen in dit kwetsbare gebied. De Commissaris van de Koning René Paas is gevraagd voorzitter te worden van dit overleg.

Refaja Stadskanaal

Investeren in de streek

De rol van een ziekenhuis in de zorgketen, zoals het Refaja, veranderd. Maar dat mag niet leiden tot mindere zorg voor de inwoners van Zuidoost-Groningen ten opzichte van de rest van Nederland. De leden van de zes gemeenteraden vinden dan ook dat als er zorg uit het ziekenhuis verdwijnt er iets anders voor terug moet komen. Er moet daarom duurzaam geïnvesteerd worden in de sterk vergrijsde en kwetsbare streek. Met name in zorg voor ouderen en kwetsbare groepen, het ambulancevervoer en de niet levensbedreigende spoedhulp. Dat kan met nieuwe, innovatieve, vormen van zorg en door goed samen te werken in de gehele keten. Dit vergt structurele investeringen van een betrokken overheid en de zorgverzekeraars.

Wat de gemeenten betreft wordt Zuidoost-Groningen dé regio van Nederland voor innovatieve ouderenzorg.

Datum 23 februari 2019 Bert Jan Brinkman

Precisielandbouw dankzij nieuwe technieken

Landbouw Veenkoloniën – (F: RTV1 –  BJB)

VALTHERMOND – De provincie Drenthe, KPN, Agrifac, Dronehub, Wageningen Universiteit en Research en Innovatie Veenkoloniën hebben de handen ineengeslagen om te werken aan de nieuwste technologische innovaties op het gebied van drones, spuitmachines en connectiviteit. In het 5G Field Lab werken de partners samen om precisielandbouwtoepassingen middels snelle dataverbinding en automatisering toegankelijker te maken voor de teler.

De 5G Field Lab valt onder de noemer precisielandbouw. Gezamenlijk wordt gekeken naar het slimmer, efficiënter en duurzamer telen van gewassen voor de toekomst. Niet voor niets is gekozen voor de Proefboerderij ‘t Kompas in Valthermond als locatie, gedeputeerde Henk Jumelet: ”Wij zijn blij dat de nieuwste technologische innovaties op het gebied van drones, spuitmachines en connectiviteit voor precisielandbouw worden getest op Proefboerderij ‘t Kompas. Samen met KPN en andere partijen onderzoeken we hoe 5G technologie kan bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfsvoering van de agrarische sector.” De provincie Drenthe speelde al langer met het idee om een proeftuin in te richten voor precisielandbouw. De Veenkoloniën kwamen daarbij als ideaalbeeld naar voren. De match met KPN ligt om die reden voor de hand.

In de praktijk
Directeur van der Ende van WPR: “Om precisielandbouw dichter bij de praktijk te brengen, moet de gebruiksvriendelijkheid fors omhoog. Het 5G pilotproject werkt aan een oplossing aan de hand van een concreet voorbeeld, namelijk loofdoding in aardappelen.” In de pilot wordt gebruikt gemaakt van een cameradrone die zeer nauwkeurige beelden maakt van een akker met aardappelen. Via een snelle mobiele verbinding worden deze beelden verwerkt en verstuurd naar een landbouwmachine die vervolgens vrijwel real-time en heel precies sproeimiddelen op het aardappelgewas doseert. Jumelet: “Een proces dat momenteel ongeveer zo’n twee dagen in beslag neemt is in het 5G Fieldlab teruggebracht tot slechts twee uur. Dat brengt precisielandbouw een forse stap dichterbij.”

Datum 7 oktober 2018 Bert Jan Brinkman

Plein Veendam/Pekela presenteert zich op Promotiedagen

Archieffoto: Herman Alink

VEENDAM/PEKELA – Vandaag  7 en woensdag 8 november  is het weer zover: dan vinden de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord-Nederland plaats in Martiniplaza in Groningen. Ook dit jaar met het Plein Veendam/Pekela. Het Plein Veendam/Pekela wordt op dinsdag 7 november 2017 om 13.30 uur op ludieke wijze geopend door wethouder Henk Jan Schmaal en wethouder Hennie Hemmes. De gemeenten Veendam en Pekela presenteren zich gezamenlijk in één stand.

Pekela en Veendam
Het thema van het Plein Veendam/Pekela dit jaar is ‘Innovatie’. Ondernemers uit de beide gemeenten houden gedurende de twee dagen pitches over hun innovatieve onderneming. De opbrengst van de deelnamekosten voor een pitch komt ten goede aan het initiatief “Ondernemen vanuit je hart”(initiatief van Parkmanagement samen met Stichting Groningen Hartveilig). Dit initiatief wil meer AED’s per vierkante kilometer om zo meer levens te kunnen redden. De pitches zijn een initiatief van de gemeenten Veendam en Pekela, Veendammer ondernemers Compagnie en Parkmanagement De Veenkoloniën.

Netwerken
Een belangrijk onderdeel van de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord Nederland is netwerken en kennismaken met ondernemers uit Noord-Nederland. Daarom organiseert de Veendammer Ondernemers Compagnie op woensdag 8 november van 16.00 uur tot 17.00 uur een netwerkbijeenkomst.

Het Plein Veendam/Pekela is te vinden in de Borgmanhal en is te herkennen aan de grote gloeilamp boven het plein. De beurs is geopend van 12.00 tot 22.00 uur.

Datum 7 november 2017 Redactie

Netwerkcoördinator voor vier innovatiewerkplaatsen

Zuid, midden en Oost Groningen

GRONINGEN – In de gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam worden vier innovatiewerkplaatsen opgezet, waarvan zeven gemeenten (Bellingwedde, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde) gebruik gaan maken. De werkplaatsen worden verdeeld over een aantal sectoren die nauw met elkaar in verbinding staan. Zo kan kennis en ervaring worden gedeeld. Ook wordt voor twee jaar een Netwerkcoördinator Innovatiewerkplaatsen Zuid- en Oost-Groningen aangesteld.

Hoewel niet in beton gegoten richt de innovatiewerkplaats in Oldambt zich vooral op food en de Euregionale samenwerking en in Pekela op health & care. In Veendam richt de innovatiewerkplaats zich op logistiek en in Stadskanaal op energie en techniek.

 Innovatiewerkplaats

In 2014 is op initiatief van de Hanzehogeschool Groningen via de Gebiedscoöperatie Westerkwartier de werkwijze van “innovatiewerkplaats” ontwikkeld. De vier innovatiewerkplaatsen in Zuid- en Oost-Groningen bouwen verder op dit principe. De kerngedachte is dat studenten bij MKB-bedrijven in de regio afstuderen. Bij deze bedrijven kunnen zij via hun onderzoeksopdracht innovaties stimuleren. Anderzijds zorgen zij mogelijk als start up, scale up en bedrijfsopvolging voor nieuwe werkgelegenheid in de regio. De ambitie van de Hanzehogeschool Groningen is realisatie van 500 start ups en 5000 nieuwe banen in 2020.

3 O’s

Uitgangspunt bij de innovatiewerkplaatsen is de samenwerking tussen de 3 O’s: ondernemers, onderwijs en overheid, waarbij de ondernemer in de lead is en onderwijs en overheid faciliteren. Deze werkwijze is erg  succesvol gebleken: er is een goede verbinding tussen de partijen tot stand gekomen en er is extra werkgelegenheid uit voortgevloeid.

Onderzoeksopdrachten

De Hanzehogeschool heeft op 13 maart 2017 een informatiebijeenkomst georganiseerd over het realiseren van innovatiewerkplaatsen in Zuid- en Oost-Groningen. Alle ondernemersverenigingen uit die regio waren hiervoor uitgenodigd. Doel van de avond was enthousiasmeren en dat is gelukt! Het heeft per gemeente in korte tijd al geleid tot tientallen verzoeken voor onderzoeksopdrachten.

 Netwerkcoördinator Innovatiewerkplaatsen

De taak  van de nieuwe “Netwerkcoördinator Innovatiewerkplaatsen” is de coördinatie en organisatie van de onderzoeksopdrachten tussen de Hanzehogeschool en de bedrijven, de afstemming en verbinding en het delen van kennis en ervaring tussen de vier innovatiewerkplaatsen en/of de bedrijven.

Datum 20 oktober 2017 Bert Jan Brinkman

Pekela gaat zich promoten als prima plek voor innovatie

Foto: Herman Alink

OUDE PEKELA – Vrijdag 13 oktober overhandigde Dhr. Jacob Zwinderman aan de Pekelder Wethouders Jaap van Mannekes en Hennie Hemmes een bord waarbij de gemeente Pekela zich gaat promoten als prima plek voor innovatie. De overhandiging gebeurde in aanwezigheid van  genodigden en bezoekers, in de officieel geopende, eerste Local Places Office (LPO) Oude Pekela. De ambitie is om zowel in Veendam, Pekela als Stadskanaal een LPO  op te richten. In LPO Pekela zit gevestigd ,myPlacebook, die de Veenkoloniën op een positieve manier op de kaart wil neerzetten. 

Zij hebben alle Veenkoloniale kanalen gedigitaliseerd, Hier kunnen ze heel veel dingen mee doen. Onder ander een website maken, apps bouwen, virtual reality maken en foto’s en/of verhalen toevoegen. Inmiddels is de app klaar waardoor men nu kan zien hoe de schepen door de kanalen varen en wat ze vervoeren.

De aanwezigen werden bijgepraat over myPlacebook, gebiedscoöperatie Zuid en Oost-Groningen en Innovatie Werkplaats Pekela. Lodewijck Foorthuis en Maarten Groeneveld vertelden in het kort wat myPlacebook is en wat ze ermee van plan zijn. Op de website wil men zoveel mogelijk kanalen en de daarover bestaande verhalen verzamelen. Het doel is om in 2020 tienduizend verhalen te hebben. Kortom het moet een interactieve database worden.

Er zijn 4.000 kanaalvakken, een aantal daarvan zijn benoemd. De ambitie is om zowel in Veendam, Pekela als Stadskanaal een LPO  op te richten en daarbij proberen ze werkloze jongeren werk te bieden door ze te laten participeren in hun project. De LPO’s worden daardoor een dynamische werkplek. Maar hun ambitie strekt verder, ze willen het grootste cultuurhistorisch mediaplatform worden van Noord-Nederland. myPlacebook qua methode wereldwijd vermarkten. Ze willen ook de Veenkoloniën op de wereld erfgoedlijst krijgen en sloten af met de woorden “make Pekela great again”. Hierna kreeg zowel Jacob Zwinderman als Hennie Hemmes als dank een wijk naar hen vernoemd en werd een daarbij behorend bord overhandigd.

Foto: Herman Alink

Hans Bergsma (Directeur gebiedscoöperatie Westerkwartier) vertelde over zijn ervaringen. De coöperatie is opgezet in 2013 met het perspectief dat vanuit alle sectoren van de maatschappij wordt samengewerkt met het idee een krachtige en duurzame regio met elkaar tot stand te brengen, bouwen, waarbij het vooral gaat om verbinden en dat betekent dat je overleg met elkaar moet hebben. Maar ook zelfbewustheid en werken aan een veerkrachtigheid zijn kernwaarden om het gebied te ontwikkelen. Belangrijk is om via netwerken er een agenda wordt opgesteld met het doel om te komen tot een nieuwe initiatieven, drang naar nieuwe economische vormen.

Momenteel werken bij hen 125 studenten aan afstudeerprojecten dan wel stages op allerlei onderwerpen zoals: voedselketengebied, sociaal werk, gebiedsprocessen, coöperatief werken, landschap, duurzaam bouwen. Deze ontwikkelingen zorgen weer voor werk. De uitdaging voor hem gaat worden om hier in Pekela maar ook in de omgeving innovatie werkplaatsen op te zetten, die samen met ondernemers en studenten aan projecten gaan werken. Hij gaat de processen rondom deze opzet in kaart brengen en daarbij zal het noodzakelijk zijn dat alle spelers in deze regio (overheid, ondernemers en onderwijs) de handen in elkaar steken.

Het gaat om de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Oldambt en Westerwolde, met zo’n 7.000 ondernemers en een grote diversiteit aan onderwijsinstellingen en daaraan gekoppeld de Hanze Hogeschool en de Universiteit Groningen. Dat is een kracht die uiteindelijk de kennis in het gebied houdt maar wat nog belangrijker is, werk gaat opleveren, aldus Bergsma.

Annet Muller, betrokken geweest bij gebiedscoöperatie Westerkwartier maar nu programmamanager innovatiewerkplaats Helpman/De Wijert Groningen-Zuid verduidelijkte de aanwezigen dat een dergelijke werkplaats juist een gebiedscoöperatie inhoud geeft. ‘Het voornaamste doel is om praktisch handen en voeten te geven aan de vraagstukken van ondernemers in de regio en de studenten, die graag stage of afstudeeropdrachten willen verkrijgen. De vraagstukken kunnen zijn onderzoek naar nieuwe producten, optimalisatie van bedrijfsprocessen, schrijven van ondernemingsplannen, hoe kan ik mijn bedrijf promoten etc. In een gebiedscoöperatie heb je een aantal programma’s en dat noemen we de agenda, dat kan per gebied verschillen’.

Vervolgens legt Annet Muller uit hoe de werkwijze en de verschillende vier fases eruitzien.

FACE 1 EN 2 – Een idee of kans komt binnen, waarna de programmamanager kijkt bij welk programma en welke opleiding een match is om een goede opdracht te formuleren voor de studenten. Dit komt dan in fase 2 bij de makelaar van een school, die ervoor zorgt dat het op de juiste plek komt en daar de juiste studenten aan gekoppeld worden. De innovatieplaats blijft daarin de school ondersteunen.

FACE 3 – Vervolgens komt men in fase 3 terecht waar de kick-off plaats vindt. Waarbij er een gesprek plaatsvindt tussen opdrachtgever, programmamanager, makelaar en studenten, wat zijn de verwachtingen naar elkaar en wat moet het resultaat zijn, wat zijn de eisen die de school stelt. Dit wordt allemaal op elkaar afgestemd, in elkaar gepast en op papier gezet. Er ontstaat dan een leerofferte en/of contract, en gaat men aan de slag.

FACE 4 – Hierin vindt de oplevering plaats. Men gaat met alle betrokken partijen om de tafel, dan vindt de evaluatie plaats. Daar is een reflectiemoment, wat betekent dit voor mij als ondernemer, wat kan ik hiermee, welke nieuwe ideeën krijg ik hierdoor, wat betekent voor mij als student, wat heb ik geleerd en welke leervragen komen er weer uit voort en voor mij als docent, zijn we nog wel met ons onderwijs up-to-date. Na de reflectie ontstaat de transfer welke nieuwe ideeën en/of kansen zijn daardoor ontstaan en dan begint de cirkel weer opnieuw.

Muller ondersteunt en adviseert de innovatiewerkplaats Pekela. Vanaf voorjaar 2017 zijn ze actief en inmiddels lopen er een aantal projecten. Dit werd nader toegelicht door Tim Potse, de programmamanager van innovatiewerkplaats Pekela.

‘Met een aantal bedrijven zijn we bezig met 20 onderzoeksvragen, die we bij de Hanze Hogeschool en Terra Groningen kunnen uitzetten. De programmalijnen zijn nu duurzaamheid, sociaal- maatschappelijk, wonen en nieuwe producten op de markt brengen. Maar daar zal het niet bij blijven. Uiteindelijk moeten we komen tot een regionale agenda voor dit gebied en dit zal in de loop van de tijd worden vastgesteld. Er liggen voldoende  kansen in deze regio voor innovatieve ontwikkelingen, belangrijkste argument daarbij is dat het versterkend moet zijn voor Pekela en omgeving. We gaan de komende tijd regelmatig bijeenkomsten organiseren met ondernemers en onderwijs. We hebben nu nog maar een paar projecten maar dit zal gaan groeien. Wij zien kansen en mogelijkheden’.

De begeleiding van de presentatie was in handen van Manon Dijkstra. Zij is ambassadrice van ‘Pekela is een prima plek voor innovatie’.

Datum 15 oktober 2017 Redactie

Groningen uitstekend vertegenwoordigd in MKB Innovatie Top 100

De innovatieve plafondlift van United Care die zichzelf oplaadt door zwaartekracht. (foto United Care).
De innovatieve plafondlift die zichzelf oplaadt door zwaartekracht. (f: United Care).

GRONINGEN – De nationale MKB Innovatie Top 100 telt dit jaar vijf Groninger bedrijven. United Care in Groningen, Hulst Innovatie in Westeremden, MDS in Haren, ORFI-food in Groningen en Stopaq in Stadskanaal eindigden alle in de middenmoot. Winnaar werd het Amsterdamse Yoni Care. Dat maakte de Kamer van Koophandel bekend tijdens de Dag van de Innovatie afgelopen donderdag.

“Natuurlijk hadden wij graag bovenaan deze prestigieuze top 100 gestaan”, zegt Johan Mooibroek van United Care. “Maar dat was voor ons zeker niet het belangrijkst. Het feit dat wij bij de honderd meest innovatieve bedrijven van Nederland horen, is voor ons de grootste overwinning. Wij zien dat als een prachtige erkenning en waardering voor onze innovatieve producten en ontwikkelingen, waarmee wij mensen daadwerkelijk de hel-pende hand bieden. Betere veiligheid, comfort en kwaliteit van leven voor de patiënt en minder fysieke belasting voor zorgmedewerkers, daar doen wij het voor. Yoni Care is een zeer terechte winnaar. Maar wat ons betreft hadden er tientallen bedrijven kunnen winnen.’’

Nummer één
Winnaar Yoni.care brengt tampons, maandverband en inlegkruisjes op de markt van biologisch katoen op de markt: volledig biologisch afbreekbaar, zonder plastic en parfum. De jury noemde het ‘knap dat ze in een korte tijd al op veel plekken in de schappen liggen’ van gerenommeerde ketens als Etos, Albert Heijn en Marqt.

Groninger innoveerders
Voor United Care is een plek in de top 100 weggelegd vanwege de ontwikkeling van een zeer innovatieve plafondlift die zichzelf oplaadt door zwaartekracht. Stopaq kreeg de vermelding voor de ontwikkeling van zelfherstellende visco-elastische coating die waterproblemen en corrosie voorkomt en oplost. Hulst Innovatie kreeg een plek bij de bes-te honderd vanwege de ontwikkeling van de 3C melkcarrousel, waarmee de veehouder zijn dieren tegelijk kan voeren en melken. De KvK waardeert ORFI-food voor VEGA-coating, een gezond alternatief voor traditioneel paneermeel. Voor MDS tenslotte be-staat veel waardering vanwege de ontwikkeling van de NoseTube, een buisje dat neus-openingen verwijdt en ademhalen gemakkelijker maakt tijdens het slapen, waardoor de nachtrust verbetert.

Springplank
De Kamer van Koophandel (KvK) en de Financiële Telegraaf presenteren jaarlijks de MKB Innovatie Top 100. Deze nationale innovatie-etalage biedt vernieuwers in het MKB dé springplank naar kennis en nieuwe netwerken. “De KvK stimuleert ondernemers te groeien en innovatie is daar een belangrijke pijler van. Innovatieve ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf jagen de economie aan met vernieuwingen”, stelt de KvK op haar website. “Innovatie levert de meeste ondernemers ook succes op, het zorgt voor meer omzet, meer arbeidsplaatsen, meer winst en zelfs voor internationale activiteiten.”

Datum 3 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Vijf Groninger bedrijven in MKB Innovatie Top 100

De innovatieve plafondlift van United Care
De innovatieve plafondlift van United Care

GRONINGEN – Er staan dit jaar vijf Groninger bedrijven in de nationale MKB Innovatie Top 100. Dit zijn United Care in Groningen, Hulst Innovatie in Westeremden, MDS in Haren, ORFI-food in Groningen en Stopaq in Stadskanaal. Tijdens de Dag van de Innovatie, op 29 september, maakt de Kamer van Koophandel de landelijke winnaar en de definitieve rangschikking bekend.

De Kamer van Koophandel (KvK) presenteert jaarlijks de MKB Innovatie Top 100. Deze nationale innovatie-etalage biedt vernieuwers in het MKB dé springplank naar kennis en nieuwe netwerken. “De KvK stimuleert ondernemers te groeien en innovatie is daar een belangrijke pijler van. Innovatieve ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf jagen de economie aan met vernieuwingen”, stelt de KvK op haar website.

Groninger vermeldingen
Voor United Care is een plek in de top 100 weggelegd vanwege de ontwikkeling van een zeer innovatieve plafondlift die zichzelf oplaadt door zwaartekracht. Stopaq kreeg de vermelding voor de ontwikkeling van zelfherstellende visco-elastische coating die wa-terproblemen en corrosie voorkomt en oplost. Hulst Innovatie kreeg een plek bij de bes-te honderd vanwege de ontwikkeling van de 3C melkcarrousel, waarmee de veehouder zijn dieren tegelijk kan voeren en melken. De KvK waardeert ORFI-food voor VEGA-coating, een gezond alternatief voor traditioneel paneermeel. Voor MDS tenslotte be-staat veel waardering vanwege de ontwikkeling van de NoseTube, een buisje dat neus-openingen verwijdt en ademhalen gemakkelijker maakt tijdens het slapen, waardoor de nachtrust verbetert.

MKB
Volgens voorzitter Claudia Zuiderwijk van de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel loopt Nederland voorop als het om innoveren gaat. Daarbij is vooral het MKB een belangrijke pijler. “Het midden- en kleinbedrijf is de slimme motor van de eco-nomie gebleken toen het minder goed ging met Nederland’’, stelt Zuiderwijk. “MKB-ondernemers joegen de economie aan met vernieuwingen. Innovatie levert de meeste ondernemers ook succes op, het zorgt voor meer omzet, meer arbeidsplaatsen, meer winst en zelfs voor internationale activiteiten.”

Erkenning
Voor United Care is de vermelding in de Innovatie Top 100 en de kandidatuur voor deze nationale award een mooie en belangrijke erkenning. “Betere veiligheid, comfort en kwaliteit van leven voor de patiënt en minder fysieke belasting voor zorgmedewerkers’’, vertelt Johan Mooibroek van United Care over de innovatieve plafondlift. “Mensen daadwerkelijk de helpende hand bieden, daar doen wij het voor.’’

<fotobijschrift>
De innovatieve plafondlift van United Care die zichzelf oplaadt door zwaartekracht, goed voor een plek in de nationale MKB Innovatie Top 100 (foto United Care).

Datum 8 juli 2016 Bert Jan Brinkman

De week van de techniek in Stadskanaal

Archieffoto van Baukje Galama (foto: R. Wiekenkamp)
Archieffoto van Baukje Galama (foto: R. Wiekenkamp)

STADSKANAAL – Burgemeester Baukje Galama opent maandag 1 juni om 08.45 uur bij SealteQ in Stadskanaal de Week van de Techniek. Zij doet dit in het bijzijn van leerlingen van de Oranje Nassauschool uit Stadskanaal en CBS 59 uit Nieuw Buinen. In totaal gaan vanaf 1 juni ruim vijfhonderd leerlingen uit Stadskanaal een dagdeel in allerlei technische bedrijven in de regio aan de slag. De Week van de Techniek is bedoeld ter promotie van techniekopleidingen en het bedrijfsleven.

In de Week van de Techniek maken leerlingen (basisonderwijs groep 8) op een educatieve en bovendien leuke manier kennis met het vak techniek en de bedrijven in de regio. De organisatie hoopt daarmee dat leerlingen in de toekomst gaan kiezen voor een opleiding en een baan in de techniek. Dat de provincie Groningen dit ook als belangrijk speerpunt erkent, bleek wel uit de toekenning van bijna € 130.000,- aan de organisatie in 2013, om de Week van de Techniek ook in de rest van de provincie van de grond te krijgen. Inmiddels wordt in een groot deel van de provincie Groningen een soortgelijk evenement georganiseerd.

Ook brengen de leerlingen een dagdeel een bezoek aan de afdeling techniek van Noorderpoort op de nieuwe locatie in Stadskanaal. Met name de goede samenwerking tussen Noorderpoort Stadskanaal en de gemeente heeft er voor gezorgd dat dit jaarlijkse evenement veel positieve aandacht heeft gekregen. Baukje Galama, burgemeester van de gemeente Stadskanaal: ‘Bij veel technische bedrijven in de regio is behoefte aan technisch personeel. Dat zie je ook elders in het land. Hier liggen dus kansen, maar wanneer er geen nieuwe aanwas is van personeel – juist vergrijzing – dan kunnen deze kansen niet worden gepakt. Het beeld wat de meeste ouders en jongeren hebben van techniek is dat van vieze overalls en smerige handen. Maar dat is achterhaald. Het gaat vaak om programmeerbare hoogtechnologische machines, waar innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld de luchtvaartindustrie worden geproduceerd. Noorderpoort laat dit zien. Noorderpoort Stadskanaal heeft al jaren een stabiele instroom van nieuwe leerlingen techniek, waar andere vestigingen juist noodgedwongen moeten stoppen met het aanbieden van technische opleidingen.’

Datum 13 juni 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal